ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prosy

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prosy-, *prosy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prosy(adj) ซึ่งไม่น่าสนใจ, See also: น่าเบื่อ, ธรรมดาๆ, พื้นๆ, Syn. common, prosaic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prosy(โพร'ซี) adj. คล้ายร้อยแก้ว, ธรรมดา, จืดชืด, น่าเบื่อ., See also: prosily adv. prosiness n., Syn. prosaic
leprosy(เลพ'ระซี) n. โรคเรื้อน

English-Thai: Nontri Dictionary
leprosy(n) โรคเรื้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หูหนาตาเล่อ[hūnātāloē] (n) EN: leprosy
ขี้ทูด[khīthūt] (n) EN: leprosy ; Hansen's disease  FR: lèpre [ f ]
กุฏฐัง[kuttang] (n) EN: leprosy  FR: lèpre [ f ]
มะระจีน[mara Jīn] (n, exp) EN: Chinese Bitter Gourd ; Balsam Pear ; Bitter Cucumber ; Leprosy Gourd ; Bitter Gourd
เรื้อน[reūoen] (n) EN: leprosy  FR: lèpre [ f ]
โรคเรื้อน[rōk reūoen] (n) EN: leprosy  FR: lèpre [ f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prosy (j) prˈouziː (p r ou1 z ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
langatmig; langweilig; eintönig { adj } | langatmiger; langweiliger; eintöniger | am langatmigsten; am langweiligsten; am eintönigstenprosy | prosier | prosiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンセン氏病[ハンセンしびょう, hansen shibyou] (n) (obsc) Hansen's disease; leprosy [Add to Longdo]
ハンセン病[ハンセンびょう, hansen byou] (n) (sens) Hansen's disease; leprosy; (P) [Add to Longdo]
レプラ[repura] (n) leprosy (lat [Add to Longdo]
丸山ワクチン[まるやまワクチン, maruyama wakuchin] (n) Maruyama vaccine (said to be effective against leprosy, cancer and cutaneous tuberculosis) [Add to Longdo]
黒癩[こくらい, kokurai] (n) (arch) (See 白癩・びゃくらい) black leprosy [Add to Longdo]
天刑病[てんけいびょう, tenkeibyou] (n) (obsc) (sens) Hansen's disease; leprosy [Add to Longdo]
白癩[びゃくらい, byakurai] (n) (arch) (See 黒癩) white leprosy [Add to Longdo]
[らい;かったい;かたい, rai ; kattai ; katai] (n) (uk) (sens) Hansen's disease; leprosy; leper [Add to Longdo]
癩菌(oK)[らいきん, raikin] (n) Mycobacterium leprae; the bacteria that causes Hansen's disease (leprosy) [Add to Longdo]
癩病;らい病[らいびょう, raibyou] (n) (sens) (See ハンセン病) Hansen's disease; leprosy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prosy \Pros"y\, a. [Compar. {Prosier}; superl. {Prosiest}.]
   [1913 Webster]
   1. Of or pertaining to prose; like prose.
    [1913 Webster]
 
   2. Dull and tedious in discourse or writing; prosaic.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prosy
   adj 1: lacking wit or imagination; "a pedestrian movie plot"
       [syn: {pedestrian}, {prosaic}, {prosy}, {earthbound}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top