ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พื้นๆ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พื้นๆ-, *พื้นๆ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พื้นๆ[ADJ] common, See also: general, Example: เขาได้แต่คำถามพื้นๆ ทั้งนั้นเลย เลยโชคดีชนะไป, Thai definition: ที่เป็นธรรมดาสามัญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have not been accustomed to such language as this.ฉันไม่ชินกับภาษาพวกพื้นๆ นี่ Episode #1.6 (1995)
Yes, sir, it's a simple point.ครับท่าน ประเด็นของผมออกจะพื้นๆง่ายๆ Brokedown Palace (1999)
Things have just been really weird lately.มีแต่ของลามกพื้นๆ Valentine (2001)
You know, basically being a fucking Boy Scout.รู้อะไรกันไหม มันก็แค่พื้นๆของการเป็นลูกเสือสำรอง The Girl Next Door (2004)
Actually, it's nothing to do with the father.... มันเป็นเรื่องพื้นๆของการผสมพันธุ์นั่นแหละ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Because right now our primary concern is getting out of here alive.เห็นด้วย เพราะว่า เวลานี้มองเรื่องพื้นๆเลย ต้องออกไปจากที่นี่เอาชีวิตให้รอด The Cave (2005)
Cosmo. Way too common.อย่างคอสโม่ ไม่แน่พื้นๆ ไปหน่อย Red Eye (2005)
Earlier today I had some cheap wine at the funeral, and combined with the cheap vodka...ก่อนมาขึ้นเครื่อง ฉันดื่มไวน์พื้นบ้านที่งานศพมา และก็มาเจอวอดก้าพื้นๆ อีก Red Eye (2005)
That's only the basics.นี่แค่พื้นๆนะคะ My Boyfriend Is Type-B (2005)
Something simple. Fried fish, a hot soup.อะไรก็ได้พื้นๆ ปลาทอด, ซุปร้อนๆ My Boyfriend Is Type-B (2005)
Basically...และใช้ของพื้นๆ Wendigo (2005)
That was a basic move actually A very basic move...อันนั้นมันก็พื้นๆอะนะ แบบว่าเบสุดๆ... Attack on the Pin-Up Boys (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mediocre[ADJ] ธรรมดา, See also: พื้นๆ, กลางๆ, ปานกลาง, Syn. ordinary, plain, average
naked[ADJ] เรียบง่าย, See also: พื้นๆ, ง่ายๆ, ทั่วๆ ไป
tawdry[ADJ] พื้นๆ, See also: เรียบๆ, Syn. common, general

English-Thai: Nontri Dictionary
ordinarily(adv) โดยปกติ,ตามปกติ,ตามธรรมดา,อย่างพื้นๆ
ordinary(adj) สามัญ,ปกติ,ธรรมดา,พื้นๆ
tawdry(adj) โอ่อ่า,เรียบๆ,พื้นๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top