ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เลือด

   
115 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลือด-, *เลือด*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - อังกฤษ (EN)
เม็ดเลือดขาวwhite blood cell

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hemathrosis (n ) เลือดออกในข้อ พบบ่อยในโรคฮีโมฟิเลีย
hemopericardium (n ) เลือดออกในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ (pericardial cavity) ส่วนใหญ่เกิดจากการแตกของหลอดเลือดเอออร์ตา หรือห้องหัวใจทะลุ
hemoperitoneum (n ) เลือดออกในช่องท้อง โดยมากเกิดจากการแตกของหลอดเลือดเอออร์ตาโป่งพอง (aortic aneurysm) หรืออุบัติเหตุที่มีการแตกของตับ, ม้าม, หรือเอออร์ตาเอง
hemothorax (n ) เลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอด อาจเกิดจากอุบัติเหตุซี่โครงหักแล้วมีการฉีกขาดของหลอดเลือดintercostal artery หรือเกิดจากการฉีกขาดของเอออร์ตา

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
กรุ๊ปเลือด[krup luad] (n ) 血液型

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
เลือดคั่งในสมอง (n ) blood clot in brain

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แตกเลือดมูมมาม, ตะกละตะกราม
แตกเลือด (slang ) มูมมาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลือด[N] descent, See also: lineage, blood relation, extraction, blood line, Syn. สายเลือด, เชื้อสาย, Example: คนไทยส่วนใหญ่มักจะมีเลือดจีนผสมอยู่ด้วย
เลือด[N] blood, Syn. โลหิต, Example: นักศึกษาที่มาชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลกรีดเลือดเขียนหนังสือประท้วงรัฐมนตรี, Thai definition: ของเหลวปกติมีสีแดงอยู่ในหลอดเลือดและหัวใจของคนและสัตว์ ประกอบด้วยน้ำเลือดและเม็ดเลือด ส่วนที่เป็นสีแดงเกิดจากสีในเม็ดเลือดแดง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
เลือดฝาด[N] healthy complexion, See also: rosy complexion, ruddy health, Syn. เลือด, โลหิต, Example: สาวรุ่นมักจะมีเลือดฝาดดีหน้าตาจึงผ่องใส
เลือดร้อน[V] be hot-tempered, See also: be impetuous, be quick-tempered, Syn. ใจร้อน, โมโหง่าย, อารมณ์ร้อน, เจ้าอารมณ์, Example: เขาฆ่าคนตายเพราะเขาเลือดร้อนไปหน่อย, Thai definition: โกรธง่าย, โมโหง่าย
เลือดร้อน[ADJ] hot-tempered, See also: impetous, quick-tempered, Syn. ใจร้อน, อารมณ์ร้อน, เจ้าอารมณ์, Example: หนุ่มสาวเลือดร้อนเคลื่อนไหวเรียกร้องให้แบ่งเขตแดนกันใหม่, Thai definition: ที่โกรธง่าย, ที่โมโหง่าย
เลือดอุ่น[ADJ] warm-blooded, Ant. เลือดเย็น, Example: มนุษย์เป็นสัตว์เลือดอุ่นที่ฉลาดที่สุด, Thai definition: เรียกสัตว์มีกระดูกสันหลังที่สามารถคงอุณหภูมิของร่างกายไว้ได้โดยไม่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของสภาวะแวดล้อม
เลือดเย็น[ADJ] heartless, See also: unfeeling, cold-hearted, brutal, cruel, merciless, Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์, อำมหิต, โหดเหี้ยม, เหี้ยมโหด, Example: เขาเป็นฆาตกรเลือดเย็น ฆ่าคนอย่างไร้ความปรานี
เลือดเย็น[ADV] heartlessly, See also: unfeelingly, brutally, cruelly, mercilessly, Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์, อำมหิต, โหดเหี้ยม, เหี้ยมโหด, Example: ผู้ต้องหารายนี้ฆ่าคนอย่างเลือดเย็น ไม่ได้มีความเกรงกลัวกฎหมายเลย
เลือดเย็น[V] be heartless, See also: be cold-hearted, be cruel, be merciless, Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์, อำมหิต, Example: พี่ชายของเธอเลือดเย็นมากขึ้นทุกวันๆ, Thai definition: ไร้ความกรุณา, ไม่มีความเมตตา
เลือดเย็น[ADJ] cold-blooded, Ant. เลือดอุ่น, Example: นักวิทยาศาสตร์จัดปลาไว้ในกลุ่มของสัตว์เลือดเย็น, Thai definition: เรียกสัตว์มีกระดูกสันหลังที่สามารถปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของสภาวะแวดล้อม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลือดน. ของเหลวปรกติมีสีแดง อยู่ในหลอดเลือดและหัวใจของคนและสัตว์ ประกอบด้วยน้ำเลือดและเม็ดเลือด ส่วนที่เป็นสีแดงเกิดจากสีในเม็ดเลือดแดง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น แมลง กุ้ง หอย เม็ดเลือดเห็นมีสีน้ำเงินจาง ๆ
เลือดระดู เช่น เลือดทำ คือ อาการป่วยในระหว่างที่มีระดู
เลือดโดยปริยายหมายถึงผู้สืบเชื้อสาย เช่น เลือดศิลปิน เลือดนักรบ เลือดนักประพันธ์
เลือดผู้ที่เคยศึกษาจากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง เช่น เลือดจุฬา เลือดธรรมศาสตร์.
เลือดก้อนเดียวตัดทิ้งได้น. ลูกคนเดียวตัดทิ้งได้ในเมื่อมีความประพฤติไม่เป็นที่พอใจพ่อแม่.
เลือดกำเดาน. เลือดที่ออกทางช่องจมูก.
เลือดข้นกว่าน้ำน. ญาติพี่น้องย่อมดีกว่าคนอื่น.
เลือดขึ้นหน้าก. โกรธมากจนหน้าแดง, โมโห.
เลือดจะไปลมจะมาก. มีอารมณ์แปรปรวนผิดปรกติเพราะสูงอายุถึงระดับหนึ่ง มักเกิดแก่ผู้หญิงที่มีวัยใกล้จะหมดระดู.
เลือดจางว. มีคุณสมบัติที่ดีของบรรพบุรุษลดน้อยลง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
haem-; hem-เลือด [ศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย "hem- เลือด" ดูที่ haem-] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hem-; haem-เลือด [ศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย "hem- เลือด" ดูที่ haem-] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blood, wholeเลือดครบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
whole bloodเลือดครบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synathresis; synathroisisเลือดคั่งเฉพาะที่, เลือดเกินเฉพาะที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synathroisis; synathresisเลือดคั่งเฉพาะที่, เลือดเกินเฉพาะที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypostasisเลือดคั่งในส่วนอยู่ต่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nephrohaemia; nephrohemiaเลือดคั่งไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nephrohemia; nephrohaemiaเลือดคั่งไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrostaxisเลือดซึมจากกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anemiaเลือดจาง [TU Subject Heading]
Anemia, Aplasticเลือดจางอะพลาสติก [TU Subject Heading]
Anemia, Iron-deficiencyเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็ก [TU Subject Heading]
Bloodเลือด [TU Subject Heading]
Fetal bloodเลือดทารกในครรภ์ [TU Subject Heading]
Acrocyanosisเลือดคั่ง, ปลายมือปลายเท้าเขียว, อาการเขียวที่พบที่ปลายมือปลายเท้า, อาการเขียวที่มือและเท้า, อาการเขียวที่ปลายมือปลายเท้า, เขียวเฉพาะที่ปลายมือปลายเท้า, เขียวตามปลายมือปลายเท้า [การแพทย์]
Alkalaemiaเลือดมีสภาพเป็นด่างมากกว่าปกติ [การแพทย์]
Alveolar Hemorrhageเลือดออกในถุงลม [การแพทย์]
Anemiaเลือดน้อย, เลือดจาง, ซีด, โรคโลหิตจาง, โรคเลือดจาง, โลหิตจาง, ภาวะโลหิตจาง, การมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติการซีด, การมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ, อาการซีด [การแพทย์]
Anemia, Aplasticเลือดจางอะพลาสติก, โลหิตจางชนิดอพลาสติค, โรคไขกระดูกไม่ทำงาน, โลหิตจางอพลาสติค, โลหิตจางอะพลาสติก, อพลาสติคอนีเมีย, อพลาสติคแอนีเมีย, โรคโลหิตจางที่ไม่มีการเกิดใหม่ของเม็ดเลือดแดง, โลหิตจางเนื่องจากไขกระดูกไม่ทำงาน, โรคโลหิตจาง, ไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือด, โรคโลหิตจางแบบร้ายแรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Blood.เลือด Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
Blood.เลือด A Tale of Two Audreys (2011)
Blood?- เลือด A Monster Calls (2016)
When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal.เมื่อเธอแบ่งเปลือกซื้อ เพื่อลิ้มรสแอปเปิ้ลในมือของ ฉัน ลมหายใจของเธอจะยังคงทำให้ เป็นวุ้นเลือดของเธอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Her blood congeal. -Oh.ทำให้เป็นวุ้นเลือดของเธอ โอ้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The blood's returning to my head.เลือดมันไหลไปเลี้ยงสมองเร็วหนะ The Great Dictator (1940)
Give me a-something! Quick, give me a-something!หาอะไรมาให้ฉันที เร็ว ฉันจะเอาเลือดหัวมันออก The Great Dictator (1940)
Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into bloodshed.ความโลภ มีทุกหนแห่ง มีความเกลียดชัง ที่ราบกูส เกิดการนองเลือด The Great Dictator (1940)
The blood has dried, the tongues have fallen silent.จะหลงเหลือก็แต่เพียง เลือดที่แห้งกรัง กับเสียงคร่ำครวญที่สงบไปแล้ว Night and Fog (1956)
To "pass blood" was a sign of death.หากถ่ายเป็นเลือด คือสัญญาณแห่งความตาย Night and Fog (1956)
- For an old man who had a stroke, it is.- สำหรับชายชราที่มีโรคหลอดเลือดสมองเป็น 12 Angry Men (1957)
"I've bled them clean.ฉันได้เลือดให้สะอาด น้ำเกลือจะรักษามัน The Old Man and the Sea (1958)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลือด[n.] (leūat) EN: blood   FR: sang [m]
เลือดกบปาก[n. exp.] (leūat kop pāk) EN: mouthful of blood   
เลือดกำเดา[n. exp.] (leūat kamdāo) EN: nose bleed ; epistaxis   
เลือดกำเดาไหล[n. exp.] (leūat kamdāo lai) EN: nose bleed ; epistaxis   FR: hémorragie nasale [f] ; saignement de nez [m] ; épistaxis [f]
เลือดขึ้นหน้า[xp] (leūat kheun nā) EN: be red in the face (with anger)   FR: être rouge de colère ; avoir le sang qui monte à la tête
เลือดจาง[n. exp.] (leūat jāng) EN: anemia   
เลือดดำ[n. exp.] (leūat dam) EN: venous blood   
เลือดตกยางออก[v. exp.] (leūat tok yāng øk) EN: be bloodied ; get bloodied   
เลือดตกใน[v. exp.] (leūat toknai) EN: bleed internally ; have internal bleeding ; have an internal hemorrhage   FR: avoir une hémorragie interne
เลือดตาแทบกระเด็น[X] (leūat tā thaēp kraden) EN: excruciatingly   

English-Thai: Longdo Dictionary
platelet(n) เกล็ดเลือด
coronary artery disease(n phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, S. Coronary heart disease (CHD)
hyperglycaemia(n) ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง
cerebral infraction(n phrase) อาการสมองตายเนื่องจากขาดเลือดหล่อเลี้ยง
atherothrombotic(n) ภาวะเส้นโลหิตแดงตีบเนื่องจากมีลิ่มเลือดในหลอดเลือด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bleed[VI] เลือดออก, See also: ตกใน, ตกเลือด
blood[N] เลือด, See also: โลหิต
cold-blooded[ADJ] เลือดเย็น, See also: ไร้ความปราณี, Syn. relentless, pitiless, unfeeling, callous, cruel, inhuman, ruthless
congest[VI] เลือดหรือของเหลวคั่ง
fresh blood[IDM] สมาชิกใหม่ (มักเป็นหนุ่มสาวและมีความคิดอ่านหรือทักษะใหม่ๆ), See also: เลือดใหม่
gore[N] เลือด, See also: เลือดแห้ง, Syn. blood
gory[ADJ] เต็มไปด้วยเลือด, See also: เลือดท่วม, นองไปด้วยเลือด, โชกเลือด, Syn. blood-stained, blood-soaked
gory[N] เลือด, Syn. blood
haemorrhage[VI] ตกเลือด, See also: เลือดไหลไม่หยุด, เลือดออก
hemo-[PRF] โลหิต, See also: เลือด, Syn. hema-

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acanthocyteเม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างผิดปกติเป็นแฉก ๆ
achromacyteเม็ดเลือดแดงที่มีสีซีดเนื่องจากการขาด haemogolbin
acidocytosisภาวะที่เลือดมี eosinophill leukocyte มากผิดปกติ
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
agglutination(อะกลูทิเน' เชิน) n. การเกาะติดกัน, ก้อนที่เกาะติดกัน, การจับเป็นก้อนของแบคทีเรียเม็ดเลือดแดงหรืออื่นเนื่องจาก antibody. -agglutinative adj., Syn. adhesion of parts) -agglutinate v.
agranulocytosis(อะแกรนนิวโลไซโท' ซิส) ภาวะที่เลือดมีเม็ดโลหิตน้อยกว่าปกติมาก
amboceptor(แอม' บะเซพเทอะ) n. สารที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดเชื้อในเลือด มีคุณสมบัติเป็นตัวทำให้โลหิตแดงสลายตัว
amoeboid(อะมี' บอยด์) คล้ายหรือเกี่ยวกับอะมีบา -amoeboidism adj. การเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวที่คล้ายการเคลื่อนที่ของอมีบา
angiocardiography(แอนจิโอคาดิออก' กระพี) n. การถ่ายเอ็กซเรย์หัวใจ และหลอดเลือดหัวใจหลังฉีดสารทึบแสง
anticoagulant(แอนทีโคแอก' กิวเลินทฺ) adj.,n. ซึ่งต้านการจับเป็นก้อนหรือลิ่มของเลือด, สารหรือยาที่มีฤทธิ์ดังกล่าว., Syn. anticoagulative

English-Thai: Nontri Dictionary
aorta(n) เส้นเลือดใหญ่
arterial(adj) เกี่ยวกับเส้นเลือดใหญ่,(สาย)ใหญ่
artery(n) เส้นเลือดแดง,ทางสำคัญ
astringent(n) ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด
bleed(vi) หลั่งเลือด,ตกเลือด,เสียเลือด
BLOOD blood bank(n) ธนาคารเลือด
BLOOD blood brother(n) พี่น้องร่วมสายเลือด,พี่น้องร่วมสาบาน,เพื่อนร่วมสาบาน
BLOOD blood cell(n) เม็ดเลือด
BLOOD blood group(n) กลุ่มเลือด,หมู่เลือด,กรุ๊ปเลือด
BLOOD blood test(n) การตรวจเลือด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ち, chi] (n) เลือด
鼻血[はなぢ, hanadi] (n) เลือดกำเดา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
熱血[ねっけつ, nekketsu] เลือดร้อน
血色[けっしょく, kesshoku] (n ) เลือดขึ้นหน้า
保存血液[ほぞんけつえき, hozonketsueki] (n ) เลือด(ที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกาย)

German-Thai: Longdo Dictionary
Blutdruck(n) |der, nur Sg.| ความดันเลือด
kaltblütig(adj adv) โหดร้าย, เลือดเย็น, เหี้ยมโหด, อำมหิต เช่น Er hat sie kaltblütig umgebracht. = เขาฆ่าหล่อนได้อย่างเหี้ยมโหด
Mangel(n) |der, pl. Mängel, an + D| การขาดแคลน(สิ่งที่จำเป็น) เช่น Der Patient leidet unter Mangel an weissen Blutkörperchen. คนไข้ป่วยเนื่องจากขาดเม็ดเลือดขาว
Blut(n) |das, nur Sg.| เลือด โลหิต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top