ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หูหนาตาเล่อ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หูหนาตาเล่อ-, *หูหนาตาเล่อ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา หูหนาตาเล่อ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *หูหนาตาเล่อ*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หูหนาตาเล่อ[N] leprosy, Syn. โรคเรื้อน, Example: เขาเป็นโรคหูหนาตาเล่อมีแต่คนรังเกียจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หูหนาตาโต, หูหนาตาเล่อน. ชื่อโรคเรื้อน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หูหนาตาเล่อ[n.] (hūnātāloē) EN: leprosy   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top