ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*perceive*

P ER0 S IY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: perceive, -perceive-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perceive(vt) รับรู้, See also: สัมผัสรู้, เข้าใจ, Syn. sense, experience, apperceive, know

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apperceive(แอพพะซีฟว') vt. รู้สึกตัว, เข้าใจ, สำนึก (comprehend)
perceive(เพอซีฟว) vt. สังเกต, มองเห็น, มองออก, เข้าใจ, สัมผัสรู้, สำเหนียก, รู้., See also: perceivedly adv. perceiver n., Syn. observe, see, understand, know

English-Thai: Nontri Dictionary
perceive(vt) รู้, สังเกตเห็น, แลเห็น, เข้าใจ, ได้ยิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perceiveกำหนดรู้, รับรู้ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and, of course, the slightest misperceived phrase or gesture could upset everything we've achieved today.วลีหรือท่าทางที่ไม่เหมาะสม แม้เพียงเล็กน้อย อาจทำให้การเจรจาที่ทำมา ล้มเหลวทั้งหมด Spies Like Us (1985)
I could never perceive anything extraordinary in them.ฉันก็ไม่เคยแลเห็นความวิเศษของมันเลย Episode #1.5 (1995)
People perceive you as somewhat-ทุกคนคิดว่าเธอน่ะ... ยังไงดีนะ 10 Things I Hate About You (1999)
Well, you got to realise that a nervous system will radically enhance the way you feel and perceive the world around you.คุณต้องรู้ไว้ด้วยว่าระบบประสาทจะ... ขยายวิธีที่คุณ... รู้สึกและการมองโลก รอบตัวคุณอย่างสิ้นเชิง Bicentennial Man (1999)
And the Ring of Power perceived its time had now come.และแหวนแห่งอำนาจก็ตระหนักว่า เวลาของมันได้มาถึงแล้ว The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
She's just shy. If he cannot perceive her regard, he is a fool.หล่อนอายน่ะ ถ้าเขาไม่รู้ว่าหล่อนชอบละก็ เขาก็เป็นคนโง่ Pride & Prejudice (2005)
He's drawn to high-stakes jobs by a need to prove his superiority to a world he perceives has undervalued him, and these shootings are the ultimate expression of that need.คุณบอกว่า เขาขับรถอเมริกันเหรอ ที่รัก คุณอยู่ที่โรงแรมไชนี่ไดม์ในมิดเวสต์นะ รถคันไหนๆก็ผลิตในอเมริกาทั้งนั้นแหละ L.D.S.K. (2005)
However, bartowski incorrectly perceived whitney as a threat.แต่ชัคคาดผิดที่ว่าวิทนี่ย์เป็นตัวอันตราย Chuck Versus the Truth (2007)
It's very common in these situations to perceive a connection that isn't there.คุณก็รู้นี่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
You will not perceive her even if she stands before you.ต่อให้นางมายืนต่อหน้าเจ้า เจ้าก็มิอาจสำเหนียกได้ Stardust (2007)
Anything you perceived is me wanting him to think I like him.อะไรที่คุณเข้าใจคือฉัน กับเขาคิดว่าฉันชอบเขา Chuck Versus the Seduction (2008)
Can perceive my true visage.ถึงจะสามารถมองเห็นผมได้ Lazarus Rising (2008)
As you observe this image, Your brain perceives first a duck, คุณลองสังเกตภาพนี้ดู ตอนแรกสมองคุณจะรับรู้ว่ามันคือเป็ด The Ghost Network (2008)
OR AT LEAST SOMEONE WHO PERCEIVES HIMSELF THAT WAY.เขามีร่มชูชีพให้ด้วย ใช่ไหม? The Angel Maker (2008)
The intelligence of a few perceives what has been carefully hidden."คนฉลาดน้อยคนที่จะเจอ เนื้อแท้คนเบื้องลึกที่ฉาบทา" Paradise (2008)
Your eyes will wanna dominate how you perceive the world, but you can't fully trust them, not yet.นั่งลงสิ คุณตาบอดตอนคุณ ห้าชวบใช่มั้ย? The Eye (2008)
We perceive as pleasant.เราพอใจกับมัน Safe and Sound (2008)
I don't wanna be perceived as a bimbo. I mean...ไม่อยากถูกมองว่าเป็นพวก สวยแต่ไร้สมอง The Ugly Truth (2009)
Can perceive my true visage.จึงจะสามารถเห็นใบหน้าที่แท้จริงข้าได้ The Rapture (2009)
It's entirely possible to get what you want without being perceived of as a nagging shrew.มันเป็นได้แน่นอน ที่จะได้สิ่งที่เธอต้องการ โดยไม่ต้องถูกมองว่า เป็นยายตัวแสบ Everybody Says Don't (2009)
There's something he perceives in their exchange.เขาอาจรู้สึกถึงอะไรบางอย่างตอนที่เจอกับพวกเธอ Roadkill (2009)
Okay, as a police officer, Ms.Duquesne is trained to react to a perceived threat.โอเค ในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจ คุณดูเควนท์ถูกฝึกมาให้ตอบโต้เมื่อโดนจู่โจม Bolt Action (2009)
The organism can project another version of itself, what we perceive as the shadow, without ever really leaving the cosmonaut's body.สิ่งมีชีวิตสามารถแสดงตน ได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง แทนตัวของมันเอง คือสิ่งที่เรา เข้าใจว่าคือเงา Earthling (2009)
If you're concerned that I'd discuss any perceived shortcomings...ถ้าคุณกำลังสนใจในสิ่ง ที่ฉันพูดถึงจุดอ่อน ที่ปกปิดไว้... A Night at the Bones Museum (2009)
The human eye can only perceive color between wavelengths of 400 and 750 nanometers.ดวงตาของมนุษย์สามารถรับรู้ได้แค่คลื่นแสง ที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 400 ถึง 750 นาโนเมตร เท่านั้น The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
He does this thing where he pretends he's in an alternate dimension that occupies the same physical space we're in, but he can't perceive us.ทำเสมือนอยู่อีกมิตินึง ที่มีห้วงอากาศและกาลเวลา เดียวกับเรา แต่เขามองไม่เห็นเรา The Guitarist Amplification (2009)
If the United States and Soviet Union engage in all-out war the resulting blast wave would produce a sudden burst of tachyons particles which travel backward through what you perceive as time therefore obscuring my vision of the present.เมื่อสหรัฐกับสหภาพโซเวียต เปิดศึกแบบเทหมดหน้าตัก... ...คลื่นจากแรงระเบิด จะปะทุก่อเกิดประจุไวเหนือแสง ...จะมีประจุที่วิ่งย้อนศร ผ่านเข้าไปในมิติรับรู้แห่งเวลา... Watchmen (2009)
If only you could perceive time as I do.ถ้าคุณสามารถรับรู้ห้วงเวลาได้ เหมือนอย่างกับผม Watchmen (2009)
You know how things are gonna be perceived. - I don't care.ไม่เอาน่าแจ๊ค พี่ก็รู้ว่าเรื่องนี้จะถูกมองยังไง You Don't Know Jack (2010)
Time is not linear, we just perceive it that way!Time is not linear, we just perceive it that way! Hot Tub Time Machine (2010)
We create and perceive our world simultaneously.เราสร้างและรับรู้โลกของเราไปพร้อม ๆ กัน Inception (2010)
Most rational people acknowledge the enigma is merely evidence of the mind's power to perceive truth in almost anything.ผู้คนส่วนใหญ่ยอมรับปริศนานั่น ว่าเป็นเพียงหลักฐานของพลังงานจิตใจ ที่จะรับรู้ความจริงแทบจะทุกอย่าง Human (2010)
What I perceived as courage in you reveals itself foolishness.ที่ข้ารู้คือความกล้าหาญของเจ้าแสดงออกมาซึ่งความโง่เขลา Legends (2010)
I just find it, you know, really-- really hard to concentrate because of all the horrors, you know, we perceived.ผมเพิ่งค้นพบว่า คุณรู้นะ จริงๆ ยากมากต่อการรวบรวมสมาธิ No Más (2010)
I am now a hexagon in two-dimensional space and can only perceive the edges of other objects.ตอนนี้ฉันเป็นรูปหกเหลี่ยมในโลกสองมิติ และมองเห็นแต่ขอบของวัตถุอื่นๆ The Psychic Vortex (2010)
And I don't know if you perceive itและผมไม่รู้พวกคุณรู้สึกรึเปล่า Investigative Journalism (2010)
The trigger event is usually some kind of perceived humiliation.ตัวจุดชนวนเหตุการณ์โดยปกติ มันจะเป็นประเภทการรับรู้ถึงความอัปยศอดสู Episode #1.4 (2010)
He means he expected to be perceived as the man he was.เขาหมายถึงว่า เขาคาดว่า เขาจะได้รับการมอง เป็นคนอย่างที่เขาเป็น The Couple in the Cave (2010)
No, but your ability to perceive their existence is conditional on you passing the second and third barriers.ไม่มี แต่การที่นายจะได้เห็นห้องหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าผ่านด่านที่ 2 และ 3 หรือเปล่า The Staircase Implementation (2010)
From whatever threat they perceived.จากการคุกคามอะไรก็ตาม ที่พวกเขารับรู้ Protect Them from the Truth (2010)
Sophia and the detainees in return for the antidote will be perceived as weakness and will only encourage the enemy to make bigger demands in the future.และผู้คุมขังอื่นๆ เพื่อแลกกับยาต้านนั้น จะถูกเข้าว่าเป็นความอ่อนแอ และยังส่งเสริม ให้ศัตรูสร้างความต้องการ ที่มากขึ้นในอนาคต Casualties of War (2010)
Humans don't perceive these miniscule time differences, but our very fastest clocks can cut a second into a quadrillion pieces.มนุษย์ไม่ได้รับรู้เหล่า นี้แตกต่างของเวลาจิ๋ว แต่นาฬิกาที่เร็วที่สุดของเรามาก สามารถตัดออกเป็นสองชิ้น ควอดริลียอน Is Time Travel Possible? (2010)
It turns out to affect the very way we perceive the universe.อาจจะมี 100 ล้านหลุมดำ The Riddle of Black Holes (2010)
It's as if there were two versions of the description of you and me and what's in this room, one of them being the normal, perceived, three-dimensional reality and the other being a kind of holographic imageคำอธิบายของคุณและ ฉันและสิ่งที่อยู่ในห้องนี้ หนึ่งของพวกเขาเป็น ปกติการรับรู้ในความ เป็นจริงสามมิติ The Riddle of Black Holes (2010)
And perceive clearly that which others overlook.ทำให้ฉันมองข้ามคนอื่นได้ชัดเจน Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Uh, Dr. Cheever, are you concerned that the CDC faces a credibility issue here after the perceived overreaction to H1 N1?ดร.ชีฟเวอร์ คุณคิดว่า CDCเผชิญกับปัญหา ความน่าเชื่อถือในขณะนี้ หลังจากที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบแรงเกินไป ในกรณี H1 N1 หรือไม่? Contagion (2011)
Perhaps he's emulating Shakespeare's Henry V, who dressed as a commoner and mingled among them, to find out how he was being perceived by his subjects.เขาอาจเลียนแบบ เฮนรี่ เดอะ ฟิฟธ์ของเชคสเปียร์ ที่แต่งตัวเป็นสามัญชน มาปะปนอยู่กับราษฎร เพื่อสืบดูว่าพวกเขาคิดกับเขายังไง The Benefactor Factor (2011)
If we perceived the Universe as Einstein pictured it, life would not have to flow in a smooth, linear progression.ถ้าเรามองว่าจักรวาลเป็น ไอสไตน์ ภาพมัน ชีวิตจะได้มีการไหลที่ราบรื่นก้าวหน้า เชิงเส้น Does Time Really Exist? (2011)
David Eagleman of the Baylor College of Medicine has spent much of his career puzzling out how humans perceive time.เดวิด อีกลแมน ของวิทยาลัย การแพทย์เบย์เลอร์ มีการใช้จ่ายมากในอาชีพของเขา งงออกว่ามนุษย์รับรู้เวลา Does Time Really Exist? (2011)
This man perceived the world as having accelerated.ผู้ชายคนนี้ที่รับรู้ทั่วโลกในฐานะที่มี การเร่งตัวขึ้น Does Time Really Exist? (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perceiveBusinesses perceive as competitors a narrow range of the business world; there are many cases where they don't understand their real rivals.
perceiveHe could not perceive any difference between the twins.
perceiveI perceive by your face that you have good news.
perceiveI perceived an object looming through the mist.
perceiveI perceived you entering my room.
perceiveMinds that have nothing to confer find little to perceive.
perceiveNobody perceived me entering the room.
perceiveShe perceived that her husband was unhappy.
perceiveShe will perceive his irony.
perceiveThe alert guard perceived a dim shape in the distance.
perceiveThe alert officer perceived a dim shape in the distance.
perceiveThe officer on duty perceived an elderly man coming up behind him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังเกต(v) observe, See also: notice, perceive, Syn. พินิจ, พิจารณา, ดู
สัมผัส(v) feel, See also: perceive, Syn. รับรู้, รู้สึก
ประจักษ์ชัด(v) realize, See also: see clearly, understand well, perceive clearly, Syn. ประจักษ์แจ้ง, Example: สิ่งที่เราได้ประจักษ์ชัดอยู่ทุกเมื่อก็คือ พระองค์ทรงวางพระองค์อยู่ในฐานะที่โกรธใครไม่ได้, Thai Definition: ปรากฏชัด
รู้ดี(v) know well, See also: know clearly, perceive clearly, be aware of, understand, Example: พวกเธอรู้ดีในเรื่องอดีตและอนาคต แต่ไม่รู้เลยว่าเรื่องในปัจจุบันนี้เป็นปัญหาอย่างไรบ้าง, Thai Definition: รู้แจ่มแจ้ง, รู้ชัดแจ้ง
ล่วงรู้(v) perceive, See also: foresee, sense, detect, know in advance, Syn. รู้ทัน, รู้ใจ, Example: พระอาจารย์เป็นผู้มีญาณวิเศษจริงๆ สามารถล่วงรู้จิตใจคนอื่นได้อย่างแม่นยำ
สังเกต(v) observe, See also: notice, note, perceive, discern, spot, see, Example: ผมสะดุ้งเล็กน้อย และพยายามไม่ให้อาจารย์ท่านนั้นสังเกตได้, Thai Definition: คอยจับตาดู, หมายจดจำไว้, ฟังหรือดูอย่างละเอียดละออ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ฟังออก(v) understand, See also: know, comprehend, grasp, perceive, Syn. เข้าใจ, รู้, ฟังรู้เรื่อง, Example: เขาฟังออกนะว่าเธอพูดตำหนิเขาอย่างไรบ้าง
รู้สึกนึกคิด(v) perceive, See also: sense, think, feel, Example: ความตายไม่ได้ทำให้ข้าพเจ้าหมดสิ้นความรู้สึก และการรับรู้อย่างคนเป็นเลย เคยรู้สึกนึกคิดอย่างไร เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้น
ทราบฝ่าพระบาท(v) know, See also: understand, perceive (used only when speaking to royalty), Thai Definition: รู้ (ใช้กราบทูลพระอนุวงศ์ชั้นพระวรวงศ์เธอที่ทรงกรมขึ้นไปจนถึงสมเด็จเจ้าฟ้า), Notes: (ราชา)
ทราบเกล้าทราบกระหม่อม(v) know, See also: understand, perceive (used only when speaking to royalty), Syn. รู้, ทราบเกล้าฯ, Thai Definition: กราบบังคมทูลถึงสิ่งที่ทราบมา, Notes: (ราชา)
ทราบ(v) know, See also: understand, realize, learn, perceive, see, recognize, Syn. รู้, Example: เมื่อรถหุ่นยนต์เคลื่อนที่ มันจะเตือนให้มนุษย์ทราบ ด้วยการส่งเสียงดัง บี๊บ บี๊บ
ชำนัญ(v) know, See also: be aware of, understand, comprehend, perceive, Syn. รู้
ซึมทราบ(v) know well, See also: realize, understand, perceive, Example: ฉันซึมทราบปัญหาต่างๆ ของที่นี่จากการคลุกคลีกับชาวบ้าน, Thai Definition: รู้ละเอียด, เข้าใจดี
สัมผัส(v) touch, See also: impact, be contiguous, be in control, perceive, Syn. ถูกต้อง, แตะต้อง, กระทบ, Example: ผมก็ได้แต่อยู่ห่างๆ เธอ แม้ว่าอยากจะไปสัมผัสชิดใกล้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนัญ[chamnan] (v) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive
ได้รับการมองว่า[dāirap kān møng wā] (v, exp) EN: perceive
ล่วงรู้[lūangrū] (v) EN: perceive ; foresee ; sense ; detect ; know in advance  FR: connaître à l'avance ; savoir d'avance ; prévoir
มองเห็น[mønghen] (v) EN: see ; catch sight of ; sight ; behold ; notice ; perceive  FR: voir ; percevoir ; apercevoir ; discerner
รู้ดี[rū dī] (v, exp) EN: know well ; know clearly ; perceive clearly ; be aware of ; understand  FR: bien connaître
รู้สึกนึกคิด[rūseuk neukkhit] (v, exp) EN: perceive ; sense ; think ; feel
สำนึก[samneuk] (v) EN: realize ; appreciate ; be aware (of) ; know ; feel contrite ; call to mind ; perceive ; be aware of ; be conscious of ; be mindful of ; be conversant with ; be familiar with  FR: avoir le sentiment ; apprécier ; percevoir ; sentir ; avoir conscience ; réaliser
สัมผัส[samphat] (n) EN: touch ; feel ; come into contact : perceive  FR: toucher ; palper ; sentir
สังเกต[sangkēt] (v) EN: observe ; keep an eye on ; note ; notice ; watch ; examine ; view ; look at ; remark ; perceive ; discern ; spot ; see ; monitor  FR: observer ; examiner ; noter ; remarquer
สังเกตออก[sangkēt øk] (v) EN: see ; make out ; perceive ; find out  FR: percevoir
ยิน[yin] (v) EN: become aware of ; perceive by the ear  FR: entendre ; percevoir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PERCEIVE P ER0 S IY1 V
PERCEIVED P ER0 S IY1 V D
PERCEIVES P ER0 S IY1 V Z
MISPERCEIVE M IH0 S P ER0 S IY1 V
MISPERCEIVED M IH0 S P ER0 S IY1 V D
MISPERCEIVES M IH0 S P ER0 S IY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perceive (v) pˈəsˈiːv (p @1 s ii1 v)
perceived (v) pˈəsˈiːvd (p @1 s ii1 v d)
perceiver (n) pˈəsˈiːvər (p @1 s ii1 v @ r)
perceives (v) pˈəsˈiːvz (p @1 s ii1 v z)
perceivers (n) pˈəsˈiːvəz (p @1 s ii1 v @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
直观[zhí guān, ㄓˊ ㄍㄨㄢ, / ] direct observation; directly perceived through the senses; intuitive; audiovisual, #11,050 [Add to Longdo]
闻到[wén dào, ㄨㄣˊ ㄉㄠˋ, / ] to smell; to sniff sth out; to perceive by smelling, #12,078 [Add to Longdo]
觉察[jué chá, ㄐㄩㄝˊ ㄔㄚˊ, / ] to sense; to perceive; to come to realize, #25,494 [Add to Longdo]
效价[xiào jià, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration); valence (perceived value in psychology); valency [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
気づく[きづく, kiduku] TH: สังเกตเห็น  EN: to perceive

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bemerktperceived [Add to Longdo]
erkennen | er/sie erkenntto perceive | er/sie perceives [Add to Longdo]
unbemerktunperceived [Add to Longdo]
unbemerkt { adv }unperceivedly [Add to Longdo]
wahrnehmen; mit den Sinnen erfassen | wahrnehmend | wahrgenommen | er/sie nimmt wahr | ich/er/sie nahm wahr | er/sie hat/hatte wahrgenommento perceive | perceiving | perceived | he/she perceives | I/he/she perceived | he/she has/had perceived [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソーン[so-n] (n) sone (unit of perceived loudness) [Add to Longdo]
窺い知る;伺い知る;窺いしる[うかがいしる, ukagaishiru] (v5r, vt) to perceive; to understand [Add to Longdo]
感じ取る[かんじとる, kanjitoru] (v5r, vt) to perceive; to sense; to take in; to grasp; to feel; (P) [Add to Longdo]
気がつく;気が付く[きがつく, kigatsuku] (v5k) (1) to notice; to become aware; to perceive; to realize; to realise; (2) to recover consciousness; to come to oneself [Add to Longdo]
気付く(P);気づく[きづく, kiduku] (v5k) to notice; to recognize; to recognise; to become aware of; to perceive; to realize; to realise; (P) [Add to Longdo]
見て取る[みてとる, mitetoru] (v5r, vt) to perceive; to grasp (the situation) [Add to Longdo]
見取る[みとる, mitoru] (v5r, vt) to perceive; to understand [Add to Longdo]
悟る(P);覚る[さとる, satoru] (v5r, vt) (1) to understand; to comprehend; to realize; to perceive; to sense; to discern; (2) to attain enlightenment; (P) [Add to Longdo]
差別表現[さべつひょうげん, sabetsuhyougen] (n) word, phrase, or image that is perceived as showing or suggesting discrimination or prejudice against a person or group of people [Add to Longdo]
斬り捨て御免;切り捨て御免;斬捨て御免;切捨て御免;斬捨御免(io);切捨御免(io)[きりすてごめん, kirisutegomen] (n) right of samurai to kill commoners for perceived affronts (Edo period) [Add to Longdo]
時間のたつ[じかんのたつ, jikannotatsu] (exp) passage of time; perceived time; relative time [Add to Longdo]
触れる[ふれる, fureru] (v1, vi) (1) to touch; to feel; (2) to experience; to come in contact with; to be emotionally moved (by); to perceive; (3) to touch on a subject; to allude to; (4) to be in conflict (with); to violate (law, copyright, etc.); (5) to proclaim; (P) [Add to Longdo]
心付く;心づく[こころづく, kokoroduku] (v5k, vi) (See 気づく) to perceive; to notice [Add to Longdo]
[ちり, chiri] (n) (1) { Buddh } defilement; impurity; affliction; (2) object (perceived with the mind or the senses); (3) one billionth [Add to Longdo]
大悟徹底[たいごてってい, taigotettei] (n, vs) attain divine enlightenment; perceive absolute truth; experience spiritual awakening [Add to Longdo]
知覚品質[ちかくひんしつ, chikakuhinshitsu] (n) perceived quality [Add to Longdo]
付く[づく, duku] (v5k, vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf, v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.) [Add to Longdo]
捕らえる(P);捕える(P);捉える[とらえる, toraeru] (v1, vt) (1) to seize; to capture; to arrest; (2) to grasp; to perceive; to treat (as); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perceive \Per*ceive"\ (p[~e]r*s[=e]v"), v. t. [imp. & p. p.
   {Perceived} (p[~e]r*s[=e]vd"); p. pr. & vb. n. {Perceiving}.]
   [OF. percevoir, perceveir, L. percipere, perceptum; per (see
   {Per-}) + capere to take, receive. See {Capacious}, and cf.
   {Perception}.]
   1. To obtain knowledge of through the senses; to receive
    impressions from by means of the bodily organs; to take
    cognizance of the existence, character, or identity of, by
    means of the senses; to see, hear, or feel; as, to
    perceive a distant ship; to perceive a discord. --Reid.
    [1913 Webster]
 
   2. To take intellectual cognizance of; to apprehend by the
    mind; to be convinced of by direct intuition; to note; to
    remark; to discern; to see; to understand.
    [1913 Webster]
 
       Jesus perceived their wickedness.   --Matt. xxii.
                          18.
    [1913 Webster]
 
       You may, fair lady,
       Perceive I speak sincerely.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Till we ourselves see it with our own eyes, and
       perceive it by our own understandings, we are still
       in the dark.             --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To be affected of influented by. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The upper regions of the air perceive the collection
       of the matter of tempests before the air here below.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To discern; distinguish; observe; see; feel; know;
     understand.
 
   Usage: To {Perceive}, {Discern}. To perceive a thing is to
      apprehend it as presented to the senses or the
      intellect; to discern is to mark differences, or to
      see a thing as distinguished from others around it. We
      may perceive two persons afar off without being able
      to discern whether they are men or women. Hence,
      discern is often used of an act of the senses or the
      mind involving close, discriminating, analytical
      attention. We perceive that which is clear or obvious;
      we discern that which requires much attention to get
      an idea of it. "We perceive light, darkness, colors,
      or the truth or falsehood of anything. We discern
      characters, motives, the tendency and consequences of
      actions, etc." --Crabb.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perceive
   v 1: to become aware of through the senses; "I could perceive
      the ship coming over the horizon" [syn: {perceive},
      {comprehend}]
   2: become conscious of; "She finally perceived the futility of
     her protest"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top