ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be in control

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be in control-, *be in control*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we uplink now, Skynet will be in control of your military.ถ้าเชื่อม สกายเน็ตจะสามารถ ควมคุมกองทัพ แทนท่านนะครับ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
But you'll be in control of Skynet, right?แต่คุณควบคุมสกายเน็ตได้นี่ จริงมั้ย? Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
You get them off their game... and then you take them to a place where Big Momma would be in control.ออกจากกิจวัตรปกติ พาไปในที่ที่... บิ๊กมาม่าเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ Big Momma's House 2 (2006)
Enough of this. Why should Olympus be in control of the satellite systems?พอที แล้วทำไมโอลิมปัสจึงต้อง เป็นผู้ควบคุมระบบดาวเทียม? Appleseed Ex Machina (2007)
You just like to be in control.คุณแค่ชอบเป็นคนควบคุม Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)
We could, but then we wouldn't be in control.ถ้าเราทำ แต่ว่ามันเสี่ยงเกินไป Mr. Brooks (2007)
SEEM TO BE IN CONTROL.พี่เป็นคนคุมตลอดแหละจะ พ่อหนุ่มน้อย Soul Mates (2009)
Someone like her needs to be in control.คนอย่างเธอต้องการที่จะควบคุม Dex Takes a Holiday (2009)
A person should be in control of-...เราต้องสร้างประเด็นถกเถียงขึ้นมาจากบางอย่าง... You Don't Know Jack (2010)
You already know his flaw - his compulsion to dominate, to be in control.คุณรู้ปมด้อยของเขาแล้ว... แรงกดดันที่ต้านไม่ได้ทางจิตใจของเขา ที่มีอิทธิพลเหนือกว่า Episode #1.3 (2010)
You're a man who likes to be in control.คุณเป็นคนที่ชอบสัมผัส Rite of Passage (2010)
This is nuts. I don't have to be in control.บ้าแล้ว ผมไม่ต้องบงการอะไร Hecks on a Plane (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ควบคุมสถานการณ์ไว้[v. exp.] (khūapkhum sathānakān wai dāi) EN: master the situation ; be in control of the situation   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top