ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apperceive

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apperceive-, *apperceive*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apperceive(แอพพะซีฟว') vt. รู้สึกตัว, เข้าใจ, สำนึก (comprehend)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apperceive \Ap`per*ceive"\, v. t. [F. apercevoir, fr. L. ad +
   percipere, perceptum, to perceive. See {Perceive}.]
   To perceive; to comprehend. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apperceive
   v 1: perceive in terms of a past experience

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

apperceive

 


  

 
apperceive
 • (แอพพะซีฟว') vt. รู้สึกตัว, เข้าใจ, สำนึก (comprehend) [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top