ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be appropriate

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be appropriate-, *be appropriate*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But at least 3 years would be appropriate for an assault on an elderly woman.แต่อย่างน้อยก็ 3 ปีก็น่าจะพอ สำหรับข้อหาทำร้ายร่างกายของผู้สูงอายุ Sweet 18 (2004)
Taking your safety into consideration, Mr. Jones, we didn't believe it would be appropriate to send a Moroccan ambulance.พิจารณาความปลอดภัยของคุณโจนส์ พวกเราไม่คิดว่า การส่งรถพยาบาลของโมรอคโคน่าจะเหมาะสม Babel (2006)
WOULD BE APPROPRIATE RIGHT NOW.จะเหมาะสมกับตอนนี้รึเปล่า Family/Affair (2007)
When do you feel it would be appropriate to introduce her to everyone?เมื่อคุณคิดว่ามันเหมาะสม ที่จะแนะนำเธอให้ทุกคนรู้จัก The Undergraduates (2010)
Under the circumstances, we thought it would be appropriate to send our condolences.ภายใต้สถานการณ์แบบนี้ ทางเราคิดว่าเราควรจะแสดงความเสียใจครับ Countdown (2011)
Well, thanks to your disgusting smears in the media, that might be true, which is why we're also filing a countersuit for libel, slander, and anything else that might be appropriate in this case.ขอบคุณสำหรับการใส่ร้ายป้ายสีอันน่าเกลียดของคุณ มันอาจจะเป็นความจริง ที่ว่าทำไมเรากำลังจะฟ้องกลับสำหรับการหมิ่นประมาท Discovery (2012)
Clearly, it would not be appropriate for a woman to assume that role.แน่นอนว่า จะไม่เหมาะสมหากผู้หญิง จะดำรงตำแหน่งนั้น The House of Black and White (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหมาะกับ[V] be appropriate, See also: proper, be compatible with, Syn. เหมาะสมกับ, Example: เครื่องมัดฟ่อนหญ้ามีราคาสูงมาก ไม่เหมาะกับเกษตรกรรายย่อย
เข้าที[V] make sense, See also: be appropriate, be decent, be suitable, Syn. เข้าท่า, เข้าท่าเข้าทาง, เหมาะสม, Ant. แย่, ใช้ไม่ได้, Example: ได้ฟังคำแนะนำของเขาแล้วรู้สึกว่าเข้าที น่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้, Thai definition: มีท่าทางดี, มีความเหมาะสมดี
ได้ที่[V] be suitable, See also: be appropriate, be fitting, Syn. พอดี, Thai definition: ถึงที่กะไว้, ถึงที่เหมาะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ที่[v.] (dāithī) EN: set ; be suitable ; be appropriate ; be fitting   
เหมาะ[v.] (mǿ) EN: fit ; be appropriate ; suit ; be suitable for ; be proper ; become   FR: convenir ; être approprié ; adapter
เหมาะกัน[v. exp.] (mǿ kan) EN: fit ; be suitable ; be proper ; be appropriate   
เหมาะกับ[v. exp.] (mǿ kap) EN: be appropriate ; proper ; be compatible with   
เหมาะสม[v.] (mǿsom) EN: be proper ; suit ; fit ; be suitable ; be appropriate   FR: convenir ; cadrer ; être approprié ; être adapté

Japanese-English: EDICT Dictionary
そぐう[, soguu] (v5u,vi) (See そぐわない) to be suitable; to be appropriate; to match [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top