ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blend with

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blend with-, *blend with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blend with[PHRV] กลมกลืนกับ, See also: เข้ากันได้ดีกับ, Syn. assort with, blend together, go together

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blend withFor example, lizards can change the color of their skin and blend with the trees and leaves around them.
blend withOil and water won't blend with each other.
blend withThe sky seemed to blend with the sea.
blend withThe white drapery does not blend with the black wall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกม[V] blend with, See also: dash, mix with, mingle with, Syn. เจือ, ปน, Example: สีม่วงของรุ้งกินน้ำเป็นสีม่วงแกมแดง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกม[v.] (kaēm) EN: blend with ; dash ; mix with ; mingle with   FR: mêler à ; allier à ; mélangé à

Japanese-English: EDICT Dictionary
混じる[こんじる, konjiru] (v1,vi,vt) (See 混ずる) to be mixed in with; to blend with [Add to Longdo]
混ずる[こんずる, konzuru] (vz,vi,vt) (See 混じる) to be mixed in with; to blend with [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top