ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-เหมาะสม-

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เหมาะสม, *เหมาะสม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหมาะสม[V] be proper, See also: suit, fit, be suitable, be appropriate, Syn. สมควร, สมน้ำสมเนื้อ, Example: แหวนวงนี้เหมาะสมกับเจ้าสาวตระกูลใหญ่อย่างเธอที่สุด, Thai definition: เข้ากันพอดี, เข้ากันดี
เหมาะสม[ADV] properly, See also: appropriately, suitably, Syn. สมควร, เหมาะควร, Example: ผู้มีการศึกษาต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ, Thai definition: อย่างถูกต้องแก่โอกาส

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหมาะสมว. พอเหมาะพอสมกัน เช่น เจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้เหมาะสมกัน
เหมาะสมสมควร, ควรแก่กรณี, เช่น เขาถูกลงโทษเหมาะสมกับความผิดแล้ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fitเหมาะสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You must learn to choose between right and wrong.คุณต้องเรียนรู้ที่จะเลือก ระหว่างที่เหมาะสมและ Pinocchio (1940)
She's right, Pinoke. You better come clean.เธอเหมาะสม ปีโนก คุณมา ดีกว่าที่สะอาด Pinocchio (1940)
Oh, well, I'm sure it's very suitable, very nice indeed.ฉันมั่นใจว่ามันต้องเหมาะสมอยู่เเล้วละคะ Rebecca (1940)
If there's a reasonable doubt in your minds as to the guilt of the accused - a reasonable doubt-then you must bring me a verdict of not guilty.ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยในใจของคุณเป็นความผิดของผู้ถูกกล่าวหา - สงสัย-แล้วที่เหมาะสมที่คุณจะต้องนำคำตัดสินของฉันไม่ผิด 12 Angry Men (1957)
If there's no reasonable doubt, then you must, in good conscience, find the accused guilty.หากมีข้อสงสัยใด ๆ ที่เหมาะสมแล้วคุณจะต้องอยู่ในจิตสำนึกที่ดี พบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด 12 Angry Men (1957)
- That's right.- ที่เหมาะสม 12 Angry Men (1957)
- It's reasonable to sit in order.- มันเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่จะนั่งในการสั่งซื้อ 12 Angry Men (1957)
- That's right.- ที่เหมาะสม 12 Angry Men (1957)
- That's right.- ที่เหมาะสม 12 Angry Men (1957)
- That's right. She actually saw the killing.- ที่เหมาะสม เธอเห็นจริงฆ่า 12 Angry Men (1957)
That's right. Ever hear a kid call his father that any more?ที่เหมาะสม เคยได้ยินเด็กเรียกพ่อของเขาที่มากขึ้นหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
- I forgot. He's right.- ฉันลืม เขาเป็นคนที่เหมาะสม 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหมาะสม[v.] (mǿsom) EN: be proper ; suit ; fit ; be suitable ; be appropriate   FR: convenir ; cadrer ; être approprié ; être adapté
เหมาะสม[adj.] (mǿsom) EN: appropriate ; suitable ; fitting ; proper ; suited ; convenient   FR: approprié ; adapté ; pertinent ; convenable
เหมาะสม[adv.] (mǿsom) EN: properly ; appropriately ; suitably   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appropriate[ADJ] เหมาะสม, See also: เข้ากัน, พอเหมาะ, Syn. suitable, fit, proper
apt[ADJ] เหมาะสม, Syn. appropriate
become[VT] เหมาะสม, See also: เหมาะสมกับ, เข้ากับ, Syn. suit
becoming[ADJ] เหมาะสม, See also: สมควร, Syn. Appropriate, suitable
befit[VT] เหมาะสม, See also: สมควรพอดี, สมควรเหมาะเจาะ, Syn. become
be in keeping with[IDM] เหมาะสม, See also: สมควรกับ, Syn. be out of
congruous[ADJ] ที่เหมาะกัน, See also: เหมาะสม, Syn. appropriate
decent[ADJ] เหมาะสม, See also: สมควร, น่านับถือ
decorous[ADJ] เหมาะสม, See also: ถูกกาลเทศะ, มีมารยาท
do[VT] มีพอเพียง, See also: เหมาะสม, Syn. be suitable for

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
適する[てきする, tekisuru] Thai: เหมาะสม English: to fit
見合[みあ, mia] Thai: เหมาะสม English: suit

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top