ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

applicable

AE1 P L AH0 K AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -applicable-, *applicable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
applicable(adj) ที่สามารถนับไปปรับใช้ได้, Syn. suitable, appropriate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
applicable(แอพ'พลิคะเบิล) adj. ใช้สอยได้, ปฏิบัติได้, เหมาะสม -applicability n.
inapplicable(อินแอพ' พลิคะเบิล) adj. ใช้ไม่ได้, ไม่เหมาะสม, ซึ่งนำไปปฏิบัติไม่ได้., See also: inapplicability, inapplicableness n. inapplicably adv., Syn. unsuitable

English-Thai: Nontri Dictionary
applicable(adj) ใช้ประโยชน์ได้, ใช้สอยได้, ประยุกต์ได้, เหมาะสม
inapplicable(adj) ใช้ไม่ได้, ไม่เหมาะสม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You pick the option goes with the applicable rate.เลือกขนาดของห้อง ด้วยใบบอกราคาลละกัน No Country for Old Men (2007)
I will be hitting on all the applicable women in electronics, DVDs, and all around the entrances and the emergency exits.ฉันจะจีบผู้หญิงทุกคน ที่มาคนเดียวที่แผนกเครื่องไฟฟ้า, DVD แล้วก็บริเวณทางเข้าห้าง Chuck Versus the Tooth (2010)
No one would hire me. "No applicable skills."ไม่มีใครต้องการจ้างผู้หญิงที่เป็นนักฆ่า Priest (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
applicableIs that rule applicable to us foreigners?
applicableIt is not reasonable to suppose that this rule is applicable under any condition.
applicableThis law is applicable to all cases.
applicableThis remark is not applicable to you.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APPLICABLE AE1 P L AH0 K AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
applicable (j) ˈəplˈɪkəbl (@1 p l i1 k @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fertigungsmaterial { n }applicable material [Add to Longdo]
entsprechend anwendbar [ jur. ]applicable mutatis mutandis [Add to Longdo]
übertragbar { adj } (auf)applicable (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
当てはまる(P);当て嵌まる[あてはまる, atehamaru] (v5r) to apply (a rule); to be applicable; to come under (a category); to fulfill; (P) #17,111 [Add to Longdo]
該当なし[がいとうなし, gaitounashi] (adj-f) not applicable; na [Add to Longdo]
該当事項[がいとうじこう, gaitoujikou] (n) relevant (applicable) information (items) [Add to Longdo]
属人法[ぞくじんほう, zokujinhou] (n) law of the country where a person habitually resides or is a national; law applicable to a person or to a person's legal problems [Add to Longdo]
非適用[ひてきよう, hitekiyou] (n) not applicable; na [Add to Longdo]
不適用[ふてきよう, futekiyou] (n) not applicable; na [Add to Longdo]
分国法[ぶんこくほう, bunkokuhou] (n) (See 戦国大名) laws established by daimyo applicable only in their own domain (during the Warring States period) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
該当[がいとう, gaitou] to apply, to be applicable (vs) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top