ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recht

R EH1 K T   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recht-, *recht*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
rechtsstaat (n ) ประเทศที่ใช้กฎหมายเป็นบรรทัดฐาน

CMU English Pronouncing Dictionary
RECHT R EH1 K T

German-Thai: Longdo Dictionary
recht(adj) ด้านขวา ทางขวา เช่น die rechte Hand
recht(adj, adv) ดี, ถูกต้อง, เหมาะสม
Recht(n) |das, pl. Rechte| ขวา
Recht(n) |das| กฎหมาย
Recht(n) |das| ความถูกต้อง
Recht(n) |das| สิทธิ
recht habenถูกต้อง, พูดได้ถูกต้อง เช่น Er hat mit dieser Aussage recht.
rechts(adv, Präp) ทางขวา เช่น nach rechts abbiegen
Rechtsverkehr(n) |der, nur Sg.| การจราจรโดยขับทางขวาของถนน, See also: A. der Linksverkehr,
mundgerecht(adj) ที่มีขนาดพอดีคำ พอดีปาก เช่น Den Salat in mundgerechte Stücke schneiden, einmal durch die Pfanne schwenken und mit den Tomaten unter den Kartoffelsalat heben.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rechte geschweifte Klammer {f}; schließende geschweifte Klammer {f}right curly bracket; closing curly bracket; right brace [Add to Longdo]
Rechtsanwendung {f}application of law [Add to Longdo]
Recht {n}; Anrecht {n}; Berechtigung {f} | Rechte {pl}; Anrechte {pl} | sicher begründetes Anrecht; zustehendes Recht | ausschließliches Recht | im Recht sein | das Recht haben zu | zu seinem Recht kommen | zu seinem Recht kommen | Recht geltend machenright | rights | vested right | exclusive right | to be in the right | to have the right to; to be entitled to | to gain redress | to come into one's own | to assert a right [Add to Longdo]
Recht {n}; Vorrecht {n}privilege [Add to Longdo]
Recht {n}; Anteil {m}; Schuld {f}due [Add to Longdo]
Recht sprechento administer justice [Add to Longdo]
Recht sprechento dispense justice [Add to Longdo]
Recht {n} | geltendes Recht | nach geltendem Recht | Recht und Ordnung | Recht und Ordnung schaffen | nach deutschem Recht | von Rechts wegenlaw | applicable law | as the law stands | law and order | to impose law and order | under German law | by law; by rights [Add to Longdo]
Rechteck {n} | Rechtecke {pl}rectangle | rectangles [Add to Longdo]
Rechteck {n} | Rechtecke {pl}oblong | oblongs [Add to Longdo]
Rechteckgrundrahmen {m}base frame [Add to Longdo]
Rechteckigkeit {f}squareness [Add to Longdo]
Rechteckklemme {f}rectangular terminal [Add to Longdo]
Rechtecknut {f}square groove [Add to Longdo]
Rechteckstruktur {f}rectangular structure [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みぎ, migi] rechts [Add to Longdo]
司法[しほう, shihou] Rechtspflege, Justiz [Add to Longdo]
弁護士[べんごし, bengoshi] Rechtsanwalt [Add to Longdo]
是非[ぜひ, zehi] Recht_und_Unrecht, unbedingt [Add to Longdo]
権利[けんり, kenri] Recht, Berechtigung [Add to Longdo]
権限[けんげん, kengen] Rechtsbefugnis, Befugnis, Zustaendigkeit, Kompetenz [Add to Longdo]
直角[ちょっかく, chokkaku] rechter_Winkel [Add to Longdo]
間に合う[まにあう, maniau] rechtzeitig_kommen, erreichen [Add to Longdo]
黙秘権[もくひけん, mokuhiken] Recht_zur_Aussageverweigerung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 recht /rɛçt/
  quite; right

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Recht /rɛçt/ 
  claim; justice; law; privilege; right

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 recht /rɛxt/
  1. tax
  2. jurisprudence; law
  3. right‐angle; square
  4. right
  5. direct; straight
  6. correct; exact; proper; right

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top