ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ข้อเสีย*

   
100 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ข้อเสีย, -ข้อเสีย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อเสีย[N] disadvantage, See also: fault, defect, Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อด้อย, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, จุดบกพร่อง, ข้อตำหนิ, Ant. ข้อดี, Example: ข้อเสียของระบบนี้คือเปลี่ยนวงจรยาก, Count unit: ข้อ, Thai definition: จุดบกพร่องหรือส่วนที่มีคุณสมบัติไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น
ข้อเสียหาย[N] fault, See also: flaw, mistake, error, Syn. ความเสียหาย, Example: ก่อนที่จะเซ็นสัญญาควรพิจารณาสัญญาให้ดี เพื่อกันข้อเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ข้อเสียเปรียบ[N] disadvantage, See also: bad point, drawback, weakness, Ant. ข้อได้เปรียบ, Example: รัฐบาลส่งตัวแทนให้ไปเจรจาตกลงหาทางออกในเรื่องจุดเสียเปรียบในร่างสัญญา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อลักษณะหรือคุณสมบัติ เช่น ข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่อง.
โลกวัชชะ(โลกะ-) น. โทษทางโลก, อาบัติที่เป็นโทษทางโลก, ข้อเสียหายที่ชาวโลกติเตียนว่าไม่เหมาะสมกับสมณะ คือ สิ่งที่ภิกษุหรือคนทั่วไปที่ไม่ใช่ภิกษุทำ ก็เป็นความผิดความเสียหายเหมือนกัน เช่น ทำโจรกรรม ฆ่ามนุษย์ ทะเลาะวิวาท.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Political Appointeeหมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งด้วยเหตุผลทางการเมือง คือ ผู้ที่มิได้มีอาชีพทางการทูตโดยแท้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูต ซึ่งต่างกับนักการทูตอาชีพ (Career diplomat) ในประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และสหภาพโซเวียต ธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไปจะแต่งตั้งเฉพาะบุคคลที่มีอาชีพนักการทูตแท้ ๆ เข้าดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตและอัครราชทูต อย่างไรก็ดี เฉพาะในกรณีพิเศษจริง ๆ เท่านั้นจึงจะแต่งตั้งบุคคลจากภายนอก และบุคคลจากภายนอกที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตได้รับผลสำเร็จในการ ปฏิบัติหน้าที่ก็มีอยู่หลายราย ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก แฮโรลด์ นิโคลสัน ได้ให้ความเห็นไว้ในหนังสือเรื่องการทูตของท่านว่า ในประเทศใหญ่ ๆ เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้นักการทูตอาชีพเท่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินนโยบายการต่างประเทศ เพราะได้ผ่านการศึกษาและฝึกฝนในวิชาการทูตมาเป็นอย่างดีแล้ว ส่วนเอกอัครราชทูตที่แต่งตั้งจากคนภายนอกจะมีข้อเสียบางอย่าง เช่น ในการเขียนรายงานไปยังรัฐบาล เช่น รายงานการเมือง เขาอาจมุ่งแต่จะอวดความเฉียบแหลมของเขาเอง และร้อยกรองคำอย่างไพเราะเพราะพริ้ง มากกว่าที่จะมุ่งเสนอรายงานข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบและมีเหตุผลอันสมควร เป็นต้น [การทูต]
Ethylene propylene rubberยาง EPM เป็นยางสังเคราะห์ที่ได้จากการทำปฏิกิริยาโคพอลิเมอไรเซชันระหว่างมอนอเมอร์ ของเอทิลีน (ethylene) กับโพรพิลีน (propylene) มีลักษณะการจัดเรียงตัวของโมเลกุลแบบอสัณฐานและมีสมบัติเป็นยาง แต่ไม่มีส่วนที่ไม่อิ่มตัว (ไม่มีพันธะคู่) จึงทำให้มีสมบัติเด่นในเรื่องความทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากแสง แดด ออกซิเจน ความร้อน โอโซน และสารเคมี แต่ยางชนิดนี้มีข้อเสีย คือ ไม่สามารถใช้กำมะถันในการคงรูปได้ (เนื่องจากไม่มีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุล) ดังนั้นการทำให้ยางคงรูปจึงต้องใช้เพอร์ออกไซด์เท่านั้น การใช้งานนิยมใช้ทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานภายนอก เช่น ยางขอบประตู ยางขอบหน้าต่าง โอริง ฉนวนหุ้มสายเคเบิล เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You learn to expect the worst in people, and you get it.เราต้องเรียนรู้ที่จะคาดหวัง ในข้อเสียของแต่ละคน In the Mouth of Madness (1994)
I don't even try to touch you, since you made it so abundantly clear... just how unnecessary you consider me to be!ผมไม่แม้แต่จะแตะต้องคุณด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นผมถึงไม่มีข้อเสีย American Beauty (1999)
When she was born, the gods blessed her with extraordinary beauty, but overlooked one itty-bitty flaw:เธอเกิดมางามงด ดุจพระเจ้าประทานพรให้ แต่พระองค์มองข้ามข้อเสียเล็ก ๆ น้อย ๆ Woman on Top (2000)
And that can be a fatal flaw.และนั่นก็เป็นข้อเสียถึงตายได้ Hothead (2001)
Look miss, you have a certain disadvantage here.ดูพลาดคุณจะมีข้อเสียบางอย่างที่นี่ Cubeº: Cube Zero (2004)
Yong-gaek has power and speed but his weakness is his temper.ยงเก๊กมีพลังและความเร็วดี แต่ข้อเสียเขาคือ อารมณ์ร้อน Spin Kick (2004)
That may even push you apartพอคน2คนอยู่ด้วยกัน ไม่นานก็เห็นข้อเสียของอีกคน Crying Out Love in the Center of the World (2004)
So look, I gotta ask, what's the catch?ต้องถามกันก่อนว่า / ข้อเสียละครับ? The Amityville Horror (2005)
There's always a catch.มันควรจะมีข้อเสียบ้าง The Amityville Horror (2005)
Are you too proud, Mr Darcy? And would you consider pride a fault or a virtue?คุณถือตัวมากเกินไปไหมคุณดาร์ซี่ ความทนงของคุณเป็นข้อดีหรือข้อเสีย Pride & Prejudice (2005)
Second, Instead of bad things, you get to see good things first.ข้อสอง แทนที่จะมองข้อเสีย คุณมักจะมองข้อดีมากกว่า Almost Love (2006)
I'll leave sorry I'm the one that asked you it's fine. it's my fault my talking was boring.ผมจะกลับแล้วครับ ขอโทษค่ะ ฉันมีเรื่องนึงอยากถามคุณ มันดีนะ มันเป็นข้อเสียของผม ผมพูดแต่เรื่องน่าเบื่อ Sapuri (2006)
It has its drawbacks.มันมีข้อเสียของมันแหละ Appleseed Ex Machina (2007)
We could serve up a slice as a souvenir.รู้มั๊ย ข้อเสียของ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Orange Tic-Tacs are Bleeker's one and only vice.ทิคแทครสส้มเป็นข้อเสียอย่างเดียว Juno (2007)
I adored the sedation, but there was one drawback, sexual dysfunction.ผมชอบอาการสงบเนื่องจากฤทธิ์ยานี่ แต่มันก็มีข้อเสียอย่างนึง การหมดอารมณ์ทางเพศ Numb (2007)
Weighing options. the pros and cons.ให้น้ำหนักกับทางเลือก ข้อดีกับข้อเสีย Finding Freebo (2008)
The pros and cons of responsibility.ทั้งข้อดีและข้อเสียของความรับผิดชอบ Finding Freebo (2008)
Cons?ข้อเสียFinding Freebo (2008)
I've weighed out all the pros and cons,ฉันชั่งน้ำหนักทั้งข้อดีข้อเสียดูหมดแล้ว Finding Freebo (2008)
And all I've got are cons.และฉันก็คิดได้แต่ข้อเสีย Finding Freebo (2008)
Maybe someone pointed out the error in his ways.อาจมีคนบอกข้อเสียของเขาให้รู้ก็ได้ Turning Biminese (2008)
He'll see the pros are heavily outweighed by the cons, and we'll be back to mojitos and barbecues.เขาจะเห็นว่าข้อดีมีข้อเสียหนักหนานัก แล้วเราจะกลับไปกินโมฮิโตกับบาร์บีคิวกัน Sí se puede (2008)
- Yeah. - Now, there is a tradeoff.นั่นสิ เอาล่ะ นี่เป็นข้อเสีย The Dark Knight (2008)
That's the problem with girls. You can't carry a map in your heads.นี่คือข้อเสียของผู้หญิง, พวกเธอ ไม่เคยจำแผนที่ไว้ในหัว The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
It's got its down sides.นี่แหละคือข้อเสียของมัน Bangkok Dangerous (2008)
Suffice it to say that sometimes a problem with being in law enforcement is that you gotta obey the law yourself.เท่าที่ผมบอกได้คือบางครั้งข้อเสียของการเป็น... ผู้รักษากฏหมายก็คือคุณต้องทำตามกฏหมาย Bound (2009)
That's the drawback to having oneshat are real.นั่นเป็นข้อเสียนะของการที่มีหน้าอกของจริง Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
A lack of pubic hair isn't necessarily a drawback. It is a drawback.แม่พูดถูก มีขนน้อย ไม่ใช่ข้อเสียใหญ่โตอะไร Everyone (2009)
I'll treat you right. I'll put up with all your crazy.ผมดูแลคุณได้ รับข้อเสียคุณได้ Showmance (2009)
Great. it's great. it's wonderful. I mean, you know, he's-he's flawed,ҡ ҡբҧ Acafellas (2009)
what's upsetting me is the idea of losing you.คุณมีข้อเสียของคุณ ฉันรับได้ The Getaway (2009)
The only downside to it is it passes so quickly.ข้อเสียคือมันผ่านไปเร็วเหลือเกิน Slack Tide (2009)
With the kicker...พร้อมกับข้อเสียเปรียบ Slack Tide (2009)
Lenore said this woman has had a stringลีนอร์บอกว่าผู้หญิงคนนี้ มีข้อเสียตั้งหลายข้อ Do It, Monkey (2009)
I think it's great how you're concentrating on the upside of this.ฉันคิดว่ามันเยี่ยมมากเลยที่คุณไม่ได้คำนึงถึงข้อเสียของมัน The Coffee Cup (2009)
There's a downside?มันมีข้อเสียด้วยหรอ? The Coffee Cup (2009)
I didn't talk him out of it. I merely pointed out the pros and cons.ฉันไม่ได้พูดให้เขาไม่ไป ฉันเพียงแต่ชี้ข้อดีข้อเสีย The Coffee Cup (2009)
Well, apparently, the cons won.ก็เห็นแล้วว่า ข้อเสียชนะ The Coffee Cup (2009)
Look, man, the trouble with getting your info from conspiracy nuts is they never know when to turn it off.ฟังนะลูกพี่ ข้อเสียของการได้ข้อมูล จากพวกบ้าทฤษฏีสมคบคิด คือพวกเขาไม่มีวัน ได้รู้ว่าเมื่อไรจะโดนยุติ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
If you would clarify, minister? To what disadvantage are you referring?ท่านโปรดชี้แจงด้วยท่านเสนา ว่าข้อเสียเปรียบที่ท่านเอ่ยถึงคืออะไร Star Trek (2009)
I can believe that. Do you hesitate when you think?เป็นอีกหนึ่งข้อเสียของผม The King's Speech (2010)
It's... it can... it can certainly be a liability.มัน คงเป็นข้อเสียเปรียบ Chuck Versus the Three Words (2010)
And, yes, he has his faults- granted- but one thing he is is loyal, and he will never betray me or my secret.และก็จริงที่เขามีข้อเสียอยู่ อันนี้เห็นด้วย แต่อย่างหนึ่งที่เขามี คือความซื่อสัตย์ และไม่มีทางหักหลังฉัน หรือความลับของฉันเด็ดขาด Chuck Versus the Beard (2010)
Most methods of removing flesh have disadvantages.ในการแยกเนื้อออกจากกระดูก\ มีข้อเสีย The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Look, weren't we discussing your flaws, jeff?เจฟ เราเคยคุยเรื่องข้อเสียของเธอไปแล้วไม่ใช่เหรอ? Beginner Pottery (2010)
Is that your flaw?พ่อคนเพอร์เฟค นั่นข้อเสียคุณเหรอ? Signals Crossed (2010)
Potential flatmates should know the worst about each other.ว่าพี่เพื่อนร่วมห้องควรรับรู้ข้อเสียของอีกฝ่ายไว้ก่อน A Study in Pink (2010)
Or just a hot HMO administrator who likes to bake cookies and rub your head while you discuss the evils of generics.หรือผู้บริหารจากสถาบันสุขภาพ ที่ชอบทำคุกกี้ และลูบหัวคุณเวลาพูดถึง ข้อเสียของยาในท้องตลาด Love & Other Drugs (2010)
But living hell has its upside.แต่ในข้อเสียก็ยังมีข้อดี Beastly (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อดีและข้อเสีย[n. exp.] (khødī lae khøsīa) EN: pros and cons   FR: avantages et désavantages [mpl]
ข้อเสีย[n.] (khøsīa) EN: disadvantage ; shortcoming   
ข้อเสียหาย[n.] (khø sīaihāi) EN: shortcoming ; disadvantage ; fault ; demerit ; cost ; price   
ข้อเสียเปรียบ[n. exp.] (khø sīaprīep) EN: disadvantage ; bad point ; drawback ; weakness ; liability   
ปราศจากข้อเสีย[v. exp.] (prātsajāk khøsīa) EN: be perfect   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
against[PREP] เป็นข้อเสียของ
crack[N] ความอ่อนแอ, See also: ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง, Syn. weakness
defective[ADJ] มีข้อบกพร่อง, See also: มีจุดอ่อน, มีข้อตำหนิ, มีข้อเสีย, ใช้งานไม่ได้, Syn. imperfect, incomplete, Ant. correct, perfect
disadvantage[N] ข้อเสีย, See also: ข้อบกพร่อง, ความเสียเปรียบ, อุปสรรค, Syn. annoyance, difficulty, disruption, Ant. advantage
disadvantageous[ADJ] ซึ่งเป็นข้อเสียหาย
drawback[N] ข้อเสียเปรียบ, See also: ข้อด้อย, อุปสรรค, Syn. fault, foible, hindrance
fault[N] ข้อผิดพลาด, See also: ข้อบกพร่อง, ข้อเสียหาย, รอยตำหนิ, Syn. error, mistake, defect, flaw, Ant. virtue
get of[PHRV] เชื่อมโยงข้อเสียเปรียบสองอย่างไว้ด้วยกัน, Syn. make of
gig[N] ข้อบกพร่อง, See also: ข้อเสียหาย, สิ่งผิดพลาด
handicap[N] อุปสรรค, See also: ข้อเสียเปรียบ, Syn. disadvantage, hindrance, impediment, Ant. advantage, benefit
warts and all[IDM] ความไม่ดีและข้อเสียเปรียบทั้งหมด
imperfect[ADJ] บกพร่อง, See also: ซึ่งไม่สมบูรณ์แบบ, ซึ่งมีข้อเสีย, Syn. defective, flawed, Ant. flawless, perfect
minus[N] ข้อเสีย, See also: การสูญเสีย, Syn. drawback, Ant. plus
vice[N] ความชั่วร้าย, See also: ความเลว, ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, มลทิน
vice[N] จุดบกพร่อง, See also: ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง
weakness[N] จุดอ่อน, See also: ข้อด้อย, ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blooey(บลู'อี) adj. ติดขัด,มีข้อเสีย,ผิดพลาด
blooie(บลู'อี) adj. ติดขัด,มีข้อเสีย,ผิดพลาด
defect(ดิเฟคทฺ') {defected,defecting,defects} n. ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ข้อเสียหาย,สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง. vi. ละทิ้ง,เอาใจออกห่าง,หนีงาน,หลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. flaw-A. strength
demerit(ดิเมอ'ริท) n. ข้อบกพร่อง,ข้อเสีย,ปมด้อย
disadvantage(ดิสอัดแวน'ทิจฺ) n. ความเสียเปรียบ,ข้อเสียเปรียบ,ข้อเสียหาย,ความเสียหาย,ความเป็นเบี้ยล่าง. vt. ทำให้เสียเปรียบ,ทำให้เป็นเบี้ยล่าง, Syn. damage,loss,injury
handicapn. อุปสรรค,ข้อเสียเปรียบ,ความบกพร่องทางกาย,การแข่งขันต่อแต้ม vt. ทำให้เสียเปรียบ,ขัดขวาง,กีดขวาง
interpreterตัวแปลภาษาเป็นโปรแกรมตัวแปลที่อ่านคำสั่งในโปรแกรมทีละคำสั่ง (ไม่รอจนจบโปรแกรมเหมือนตัวแปลอื่น) แปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วปฏิบัติตามคำสั่งนั้นเลย เช่น ตัวแปลที่ใช้แปลโปรแกรมภาษาเบสิก (BASIC) การเรียนวิธีเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวแปลประเภทนี้ ผู้เรียนจะรู้สึกว่าง่ายและทันใจ เพราะพอใส่คำสั่งเข้าไป เครื่องก็จะรายงานได้ทันทีว่า คำสั่งนั้นถูกหรือผิด ถ้าสั่งให้ทำอะไร ก็จะทำให้เลย ข้อเสียของตัวแปลประเภทนี้ ก็คือ คอมพิวเตอร์จะไม่เก็บคำแปลไว้ หากจะต้องย้อนกลับไปทำคำสั่งนั้นอีก ก็จะต้องแปลใหม่อีกทุกครั้ง ดู compiler ประกอบ
liability(ไลอะบิล'ลิที) n. หนี้,หนี้เงิน,หนี้สิน,ความรับผิดชอบ,ภาระหน้าที่,ด้านลูกหนี้ของบัญชี,ข้อเสียเปรียบ,ความโน้มเอียง, Syn. accountability
magnetic tapeแถบบันทึกแม่เหล็กหมายถึง แถบที่ทำด้วยพลาสติกฉาบออกไซด์ของโลหะ มีลักษณะคล้ายเทปหรือแถบบันทึกเสียง ม้วนอยู่บนวงล้อ มีหลายขนาด เป็นต้นว่า ขนาดยาว 2,400 ฟุต 1,200 ฟุต และ 600 ฟุต ตัวเทปกว้าง ? นิ้ว บันทึกข้อมูลได้ประมาณ 800-1,600 ตัวอักษรต่อความยาวของเนื้อเทป 1 นิ้ว เทปหรือแถบบันทึกนี้สามารถเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล คอมพิวเตอร์จะมีเครื่องมือที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูลลงในเทป เรียกว่า หน่วยขับเทป (tape drive) เราสามารถบันทึกข้อมูลใหม่ลงทับบนข้อมูลเก่าได้เหมือนการบันทึกเพลง ข้อมูลเดิมจะหายไปโดยอัตโนมัติ ข้อเสียของเทปก็คือ การค้นหาข้อมูลทำได้ช้า เพราะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเทปเสมอ ถ้าข้อมูลอยู่ปลายเทป ก็จะเสียเวลานาน การค้นหาแบบนี้เรียกว่าการเข้าถึงแบบเรียงลำดับ (sequential access) ซึ่งตรงข้ามกับการเข้าถึงแบบสุ่ม (direct access) ของจานบันทึก
penalty(เพน'เนิลที) n. การลงโทษ,การลงทัณฑ์การลงโทษทางอาญา,ค่าสินไหมทดแทน,ค่าปรับ,ข้อเสียเปรียบ,อุปสรรค,ผลร้าย, Syn. forfeit
prejudice(เพรจ'จะดิส) n. อคติ,ความรู้สึกไม่ดีที่มีอยู่ก่อน,ความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผล,ความเสียหาย,ข้อเสียเปรียบ. vt. ทำให้มีอคติ,ทำให้เสียหาย,ละเมิด,เป็นผลร้าย., See also: prejudicedly adv., Syn. bias,partiality
ram diskจานแรมหมายถึง ส่วนของหน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานแบบเข้าถึงโดยสุ่มเหมือนแรม แต่ใช้เก็บแฟ้มข้อมูลเพื่อให้เรียกมาใช้ได้เหมือนจานบันทึก จานแรมนี้จะทำงานได้เร็วกว่าจานบันทึกธรรมดามาก อย่างไรก็ตาม ข้อเสียก็คือถ้าปิดไฟที่เครื่อง ข้อมูลเหล่านี้จะหายหมด โดยปกติ จะมีการแบ่งจานแรมนี้ ออกมาจากแรมส่วนหนึ่ง เพื่อใช้เก็บแฟ้มที่ต้องการเรียกใช้โปรแกรม สำเร็จสมัยปัจจุบันมักจะมีขนาดใหญ่ และต้องการใช้เนื้อที่ในแรมมาก ทำให้คอมพิวเตอร์ที่มีแรมต่ำเกือบจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป หรือไม่ก็ทำงานช้ามาก อาจจะแก้ไขได้ด้วยวิธีการเพิ่มแรมมีความหมายเหมือน virtual disk ดู RAM ประกอบ
vice(ไวซฺ) n. ความชั่ว,ความชั่วร้าย,ความเลว,ความเลวทราม,เรื่องชั่วทางเพศ,ความผิดพลาด,ปมด้อย,ข้อเสีย,มลทิน,ข้อบกพร่อง,ความบกพร่องทางกาย,นิสัยที่เลว. prep. แทนที่,แทนที่จะ,แทน,รอง,ตัวแทน, See also: viceless adj., Syn. depravity

English-Thai: Nontri Dictionary
defect(n) ความบกพร่อง,ข้อบกพร่อง,ข้อเสีย,ปมด้อย
demerit(n) ปมด้อย,ข้อเสีย,ข้อบกพร่อง
flaw(n) ข้อเสีย,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,มลทิน,จุดด่างพร้อย
flawless(adj) ไม่มีที่ติ,ไม่มีตำหนิ,ไม่ด่างพร้อย,ไม่มีมลทิน,ไม่มีข้อเสีย
vice(n) ความชั่ว,ความเลว,ความพยศ,ข้อเสีย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pros and cons (n ) ข้อดีและข้อเสีย, ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
欠陥[けっかん, kekkan] (n) ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ข้อเสียหาย,สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
短所[たんしょ, tansho] (n ) ข้อเสีย

German-Thai: Longdo Dictionary
Nachteil(n) |der, pl. Nachteile| ข้อเสีย, , See also: A. Vorteil

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top