ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nachteil

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nachteil-, *nachteil*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nachteilig; ungünstig {adj} (n adj pron. ) คู่แข่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Nachteil(n) |der, pl. Nachteile| ข้อเสีย, , See also: A. Vorteil

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachteil {m}; Benachteiligung {f}; Schaden {m} | Nachteile {pl}; Benachteiligungen {pl}; Schäden {pl}disadvantage | disadvantages [Add to Longdo]
Nachteil {m}; Manko {n} | Nachteile {pl}; Mankos {pl}drawback; penalty | drawbacks [Add to Longdo]
nachteilig; beeinträchtigend; schadend {adj}derogatory [Add to Longdo]
nachteilig {adj} | nachteiliger | am nachteiligstendisadvantageous | more disadvantageous | most disadvantageous [Add to Longdo]
nachteilig; schädlich; verderblich {adj}mischievous [Add to Longdo]
nachteilig; ungünstig {adj}adversarial [Add to Longdo]
nachteilig; abträglich; schädlich {adj} (für)inimical (to) [Add to Longdo]
nachteilig; abträglich; schädlich {adv}inimically [Add to Longdo]
nachteiligprejudicial [Add to Longdo]
nachteilig {adv}disadvantageously [Add to Longdo]
nachteilig {adv}mischievously [Add to Longdo]
nachteilig {adv}prejudicially [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Nachteil /naːxtail/ 
   disadvantage; drawback; penalty

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top