ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crack

K R AE1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crack-, *crack*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crack(vi) กะเทาะออก
crack(n) การหวด, Syn. blow, hit, thwack
crack(n) ความอ่อนแอ, See also: ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง, Syn. weakness
crack(n) คำเหน็บแนม
crack(adj) ดีเยี่ยม, Syn. excellent
crack(vi) แตกร้าว
crack(vi) แตกละเอียด
crack(vt) ถอดรหัส
crack(vt) ทำให้กะเทาะออก
crack(vt) ทำให้แตกร้าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crack(แครค) { cracked, cracking, cracks } vi. มีเสียงดังเฟี้ยว (สะบัดแส้) , มีเสียงแครก ๆ , มีเสียงแตกดังเปรี้ยง ๆ , ระเบิดแตก, ตีให้แตก, ทุบ, ต่อย, สลายตัว (เนื่องจากถูกความร้อน) , คุยโว vt. ทำให้เกิดเสียงดังเปรี้ยง, ทำให้แตกร้าว, กล่าว, บอก., See also: crack a crib บุกเข
crack of doomn. วันโลกาวินาศ. สัญญาณของวันโลกาวินาศ
crack-up(แครค'อัพ) n. การปะทะ, ภาวะสุขภาพ (โดยเฉพาะสุขภาพจิต) ทรุดโทรม, การพังทลาย, การล้มลง, การแตกสลาย, Syn. crash
crackbrained(แครค'เบรนดฺ) adj. โง่, บ้า
crackdown(แครค'คาวน์) n. การลงโทษอย่างรุนแรง, การปราบปรามอย่างรุนแรง, Syn. discipline
cracked(แครคทฺ) adj. แตก, เป็นรอยแตก, ได้รับความเสียหาย, ได้รับบาดเจ็บ, บ้า, เสียงแตก, เสียงแหบ, See also: crackedness n., Syn. split
cracker(แครค'เคอะ) n. ขนมปังกรอบ, ประทัด, เครื่องบีบผลไม้เปลือกแข็งให้แตก, คนคุยโว, สิ่งที่ทำให้แตก, คนที่ทำให้แตก. adj. คลั่ง, Syn. firework
cracker-barrel(แครค'เคอะแบ'เรล) adj. ขึ้คุย, คุยโว
crackerjack(แครค'เคอะแจ็ค) n. ผู้ที่มีคุณสมบัติหรือความสามารถบางอย่างที่ดีเลิศ. adj. ดีเลิศ, ชั้นเยี่ยม.
crackers(แครค'เคอซฺ) adj. บ้า, มีสติฟั่นเฟือน

English-Thai: Nontri Dictionary
crack(vt) กะเทาะ, ทำให้แตก
cracker(n) ขนมปังกรอบ, เครื่องกะเทาะ, ประทัด
crackle(n) ของแตก, รอยแตก, เสียงประทุ, เครื่องเคลือบ
crackle(vi) ประทุ, มีเสียงแตก, มีเสียงดัง
firecracker(n) ประทัด
nutcracker(n) เครื่องกะเทาะเปลือกผลไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crackรอยร้าว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
crackerนักเจาะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
crackerนักเจาะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cracking testการทดสอบการร้าว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
crackle glazeการเคลือบราน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crackle; raleเสียงแซมหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crack, Incompleteการร้าวของกระดูก [การแพทย์]
Crackingกระบวนการที่ทำให้โมเลกุลขนาดใหญ่ของสารไฮโดรคาร์บอนชนิดหนักแตกตัวเป็นโมเลกุลที่เล็กลง, Example: เป็นการทำให้น้ำมันหนักแตกตัวให้เป็นน้ำมันเบาที่มีมูลค่าสูงขึ้น ถ้าทำให้โมเลกุลแตกตัวด้วยความร้อน เรียกว่า Thermal cracking ถ้าแตกตัวโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา เรียกว่า catalytic (cat) cracking และถ้ากระบวนการ cat cracking เกิดขึ้นในบรรยากาศก๊าซไฮโดรเจน เรียกว่า hydrocracking [ปิโตรเลี่ยม]
Crackingการร้าว [TU Subject Heading]
Crackingการแยก, ชั้นน้ำมัน, การแยกชั้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wake at the crack of dawn, stumble over each other in search of goods stolen in the night.เพื่อที่จะต้องตื่นก่อนฟ้าสาง เดินเปะปะกันวุ่นวาย เพื่อตามหาของที่ถูกขโมยไปเมื่อคืน Night and Fog (1956)
Get the best available man who won't crack under pressure.เลือกคนเก่งที่สุดที่จะ ไม่สติแตกภายใต้ความกดดัน Airplane! (1980)
Ted Striker was a crack flight leader, up to a point.เท็ด สไตรค์เกอร์เป็น จ่าฝูงบ้าระห่ำเข้าขั้นเลยทีเดียว Airplane! (1980)
Pay attention. I mean we may only get one crack at this.ใส่ใจ ผมหมายความว่าเราอาจจะมีเพียงแต่หนึ่งโอกาส First Blood (1982)
It was scary guys, there were cracks in the sidewalk(ของขวัญ --- หน้ากากประจำชาติเกาหลี) Full House (1987)
I mean, the block's got a crack in it the size of the San Andreas.ผมหมายถึงบล็อกก็มีรอยแตกในนั้นขนาดของ San Andreas Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Anybody finds him, hold him till I get there cos I want the first crack at him.ใครก็ตามที่เจอมัน ให้จับมันไว้ก่อน เพราะฉันจะยิงมันคนแรก Of Mice and Men (1992)
Sure you can, if you know how the system works, where the cracks are.แน่ใจว่าคุณสามารถถ้าคุณรู้ว่าระบบการทำงานที่แตกเป็น The Shawshank Redemption (1994)
Yeah, um, so, I was wonderin' if, uh, if, you know, you'd give me another crack at it.ถ้างั้น ผมว่าถ้าคุณไม่รังเกียจ Good Will Hunting (1997)
Okay, crack her open.เปิดออกมาดูซิ Titanic (1997)
It's about decent, hard-working Americans... falling through the cracks and getting the shaft... because their government cares more about the rights... of a bunch of people who aren't even citizens.มันเกี่ยวข้องกับเกียรติยศ / คนอเมริกัน ที่ต้องทำงานหนัก เราต้องล้มเจ็บ / และยังถูกถากถาง... เพราะรัฐบาลของเรา / มัวแต่สนใจเรื่องสิทธิ... American History X (1998)
"Okay, time to crack down"."เอาล่ะ ถึงเวลาแล้วที่เราจะสู้" Dark Harbor (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crackAlso cracks may form in buildings that aren't earthquake proof.
crackA potential third party would not be able to crack the code.
crackA sharp crack of thunder split the sky.
crackA sudden crack of thunder broke his sleep.
crackDon't pour hot water into the glass or it will crack.
crackEliminating the deficit will be a hard nut to crack.
crackGas was escaping from a crack in the pipe.
crackHaving a cracking headache, I went to bed earlier than usual.
crackHe lived on crackers and water for three days.
crackHe stopped up the crack with putty.
crackHe suddenly started doing an impression of an announcer and we all cracked up.
crackI cooled the patient's head with cracked ice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือหนึ่ง(n) crackerjack, See also: dab hand, excellent person, Syn. มือชั้นยอด, Example: ใครล้มจอมยุทธ์คนนี้ก็จะได้เป็นมือหนึ่งในแผ่นดิน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมหรือมีความชำนาญการ
ร้าว(v) crack, See also: fracture, split, break, Example: ตึกนี้สร้างไม่ทันไรก็ร้าวเสียแล้ว, Thai Definition: แตกเพียงเป็นรอย
ล่อนหลุด(v) crack, See also: peel off, flake off, come off, Syn. ล่อน, Thai Definition: หลุดออกหมดไม่มีเหลือติดอยู่, หลุดออกเป็นชิ้นเป็นแผ่น, หลุดออกง่ายเมื่อกระเทาะหรือแซะออกเป็นต้น
พลุ(n) fireworks, See also: cracker, rocket, firecracker, Syn. ดอกไม้ไฟ, ไฟพะเนียง, ตะไล, ดอกไม้เพลิง, Example: แม่พาน้องไปดูพลุที่ท้องสนามหลวง, Count Unit: ดอก, ลูก, กระบอก, ตับ, Thai Definition: ดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่ง บรรจุดินปืนในกระบอกไม้ไผ่ เมื่อจุดมีเสียงระเบิดดังคล้ายเสียงปืน, โดยอนุโลมเรียกดอกไม้เพลิงอย่างอื่นที่จุดมีเสียงระเบิดดังเช่นนั้นว่า พลุ
เปรี๊ยะ(adv) cracking sound, Example: แก้วหล่นลงที่พื้นแล้วก็แตกดังเปรี๊ยะ, Thai Definition: ลักษณะเสียงที่เกิดจากสิ่งของที่แตก เช่น แก้วแตก
เราะ(v) crack, See also: break off, chip off, Syn. กะเทาะ, Example: ความเจริญทางวัฒนธรรมในชั้นต้นของมนุษย์ คือ รู้จักเอาหินมาเราะ และทำเป็นอาวุธ และเครื่องมือ, Thai Definition: กะเทาะให้ออก
ออด(n) cracking sound
เสียงแตก(n) cracked voice, Syn. เสียงแตกหนุ่ม, Example: ลูกชายของเขาเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้ว ตัวสูงใหญ่ เสียงแตก, Thai Definition: เสียงพูดในตอนแตกเนื้อหนุ่ม
เดาะ(adj) fractural, See also: cracked, splintered, Syn. ร้าว, หัก, Example: พ่อเดินหาบทรายพลาดลื่นลงไปในตลิ่งหลังเดาะ, Thai Definition: ร้าวจวนจะหัก
ตลกคะนอง(adv) crack jokes, See also: wild comical, mettlesome joke, savage joke, Example: คนบางคนพูดจาตลกคะนองตามใจชอบ, Thai Definition: แสดงอาการที่พูดหรือทำให้ผู้อื่นขบขันด้วยกิริยาวาจาที่ไม่สุภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ๊อง[bøng] (adj) EN: cracked ; eccentric ; crazy ; nutty  FR: excentrique ; bizarre
บ๊องส์[bøng] (v) EN: be half-crazy ; be unbalanced ; be cracked ; be potty
เดาะ[dǿ] (n) EN: crack ; fracture  FR: fracture [ f ]
จัดการ[jatkān] (v) EN: manage ; direct ; administer ; deal ; handle ; conduct ; arrange ; take charge of ; crack down on ; cope  FR: diriger ; gérer ; administrer ; mener
แคบหมู[khaēp mū] (n, exp) EN: pork cracklings  FR: couenne de porc rissolée [ f ]
ขนมปังกรอบ[khanompang krøp] (n) EN: biscuit ; cracker ; crisp bread ; crispbread ; hard bread ; rusk  FR: biscuit [ m ]
ขบ[khop] (v) EN: crunch ; gobble ; crack ; bite ; grind ; grit  FR: croquer ; mordre
เกล็ดเมล็ดแตงโม[klet malet taēng mō] (v, exp) EN: crack melon seeds in order to eat the kernels
เกรียบ[krīep] (n) EN: crisp crackers
กรอบ[krøp] (adj) EN: crisp ; brittle ; crackling ; broken ; crispy ; friable  FR: croustillant ; croquant ; cassant ; friable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CRACK K R AE1 K
CRACKS K R AE1 K S
CRACKLE K R AE1 K AH0 L
CRACKER K R AE1 K ER0
CRACKEL K R AE1 K AH0 L
CRACKED K R AE1 K T
CRACKLES K R AE1 K AH0 L Z
CRACKERS K R AE1 K ER0 Z
CRACKPOT K R AE1 K P AA2 T
CRACKLED K R AE1 K AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crack (v) krˈæk (k r a1 k)
cracks (v) krˈæks (k r a1 k s)
cracked (v) krˈækt (k r a1 k t)
cracker (n) krˈækər (k r a1 k @ r)
crackle (v) krˈækl (k r a1 k l)
crack-up (n) krˈæk-ʌp (k r a1 k - uh p)
crackers (n) krˈækəz (k r a1 k @ z)
cracking (v) krˈækɪŋ (k r a1 k i ng)
crackled (v) krˈækld (k r a1 k l d)
crackles (v) krˈæklz (k r a1 k l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] crack; split, #6,828 [Add to Longdo]
裂缝[liè fèng, ㄌㄧㄝˋ ㄈㄥˋ, / ] crack; crevice, #11,586 [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, ] crack; occasion for dislike, #16,679 [Add to Longdo]
空隙[kòng xì, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧˋ, ] crack; gap between two objects; gap in time between two events, #17,954 [Add to Longdo]
枪声[qiāng shēng, ㄑㄧㄤ ㄕㄥ, / ] crack; sound of a shot, #17,983 [Add to Longdo]
裂纹[liè wén, ㄌㄧㄝˋ ㄨㄣˊ, / ] crack; flaw, #18,175 [Add to Longdo]
裂隙[liè xì, ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧˋ, ] crack; crevice; fracture, #22,398 [Add to Longdo]
精干[jīng gàn, ㄐㄧㄥ ㄍㄢˋ, ] crack (troops); special (forces); highly capable, #24,042 [Add to Longdo]
[xià, ㄒㄧㄚˋ, ] crack; grudge, #26,948 [Add to Longdo]
缝子[fèng zi, ㄈㄥˋ ㄗ˙, / ] crack; chink; narrow slit; crevice, #199,869 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einriss { m }; Anriss { m } | Einrisse { pl }; Anrisse { pl }crack | cracks [Add to Longdo]
Kerntruppe { f } [ mil. ] | Kerntruppen { pl }crack troop | crack troops [Add to Longdo]
Riss { m }; Sprung { m } | Risse { pl }; Sprünge { pl } | durchgehender Risscrack | cracks | through-crack [Add to Longdo]
Rissbildung { f }crack initiation [Add to Longdo]
Risswachstum { n }crack propagation [Add to Longdo]
Türspalt { m }crack of the door [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がしゃっ[gashatsu] (adv-to) (on-mim) (with a) crack [Add to Longdo]
すうすう[suusuu] (adv, vs) (on-mim) sound of wind rustling through a crack; wheezing [Add to Longdo]
にっこり笑う[にっこりわらう, nikkoriwarau] (exp, v5u) to smile cheerfully; to crack a smile [Add to Longdo]
ひびが入る;罅が入る;皹が入る;皸が入る[ひびがはいる, hibigahairu] (exp, v5r) to get cracked; to develop a crack; to be fissured [Add to Longdo]
ひび割れる;罅割れる[ひびわれる, hibiwareru] (v1, vi) to crack; to develop a crack [Add to Longdo]
ぴしっ[pishitsu] (adv-to) (on-mim) with a crack; with a snap; slam (a door); stretch (one's spine) [Add to Longdo]
ぼんぼん[bonbon] (adv, adv-to) (1) fiercely (e.g. of a fire burning); (2) bong-bong (of clock ringing); (3) with repeated bangs (e.g. of fire cracker); (n) (4) (abbr) (See ぼんぼん時計) striking clock; (5) (ksb [Add to Longdo]
ぽたぽた焼[ぽたぽたやき, potapotayaki] (n) pota pota yaki (var. of senbei (rice cracker) coated with a sweet soy-sauce glaze on top) [Add to Longdo]
めりめり[merimeri] (adv-to) (on-mim) splintering or cracking (e.g. in a strong wind) [Add to Longdo]
クラッカ[kurakka] (n) { comp } cracker [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クラッカー[くらっかー, kurakka-] cracker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crack \Crack\, v. i.
   1. To burst or open in chinks; to break, with or without
    quite separating into parts.
    [1913 Webster]
 
       By misfortune it cracked in the coling. --Boyle.
    [1913 Webster]
 
       The mirror cracked from side to side. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To be ruined or impaired; to fail. [Collog.]
    [1913 Webster]
 
       The credit . . . of exchequers cracks, when little
       comes in and much goes out.      --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To utter a loud or sharp, sudden sound.
    [1913 Webster]
 
       As thunder when the clouds in autumn crack. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To utter vain, pompous words; to brag; to boast; -- with
    of. [Archaic.]
    [1913 Webster]
 
       Ethoipes of their sweet complexion crack. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crack \Crack\ (kr[a^]k), v. t. [imp. & p. p. {Cracked}
   (kr[a^]kt); p. pr. & vb. n. {Cracking}.] [OE. cracken,
   craken, to crack, break, boast, AS. cracian, cearcian, to
   crack; akin to D. kraken, G. krachen; cf. Skr. garj to
   rattle, or perh. of imitative origin. Cf. {Crake},
   {Cracknel}, {Creak}.]
   [1913 Webster]
   1. To break or burst, with or without entire separation of
    the parts; as, to crack glass; to crack nuts.
    [1913 Webster]
 
   2. To rend with grief or pain; to affect deeply with sorrow;
    hence, to disorder; to distract; to craze.
    [1913 Webster]
 
       O, madam, my old heart is cracked.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He thought none poets till their brains were
       cracked.               --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to sound suddenly and sharply; to snap; as, to
    crack a whip.
    [1913 Webster]
 
   4. To utter smartly and sententiously; as, to crack a joke.
    --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   5. To cry up; to extol; -- followed by up. [Low]
    [1913 Webster]
 
   {To crack a bottle}, to open the bottle and drink its
    contents.
 
   {To crack a crib}, to commit burglary. [Slang]
 
   {To crack on}, to put on; as, to crack on more sail, or more
    steam. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crack \Crack\, n.
   1. A partial separation of parts, with or without a
    perceptible opening; a chink or fissure; a narrow breach;
    a crevice; as, a crack in timber, or in a wall, or in
    glass.
    [1913 Webster]
 
   2. Rupture; flaw; breach, in a moral sense.
    [1913 Webster]
 
       My love to thee is sound, sans crack or flaw.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A sharp, sudden sound or report; the sound of anything
    suddenly burst or broken; as, the crack of a falling
    house; the crack of thunder; the crack of a whip.
    [1913 Webster]
 
       Will the stretch out to the crack of doom? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. The tone of voice when changed at puberty.
    [1913 Webster]
 
       Though now our voices
       Have got the mannish crack.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Mental flaw; a touch of craziness; partial insanity; as,
    he has a crack.
    [1913 Webster]
 
   6. A crazy or crack-brained person. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I . . . can not get the Parliament to listen to me,
       who look upon me as a crack and a projector.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   7. A boast; boasting. [Obs.] "Crack and brags." --Burton.
    "Vainglorius cracks." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   8. Breach of chastity. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. A boy, generally a pert, lively boy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Val. 'T is a noble child. Vir. A crack, madam.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. A brief time; an instant; as, to be with one in a crack.
     [Eng. & Scot. Colloq.]
     [1913 Webster]
 
   11. Free conversation; friendly chat. [Scot.]
     [1913 Webster]
 
        What is crack in English? . . . A crack is . . . a
        chat with a good, kindly human heart in it. --P. P.
                          Alexander.
     [1913 Webster]
 
   12. a witty remark; a wisecrack.
     [PJC]
 
   13. a chance or opportunity to do something; an attempt; as,
     I'll take a crack at it.
     [PJC]
 
   14. a form of cocaine, highly purified and prepared as small
     pellets, especially suitable for smoking; -- also called
     {rock}. Used in this form it appears to be more addicting
     than cocaine powder. [slang]
     [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crack \Crack\, a.
   Of superior excellence; having qualities to be boasted of;
   as, a crack shot. [Colloq.]
   [1913 Webster]
 
      One of our crack speakers in the Commons. --Dickens.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cocaine \Co"ca*ine\, n. (Chem.)
   A powerful narcotic alkaloid, {C17H21NO4}, obtained from the
   leaves of coca. It is a bitter, white, crystalline substance,
   and is remarkable for producing local insensibility to pain.
   It is classified as addictive and is not available in the U.
   S. without a prescription, but is nevertheless one of the
   most widespread illegal drugs of abuse. It is used in several
   forms, including small pellets of free base, called {crack}.
   Most of the cacaine illegally used in the U.S. is imported.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crack
   adj 1: of the highest quality; "an ace reporter"; "a crack
       shot"; "a first-rate golfer"; "a super party"; "played
       top-notch tennis"; "an athlete in tiptop condition"; "she
       is absolutely tops" [syn: {ace}, {A-one}, {crack},
       {first-rate}, {super}, {tiptop}, {topnotch}, {top-notch},
       {tops(p)}]
   n 1: a long narrow opening [syn: {crack}, {cleft}, {crevice},
      {fissure}, {scissure}]
   2: a narrow opening; "he opened the window a crack" [syn: {gap},
     {crack}]
   3: a long narrow depression in a surface [syn: {crevice},
     {cranny}, {crack}, {fissure}, {chap}]
   4: a sudden sharp noise; "the crack of a whip"; "he heard the
     cracking of the ice"; "he can hear the snap of a twig" [syn:
     {crack}, {cracking}, {snap}]
   5: a chance to do something; "he wanted a shot at the champion"
     [syn: {shot}, {crack}]
   6: witty remark [syn: {wisecrack}, {crack}, {sally}, {quip}]
   7: a blemish resulting from a break without complete separation
     of the parts; "there was a crack in the mirror"
   8: a purified and potent form of cocaine that is smoked rather
     than snorted; highly addictive [syn: {crack}, {crack
     cocaine}, {tornado}]
   9: a usually brief attempt; "he took a crack at it"; "I gave it
     a whirl" [syn: {crack}, {fling}, {go}, {pass}, {whirl},
     {offer}]
   10: the act of cracking something [syn: {fracture}, {crack},
     {cracking}]
   v 1: become fractured; break or crack on the surface only; "The
      glass cracked when it was heated" [syn: {crack}, {check},
      {break}]
   2: make a very sharp explosive sound; "His gun cracked"
   3: make a sharp sound; "his fingers snapped" [syn: {snap},
     {crack}]
   4: hit forcefully; deal a hard blow, making a cracking noise;
     "The teacher cracked him across the face with a ruler"
   5: pass through (a barrier); "Registrations cracked through the
     30,000 mark in the county" [syn: {break through}, {crack}]
   6: break partially but keep its integrity; "The glass cracked"
   7: break suddenly and abruptly, as under tension; "The pipe
     snapped" [syn: {snap}, {crack}]
   8: gain unauthorized access computers with malicious intentions;
     "she cracked my password"; "crack a safe"
   9: suffer a nervous breakdown [syn: {crack up}, {crack}, {crock
     up}, {break up}, {collapse}]
   10: tell spontaneously; "crack a joke"
   11: cause to become cracked; "heat and light cracked the back of
     the leather chair"
   12: reduce (petroleum) to a simpler compound by cracking
   13: break into simpler molecules by means of heat; "The
     petroleum cracked"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 crack
 
 
   [warez d00dz]
 
   1. v. To break into a system (compare {cracker}).
 
   2. v. Action of removing the copy protection from a commercial program.
   People who write cracks consider themselves challenged by the copy
   protection measures. They will often do it as much to show that they are
   smarter than the developer who designed the copy protection scheme than to
   actually copy the program.
 
   3. n. A program, instructions or patch used to remove the copy protection
   of a program or to uncripple features from a demo/time limited program.
 
   4. An {exploit}.
 

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 crack /krɛk/
  ace

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top