ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สอง

   
122 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สอง-, *สอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สองใจ[ADJ] having two lovers at the same time, Example: ผู้หญิงจะช้ำใจถ้าไปรักผู้ชายสองใจ, Thai definition: มีจิตใจไม่แน่นอนในเรื่องชู้สาว
สองเท่า[N] double (the amount), See also: twice (as much), Example: การวิจัยพบว่า คนโดยทั่วไป เมื่อไปกินอาหารนอกบ้านมักกินอาหารมากเกือบเป็น สองเท่าของปริมาณอาหารเมื่อกินที่บ้าน
สองเท่า[N] double (the amount), See also: twice (as much), Example: การวิจัยพบว่า คนโดยทั่วไป เมื่อไปกินอาหารนอกบ้านมักกินอาหารมากเกือบเป็น สองเท่าของปริมาณอาหารเมื่อกินที่บ้าน
สองต่อสอง[ADV] face to face, See also: privately, in private, Example: เขาปรึกษาเรื่องนี้กันสองต่อสองไม่ให้คนอื่นรู้, Thai definition: แต่ลำพัง 2 คน, โดยเฉพาะ 2 คน
สองเท่าตัว[ADV] double, See also: twice, twofold, Syn. สองเท่า, Thai definition: มากขึ้นหรือทวีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
สองจิตสองใจ[V] be in two minds, See also: hesitate, vacillate, waver, dither, hum and haw, Syn. ลังเล, Ant. แน่วแน่, Example: ผมสองจิตสองใจอยู่ว่าจะไปดีหรือไม่, Thai definition: ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกอะไร
สองฝักสองฝ่าย[N] two separate groups, See also: two divided groups, Syn. สองฝ่าย, Ant. ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด, ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง, Example: ความคิดเห็นของประชาชนแตกเป็นสองฝักสองฝ่าย, Thai definition: การทำตัวเข้าด้วยกันทั้ง 2 ข้าง ซึ่งมักไม่เป็นมิตรกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตน, Notes: (สำนวน)
สองฝักสองฝ่าย[ADJ] be allied, See also: dependent on two countries, Syn. สองฝ่าย, Ant. ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด, ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง, Example: ประเทศเล็กที่ช่วยตัวเองไม่ได้ มักต้องทำตัวสองฝักสองฝ่ายกับประเทศใหญ่เพื่อความอยู่รอดของตน, Thai definition: ที่ทำตัวเข้าด้วยกันทั้ง 2 ข้าง ซึ่งมักไม่เป็นมิตรกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตน, Notes: (สำนวน)
สองแง่สองง่าม[ADJ] double-meaning, Example: คนดูพอใจในคำพูดสองแง่สองง่ามของตัวตลก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สองน. จำนวนหนึ่งบวกหนึ่ง
สองเดือน ๒ ทางจันทรคติ เรียกว่า เดือนยี่ ตกในราวเดือนมกราคม.
สองจิตสองใจว. ลังเล, ตัดสินใจไม่ได้, เช่น จะไปเชียงใหม่ดีหรือไม่ไปดี ยังสองจิตสองใจอยู่.
สองชั้นน. ชื่ออัตราจังหวะหน้าทับและทำนองเพลงประเภทหนึ่ง มีความยาวเป็น ๒ เท่าของอัตราชั้นเดียว.
สองต่อสองว. แต่ลำพัง ๒ คน โดยเฉพาะในที่ลับหูลับตาคนอื่น (มักใช้แก่ชายหนึ่งและหญิงหนึ่งที่อยู่ด้วยกันตามลำพัง).
สองตาก็ไม่แล, สองตาก็ไม่อยากแลคำที่แสดงอาการว่าไม่แยแสหรือตัดรอนไม่เป็นมิตรไมตรีกันอีกต่อไป.
สองผมว. มีอายุแล้ว หมายถึงคนที่มีผมหงอกบ้างแล้ว เช่นพูดว่า คนสองผม.
สองฝักสองฝ่ายว. ที่ทำตัวเข้าด้วยทั้ง ๒ ข้าง ซึ่งมักไม่เป็นมิตรกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตน เช่น ประเทศเล็กที่ช่วยตัวเองไม่ได้ มักต้องทำตัวสองฝักสองฝ่ายกับประเทศใหญ่เพื่อความอยู่รอดของตน.
สองฤดูดู คริสต์มาส ๒.
สองสลึงเฟื้องว. บ้า ๆ บอ ๆ, มีสติไม่สมบูรณ์, มีจิตใจใกล้ไปทางบ้า ๆ บอ ๆ, สามสลึงเฟื้อง ไม่เต็มเต็ง หรือ ไม่เต็มบาท ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bipolarityสองขั้ว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
loose bipolarityสองขั้วไม่ตายตัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bipartiteสองฝ่าย, ทวิภาคี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
double rootสองรากเท่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dimorphสองรูป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bicuspidสองแฉก;ไบคัสปิด;ไบคัสปิด,ฟัน;ฟันกรามหน้า [การแพทย์]
Bivalveสองกาบ [การแพทย์]
Circle, Two Manสองคนวงกลม [การแพทย์]
Dimensions, Twoสองมิติ [การแพทย์]
Lift, Two Manสองคนยก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- One.สองThe Old Man and the Sea (1958)
Twoสอง Rice Rhapsody (2004)
Just two.แค่สอง The Astronaut Farmer (2006)
Two!สอง Ernest & Celestine (2012)
Two.สอง Sacramentum (2012)
Two months?สองเดือน? The Martian (2015)
Two,ทางที่สอง Live by Night (2016)
Two.สองซิ No One (2016)
We might go further with the Jews. Burn some of their houses.เราไม่มีพวกยิวอาจจะก้าวไกลกว่านี้ เผาบ้านมันซักหลังสองหลัง The Great Dictator (1940)
Hmm, two hundred.อืมสองร้อย Pinocchio (1940)
Second:สอง12 Angry Men (1957)
You two go on ahead.- ครับ คุณสองคนนําไปก่อนผมกับฟาเวลจะตามหลังไป Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สอง[num.] (søng) EN: two ; 2   FR: deux ; 2
สองครั้ง[n. exp.] (søng khrang) EN: two times   FR: deux fois
สองจิตสองใจ[v.] (søngjit-søngjai) EN: be in two minds; hesitate ; vacillate ; waver ; dither ; hum and haw   FR: être indécis
สองต่อ...[xp] (søng tø ...) FR: deux à ... (score)
สองทุ่ม[n. exp.] (søng thum) FR: vingt heures ; huit heures (du soir)
สองภาษา[adj.] (søng phāsā) EN: bilingual   FR: bilingue
สองยกกำลังสาม[X] (søng yok kamlang sām) EN: 2³   FR: 2³ ; 2 exposant 3 ; 2 à la puissance 3
สองยาม[n. exp.] (søng yām) EN: midnight   FR: minuit
สองสัปดาห์แรก[n. exp.] (søng sapdā raēk) FR: les deux premières semaines
สองสาม[X] (søng-sām) EN: a few ; two or three   FR: quelques ; deux ou trois

English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
stick them up!(phrase) ยกมือ (ทั้งสองข้าง) ขึ้น เช่น ในภาพยนตร์ เวลาที่โจรจะเข้ามาจี้ หรือตำรวจจะมาจับ และสั่งให้คนนั้นๆ ยกมือขึ้น
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), Related: Full Duplex
Full Duplex(n) แบบสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทางพร้อมๆกันได้, Related: Half Duplex, Simplex
flea market(n) ตลาดนัด ตลาดของมือสอง
to be on the top of the worldเป็นสำนวนแปลได้สองแบบ คือ มีความสุขอย่างล้นหลาม มีความสุขที่สุด หรือประสบความสำเร็จอย่างสูง
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
no man's land(n) เขตฉนวนระหว่างกองทัพสองฝ่าย เช่น No Man's Land on the western front in Europe, during the First World War.
midrash(n) หนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. Exegesis, R. Talmud, Mikra, Masorah

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
couple[N] สองสิ่งที่คล้ายกัน, Syn. pair, twosome
eternal triangle[IDM] สองหญิงหนึ่งชาย, See also: สองชายหนึ่งหญิง
double[ADJ] สองเท่า, See also: ทวีคูณ, Syn. twice
duo[N] สองคน, See also: สองสิ่ง, คู่, Syn. duet, dyad, twins
halt[VI] ลังเล, See also: สองจิตสองใจ, Syn. hesitate
hesitant[ADJ] ลังเลใจ, See also: สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ, อึกอัก, Syn. indecisive, irresolute, reluctant
irresolute[ADJ] ลังเล, See also: สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ, Syn. indecisive, uncertain, Ant. resolute, firm
oscillate[VI] มีความคิดโลเล, See also: สองจิตสองใจ, Syn. vacillate, waver
bi[PRF] สอง, See also: คู่, ทวิ
bis[PRF] สอง, See also: คู่, ทวิ, Syn. bi-

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a deux(เอโด') fr. ครั้งละสอง, สอง
a.b.abbr. Artium Baccalaureus (Bachelor of Arts, อักษรศาสตรบัณฑิต) able-bodied seaman (ทหารหรือชั้นสอง)
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
abel(เอ' เบิล) n. ลูกชายคนที่สองของ Adam & Eve (second son of Adam and Eve)
able seamanหทารเรือชั้นสอง, กลาสีเรือชั้นหนึ่ง, จ่า, Syn. able-bodied seaman
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
adventist(แอด' เวนทิสทฺ) n. สมาชิกของนิกายคริสเตียนที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสจะมาจุติในโลกอีกครั้งที่สอง., Syn. Second Adventist
agleam(อะกลีม') adj. สว่าง, ่สองแสง, นิดหน่อย (ความหลัง,ข้อขบขัน), Syn. gleaming, bright)
air coachเครื่องบินโดยสารชั้นสอง

English-Thai: Nontri Dictionary
ambiguous(adj) กำกวม,คลุมเครือ,เคลือบคลุม,มีสองนัย
bicuspid(adj) มีสองแฉก
bicycle(n) จักรยานสองล้อ
bicyclist(n) คนขี่จักรยานสองล้อ
biennial(adj) ทุกๆสองปี
biennial(n) สิ่งที่เกิดทุกๆสองปี
bigamy(n) การมีสามีหรือภรรยาพร้อมกันสองคน
bike(n) จักรยานสองล้อ,จักรยานยนต์
bilabial(adj) เกิดจากริมฝีปากทั้งสอง
bilateral(adj) มีสองข้าง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
a couple of days ( ) สองวัน
See also: S. 2 days,
twice[ทไวซฺ] (adv ) สองครั้ง
two[ทู] (n ) สอง
two-story (adj ) สองชั้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[に, ni] (n) สอง
二つ[ふたつ, futatsu] (n) สองชิ้น/อย่าง
二百[にひゃく, nihyaku] (n) สองร้อย
二足[にそく, nisoku] (n) สองเท้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ふう[ふう, fuu] สอง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
二つ[ふたつ, futatsu] Thai: สอง อัน
二人[ふたり, futari] Thai: สองคน English: two people

German-Thai: Longdo Dictionary
einigeสองถึงสาม (บ่งจำนวน) เช่น einige Tage ไม่กี่วัน หรือ สองถึงสามวัน
fordern(vt) |forderte, hat gefordert| เรียกร้อง, แสดงความต้องการ เช่น Er fordert das Gehalt in einer Höhe von 2000 Euro von der Firma. เขาเรียกเงินเดือนสองพันยูโรจากบริษัท, See also: S. verlangen
inzwischen(adv) ระหว่างนั้น(ช่วงเวลา) เช่น Er ist 2 Wochen im Urlaub gewesen. Ich habe inzwischen allein gearbeitet. เขาไปพักร้อนมาสองอาทิตย์ ระหว่างนั้นฉันทำงานเพียงลำพัง , See also: S. in der Zwischenzeit, währenddessen
paarคู่ (สองสิ่ง)
zweiสอง
zweiteที่สอง
Zwölf(n) |die, pl. Zwölfen| หมายเลขสิบสอง
alsขณะที่ (ใช้เชื่อมประโยคที่บ่งสองเหตุการณ์ในเวลาเดียวกัน)เช่น Er ist angekommen, als ich beim Kochen war.
unter vier Augenเป็นการส่วนตัว, สองต่อสอง เช่น Kann ich mit dir unter vier Augen sprechen?
verlaufen(vi) |verlief, hat/ist verlaufen| สิ่งใดสิ่งหนึ่งเดินหรือดำเนินไปในทิศทางหนึ่ง เช่น Der Weg verläuft zwischen zwei Dörfen. เส้นทางนี้วิ่งผ่านระหว่างสองหมู่บ้าน

French-Thai: Longdo Dictionary
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม
deux(numéro) สอง, 2
douze(numéro) สิบสอง, 12
vingt-deux(numéro) ยี่สิบสอง, 22
polygamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงสอง หรือ หญิงหนึ่งชายสอง (มากกว่านี้ก็รวมอยู่ด้วย), See also: A. la monogamie,
te สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมตรง เช่น Je te comprends. ฉันเข้าใจเธอนะ, Je t'invite. ฉันขอเชิญเธอ
vous สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมตรง เช่น Je vous rejoins. ฉันตามพวกเธอไปละกัน
te สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมรอง เช่น Je te montre mes disques. ฉันโชว์(แสดง)เธอแผ่นเสียงของฉัน, Je t'offre un verre. ฉันเอาแก้วให้เธอนะ
vous สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมรอง เช่น Je vous réserve des places? ฉันจองที่ให้คุณ(พวกเธอ)ดีไหม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top