ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transit

T R AE1 N Z IH0 T   
129 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transit-, *transit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transit[N] การเดินทางผ่าน
transition[N] การเปลี่ยน, Syn. shift
transition[N] การส่งผ่าน, Syn. transformation, Ant. stability
transition[VT] ทำให้เปลี่ยน
transitive[ADJ] เกี่ยวกับสกรรมกริยา
transitive[ADJ] เกี่ยวกับการส่งผ่าน, See also: เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
transitive[N] สกรรมกริยา
transitory[ADJ] ไม่ยั่งยืน, See also: ชั่วคราว, Syn. temporary
transitory[ADJ] มีอายุสั้น
transitively[ADV] เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transit(แทรน'ซิท) vt.,vi.,n. (การ) ผ่าน,ส่งผ่าน,โคจรผ่าน. vi. ผ่าน,ส่งผ่าน,โคจรผ่านมการเปลี่ยนแปลง,การส่งข้ามเขตแดน,สภาพหัวเลี้ยวหัวต่อ, See also: transitable adj., Syn. transportation,transition
transition(แทรนซิซ'เชิน,-เ?ิน) n. การผ่าน,การส่งผ่าน,การนำส่ง,การเปลี่ยนแปลง,ภาวะหัวเลี้ยวหัวต่อ,การเปลี่ยนแปลงลำดับ., See also: transitional adj. transitionary adj. transitionally adv., Syn. change,flux
transitive(แทรน'ซิทิฟว) adj. เกี่ยวกับสกรรมกริยา,เกี่ยวกับการผ่านหรือสิ่งผ่าน,เกี่ยวกับสภาพหัวเลี้ยวหัวต่อ, See also: transitivity n.
transitive verbn. สกรรมกริยา
transitory(แทรน'ซิทอรี) adj. ไม่ถาวร,ไม่ยั่งยืน,ชั่วคราว,ชั่วประเดี๋ยว., See also: transitorily adv. transitoriness n.
intransitive(อินแทรน'ซิทิฟว) adj. (กริยา) ไม่มีกรรม. n. กริยาที่ไม่มีกรรม., See also: intransitively adv. intransitiveness n.
intransitive verbกริยาที่ไม่มีกรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
transit(n) การเดินทางข้ามไป,การขนส่ง,การผ่าน,การโคจร
transition(n) การเปลี่ยนแปลง,การผ่าน,ระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ
transitory(adj) ชั่วครู่,ชั่วคราว,ชั่วแล่น,ไม่ถาวร
intransitive(adj) อกรรมกริยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transitการผ่าน, การส่งผ่าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transit clauseข้อกำหนดระหว่างการเดินทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
transit goodsของส่งผ่าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transit, internationalการผ่านแดนระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
transition matrixเมทริกซ์เปลี่ยนสถานะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
transition regionบริเวณรอยต่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
transitional-ระยะแปรเปลี่ยน, -กำลังเปลี่ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transitional cell; intermediary cellเซลล์เชื่อม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
transitional dentureฟันปลอมปรับเปลี่ยน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
transitional epitheliumเนื้อเยื่อบุผิวชนิดแปรเปลี่ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
transit passageการเดินทางผ่าน [การทูต]
Transit, Internationalการขนส่งระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Transit, Internationalการขนส่งผ่านเขตแดน [TU Subject Heading]
transitiontransition, ส่วนเชื่อมต่อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
transition elementธาตุแทรนซิชัน, กลุ่มธาตุในตารางธาตุที่สามารถทำปฏิกิริยาโดยใช้อิเล็กตรอนในระดับพลังงานถัดมาจากระดับพลังงานนอกสุดเข้าไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Transition metal oxideโลหะทรานซิชันออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transition metal oxidesออกไซด์ของโลหะเปลี่ยนสถานะ [TU Subject Heading]
Transition Zone เขตเปลี่ยนสภาพ (ชั้นน้ำ)
เขตแนวระหว่างน้ำชั้นบนและชั้นล่างในอ่างเก็บ น้ำ ซึ่งอุณหภูมิเปลี่ยนไป [สิ่งแวดล้อม]
Transitional flowการไหลระหว่างการ เปลี่ยน [อุตุนิยมวิทยา]
Transitorsทรานซิสเตอร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
transition (n ) การเปลี่ยนผ่าน
transitory provision (phrase) บทเฉพาะกาล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Inform all transit systems and let's get a PBA out immediately.แจ้งระบบขนส่ง และประกาศให้ประชาชนทราบเดี๋ยวนี้ Patriots Day (2016)
We're in transit from Earth to Homestead II.กำลังเดินทางจากโลก ไปโฮมสเตดทู Passengers (2016)
Blackgate prisoner escaped while in transit to St. Mark's for psychiatric care.นักโทษแบล๊คเกตหลบหนี ขณะส่งตัวไปที่เซ็นต์มาร์ค โรงพยาบาลจิตเวช Harvey Dent (2014)
If life can withstand the hardships of space and endure for millennia, then it could ride the natural interplanetary transit system from world to world.ถ้าชีวิตสามารถทนต่อ ความยากลำบากของพื้นที่ และอดทนเป็นพันปี แล้วมันจะขี่ระบบ ขนส่งอวกาศธรรมชาติ The Immortals (2014)
Meteorites of the type that hit Nakhla are the vehicles of a natural interplanetary transit system that sends rocks between the planets.อุกกาบาตชนิดที่ตี นัคลา เป็นยานพาหนะของระบบ ขนส่งอวกาศธรรมชาติ ที่ส่งหินระหว่างดาวเคราะห์ The Immortals (2014)
Captain James Cook made his first voyage to Tahiti for the express purpose of testing Halley's method during a transit of Venus across the Sun.กัปตันเจมส์คุกทำให้การเดิน ทางครั้งแรกของเขาที่จะตาฮิติ สำหรับจุดประสงค์ของ วิธีการทดสอบฮัลเลย์ ในระหว่างการขนส่งของ ดาวศุกร์ผ่านดวงอาทิตย์ When Knowledge Conquered Fear (2014)
You might remember him as Bad Ass, the bearded hero who stood up for an elderly gentleman... on an S.C. Transit bus... and became an overnight Internet sensation.คุณอาจจะจำได้ว่าเขาเป็นคนโง่ที่ไม่ดี พระเอกเคราที่ลุกขึ้นยืน สำหรับสุภาพบุรุษผู้สูงอายุ ... บนรถบัสขนส่ง S.C. ... Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
The transit authority gave us access to their closed-circuit feeds.เจ้าหน้าที่เดินรถไฟให้เราดูกล้องวงจรปิด Frederick Barnes (No. 47) (2013)
The Captain is in transit with new orders from the King himself.กัปตันในการเดินทางครั้งนี้ ด้วยคำสั่งใหม่จากพระราชา Good Form (2013)
I used to take New Jersey Transit into the city to see shows and concerts and go to museums.ฉันเคยใช้นิวเจอร์ซีย์ เป็นทางผ่านไปเมืองอื่น เพื่อจะไปดูคอนเสิร์ตและไปพิพิธภัณฑ์ A Katy or a Gaga (2013)
I posted extra patrols around the transit stops like you requested.ผมเพิ่มสายตรวจบริเวณจุดจอดรถ ตามที่คุณขอแล้ว #6 (2013)
I'm just a lowly transit cop.ผมเป็นแค่ตำรวจรถไฟฟ้า 2 Pi R (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
transitAdolescence is viewed as time of transition.
transitI'm in transit between flights now. I've spent 8 hours on a plane so far, after changing planes now it's another two hours.
transitKamui no Ken was a sort of samurai/ninja story set during the transition of the fall of the Tokugawa Shogunate and the re-establishment of Japan under the Emperor Meiji in 1868.
transitMy baggage was lost in transit.
transitThe educational system is in transition.
transitThe transition from farm life to city life is often difficult.
transitWith verbs there are intransitive verbs that don't take an object, and transitive verbs that do take an object.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สกรรมกริยา[N] transitive verb, Thai definition: คำกริยาที่ต้องมีกรรมหรือผู้กระทำมารับ, Notes: (ไวยากรณ์)
ฉาบฉวย[ADV] temporarily, See also: transitorily, impermanently, Syn. ชั่วครั้งชั่วคราว, ชั่วคราว, Example: นักการเมืองต้องเลือกสังกัดพรรคใดพรรคหนึ่งในระยะยาวจะอยู่แบบฉาบฉวยเหมือนเก่าไม่ได้, Thai definition: ไม่จริงจัง
กริยาสกรรม[N] transitive verb, Thai definition: คำกริยาที่ต้องมีกรรมมารับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเลี้ยวหัวต่อ[n. exp.] (hūalīohūatø) EN: turning point ; critical point ; crucial point ; period of transition ; transition   FR: transition [f]
หัวต่อหัวเลี้ยว[n. exp.] (hūatø-hūalīo) FR: transition [f]
ขั้นกลาง[n. exp.] (khan klāng) EN: intermediate stage ; medium stage   FR: étape intermédiaire [f] ; étape de transition [f]
โลหะหลังทรานซิชัน[n. exp.] (lōha lang thrānsichan) EN: post-transition metal   
โลหะทรานซิชัน[n. exp.] (lōha thrānsichan) EN: transition metal   
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ = องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ[org.] (Ongkān Khonsong Mūanchon Krungthēp) EN: Bangkok Mass Transit Authority (BMTA )   
ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง[n. exp.] (phūdōisān plīen khreūang) EN: transit passenger   FR: passager en transit [m]
รัฐบาลรักษาการ[n. exp.] (ratthabān raksākān) EN: caretaker government ; interim government   FR: gouvernement intérimaire [m] ; gouvernement de transition [m] ; gouvernement qui expédie les affaires courantes [m]
สกรรมกริยา[n. exp.] (sakammakriyā) EN: transitive verb   FR: verbe transitif [m]
สมบัติการถ่ายทอด[n. exp.] (sombat kān thāithøt) EN: transitive property   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSIT    T R AE1 N Z IH0 T
TRANSITS    T R AE1 N Z IH0 T S
TRANSITED    T R AE1 N Z IH0 T IH0 D
TRANSITING    T R AE1 N Z IH0 T IH0 NG
TRANSITION    T R AE0 N Z IH1 SH AH0 N
TRANSITORY    T R AE1 N Z AH0 T AO2 R IY0
TRANSITIONS    T R AE0 N Z IH1 SH AH0 N Z
TRANSITIONAL    T R AE0 N S IH1 SH AH0 N AH0 L
TRANSITIONAL    T R AE0 N Z IH1 SH AH0 N AH0 L
TRANSITIONING    T R AE0 N Z IH1 SH AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transit    (n) trˈænsɪt (t r a1 n s i t)
transition    (n) trˈænzˈɪʃən (t r a1 n z i1 sh @ n)
transitive    (j) trˈænsətɪv (t r a1 n s @ t i v)
transitory    (j) trˈænsɪtriː (t r a1 n s i t r ii)
transitions    (n) trˈænzˈɪʃənz (t r a1 n z i1 sh @ n z)
transitional    (j) trˈænsˈɪʃənl (t r a1 n s i1 sh @ n l)
transitively    (a) trˈænsətɪvliː (t r a1 n s @ t i v l ii)
transitionally    (a) trˈænsˈɪʃənəliː (t r a1 n s i1 sh @ n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过境[guò jìng, ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] transit; pass through a country's territory, #20,801 [Add to Longdo]
过渡时期[guò dù shí qī, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ ㄕˊ ㄑㄧ, / ] transition, #28,969 [Add to Longdo]
改朝换代[gǎi cháo huàn dài, ㄍㄞˇ ㄔㄠˊ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] transition period between dynasties; an interregnum, #54,119 [Add to Longdo]
跃迁[yuè qiān, ㄩㄝˋ ㄑㄧㄢ, / ] transition; jump (e.g. quantum leap in spectroscopy), #54,247 [Add to Longdo]
及物[jí wù, ㄐㄧˊ ㄨˋ, ] transitive [Add to Longdo]
及物动词[jí wù dòng cí, ㄐㄧˊ ㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ, / ] transitive verb [Add to Longdo]
过境签证[guò jìng qiān zhèng, ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧㄢ ㄓㄥˋ, / ] transit visa [Add to Longdo]
过渡金属[guò dù jīn shǔ, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] transition metal, usually includes: scandium Sc21 鈧|钪, titanium Ti22 鈦|钛, vanadium V23 釩 钒, chromium Cr24 鉻|铬, manganese Mn25 錳|锰, iron Fe26 鐵|铁, cobalt Co27 鈷|钴, nickel Ni28 鎳|镍, copper Cu29 銅|铜, zinc Zn30 鋅|锌, yttrium Y39 釔|钇, zirconium Zr40 鋯|锆, niobiu [Add to Longdo]
过站大厅[guò zhàn dà tīng, ㄍㄨㄛˋ ㄓㄢˋ ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, / ] transit lounge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchgang {m} | Durchgänge {pl}transit | transits [Add to Longdo]
Durchgangszeit {m}transit time [Add to Longdo]
Transit {m}transit [Add to Longdo]
Transithandel {m}transit trade [Add to Longdo]
Umschlagzeit {f}transit time [Add to Longdo]
transitiv {adj}transitive [Add to Longdo]
transitiv; vorübergehend {adv}transitively [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トランシット[, toranshitto] (n) transit [Add to Longdo]
トランジション[, toranjishon] (n) transition [Add to Longdo]
トランジット[, toranjitto] (n) transit; (P) [Add to Longdo]
トルースタイト[, toru-sutaito] (n) troostite (transitional constituent of steel) [Add to Longdo]
マルコフ遷移[マルコフせんい, marukofu sen'i] (n) Markov transition [Add to Longdo]
ミッシングリンク[, misshingurinku] (n) missing link (i.e. transitional fossil) [Add to Longdo]
移り[うつり, utsuri] (n) change; transition; return present [Add to Longdo]
移行[いこう, ikou] (n,vs) switching over to; migration; transition; (P) [Add to Longdo]
移行期[いこうき, ikouki] (n) {comp} transition, cutover period [Add to Longdo]
移行期間[いこうきかん, ikoukikan] (n) period of transition (e.g. from old to new system) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
移行期[いこうき, ikouki] transition, cutover period [Add to Longdo]
状態遷移[じょうたいせんい, joutaisen'i] state change, state transition [Add to Longdo]
推移図[すいいず, suiizu] transition diagram [Add to Longdo]
遷移確率[せんいかくりつ, sen'ikakuritsu] transition probability (e.g. in a Markov chain) [Add to Longdo]
遷移図[せんいず, sen'izu] transition diagram [Add to Longdo]
トランジット[とらんじっと, toranjitto] TransIT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transit \Trans"it\, n. [L. transitus, from transire to go over:
   cf. F. transit. See {Transient}.]
   1. The act of passing; passage through or over.
    [1913 Webster]
 
       In France you are now . . . in the transit from one
       form of government to another.    --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. The act or process of causing to pass; conveyance; as, the
    transit of goods through a country.
    [1913 Webster]
 
   3. A line or route of passage or conveyance; as, the
    Nicaragua transit. --E. G. Squier.
    [1913 Webster]
 
   4. (Astron.)
    (a) The passage of a heavenly body over the meridian of a
      place, or through the field of a telescope.
    (b) The passage of a smaller body across the disk of a
      larger, as of Venus across the sun's disk, or of a
      satellite or its shadow across the disk of its
      primary.
      [1913 Webster]
 
   5. An instrument resembling a theodolite, used by surveyors
    and engineers; -- called also {transit compass}, and
    {surveyor's transit}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The surveyor's transit differs from the theodolite in
      having the horizontal axis attached directly to the
      telescope which is not mounted in Y's and can be turned
      completely over about the axis.
      [1913 Webster]
 
   {Lower transit} (Astron.), the passage of a heavenly body
    across that part of the meridian which is below the polar
    axis.
 
   {Surveyor's transit}. See {Transit}, 5, above.
 
   {Transit circle} (Astron.), a transit instrument with a
    graduated circle attached, used for observing the time of
    transit and the declination at one observation. See
    {Circle}, n., 3.
 
   {Transit compass}. See {Transit}, 5, above.
 
   {Transit duty}, a duty paid on goods that pass through a
    country.
 
   {Transit instrument}. (Astron.)
    (a) A telescope mounted at right angles to a horizontal
      axis, on which it revolves with its line of
      collimation in the plane of the meridian, -- used in
      connection with a clock for observing the time of
      transit of a heavenly body over the meridian of a
      place.
    (b) (Surv.) A surveyor's transit. See {Transit}, 5, above.
      
 
   {Transit trade} (Com.), the business conected with the
    passage of goods through a country to their destination.
    
 
   {Upper transit} (Astron.), the passage of a heavenly body
    across that part of the meridian which is above the polar
    axis.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transit \Trans"it\, v. t. (Astron.)
   To pass over the disk of (a heavenly body).
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eclipse \E*clipse"\ ([-e]*kl[i^]ps"), n. [F. ['e]clipse, L.
   eclipsis, fr. Gr. 'e`kleipsis, prop., a forsaking, failing,
   fr. 'eklei`pein to leave out, forsake; 'ek out + lei`pein to
   leave. See {Ex-}, and {Loan}.]
   1. (Astron.) An interception or obscuration of the light of
    the sun, moon, or other luminous body, by the intervention
    of some other body, either between it and the eye, or
    between the luminous body and that illuminated by it. A
    lunar eclipse is caused by the moon passing through the
    earth's shadow; a solar eclipse, by the moon coming
    between the sun and the observer. A satellite is eclipsed
    by entering the shadow of its primary. The obscuration of
    a planet or star by the moon or a planet, though of the
    nature of an eclipse, is called an {occultation}. The
    eclipse of a small portion of the sun by Mercury or Venus
    is called a {transit} of the planet.
    [1913 Webster]
 
   Note: In ancient times, eclipses were, and among
      unenlightened people they still are, superstitiously
      regarded as forerunners of evil fortune, a sentiment of
      which occasional use is made in literature.
      [1913 Webster]
 
         That fatal and perfidious bark,
         Built in the eclipse, and rigged with curses
         dark.               --Milton.
      [1913 Webster]
 
   2. The loss, usually temporary or partial, of light,
    brilliancy, luster, honor, consciousness, etc.;
    obscuration; gloom; darkness.
    [1913 Webster]
 
       All the posterity of our fist parents suffered a
       perpetual eclipse of spiritual life. --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
       As in the soft and sweet eclipse,
       When soul meets soul on lovers' lips. --Shelley.
    [1913 Webster]
 
   {Annular eclipse}. (Astron.) See under {Annular}.
 
   {Cycle of eclipses}. See under {Cycle}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transit
   n 1: a surveying instrument for measuring horizontal and
      vertical angles, consisting of a small telescope mounted on
      a tripod [syn: {theodolite}, {transit}]
   2: a facility consisting of the means and equipment necessary
     for the movement of passengers or goods [syn: {transportation
     system}, {transportation}, {transit}]
   3: a journey usually by ship; "the outward passage took 10 days"
     [syn: {passage}, {transit}]
   v 1: make a passage or journey from one place to another; "The
      tourists moved through the town and bought up all the
      souvenirs;" "Some travelers pass through the desert" [syn:
      {transit}, {pass through}, {move through}, {pass across},
      {pass over}]
   2: pass across (a sign or house of the zodiac) or pass across
     (the disk of a celestial body or the meridian of a place);
     "The comet will transit on September 11"
   3: revolve (the telescope of a surveying transit) about its
     horizontal transverse axis in order to reverse its direction
   4: cause or enable to pass through; "The canal will transit
     hundreds of ships every day"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top