ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transitive verb

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transitive verb-, *transitive verb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transitive verb[N] สกรรมกริยา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transitive verbn. สกรรมกริยา
intransitive verbกริยาที่ไม่มีกรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
transitive verbWith verbs there are intransitive verbs that don't take an object, and transitive verbs that do take an object.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สกรรมกริยา[N] transitive verb, Thai definition: คำกริยาที่ต้องมีกรรมหรือผู้กระทำมารับ, Notes: (ไวยากรณ์)
กริยาสกรรม[N] transitive verb, Thai definition: คำกริยาที่ต้องมีกรรมมารับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สกรรมกริยา[n. exp.] (sakammakriyā) EN: transitive verb   FR: verbe transitif [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
及物动词[jí wù dòng cí, ㄐㄧˊ ㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ, / ] transitive verb [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
完全自動詞[かんぜんじどうし, kanzenjidoushi] (n) {ling} (See 不完全自動詞) complete intransitive verb [Add to Longdo]
自動(P);自働(iK)[じどう, jidou] (adj-no,n) (1) automatic; self-motion; (2) (abbr) {ling} (See 自動詞) intransitive verb; (P) [Add to Longdo]
自動詞[じどうし, jidoushi] (n) {ling} intransitive verb (no direct obj) [Add to Longdo]
他動[たどう, tadou] (n) (abbr) {ling} (See 他動詞) transitive verb [Add to Longdo]
他動詞[たどうし, tadoushi] (n) {ling} transitive verb (direct obj.) [Add to Longdo]
不完全自動詞[ふかんぜんじどうし, fukanzenjidoushi] (n) {ling} (See 完全自動詞) incomplete intransitive verb [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transitive verb
   n 1: a verb (or verb construction) that requires an object in
      order to be grammatical [syn: {transitive verb},
      {transitive verb form}, {transitive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top