ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -厅-, *厅*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[厅, tīng, ㄊㄧㄥ] hall, central room
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  丁 (dīng ㄉㄧㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] spacious,  Rank: 1,217

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tīng, ㄊㄧㄥ, / ] (reception) hall; office, #2,229 [Add to Longdo]
[cān tīng, ㄘㄢ ㄊㄧㄥ, / ] dining-hall, #4,435 [Add to Longdo]
[dà tīng, ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, / ] hall; lounge, #4,688 [Add to Longdo]
[kè tīng, ㄎㄜˋ ㄊㄧㄥ, / ] drawing room (room for arriving guests); living room, #6,394 [Add to Longdo]
办公[bàn gōng tīng, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄊㄧㄥ, / ] general office, #16,259 [Add to Longdo]
咖啡[kā fēi tīng, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄊㄧㄥ, / ] coffee shop, #22,509 [Add to Longdo]
[wǔ tīng, ㄨˇ ㄊㄧㄥ, / ] dance hall; ballroom, #24,483 [Add to Longdo]
[tīng táng, ㄊㄧㄥ ㄊㄤˊ, / ] hall, #27,161 [Add to Longdo]
[gē tīng, ㄍㄜ ㄊㄧㄥ, / ] disco, #27,519 [Add to Longdo]
民政[mín zhèng tīng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄥˋ ㄊㄧㄥ, / ] Civil affairs bureau; provincial office of PRC Ministry of Civil Affairs (MCA) 民政部, #34,005 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kong kong kong.[CN] 走进客里了 Episode #1.5 (2004)
Everybody who wants to play -[CN] 请大家到客 Design for Living (1933)
I'm hanging on exhibition on the south wall.[CN] 在南展出 Design for Living (1933)
Come. A museum guard found dead in the room with the princess.[CN] 来,一位博物馆的守卫死在了公主的展 The Mummy (1932)
Everybody, please. Everybody who wants to play Twenty Questions, all in the living room.[CN] 各位 请大家到客 去玩 有问必答 游戏 Design for Living (1933)
Well, we're going to play Twenty Questions in the living room.[CN] 我们要去客玩 有问必答 Design for Living (1933)
Everybody who wants to play Twenty Questions, all in the living room.[CN] 请大家到客去玩 有问必答 游戏 Design for Living (1933)
Shiraito still in a state of panic, ran away from Iwabuchi's house.[CN] 接着便神情恍惚地 从岩渊家的内宅客逃走 Taki no shiraito (1933)
" I have a pianola " " At home in my 'Salon' "[CN] 我家的客有一架自动钢琴 The Blue Angel (1930)
Today at five, at the Seoul Hotel first floor coffee shop... a guy...[CN] 首尔饭店一楼咖啡 二男一女的老二 束城物产的代理 Episode #1.5 (2004)
I'll buy you something nice when we go back to Seoul.[CN] 这附近有营业的餐 只有这里了 Episode #1.5 (2004)
No, no, no, gentlemen! Not through the hall![CN] 不 不 先生们 不能走大 The Blue Angel (1930)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top