Search result for

stud

S T AH1 D   
184 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stud-, *stud*, stu
English-Thai: Longdo Dictionary
student loan(n) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(โดยทั่วไป ในระดับอุดมศึกษา) เช่น Did you apply for a student loan?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stud[N] สัตว์ตัวผู้ไว้ทำพันธุ์, See also: ม้าตัวผู้ไว้ทำพันธุ์, Syn. stallion
stud[N] ผู้ชายที่เก่งในการผลิตลูก
stud[N] กระดุมหน้าอกเสื้อเชิ้ต, See also: กระดุมเสื้อ, Syn. fastener
stud[N] สลักเกลียว, See also: สลัก, แกน, Syn. bolt
stud[N] ต่างหูที่เป็นเม็ดกลมๆ, Syn. earring
stud[N] เสากลาง, Syn. post, stick
stud[N] ตะปูหัวใหญ่, Syn. nail, spike
stud[VT] เกลื่อนกลาดไปทั่ว, Syn. be scattered over
stud[VT] ใส่กระดุม, See also: ตกแต่งด้วยเม็ดปุ่ม, ตกแต่งด้วยกระดุม
study[VI] ศึกษา, See also: เรียน, เล่าเรียน, Syn. learn, read

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stud(สทัด) n. ตะปูหัวใหญ่,กระดุมคอเสื้อ,กระดุมหน้าอกเสื้อเชิ้ต,ปุ่ม,สลักเกลียว,แกน,สลัก,เสากลาง,โครงผนัง vt. ใส่ตะปูหัวใหญ่,ใส่ปุ่ม,กระจัดกระจาย,ทำเป็นปุ่ม
studding(สทัด'ดิง) n. โครงผนัง,วัสดุโครง,ไม้โครง,ความสูงสุดของห้อง
studding sail(สทัด'ดิงเซล) n. ใบเรือปีก,ใบเรือเสริม., Syn. stunsail,stuns'l
student(สทิว'เดินทฺ) n. นักเรียน,นักศึกษา,ผู้ศึกษา,ผู้วิเคราะห์,ผู้สืบสวนสอบสวน,ผู้พิจารณา. adj. เกี่ยวกับนักเรียนหรือนักศึกษา, Syn. learner,pupil,trainee
studied(สทัด'ดิด) adj. มีการศึกษา,มีความรู้,ระมัดระวัง,คิดไว้ก่อน,รอบคอบ,มีสติปัญญา., See also: studiedly adv. studiedness n.
studio(สทิว'ดิโอ) n. ห้องทำงาน,ห้องทำงานช่างเขียน,ห้องกระจายเสียงวิทยุ โทรทัศน์,ห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์,ห้องถ่ายทำภาพยนตร์,สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์,ห้องชุดขนาดเล็ก pl. studios
studious(สทิว'เดียส) adj. ขยันเรียน,มีใจจดใจจ่อ,กระตือรือร้น,อดทน,อุตสาหะ., See also: studiously adv. studiousness n., Syn. well-read,diligent ###A. illiterate,careless
study(สทัด'ดี) n. การศึกษา,การเรียน,การค้นคว้า,การดูหนังสือ,การพิเคราะห์พิจารณา,การสืบสวนสอบสวน,การวิจัย,สิ่งที่ศึกษา,สิ่งที่ค้นคว้า,รายงานการค้นคว้า,สาขาวิชา,ความมานะบากบั่น,การทดลองวาดหรือประพันธ์,ห้องค้นคว้า,เพลงฝึกซ้อม,สิ่งที่ใช้ฝึกฝนการเรียน. vi. ศึกษา
brown studyn. อยู่ในภวังค์,หมกมุ่นอยู่กับการดูหนังสืออย่างมาก
case studyn. การศึกษาเรื่องราวทีละราย,ประวัติคนไข้

English-Thai: Nontri Dictionary
stud(n) ปุ่ม,กระดุมคอเสื้อ,ตะปู,แกน,สลัก
stud(vt) ทำให้เป็นปุ่ม,ใส่ตะปู,กระจัดกระจาย
student(n) นักศึกษา,นักเรียน
studied(adj) รอบคอบ,โดยเจตนา,ระมัดระวัง,มีการศึกษา
studio(n) ห้องทำงาน,ห้องศิลปะ,สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์
studious(adj) ขยันเรียน,รอบคอบ,รักการเรียน,เอาใจใส่,กระตือรือร้น,อุตสาหะ
study(n) การศึกษา,การเรียน,การค้นคว้า,ห้องค้นคว้า
study(vt) พิจารณา,เรียน,ศึกษา,ค้นคว้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stud bolt; studสลักเกลียวสองปลาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stud extractorเครื่องมือถอนสลักขาด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stud weldingการเชื่อมสลัก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stud welding controllerตัวควบคุมการเชื่อมสลัก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stud welding gunปืนเชื่อมสลัก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stud welding toolเครื่องมือเชื่อมสลัก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stud; stud boltสลักเกลียวสองปลาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
studentนักศึกษา, นิสิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
studies, analyticalการศึกษาเชิงวิเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
studies, areaภูมิภาคศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Student activitiesกิจกรรมของนักศึกษา [TU Subject Heading]
Student activitiesกิจกรรมของนักเรียน [TU Subject Heading]
Student adjustmentการปรับตัวของนักเรียน [TU Subject Heading]
Student adjustmentการปรับตัวของนักศึกษา [TU Subject Heading]
Student affairs servicesบริการกิจการนักศึกษา [TU Subject Heading]
Student aidความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่นักเรียน [TU Subject Heading]
Student aidความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่นักศึกษา [TU Subject Heading]
Student aspirationsความปรารถนาของนักศึกษา [TU Subject Heading]
Student assistance programsโครงการความช่วยเหลือนักเรียน [TU Subject Heading]
Student assistance programsโครงการความช่วยเหลือนักศึกษา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
student (n ) นักศึกษา
student bodyกลุ่มนักเรียนทั้งหมดในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง
studio room (n ) ห้องนอน ห้องพัก แบบที่มีห้องน้ำ และห้องครัวในตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When I started studying at FAAP, there were many queers, it was very artsy.ตอนฉันเริ่มเรียนที่เอฟเอเอพี มีแต่พวกเพี้ยนเต็มไปหมด มีความเป็นศิลปินสูงมาก  ()
No, because guess who's been suspended for having an inappropriate relationship with a student's parent?ไม่ เพราะทายสิว่าใครโดนพักงาน ข้อหามีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม กับผู้ปกครองนักเรียน The Secret of Sales (2017)
As they're paying 200 quid for an hour's studio time, me and Donna are more than happy to speak to them.งั้นเหรอ แต่พวกเขาจ่ายค่าสตูดิโอ ชั่วโมงละ 200 ปอนด์ ฉันและดอนนายินดี มากกว่าคุยกับพวกเขาอีก Close Encounters (2017)
You and your student comrades might want to go and live in Russia but, here, in the free West, we try not to inform on our pals.นายกับสหายนักเรียน ของนายน่าจะไปอยู่รัสเซียนะ แต่ที่นี่ในเมืองตะวันตกที่เป็นอิสระ เราไม่เปิดโปงเพื่อนเรา Close Encounters (2017)
I'm familiar with Archmaester Pylos and his study of rare diseases.ข้ารู้จักอาร์ชเมสเตอร์ไพลอส กับการศึกษาโรคหายากของเขา Stormborn (2017)
I found the procedure in the study of rare diseases by Archmaester Pylos.ข้าพบวิธีในหนังสือ ศึกษาโรคหายาก ของอาร์ชเมสเตอร์ไพลอส Stormborn (2017)
- Have you studied the varying rates of greyscale progression in infants and fully grown men?อัตราแพร่กระจายของเกล็ดเทา ในเด็กและผู้ใหญ่หรือยัง? Stormborn (2017)
And to my daughter who is studying abroad.และขอโทษลูกสาวที่กำลังเรียนที่ต่างประเทศด้วย The King (2017)
Why don't they study history?ทำไมไม่รู้จักเรียนประวัติศาสตร์กันบ้าง The King (2017)
You studied for that?นายเรียนมาทำแค่นั้นนะเหรอ The King (2017)
A teacher sexually assaulted a student, but they settled?ครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน นี่จบรึยัง The King (2017)
I took it once to get a feel for it, then kept studying.ผมเลยกะไปลองสอบครั้งนึง แล้วก็กลับมาเรียนอีกหน่อย The King (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
studA bad cold has kept me from studying this week.
studA ballet theater is a place in which I can study motion well.
studAccording to a recent study, the average life span of the Japanese is still increasing.
studAccording to a study, big women are more prone to have twins.
studAccording to what I heard, he went over to America to study biology.
studA clever student can answer such a question easily.
studA clever student would not do such a thing.
studA considerable number of students want to go to college.
studAdmission to students only.
studA few students were left behind.
studA friend of mine is studying abroad.
studAfter graduation he will engage himself in study.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เรียนรู้[N] learner, See also: student, Syn. ผู้เรียน, Ant. ผู้สอน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ศึกษาเพื่อให้จำได้ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
พ่อพันธุ์[N] breeder, See also: stud (e.g. bull), Ant. แม่พันธุ์, Example: การเลี้ยงจิ้งหรีด 1 ชุด ประกอบด้วยพ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธุ์ 3 ตัว, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์เพศผู้ที่ใช้ทำพันธุ์
วัยเรียน[N] studying age, See also: education age, Syn. วัยศึกษา, Example: เมื่อนึกถึงวัยเรียนความทรงจำที่สนุกสนานก็ผุดขึ้นมามากมาย, Count unit: วัย, Thai definition: ระยะเวลาของอายุที่อยู่ในช่วงกำลังศึกษาเล่าเรียน
อ่านหนังสือ[V] read, See also: study, Example: ผู้ที่เป็นนักเขียนส่วนใหญ่จะชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็ก
น.ศ.[N] student, Syn. นักศึกษา
นร.[N] pupil, See also: student, Syn. นักเรียน
ศิษย์[N] student, See also: school child, Syn. ลูกศิษย์, Ant. ครู, อาจารย์, Count unit: คน
ศึกษา[V] study, See also: learn, Syn. เรียน, เล่าเรียน, ศึกษาเล่าเรียน, เรียนรู้
ศึกษาเล่าเรียน[V] study, See also: learn, Syn. เรียน, เล่าเรียน, ศึกษา
สตูดิโอ[N] studio, Count unit: แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านหนังสือ[v. exp.] (ān nangseū) EN: read ; study   FR: lire ; étudier
ชุดนักเรียน[n. exp.] (chut nakrīen) EN: student's uniform ; school uniform   FR: uniforme d'écolier [m] ; uniforme scolaire [m]
เด็กจุฬา[n. exp.] (dek Julā) EN: Chula's student   FR: étudiant de Chula
เด็กมหาลัย[n. exp.] (dek mahālai) EN: student   FR: étudiant [m] ; étudiante [f]
เด็กนักเรียน[n. exp.] (dek nakrīen) EN: pupil ; student   FR: écolier [m] ; écolière [f]
ห้องอัดเสียง[n. exp.] (hǿng atsīeng) EN: recording room   FR: studio d'enregistrement [m]
ห้องหนังสือ[n.] (hǿng nangseū) EN: study room   FR: bureau [m] ; bibliothèque [f]
ห้องสมุด [n.] (hǿngsamut) EN: library ; study   FR: bibliothèque [f]
ห้องศิลปะ[n. exp.] (hǿng sinlapa) EN: art studio   
ห้องทำงาน[n. exp.] (hǿng thamngān) EN: office ; studio   FR: bureau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STUD    S T AH1 D
STUDT    S T AH1 D T
STUDY    S T AH1 D IY0
STUDS    S T AH1 D Z
STUDE    S T UW1 D
STUDER    S T UW1 D ER0
STUDDS    S T AH1 D Z
STUDIO    S T UW1 D IY0 OW2
STUDDED    S T AH1 D AH0 D
STUDIOS    S T UW1 D IY0 OW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stud    (v) stˈʌd (s t uh1 d)
studs    (v) stˈʌdz (s t uh1 d z)
study    (v) stˈʌdiː (s t uh1 d ii)
studio    (n) stjˈuːdɪəʴə (s t y uu1 d i@ @)
Studley    (n) stˈʌdliː (s t uh1 d l ii)
studded    (v) stˈʌdɪd (s t uh1 d i d)
student    (n) stjˈuːdnt (s t y uu1 d n t)
studied    (v) stˈʌdɪd (s t uh1 d i d)
studies    (v) stˈʌdɪz (s t uh1 d i z)
studios    (n) stjˈuːdɪəʴuz (s t y uu1 d i@ u z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学生[xué sheng, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙, / ] student; school child, #282 [Add to Longdo]
读书[dú shū, ㄉㄨˊ ㄕㄨ, / ] study; read, #3,171 [Add to Longdo]
学员[xué yuán, ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˊ, / ] student; member of an institution of learning, #5,381 [Add to Longdo]
留学生[liú xué shēng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] student studying abroad; (foreign) exchange student, #8,920 [Add to Longdo]
工作室[gōng zuò shì, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, ] studio; workshop, #10,190 [Add to Longdo]
书房[shū fáng, ㄕㄨ ㄈㄤˊ, / ] study (i.e. the kind of room), #10,839 [Add to Longdo]
学生会[xué sheng huì, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙ ㄏㄨㄟˋ, / ] student union, #17,679 [Add to Longdo]
学生证[xué sheng zhèng, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙ ㄓㄥˋ, / ] student identity card, #22,449 [Add to Longdo]
汉学[Hàn xué, ㄏㄢˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] studies of classical Chinese back to the Han; Chinese studies (in foreign schools), #47,868 [Add to Longdo]
书斋[shū zhāi, ㄕㄨ ㄓㄞ, / ] study (room), #49,743 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Student(n) |der, pl. Studenten| นักศึกษา, See also: die Studentin/nen
Studenten(n) |pl.|, See also: der Student
Studentenanzahl(n) |die, nur Sg.| จำนวนนักศึกษา
Studentenausweis(n) |der, pl. Studentenausweise| บัตรประจำตัวนักศึกษา
Studentenwohnheim(n) |das, pl. Studentenwohnheime| หอพักนักศึกษา
Studienausweis(n) |der, pl. Studienausweise| บัตรประจำตัวนักศึกษา
Studienbescheinigung(n) |die, pl. Studienbescheinigungen| ใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ในนี้ จะบอกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษา เช่น สถาบัน, คณะ, ภาคการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน และรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับเจ้าตัวเองด้วย, โดยส่วนมากแล้ว ทางสถาบันจะออกใบรับรองนี้เป็นรายเทอม)
Studienfach(n) |das, pl. Studienfächer| สาขาวิชาที่ศึกษา, คณะที่ศึกษา, See also: S. der Studiengang,
Studiengebühr(n) |die, pl. Studiengebühren| เงินบำรุงการศึกษา (ไม่ใช่ค่าหน่วยกิจ เพราะโดยมากแล้ว ในเยอรมนีจะละเว้นค่าหน่วยกิจเนื่องจากรัฐเป็นผู้ช่วยเหลือในส่วนนี้ หรือ เป็นการศึกษาแบบให้เปล่าจากรัฐ จนถึงระดับดิโพลม)
Studienplatz(n) |der, pl. Studienplätze| จำนวนที่นั่งที่สถาบันศึกษาหนึ่งมีให้, จำนวนนักศึกษาที่สามารถรับเข้ามาได้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Student an einer graduate school [Am.]graduate [Add to Longdo]
Bolzenlochdurchmesser {m} [techn.]stud hole diameter [Add to Longdo]
Gestüt {n}stud farm [Add to Longdo]
Stehbolzenausdreher {m}stud extractor [Add to Longdo]
Stiftloch {n}stud hole [Add to Longdo]
Stiftschraube {f} [techn.] | Stiftschraube mit Bund | abgesetzte und abgestufte Stiftschraube | einfache Stiftschraube {f} [techn.]stud | collar stud | recessed and stepped stud | plain stud [Add to Longdo]
Student {m}; Studentin {f} | Studenten {pl}student | students [Add to Longdo]
Student {m}collegian [Add to Longdo]
Student {m} | Studenten {pl}undergraduate | undergraduates [Add to Longdo]
Studentenaustausch {m}student exchange [Add to Longdo]
Studentenausweis {m}student card; student identity card [Add to Longdo]
Studenten {pl}; Angehörige eines Collegesgown [Add to Longdo]
Studentenblume {f} [bot.]French marigold [Add to Longdo]
Studentenclub {m}student club [Add to Longdo]
Studentenrat {m}student council [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
OG[オージー, o-ji-] (n) (1) (See OB) old girl; former female student; (2) office girl [Add to Longdo]
がり勉;我利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.) [Add to Longdo]
くそ勉強;糞勉強[くそべんきょう, kusobenkyou] (n,vs) (sl) cram for an exam; concentrated study [Add to Longdo]
ながら族;乍ら族[ながらぞく, nagarazoku] (n) people who study or work while listening to the radio (or watching television, etc.) [Add to Longdo]
よく学びよく遊べ[よくまなびよくあそべ, yokumanabiyokuasobe] (exp) study hard and play hard [Add to Longdo]
アートスタジオ[, a-tosutajio] (n) art studio [Add to Longdo]
アトリエ[, atorie] (n) studio (fre [Add to Longdo]
アトリエ巡り[アトリエめぐり, atorie meguri] (n) art studio visits [Add to Longdo]
アリ学;蟻学[アリがく(アリ学);ありがく(蟻学), ari gaku ( ari gaku ); arigaku ( ari gaku )] (n) myrmecology (the study of ants) [Add to Longdo]
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スタディレポート[すたでいれぽーと, sutadeirepo-to] study report [Add to Longdo]
フィージビリティスタディ[ふぃーじびりていすたでい, fi-jibiriteisutadei] feasibility study [Add to Longdo]
学習[がくしゅう, gakushuu] learning (vs), studying, tutorial [Add to Longdo]
機会検討[きかいけんとう, kikaikentou] opportunity study [Add to Longdo]
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] under study, under investigation [Add to Longdo]
実現可能性検討[じつげんかのうせいけんとう, jitsugenkanouseikentou] feasibility study [Add to Longdo]
実現可能性調査[じつげんかのうせいちょうさ, jitsugenkanouseichousa] feasibility study [Add to Longdo]
相互動作性試験[そうごどうさせいしけん, sougodousaseishiken] interoperability test, study [Add to Longdo]
調べる[しらべる, shiraberu] to sense, to investigate, to study, to inquire, to check [Add to Longdo]
調査期間[ちょうさきかん, chousakikan] study period [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
修める[おさめる, osameru] studieren, beherrschen [Add to Longdo]
勉学[べんがく, bengaku] Studium, das_Lernen [Add to Longdo]
勉強[べんきょう, benkyou] Studium, das_Lernen, Preisnachlass [Add to Longdo]
学生[がくせい, gakusei] Student, Schueler [Add to Longdo]
学生寮[がくせいりょう, gakuseiryou] Studentenwohnheim [Add to Longdo]
書斎[しょさい, shosai] Studierzimmer, Arbeitszimmer [Add to Longdo]
留学[りゅうがく, ryuugaku] Studium_im_Ausland [Add to Longdo]
研学[けんがく, kengaku] studieren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quarter \Quar"ter\ (kw[aum]r"t[~e]r), n. [F. quartier, L.
   quartarius a fourth part, fr. quartus the fourth. See
   {Quart}.]
   1. One of four equal parts into which anything is divided, or
    is regarded as divided; a fourth part or portion; as, a
    quarter of a dollar, of a pound, of a yard, of an hour,
    etc. Hence, specifically:
    (a) The fourth of a hundred-weight, being 25 or 28 pounds,
      according as the hundredweight is reckoned at 100 or
      112 pounds.
    (b) The fourth of a ton in weight, or eight bushels of
      grain; as, a quarter of wheat; also, the fourth part
      of a chaldron of coal. --Hutton.
    (c) (Astron.) The fourth part of the moon's period, or
      monthly revolution; as, the first quarter after the
      change or full.
    (d) One limb of a quadruped with the adjacent parts; one
      fourth part of the carcass of a slaughtered animal,
      including a leg; as, the fore quarters; the hind
      quarters.
    (e) That part of a boot or shoe which forms the side, from
      the heel to the vamp.
    (f) (Far.) That part on either side of a horse's hoof
      between the toe and heel, being the side of the
      coffin.
    (g) A term of study in a seminary, college, etc, etc.;
      properly, a fourth part of the year, but often longer
      or shorter.
    (h) pl. (Mil.) The encampment on one of the principal
      passages round a place besieged, to prevent relief and
      intercept convoys.
    (i) (Naut.) The after-part of a vessel's side, generally
      corresponding in extent with the quarter-deck; also,
      the part of the yardarm outside of the slings.
    (j) (Her.) One of the divisions of an escutcheon when it
      is divided into four portions by a horizontal and a
      perpendicular line meeting in the fess point.
      [1913 Webster]
 
   Note: When two coats of arms are united upon one escutcheon,
      as in case of marriage, the first and fourth quarters
      display one shield, the second and third the other. See
      {Quarter}, v. t., 5.
      [1913 Webster]
    (k) One of the four parts into which the horizon is
      regarded as divided; a cardinal point; a direction'
      principal division; a region; a territory.
      [1913 Webster]
 
         Scouts each coast light-armed scour,
         Each quarter, to descry the distant foe.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
    (l) A division of a town, city, or county; a particular
      district; a locality; as, the Latin quarter in Paris.
    (m) (Arch.) A small upright timber post, used in
      partitions; -- in the United States more commonly
      called {stud}.
    (n) (Naut.) The fourth part of the distance from one point
      of the compass to another, being the fourth part of
      11[deg] 15', that is, about 2[deg] 49'; -- called also
      {quarter point}.
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]
 
   2. Proper station; specific place; assigned position; special
    location.
    [1913 Webster]
 
       Swift to their several quarters hasted then
       The cumbrous elements.        --Milton.
    [1913 Webster] Hence, specifically:
    (a) (Naut.) A station at which officers and men are posted
      in battle; -- usually in the plural.
    (b) Place of lodging or temporary residence; shelter;
      entertainment; -- usually in the plural.
      [1913 Webster]
 
         The banter turned as to what quarters each would
         find.               --W. Irving.
      [1913 Webster]
    (c) pl. (Mil.) A station or encampment occupied by troops;
      a place of lodging for soldiers or officers; as,
      winter quarters.
    (d) Treatment shown by an enemy; mercy; especially, the
      act of sparing the life a conquered enemy; a
      refraining from pushing one's advantage to extremes.
      [1913 Webster]
 
         He magnified his own clemency, now they were at
         his mercy, to offer them quarter for their
         lives.              --Clarendon.
      [1913 Webster]
 
         Cocks and lambs . . . at the mercy of cats and
         wolves . . . must never expect better quarter.
                          --L'Estrange.
      [1913 Webster]
 
   3. Friendship; amity; concord. [Obs.] To keep quarter, to
    keep one's proper place, and so be on good terms with
    another. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In quarter, and in terms like bride and groom.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I knew two that were competitors for the secretary's
       place, . . . and yet kept good quarter between
       themselves.              --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {False quarter}, a cleft in the quarter of a horse's foot.
 
   {Fifth quarter}, the hide and fat; -- a butcher's term.
 
   {On the quarter} (Naut.), in a direction between abeam and
    astern; opposite, or nearly opposite, a vessel's quarter.
    
 
   {Quarter aspect}. (Astrol.) Same as {Quadrate}.
 
   {Quarter back} (Football), the player who has position next
    behind center rush, and receives the ball on the snap
    back.
 
   {Quarter badge} (Naut.), an ornament on the side of a vessel
    near, the stern. --Mar. Dict.
 
   {Quarter bill} (Naut.), a list specifying the different
    stations to be taken by the officers and crew in time of
    action, and the names of the men assigned to each.
 
   {Quarter block} (Naut.), a block fitted under the quarters of
    a yard on each side of the slings, through which the clew
    lines and sheets are reeved. --R. H. Dana, Jr.
 
   {Quarter boat} (Naut.), a boat hung at a vessel's quarter.
 
   {Quarter cloths} (Naut.), long pieces of painted canvas, used
    to cover the quarter netting.
 
   {Quarter day}, a day regarded as terminating a quarter of the
    year; hence, one on which any payment, especially rent,
    becomes due. In matters influenced by United States
    statutes, quarter days are the first days of January,
    April, July, and October. In New York and many other
    places, as between landlord and tenant, they are the first
    days of May, August, November, and February. The quarter
    days usually recognized in England are 25th of March (Lady
    Day), the 24th of June (Midsummer Day), the 29th of
    September (Michaelmas Day), and the 25th of December
    (Christmas Day).
 
   {Quarter face}, in fine arts, portrait painting, etc., a face
    turned away so that but one quarter is visible.
 
   {Quarter gallery} (Naut.), a balcony on the quarter of a
    ship. See {Gallery}, 4.
 
   {Quarter gunner} (Naut.), a petty officer who assists the
    gunner.
 
   {Quarter look}, a side glance. [Obs.] --B. Jonson.
 
   {Quarter nettings} (Naut.), hammock nettings along the
    quarter rails.
 
   {Quarter note} (Mus.), a note equal in duration to half a
    minim or a fourth of semibreve; a crochet.
 
   {Quarter pieces} (Naut.), several pieces of timber at the
    after-part of the quarter gallery, near the taffrail.
    --Totten.
 
   {Quarter point}. (Naut.) See {Quarter}, n., 1
    (n) .
 
   {Quarter railing}, or {Quarter rails} (Naut.), narrow molded
    planks reaching from the top of the stern to the gangway,
    serving as a fence to the quarter-deck.
 
   {Quarter sessions} (Eng. Law), a general court of criminal
    jurisdiction held quarterly by the justices of peace in
    counties and by the recorders in boroughs.
 
   {Quarter square} (Math.), the fourth part of the square of a
    number. Tables of quarter squares have been devised to
    save labor in multiplying numbers.
 
   {Quarter turn}, {Quarter turn belt} (Mach.), an arrangement
    in which a belt transmits motion between two shafts which
    are at right angles with each other.
 
   {Quarter watch} (Naut.), a subdivision of the full watch (one
    fourth of the crew) on a man-of- war.
 
   {To give quarter}, or {To show quarter} (Mil.), to accept as
    prisoner, on submission in battle; to forbear to kill, as
    a vanquished enemy.
 
   {To keep quarter}. See {Quarter}, n., 3.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stud \Stud\, v. t. [imp. & p. p. {Studded}; p. pr. & vb. n.
   {Studding}.]
   1. To adorn with shining studs, or knobs.
    [1913 Webster]
 
       Thy horses shall be trapped,
       Their harness studded all with gold and pearl.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To set with detached ornaments or prominent objects; to
    set thickly, as with studs.
    [1913 Webster]
 
       The sloping sides and summits of our hills, and the
       extensive plains that stretch before our view, are
       studded with substantial, neat, and commodious
       dwellings of freemen.         --Bp. Hobart.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stud \Stud\, n. [AS. studu a post; akin to Sw. st["o]d a prop,
   Icel. sto? a post, sty?ja to prop, and probably ultimately to
   E. stand; cf. D. stut a prop, G. st["u]tze. See {Stand}.]
   1. A stem; a trunk. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Seest not this same hawthorn stud?  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) An upright scanting, esp. one of the small
    uprights in the framing for lath and plaster partitions,
    and furring, and upon which the laths are nailed.
    [1913 Webster]
 
   3. A kind of nail with a large head, used chiefly for
    ornament; an ornamental knob; a boss.
    [1913 Webster]
 
       A belt of straw and ivy buds,
       With coral clasps and amber studs.  --Marlowe.
    [1913 Webster]
 
       Crystal and myrrhine cups, embossed with gems
       And studs of pearl.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. An ornamental button of various forms, worn in a shirt
    front, collar, wristband, or the like, not sewed in place,
    but inserted through a buttonhole or eyelet, and
    transferable.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mach.)
    (a) A short rod or pin, fixed in and projecting from
      something, and sometimes forming a journal.
    (b) A stud bolt.
      [1913 Webster]
 
   6. An iron brace across the shorter diameter of the link of a
    chain cable.
    [1913 Webster]
 
   {Stud bolt}, a bolt with threads on both ends, to be screwed
    permanently into a fixed part at one end and receive a nut
    upon the other; -- called also {standing bolt}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stud \Stud\, n. [OE. stod, stood, AS. st[=o]d; akin to OHG.
   stuota, G. stute a mare, Icel. st[=o]? stud, Lith. stodas a
   herd, Russ. stado, and to E. stand. The sense is properly, a
   stand, an establishment. [root]163. See {Stand}, and cf.
   {Steed}.]
   A collection of breeding horses and mares, or the place where
   they are kept; also, a number of horses kept for a racing,
   riding, etc.
   [1913 Webster]
 
      In the studs of Ireland, where care is taken, we see
      horses bred of excellent shape, vigor, and size. --Sir
                          W. Temple.
   [1913 Webster]
 
      He had the finest stud in England, and his delight was
      to win plates from Tories.        --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stud
   n 1: a man who is virile and sexually active [syn: {stud}, {he-
      man}, {macho-man}]
   2: ornament consisting of a circular rounded protuberance (as on
     a vault or shield or belt) [syn: {stud}, {rivet}]
   3: an upright in house framing [syn: {scantling}, {stud}]
   4: adult male horse kept for breeding [syn: {stud}, {studhorse}]
   5: poker in which each player receives hole cards and the
     remainder are dealt face up; bets are placed after each card
     is dealt [syn: {stud}, {stud poker}]
   v 1: scatter or intersperse like dots or studs; "Hills
      constellated with lights" [syn: {dot}, {stud},
      {constellate}]
   2: provide with or construct with studs; "stud the wall"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top