ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นักศึกษา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นักศึกษา-, *นักศึกษา*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)(n, phrase) Reserve Officer Training Cops Student (ROTCS)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักศึกษา(n) student, See also: learner, pupil, scholar, disciple, undergraduate, Syn. นิสิต, Example: นักศึกษารวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อประท้วงระบบของรัฐบาล, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีความรู้สอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นักศึกษาน. ผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
studentนักศึกษา, นิสิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
post-graduate studentนักศึกษาบัณฑิตศึกษา [ ดู graduate student ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
graduate studentนักศึกษาบัณฑิตศึกษา [ ดู post-graduate student ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alumni and alumnaeนักศึกษาเก่า [TU Subject Heading]
American studentsนักศึกษาอเมริกัน [TU Subject Heading]
Burmese studentsนักศึกษาพม่า [TU Subject Heading]
Catholic college studentsนักศึกษาคาทอลิก [TU Subject Heading]
College freshmenนักศึกษาใหม่ [TU Subject Heading]
College studentsนักศึกษาอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Dental studentsนักศึกษาทันตแพทย์ [TU Subject Heading]
Engineering studentsนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ [TU Subject Heading]
Graduate studentsนักศึกษาปริญญาโท [TU Subject Heading]
Health occupations studentsนักศึกษาวิชาชีพสุขภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One of his colleagues was with him.สิ่งของนักศึกษาของเขา .คือกับเขา. \ NThey ที่วาดฉันข้างใน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
What you schoolboys doing hanging around the club, anyway?ทำไมพวกนักศึกษาอย่างนายถึงไปเที่ยวคลับ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Of course that's your contention. You're a first-year grad student.ในฐานะที่แกเป็นนักศึกษาปี 1 Good Will Hunting (1997)
What can I do for you? I just need the name of a student who works here.ผมอยากทราบชื่อนักศึกษาที่ทำงานที่นี่ Good Will Hunting (1997)
- No students work for me.ที่นี่ไม่มีนักศึกษาทำงาน Good Will Hunting (1997)
- I'm a student.- ผมเป็นนักศึกษา Pi (1998)
An educational environment that pushes a student to suicide what is its value?สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ผลักดันนักศึกษาจะฆ่าตัวตาย มันจะมีค่าอะไร? GTO (1999)
You know what the students said to me?เธอรู้ไหมว่า นักศึกษาที่พี่สอนพูดถึงพี่อย่างไรบ้าง? Autumn in My Heart (2000)
They told me I look like one of the students.พวกเขาคิดว่าพี่ยังนักศึกษาอยู่นะ Autumn in My Heart (2000)
I'm telling you, first time I ever saw you first time I laid eyes on you sophomore year, Bill Starbuck in 'The Rainmaker'.ครั้งแรกที่มองคุณ นักศึกษาปี 2 บิล สตาร์บัคผู้ฉายแววอัจฉริยะ ฉันบอกกับตัวเองว่า "พระเจ้า .. Rock Star (2001)
"Third year Yale Law student Putnam Bowes Huntington III...นักศึกษากฎหมาย Yale ปีที่3 Putnam Bowes Huntington คนที่สาม Legally Blonde (2001)
I have a bachelor's degree in fashion merchandising... from CULA, and I was a Zeta Lambda Nu sweetheart... president of my sorority, Delta Nu... and last year, I was homecoming queen.ฉันจบปริญญาตรี เอกแฟชั่นดีไซน์ จากซียูแอลเอ และฉันเป็นเทพีเซต้า แลมบาด้า นู เป็นประธานสมาคมนักศึกษาสตรี Legally Blonde (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักศึกษา[nakseuksā] (n) EN: student ; university student ; academic ; learner ; scholar ; undergraduate  FR: étudiant [ m ] ; étudiante [ f ]
นักศึกษาเต็มเวลา[nakseuksā tem wēlā] (n, exp) EN: full– time equivalent student (FTES)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collegian(n) นักศึกษาของวิทยาลัย
commoner(n) นักศึกษาที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง (เนื่องจากไม่ได้รับทุน)
esthetician(n) นักศึกษาหรือผู้อุทิศตนเพื่อศิลปะและความงาม
junior(n) นักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3
medievalist(n) นักศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในยุคกลาง, Syn. mediaevalist
plebe(n) นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่หนึ่ง (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
postgraduate(n) นักศึกษาที่เรียนต่อจากปริญญาตรี
salutatorian(n) นักศึกษา (ที่มีคะแนนยอดเยี่ยม) กล่าวคำต้อนรับ
scholar(n) นักเรียน (คำทางการ), See also: นักศึกษา, ศิษย์, Syn. schoolboy, schoolgirl, student
seminarist(n) นักศึกษาด้านศาสนศาสตร์, See also: นักธรรมะ, นักศึกษาเทววิทยา, ผู้ศึกษาในโรงเรียนศาสนา, Syn. learner, ordinand, student

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alumna(อะลัม' นะ) n., (pl. -nae) นักเรียนเก่าสตรี, นักศึกษาเก่าสตรี
americanist(อะเม' ริคันนิสทฺ) n. นักศึกษาเกี่ยวกับเครื่องของอเมริกา (โดยเ) พาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร็และภูมิศาสตร์) พวกเชี่ยวชาญวัฒรธรรมหรือภาษาของอินเดียนแดง. -Americanistic adj. (student of America)
assistantship(อะซิส'เทินทฺชิพ) n. ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อช่วยศาสตราจารย์ ทำงาน
auditor(ออ'ดิเทอะ) n. ผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้ฟัง, นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน
bursa(เบอร์'ซะ) n. ถุง, หอพัก, นักศึกษา, See also: bursate adj. ดูbursa -pl. bursae
civilian(ซิวิล'เยิน) n. พลเรือน, นักศึกษากฎหมายแพ่ง
collegial(คะลี'เจียล) adj. เกี่ยวกับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย, นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
commoner(คอม'มะเนอะ) n. สามัญชน, สมาชิกสภาล่าง, นักศึกษา (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยอ๊อคฟอร์ด) ที่ไม่ได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษา, ผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วม
decryptionการถอดรหัสลับหมายถึงการถอดรหัส หรือแปลความของรหัส ให้เป็นข้อความที่เข้าใจได้ เช่นรหัส 3716543 มีความหมายว่า เป็นเลขประจำตัวของนักศึกษาที่เริ่มเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2537 อยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ ดู encryption ประกอบ
dormitory(ดอร์'มิโทรี) n. หอพักนักศึกษา, ห้องนอนรวม

English-Thai: Nontri Dictionary
collegian(n) นิสิต, นักศึกษา
educator(n) นักการศึกษา, นักศึกษาศาสตร์, ผู้ให้การศึกษา
humanist(n) นักศึกษาเรื่องมนุษยชาติ
junior(n นักศึกษาปีที่) 3
matriculate(vi, vt) รับเข้าเป็นนักศึกษา, รับเข้าสมาคม
scholar(n) นักเรียน, นักศึกษา, ผู้ได้รับทุน, นักวิชาการ
scholarly(adj) คงแก่เรียน, เป็นนักศึกษา, เป็นนักวิชาการ
senior(n) ผู้สูงอายุ, ผู้มีอาวุโส, นักศึกษาปีสุดท้าย
sophomore(n) นักศึกษาปีที่สอง
student(n) นักศึกษา, นักเรียน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
sophomore(n) นักศึกษาปีที่ 2
student(n) นักศึกษา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
研修大学生[けんしゅうだいがくせい, kenshuudaigakusei] (n) นักศึกษาฝึกงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
院生[いんせい, insei] (n) นักศึกษาปริญญาโท

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] TH: นักศึกษาใหม่  EN: freshman
大生[だいせい, daisei] TH: นักศึกษามหาวิทยาลัย  EN: college student

German-Thai: Longdo Dictionary
Student(n) |der, pl. Studenten| นักศึกษา, See also: die Studentin/nen
Klinikum(n) |das, pl. Kliniken| การศึกษาภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลของนักศึกษาแพทย์
Studentenwohnheim(n) |das, pl. Studentenwohnheime| หอพักนักศึกษา
Studienausweis(n) |der, pl. Studienausweise| บัตรประจำตัวนักศึกษา
Studienbescheinigung(n) |die, pl. Studienbescheinigungen| ใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ในนี้ จะบอกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษา เช่น สถาบัน, คณะ, ภาคการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน และรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับเจ้าตัวเองด้วย, โดยส่วนมากแล้ว ทางสถาบันจะออกใบรับรองนี้เป็นรายเทอม)
Studienplatz(n) |der, pl. Studienplätze| จำนวนที่นั่งที่สถาบันศึกษาหนึ่งมีให้, จำนวนนักศึกษาที่สามารถรับเข้ามาได้
Studentenanzahl(n) |die, nur Sg.| จำนวนนักศึกษา
ständig(adv) สม่ำเสมอ, เป็นประจำ เช่น Der Student stellt Fragen ständig in der Vorlesung. นักศึกษาคนนี้ตั้งคำถามในห้องเรีอนเสมอ, See also: stets, Syn. immer
Antrag(n) |der, pl. Anträge| ข้อเสนอที่ต้องลงมติในที่ประชุม เช่น Ich stelle den Antrag, daß die Fakultät keine ausländische Studenten mehr aufnimmt. ผมขอเสนอให้ทางคณะไม่รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาอีก
abnehmend(adj) ที่กำลังลดลง เช่น die abnehmenede Anzahl von Studenten จำนวนนักศึกษาที่กำลังลดลง

French-Thai: Longdo Dictionary
étudiant|m, f. -e| นักศึกษา
carte d'étudiant(n) |f| บัตรประจำตัวนักศึกษา
foyer d'étudiants(n) |m| หอพักนักศึกษา, Syn. la cité universitaire
cité universitaire, -s(n) |f| หอพักนักศึกษา, Syn. foyer d'étudiants

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top