ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

studding sail

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -studding sail-, *studding sail*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา studding sail มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *studding sail*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
studding sail(สทัด'ดิงเซล) n. ใบเรือปีก,ใบเรือเสริม., Syn. stunsail,stuns'l

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leesegel {n} [naut.]studding sail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Studding sail \Stud"ding sail`\ (Naut.)
   A light sail set at the side of a principal or square sail of
   a vessel in free winds, to increase her speed. Its head is
   bent to a small spar which is called the studding-sail boom.
   See Illust. of {Sail}. --Toten.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

studding sail ( S EY1 L)

 


  

 
studding sail
 • (สทัด'ดิงเซล) n. ใบเรือปีก,ใบเรือเสริม. ###S. stunsail,stuns'l [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top