ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อ่านหนังสือ

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ่านหนังสือ-, *อ่านหนังสือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่านหนังสือ[V] read, See also: study, Example: ผู้ที่เป็นนักเขียนส่วนใหญ่จะชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็ก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who says so? You can't even read.ใครว่าล่ะ แกอ่านหนังสือไม่ออกสักตัว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
If you ask me it seems like a book!ถ้าจะถามฉันนะ มันชัดเหมือนอ่านหนังสือล่ะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Have you read the papers lately?ท่านอ่านหนังสือพิมพ์ระยะหลังบ้างมั้ย Oh, God! (1977)
Would you like something to read?อยากอ่านหนังสืออะไรมั้ยคะ Airplane! (1980)
don't you have to study?ใช่ - แล้วไม่อ่านหนังสือเหรอ? Spies Like Us (1985)
home. to study.- กลับบ้าน อ่านหนังสือ Spies Like Us (1985)
one night studying for a grade-19 FSB exam?อ่านหนังสือสอบ FSB ในวันเดียวเนี่ยนะ? Spies Like Us (1985)
He says he was alone in his room reading.เขาบอกว่าอ่านหนังสืออยู่ในห้องคนเดียว Dirty Dancing (1987)
The kumite is for the fighters, not for the people who read newspapers.kumite เป็นนักสู้ที่ไม่ได้สำหรับคนที่อ่านหนังสือพิมพ์ Bloodsport (1988)
- I'm studying.- ผมอ่านหนังสืออยู่ A Short Film About Love (1988)
Sorry I'm late. You know, I was up studying all night.ขอโทษที่มาช้า ผมอ่านหนังสือทั้งคืน Punchline (1988)
So my brother would be down in the library studying and I would be upstairs in the atticพี่ผมอ่านหนังสือในห้องสมุด... ...ส่วนผมจะอยู่ในห้องเพดาน... Punchline (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านหนังสือ[v. exp.] (ān nangseū) EN: read ; study   FR: lire ; étudier
อ่านหนังสือพิมพ์[v. exp.] (ān nangseūphim) EN: read a newspaper   FR: lire un journal

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keep one's nose in the air[IDM] กำลังอ่านหนังสือ, See also: อ่านหนังสือตลอดเวลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bookish(บุค'คิช) adj. ชอบอ่านหนังสือ,ชอบศึกษา,หนอนหนังสือ,เกี่ยวกับหนังสือ,เกี่ยวกับอักษรศาสตร์, See also: bookishness n., Syn. erudite
bookworm(บุค'เวิร์ม) n. ผู้ที่ชอบอ่านหนังสือมาก,คนที่ชอบเรียนหนังสือมาก,หนอนหนังสือ,หนอนกัดกินหนังสือ,ปลวกหนังสือ
omnivorous(ออมนิฟ'เวอรัส) adj. กินทุกอย่างกินไม่เลือก,กินทั้งพืชและสัตว์,รับทุกอย่าง,อ่านหนังสือทุกประเภท
read(รีด) {read/red,read/red,reading,reads} vt.,vi. อ่าน,อ่านออกเสียง,เข้าใจความหมาย,ทำนาย,คาดการณ์,ดูนาฬิกา adj. อ่านหนังสือมามาก, Syn. decipher,peruse
well-read(เวล'เรด) adj. อ่านหนังสือมาก,ู้ดีจากการอ่าน

English-Thai: Nontri Dictionary
skimmer(n) ช้อน,ทัพพี,พาย,คนอ่านหนังสือลวกๆ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lettered (adj ) อ่านหนังสือออก
to study for the examอ่านหนังสือสอบ

German-Thai: Longdo Dictionary
gleichzeitig(adj adv) ในขณะเดียวกัน, ในเวลาเดียวกัน เช่น Er kann telefonieren und gleichzeitig auch lesen. เขาสามารถโทรศัพท์ในเวลาเดียวกันก็อ่านหนังสือไปด้วยได้, See also: S. zur gleichen Zeit
faulenzen(vi) |faulenzte, hat gefaulenzt| เกียจคร้าน ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆ เช่น Am Wochenende habe ich oft gefaulenzt z.B. im Bett gelesen und ferngesehen. วันเสาร์อาทิตย์ฉันมักอยู่ว่างๆ เฉยๆ ตัวอย่างเช่น โดยการอ่านหนังสือบนเตียงและดูทีวี
jedes|+ คำนามเพศกลาง หรือ เป็นคำแทนนามเพศกลาง รูปประธานและกรรม| ทุกๆ เช่น Hast du jedes Buch schon gelesen? เธออ่านหนังสือทุกเล่มหรือยังเอ่ย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top