Search result for

ruff

(98 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruff-, *ruff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ruff[N] ผ้าที่พับเป็นแผงใช้สวมรวบคอในศตวรรษที่16-17, Syn. collar
ruff[N] ขนแผงคอนกหรือของสัตว์อื่น, Syn. plume
ruff[N] เกมเล่นไพ่ชนิดหนึ่ง
ruffle[VT] ทำให้กระเพื่อม
ruffle[VI] กระเพื่อม
ruffle[VT] ทำให้ขนตั้งฟู, Syn. erect feathers
ruffle[VT] ทำให้ขุ่นเคือง, See also: ทำให้หัวเสีย, ทำให้โกรธ, Syn. annoy, agitate, upset, Ant. soothe, compose
ruffle[VI] ขุ่นเคือง, See also: หัวเสีย, โกรธ, Syn. annoy, agitate, upset
ruffle[VT] ทำให้ย่น, See also: ทำให้ไม่เรียบ, Syn. disarrange, disorder, rumple, Ant. smooth, arrange, order
ruffle[VI] ย่น, See also: ไม่เรียบ, Syn. disarrange, disorder, rumple

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ruff(รัฟ) n. ปกคอเสื้อพับเป็นระเบียบรอบคอที่ใช้สวมในสมัยศตวรรษที16-17,การทิ้งไพ่ตัวคิง vt. ทำให้ผมยุ่ง,ทำให้ผมเป็นกระเซิง
ruffian(รัฟ'เฟียน) n. คนพาล,อันธพาล,นักเลงโต,คนโหดเหี้ยมที่ชอบรังแกคนอื่น adj. พาล,โหดเหี้ยม,ไม่เคารพกฎหมาย, See also: ruffianism n., Syn. roughneck
ruffle(รัฟ'เฟิล) vt. ทำให้ไม่เรียบ,ทำให้ขรุขระ,ทำให้สาก,ทำให้หยาบ, (นกหรือไก่) พองขนรอบคอ,กระเพื่อม,พับเป็นจีบ,ทำให้ย่น vi. กระเพื่อม,ย่น,เป็นคลื่น,ฉงนสนเท่ห์,เคืองใจ n. การเป็นคลื่น,การกระเพื่อม,สิ่งที่คล้ายขนปุยรอบคอนก,ความยุ่งเหยิง,สิ่งรบกวนใจ,ความเคืองใจ
dandruff(แดน'ดรัฟ) n. ขี้รังแค, See also: dandruffy adj. ดูdandruff dandriffy adj. ดูdandruff, Syn. dandriff
gruff(กรัฟ) adj. เสียงแหบ,เสียงห้าว,หยาบคาย,กระด้าง., See also: grufffish adj. gruffness n., Syn. blunt,abrupt,
gruffy(กรัฟ'ฟี) adj. =gruff, See also: gruffily adv. gruffiness n.
scruff(สครัฟ) n. หลังคอ,ต้นคอกะรุ่งกะริ่ง,มอมแมม,ไม่มีค่า,น่าดูถูก
unruffled(อันรัพ'เฟิลดฺ) adj. เงียบสงบ,มั่นคง,คงที่,ราบรื่น,ไม่ย่น., Syn. serene,calm

English-Thai: Nontri Dictionary
ruff(n) ขนรอบคอนก,ผ้าแข็งพันคอ
ruffian(adj) เป็นนักเลง,อันธพาล,เกเร,พาล,โหดเหี้ยม
ruffian(n) นักเลง,อันธพาล,คนเกเร,คนพาล,คนโหดเหี้ยม
ruffle(n) ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,สิ่งรบกวน
ruffle(vt) รบกวน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้สาก,ทำให้ขรุขระ,ทำให้ย่น
dandruff(n) รังแค,ขี้หัว
gruff(adj) มีเสียงแหบ,ห้าว,หยาบคาย,กระด้าง
scruff(n) ต้นคอ
truffle(n) เห็ดโคน,เห็ดดำ,เห็ดถ่าน
unruffled(adj) เรียบ,สงบ,ไม่สะเทือน,มั่นคง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not one hour from this very door we were accosted by... .. a bunch of ruffians...เกือบหนึ่งชั่วโมงก่อนถึงที่นี่ เราถูกคุกคามมาตลอดทาง... ..จากพวกนักเลงข้างถนน.. The Secret of Moonacre (2008)
They're a band of ruffians in the woods.อันธพาลที่อาศัยอยู่ในป่า.. The Secret of Moonacre (2008)
He escaped from the Youth Detention Center with those ruffians from Incheon Harbor.มันหนีออกมาจากสถานกักกันเยาวชน กับพวกนักเลงจากท่าเรือที่อินชอน Episode #1.5 (2008)
Putting an end to his future mixing around with those ruffians.จบอนาคตของเขาด้วยการ เข้าร่วมแก้งนักเลง Episode #1.5 (2008)
- Ruff, ruff, ruff - Ruff, ruff, ruffรัฟ รัฟ รัฟ รัฟ รัฟ รัฟ Hotel for Dogs (2009)
- Ruff, ruff, ruff - Ruff, ruff, ruffรัฟ รัฟ รัฟ รัฟ รัฟ รัฟ Hotel for Dogs (2009)
I saw your little indian feathers get all ruffle up.ฉันเห็นขนนกอินเดียเล็กๆ The Blind Side (2009)
You like puzzles and... little monsters on your pencil and some guy named Mark Ruffalo.เธอคือแอนนี่ เธอชอบเกมพัซเซิ่ลและ... สัตว์ประหลาดตัวเล็กๆบนดินสอเธอ Mixology Certification (2010)
What a ruffian!ช่างร้ายอะไรอย่างนี้ Dong Yi (2010)
Ruffle my hair while you still can.ถ้างั้น,จับผมเท่าที่พี่ต้องการเลยในขณะที่พี่ยังทำได้ Episode #1.1 (2010)
Is it, ruffians, thugs? Have they come for me?มัน, อันธพาล, อันธพาล? Tangled (2010)
Probably be best if we avoid ruffians and thugs, though.อาจจะดีที่สุดถ้าเราหลีกเลี่ยงอันธพาลและนักเลง แม้ว่า Tangled (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruffA ruffian's pistol went off.
ruffThe mind ruffled the surface of the water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักเลงโต[N] ruffian, See also: tough, rogue, gangster, hoodlum, thug, Syn. นักเลงใหญ่, Example: อำนาจหรืออิทธิพลของนักเลงโตนั้นเป็นศักยภาพเฉพาะตัวของบุคคล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกะกะระราน มีลูกสมุนมาก
สร้อย[N] mane, See also: ruff, Thai definition: ขนคอสัตว์
ทรชน[N] ruffian, See also: knaves, rascals, evildoer, wicked man, desperado, out-law, culprit, Syn. ทุรชน, คนชั่ว, คนเลว, คนพาล, คนเลวทราม, คนชั่วร้าย, Ant. สุภาพชน, Example: ตำรวจลากคอ 3 ทรชนที่ข่มขืนเด็กวัย 15 ขวบต่อหน้าเพื่อน, Count unit: คน
นักเลง[N] ruffian, See also: rowdy, hooligan, hoodlum, rascal, knave, rogue, Syn. อันธพาล, Example: ฉันเกลียดพวกนักเลงที่ชอบสุมหัวอยู่ท้ายซอย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เกะกะระรานชอบหาเรื่องผู้อื่นให้เดือดร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
แห้ว[n.] (haeo) EN: truffle ; water chestnut   FR: chataîgne d'eau [f]
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady   FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
จมูก[n.] (jamūk) EN: snout   FR: museau [m] ; groin [m] ; truffe [f]
ขี้รังแค[n.] (khīrangkhaē) EN: dandruff ; scurf   FR: pellicules [fpl]
คนชั่วร้าย[n. exp.] (khon chūarāi) EN: ruffian   
กุ๊ย[n.] (kui) EN: ruffian ; bully ; scoundrel   FR: scélérat [m] ; vaurien [m] ; brute [f] ; canaille [f] ; gredin [m] ; crapule [f] ; fripouille [f]
นักเลง[n.] (naklēng) EN: ruffian ; rowdy ; hooligan ; hoodlum ; rascal ; knave ; rogue ; knave   FR: fripon [m] ; racaille [f] (vx) ; canaille [f] (vx)
นักเลงโต[n. exp.] (naklēng tō) EN: ruffian; tough ; rogue ; gangster ; hoodlum ; thug   
น่าตื่นเต้น[adv.] (nāteūnten) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled   FR: excitant ; troublant

CMU English Pronouncing Dictionary
RUFF    R AH1 F
RUFFO    R AH1 F OW0
RUFFER    R AH1 F ER0
RUFFIN    R AH1 F IH2 N
RUFFLE    R AH1 F AH0 L
RUFFLED    R AH1 F AH0 L D
RUFFORD    R AH1 F ER0 D
RUFFINI    R UW0 F IY1 N IY0
RUFFING    R AH1 F IH0 NG
RUFFALO    R UW0 F AA1 L OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruff    (v) (r uh1 f)
ruffs    (v) (r uh1 f s)
ruffed    (v) (r uh1 f t)
ruffle    (v) (r uh1 f l)
ruffian    (n) (r uh1 f i@ n)
ruffing    (v) (r uh1 f i ng)
ruffled    (v) (r uh1 f l d)
ruffles    (v) (r uh1 f l z)
ruffians    (n) (r uh1 f i@ n z)
ruffling    (v) (r uh1 f l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trumpfen {n} (Kartenspiel)ruff (cards) [Add to Longdo]
Kampfläufer {m} [ornith.]Ruff (Philomachus pugnax) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どら声[どらごえ, doragoe] (n) gruff voice [Add to Longdo]
ならず者[ならずもの, narazumono] (n,adj-no) ruffian; scamp; hooligan [Add to Longdo]
ぼさぼさ[, bosabosa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) unkempt, ruffled hair or brush bristles; idling away time [Add to Longdo]
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P) [Add to Longdo]
やくざ者[やくざもの, yakuzamono] (n) (1) (See やくざ) professional gambler; (2) good-for-nothing; ne'er-do-well; hoodlum; ruffian [Add to Longdo]
トリュフ[, toryufu] (n) truffle (fre [Add to Longdo]
ラッフル[, raffuru] (n) ruffle [Add to Longdo]
悪漢[あっかん, akkan] (n) (obsc) rascal; villain; scoundrel; ruffian; crook [Add to Longdo]
悪者[わるもの, warumono] (n) bad fellow; rascal; ruffian; scoundrel; (P) [Add to Longdo]
雲脂;頭垢[ふけ, fuke] (n) dandruff [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强梁[qiáng liáng, ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] ruffian; bully [Add to Longdo]
混混儿[hùn hùn r, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄨㄣˋ ㄖ˙, / ] ruffian; hoodlum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruff \Ruff\ (r[u^]f), n. [F. ronfle; cf. It. ronfa, Pg. rufa,
   rifa.] (Card Playing)
   (a) A game similar to whist, and the predecessor of it.
     --Nares.
   (b) The act of trumping, especially when one has no card of
     the suit led.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruff \Ruff\, v. i. & t. (Card Playing)
   To trump.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruff \Ruff\, n. [Of uncertain origin: cf. Icel. r[=u]finn rough,
   uncombed, Pr. ruf rude, rough, Sp. rufo frizzed, crisp,
   curled, G. raufen to pluck, fight, rupfen to pluck, pull, E.
   rough. [root]18. Cf. {Ruffle} to wrinkle.]
   1. A muslin or linen collar plaited, crimped, or fluted, worn
    formerly by both sexes, now only by women and children.
    [1913 Webster]
 
       Here to-morrow with his best ruff on. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His gravity is much lessened since the late
       proclamation came out against ruffs; . . . they were
       come to that height of excess herein, that twenty
       shillings were used to be paid for starching of a
       ruff.                 --Howell.
    [1913 Webster]
 
   2. Something formed with plaits or flutings, like the collar
    of this name.
    [1913 Webster]
 
       I reared this flower; . . .
       Soft on the paper ruff its leaves I spread. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. An exhibition of pride or haughtiness.
    [1913 Webster]
 
       How many princes . . . in the ruff of all their
       glory, have been taken down from the head of a
       conquering army to the wheel of the victor's
       chariot!               --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   4. Wanton or tumultuous procedure or conduct. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To ruffle it out in a riotous ruff.  --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mil.) A low, vibrating beat of a drum, not so loud as a
    roll; a ruffle.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mach.) A collar on a shaft ot other piece to prevent
    endwise motion. See Illust. of {Collar}.
    [1913 Webster]
 
   7. (Zool.) A set of lengthened or otherwise modified feathers
    round, or on, the neck of a bird.
    [1913 Webster]
 
   8. (Zool.)
    (a) A limicoline bird of Europe and Asia ({Pavoncella
      pugnax}, syn. {Philomachus pugnax}) allied to the
      sandpipers. The males during the breeding season have
      a large ruff of erectile feathers, variable in their
      colors, on the neck, and yellowish naked tubercles on
      the face. They are polygamous, and are noted for their
      pugnacity in the breeding season. The female is called
      {reeve}, or {rheeve}.
    (b) A variety of the domestic pigeon, having a ruff of its
      neck.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruff \Ruff\, v. t. [imp. & p. p. {Ruffed}; p. pr. & vb. n.
   {Ruffing}.]
   1. To ruffle; to disorder. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) To beat with the ruff or ruffle, as a drum.
    [1913 Webster]
 
   3. (Hawking) To hit, as the prey, without fixing it.
    [1913 Webster]
 
   4. (Card Playing) To play a trump card at bridge; as, he
    ruffed his partner's ace.
    [PJC] Ruff

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruff \Ruff\, Ruffe \Ruffe\, n. [OE. ruffe.] (Zool.)
   A small freshwater European perch ({Acerina vulgaris}); --
   called also {pope}, {blacktail}, and {stone perch}, or
   {striped perch}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruffle \Ruf"fle\, n. [See {Ruffle}, v. t. & i.]
   1. That which is ruffled; specifically, a strip of lace,
    cambric, or other fine cloth, plaited or gathered on one
    edge or in the middle, and used as a trimming; a frill.
    [1913 Webster]
 
   2. A state of being ruffled or disturbed; disturbance;
    agitation; commotion; as, to put the mind in a ruffle.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.) A low, vibrating beat of a drum, not so loud as a
    roll; -- called also {ruff}. --H. L. Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) The connected series of large egg capsules, or
    oothecae, of any one of several species of American marine
    gastropods of the genus {Fulgur}. See {Ootheca}.
    [1913 Webster]
 
   {Ruffle of a boot}, the top turned down, and scalloped or
    plaited. --Halliwell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trump \Trump\, n. [A corruption of triumph, F. triomphe. See
   {Triumph}, and cf. {Trump} a trumpet.]
   1. A winning card; one of a particular suit (usually
    determined by chance for each deal) any card of which
    takes any card of the other suits.
    [1913 Webster]
 
   2. An old game with cards, nearly the same as whist; --
    called also {ruff}. --Decker.
    [1913 Webster]
 
   3. A good fellow; an excellent person. [Slang]
    [1913 Webster]
 
       Alfred is a trump, I think you say.  --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   {To put to one's trumps}, or {To put on one's trumps}, to
    force to the last expedient, or to the utmost exertion.
    [1913 Webster]
 
       But when kings come so low as to fawn upon
       philosophy, which before they neither valued nor
       understood, it is a sign that fails not, they are
       then put to their last trump.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Put the housekeeper to her trumps to accommodate
       them.                 --W. Irving.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ruff
   n 1: an external body part consisting of feathers or hair about
      the neck of a bird or other animal [syn: {frill}, {ruff}]
   2: a high tight collar [syn: {choker}, {ruff}, {ruffle}, {neck
     ruff}]
   3: common Eurasian sandpiper; the male has an erectile neck ruff
     in breeding season [syn: {ruff}, {Philomachus pugnax}]
   4: (card games) the act of taking a trick with a trump when
     unable to follow suit [syn: {ruff}, {trumping}]
   v 1: play a trump [syn: {trump}, {ruff}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top