Search result for

collar

(91 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -collar-, *collar*.
English-Thai: Longdo Dictionary
blue collar(n) กรรมกร, ชนชั้นแรงงาน เช่น Does for blue-collar workers what legions of advice givers have done for white-collar workers for many years., Cooking has always been a blue-collar job - at its best, a craft. It's a craft that was well-regarded in France, where people have long taken their food seriously, but nevertheless it held a position in the social framework not different in kind from such jobs as seamstress or automobile mechanic. , S. blue-collar, A. white collar, white-collar

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collar    [N] ปกเสื้อ, See also: คอเสื้อ, Syn. neckband, ruff, torque
collar    [N] ปลอกคอ (สัตว์เลี้ยง), See also: แอก, Syn. torque, band
collar    [VT] ลากคอเข้าคุก (คำสแลง), See also: ลากคอไปคุมขัง, Syn. arrest, catch, seize, apprehend, capture, grab
collar    [VT] ใส่ปลอกคอ, Syn. band
collared    [SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
collarbone    [N] กระดูกไหปลาร้า, Syn. clavicle

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
collar๑. รอยเชื่อมวงแหวน [มีความหมายเหมือนกับ fillet]๒. รอยเชื่อมวงรอบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
collar bone; clavicleกระดูกไหปลาร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
collar; collet๑. รอยต่อ [ระหว่างลำต้นและราก]๒. คอใบ [วงศ์ Gramineae] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
collariumวงแหวนปลายก้าน [เห็ด] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collarเสื้อคอตั้ง,แถบคอเล็กๆ [การแพทย์]
collar cellคอลลาร์เซลล์, เซลล์ที่เรียงตัวอยู่ด้านในลำตัวของฟองน้ำ  ทำหน้าที่ย่อยอาหารและมีแฟลเจลลัมช่วยโบกพัดให้น้ำเคลื่อนผ่านช่องในลำตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Collar, Hardปลอกสวมคอชนิดแข็ง [การแพทย์]
Collar-Bottonลักษณะแบบกระดุมคอเสื้อ [การแพทย์]
Collardกะหล่ำต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Collardsผักคะน้า [TU Subject Heading]
Collaretteขุยยุ่ยที่ขอบพยาธิสภาพ,ขอบในของผื่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
collarHe got so stout that his collar did not meet.
collarIron the inside of collars first, and then the outside.
collarThe collar is too tight round my throat.
collarThe man tried to catch hold of me by the collar.
collarYour collar has a stain on it.
collarThe dog slipped its collar without any difficulty.
collarThe dog slipped his collar.
collarA strange man caught me by the collar.
collarWhite collar crime has made American people trust the government less.
collarI help him by the collar.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collar(คอล'ละ) n. ปลอกคอ,ปกเสื้อ,คอเสื้อ,สิ่งที่คล้ายวงแหวน,แถบหนังหรือโลหะที่ยึดรอบคอสัตว์,แอก,วงแหวนของเสา,สร้อยคอประดับ -Id. (be hot under the collar โกรธ)
collar beamn. คานที่ตอกกับจันทัน,อกไก่
collar buttonn. กระดุมเสื้อที่ปลอกคอเสื้อ
collar workn. งานที่ยากลำบาก
collarbone(คอล'ละโบน) n. กระดูกไหปลาร้า
collaret(คอล'ละเรท) n. คอเสื้อที่สตรีใช้
collarette(คอล'ละเรท) n. คอเสื้อที่สตรีใช้
blue-collaradj. เกี่ยวกับคนงานในโรงงาน,เกี่ยวกับคนงานที่ใช้มือทำ
white-collar(ไวท'คอล'ละ) adj. เกี่ยวกับคนงานที่ไม่ใช่กรรมกรเช่นพวกเสมียนหรือนักวิชาการ
wing collarn. คอปกเสื้อตั้งตรง

English-Thai: Nontri Dictionary
collar(n) ปลอกคอสุนัข,แอก,ปกเสื้อ,คอเสื้อ,แถบคอเสื้อ
collar(vt) ใส่ปลอกคอ,จับ,ใส่แอก
collarbone(n) กระดูกไหปลาร้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอเสื้อ    [N] collar, See also: neck, Example: คนนั้นจะก้าวพ้นรถ ผมก็ลุกพรวดเดียวเอื้อมมือไปคว้าคอเสื้อเขาไว้ได้, Count unit: คอ, Thai definition: ส่วนของเสื้อที่ชิดคอหรือที่คว้านให้เป็นวงเพื่อสวมหัวได้, ส่วนประกอบของคอเสื้อมีแบบต่างๆ
คอ    [N] collar, Syn. คอเสื้อ, Example: ทุกคนใส่เสื้อคอกว้าง แขนกุดกับกางเกงขาสั้น, Thai definition: ส่วนของเสื้อซึ่งผ่านรอบคอ
ปลอกคอ    [N] collar, See also: dog collar, Example: ปลอกคอ และโซ่นับเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเลี้ยงสุนัข, Count unit: อัน, ปลอก, Thai definition: สายรัดรอบคอ (มักใช้แก่หมา)
ปก    [N] collar, See also: lapel, Syn. ปกเสื้อ, คอเสื้อ, คอเสื้อ, Example: ครูสวมชุดสีน้ำเงินขับผิวผ่องติดเข็มกลัดเพชรเล็กๆ ที่ปกเสื้อเป็นรูปตัวผึ้ง, Thai definition: แผ่นผ้าที่ติดปากกระเป๋าเสื้อ, แผ่นผ้าที่ติดกับคอเสื้อพับตลบลงมาหรือแบะออกทั้ง 2 ข้าง
ปลอก    [N] collar, See also: band, Example: สุนัขหลุดจากปลอกคอวิ่งหนีไป, Thai definition: สิ่งที่ทำเป็นวงสำหรับสวมหรือรัดของต่างๆ
ไหปลาร้า [N] collarbone, See also: clavicle, Syn. กระดูกไหปลาร้า, Example: ีนางแบบเดี๋ยวนี้ผอมจนกระดูกไหปลาร้าโผล่ดูน่าเกลียด, Thai definition: หลุมข้างคอถัดกระดูกไหปลาร้าขึ้นไป, เรียกกระดูกทั้งคู่ที่อยู่ต้นคอข้างหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไหปลาร้า[n.] (haiplārā) EN: collarbone ; clavicle   FR: clavicule [f]
คอ[n.] (khø) EN: collar   FR: col [m]
คอบัว[n.] (khøbūa) EN: Peter pan collar   
คอเชิ้ต[n.] (khøchoēt) EN: shirt collar   
คอจีน[n. exp.] (khø Jīn) EN: mandarin collar   
คอกะลาสี[n.] (khø kalāsī) EN: sailor collar   
คอกระเช้า[n.] (khøkrachao) EN: round-necked sleeveless collar   
คนงาน[n.] (khon-ngān) EN: worker ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; blue-collar worker ; employee   FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; employé [m] ; employée [f]
คอปาด[n.] (khøpāt) EN: kind of collar   
คอเสื้อ [n.] (khøseūa) EN: collar   FR: col [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLAR    K AA1 L ER0
COLLARD    K AA1 L ER0 D
COLLARS    K AA1 L ER0 Z
COLLARDS    K AA1 L ER0 D Z
COLLARED    K AA1 L ER0 D
COLLARBONE    K AA1 L ER0 B OW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
collar    (v) (k o1 l @ r)
collars    (v) (k o1 l @ z)
collared    (v) (k o1 l @ d)
collaring    (v) (k o1 l @ r i ng)
collarbone    (n) (k o1 l @ b ou n)
collarbones    (n) (k o1 l @ b ou n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bundbolzen {m}collar stud [Add to Longdo]
Bundbuchse {f}collar bushing [Add to Longdo]
Ansatzschraube {f}; Bundschraube {f} [techn.]collar screw [Add to Longdo]
Kragen {m}; Halskragen {m}; Halsband {n} | Kragen {pl}collar | collars [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
イートンカラー[, i-tonkara-] (n) Eton collar [Add to Longdo]
ウイングカラー[, uingukara-] (n) wing collar [Add to Longdo]
オープンカラー[, o-punkara-] (n) open collar [Add to Longdo]
カラー[, kara-] (n) (1) collar; (2) color; colour; (3) calla (variety of arum lily); (P) [Add to Longdo]
カラーレス[, kara-resu] (n) (1) collarless; (2) colorless; colourless [Add to Longdo]
クラカケザメ科[クラカケザメか, kurakakezame ka] (n) Parascylliidae (family of collared carpet sharks containing 8 species and 2 genera) [Add to Longdo]
クラカケザメ属[クラカケザメぞく, kurakakezame zoku] (n) Cirrhoscyllium (genus of collared carpet sharks in the family Parascylliidae) [Add to Longdo]
グレーカラー[, gure-kara-] (n) gray-collar; grey-collar [Add to Longdo]
コラーレバタフライフィッシュ[, kora-rebatafuraifisshu] (n) redtail butterflyfish (Chaetodon collare); brown butterflyfish; collared butterflyfish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
套包[tào bāo, ㄊㄠˋ ㄅㄠ, ] collar part of horse harness [Add to Longdo]
硬领[yìng lǐng, ˋ ㄌㄧㄥˇ, / ] collar [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] collar [Add to Longdo]
锁骨[suǒ gǔ, ㄙㄨㄛˇ ㄍㄨˇ, / ] collarbone; clavicle [Add to Longdo]
领扣[lǐng kòu, ㄌㄧㄥˇ ㄎㄡˋ, / ] collar button [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Collar \Col"lar\, v. t. [imp. & p. p. {Collared}; p. pr. & vb.
   n. {Collaring}.]
   1. To seize by the collar.
    [1913 Webster]
 
   2. To put a collar on.
 
   3. to arrest, as a wanted criminal. Same as {put the collar
    on}.
    [PJC]
 
   {To collar beef} (or other meat), to roll it up, and bind it
    close with a string preparatory to cooking it.
    [1913 Webster] collarbone

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Collar \Col"lar\, n. [OE. coler, coller, OF. colier, F. collier,
   necklace, collar, fr. OF. col neck, F. cou, fr. L. collum;
   akin to AS. heals, G. & Goth. hals. Cf. {Hals}, n.]
   1. Something worn round the neck, whether for use, ornament,
    restraint, or identification; as, the collar of a coat; a
    lady's collar; the collar of a dog.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.)
    (a) A ring or cincture.
    (b) A collar beam.
      [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) The neck or line of junction between the root of a
    plant and its stem. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   4. An ornament worn round the neck by knights, having on it
    devices to designate their rank or order.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.)
    (a) A ringlike part of a mollusk in connection with
      esophagus.
    (b) A colored ring round the neck of a bird or mammal.
      [1913 Webster]
 
   6. (Mech.) A ring or round flange upon, surrounding, or
    against an object, and used for restraining motion within
    given limits, or for holding something to its place, or
    for hiding an opening around an object; as, a collar on a
    shaft, used to prevent endwise motion of the shaft; a
    collar surrounding a stovepipe at the place where it
    enters a wall. The flanges of a piston and the gland of a
    stuffing box are sometimes called collars.
    [1913 Webster]
 
   7. (Naut.) An eye formed in the bight or bend of a shroud or
    stay to go over the masthead; also, a rope to which
    certain parts of rigging, as dead-eyes, are secured.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mining) A curb, or a horizontal timbering, around the
    mouth of a shaft. --Raymond.
    [1913 Webster]
 
   {Collar beam} (Arch.), a horizontal piece of timber
    connecting and tying together two opposite rafters; --
    also, called simply {collar}.
 
   {Collar of brawn}, the quantity of brawn bound up in one
    parcel. [Eng.] --Johnson.
 
   {Collar day}, a day of great ceremony at the English court,
    when persons, who are dignitaries of honorary orders, wear
    the collars of those orders.
 
   {To slip the collar}, to get free; to disentangle one's self
    from difficulty, labor, or engagement. --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 collar
   n 1: a band that fits around the neck and is usually folded over
      [syn: {collar}, {neckband}]
   2: (zoology) an encircling band or marking around the neck of
     any animal
   3: anything worn or placed about the neck; "the thief was forced
     to wear a heavy wooden collar"; "a collar of flowers was
     placed about the neck of the winning horse"
   4: a short ring fastened over a rod or shaft to limit, guide, or
     secure a machine part
   5: the stitching that forms the rim of a shoe or boot [syn:
     {collar}, {shoe collar}]
   6: a band of leather or rope that is placed around an animal's
     neck as a harness or to identify it
   7: necklace that fits tightly around a woman's neck [syn:
     {choker}, {collar}, {dog collar}, {neckband}]
   8: a figurative restraint; "asked for a collar on program
     trading in the stock market"; "kept a tight leash on his
     emotions"; "he's always gotten a long leash" [syn: {collar},
     {leash}]
   9: the act of apprehending (especially apprehending a criminal);
     "the policeman on the beat got credit for the collar" [syn:
     {apprehension}, {arrest}, {catch}, {collar}, {pinch}, {taking
     into custody}]
   v 1: take into custody; "the police nabbed the suspected
      criminals" [syn: {collar}, {nail}, {apprehend}, {arrest},
      {pick up}, {nab}, {cop}]
   2: seize by the neck or collar
   3: furnish with a collar; "collar the dog"

Are you satisfied with the result?

Go to Top