ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นักเลง

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นักเลง-, *นักเลง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ใจนักเลง (adj ) chivalrous (ไม่สับสนกับ cavalier ซึ่งมาจากรากศัพท์เดียวกันแต่หมายความว่าเต๊ะจุ๊ย)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักเลง[N] ruffian, See also: rowdy, hooligan, hoodlum, rascal, knave, rogue, Syn. อันธพาล, Example: ฉันเกลียดพวกนักเลงที่ชอบสุมหัวอยู่ท้ายซอย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เกะกะระรานชอบหาเรื่องผู้อื่นให้เดือดร้อน
นักเลงโต[N] ruffian, See also: tough, rogue, gangster, hoodlum, thug, Syn. นักเลงใหญ่, Example: อำนาจหรืออิทธิพลของนักเลงโตนั้นเป็นศักยภาพเฉพาะตัวของบุคคล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกะกะระราน มีลูกสมุนมาก
นักเลงสุรา[N] habitual drinker, See also: heavy/hard drinker, Syn. นักเลงเหล้า, Example: ความเป็นนักเลงการพนันกับความเป็นนักเลงสุรา ว่ากันว่าเป็นคนที่อันตรายไม่น่าคบหา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชอบดื่มสุรา และดื่มได้มาก
นักเลงผู้หญิง[N] connoisseur of women, Count unit: คน, Thai definition: คนเจ้าชู้ที่ชอบมีภรรยาหลายคน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นักเลงน. ผู้ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ๆ เช่น นักเลงหนังสือ นักเลงการพนัน
นักเลงผู้เกะกะระราน เช่น เขาเป็นนักเลงมีลูกน้องมาก, นักเลงโต ก็ว่า.
นักเลงว. มีใจกว้าง กล้าได้กล้าเสีย เช่น ใจนักเลง.
นักเลงโตน. นักเลงที่เหนือนักเลงทั้งหลาย มักให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนในหมู่บ้านไม่ให้นักเลงที่อื่นมารังแก
นักเลงโตผู้เกะกะระราน เช่น น้องชายเขาเป็นนักเลงโต ทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนเสมอ ๆ, นักเลง ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gangsterนักเลง, คนร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer hacker; hackerนักเลงคอมพิวเตอร์, เซียนคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer hacker; hackerนักเลงคอมพิวเตอร์, เซียนคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hacker; computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์, เซียนคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hacker; computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์, เซียนคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hackerนักเลงคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Where did the thugs go?ในกรณีที่ไม่นักเลงไปใช่มั้ย? พวกเขาได้หายไปในอากาศบาง Help! (1965)
-To remain silent while this bully Ursus is permitted to destroy everything in his path is no longer possible.การนั่งเงียบระหว่างที่เจ้านักเลงโตนั่น ไปทําลายล้างสิ่งที่ไม่มีตัวตน มันไม่ถูกต้อง Beneath the Planet of the Apes (1970)
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbers, bank robbers, ass kickers shit kickers and Methodists!ฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน Blazing Saddles (1974)
You're living with me now... and you're not gonna go sliding around with your white hoodlum friends.คุณอาศัยอยู่ด้วยกันกับฉันตอนนี้ และคุณจะไม่ไปกับเพื่อนนักเลงชาวผิวขาวของคุณอีก The Blues Brothers (1980)
You look like a gangster.แกดูเหมือนนักเลงเลย Goodfellas (1990)
She comes home from a hard day's work, finds a bunch of gangsters in her kitchen... doing a bunch of gangster shit, there ain't no tellin' what she's liable to do.เธอมาบ้านจากการทำงานหนักของวันพบพวงของคนร้ายอยู่ในห้องครัวของเธอ ... ทำพวงของนักเลงอึ, ที่มีอยู่ไม่ไม่มี tellin 'กับสิ่งที่เขามีแนวโน้มที่จะทำ Pulp Fiction (1994)
I grew up in hell, homeboy. My grandmother had more attitude.ผมโตมากับพวกนักเลงหัวไม้ ย่าผมดุกว่าคุณเสียอีก As Good as It Gets (1997)
I come from hell. My grandma has got more attitude than you.นี่คุณ ผมโตมากับพวกนักเลง ยายผมยังดุกว่าคุณเสียอีก As Good as It Gets (1997)
He was a brilliant student like you... but he hung out with fools, also like you.เขาเป็นนักเรียน ที่เรียนเก่ง อย่างคุณ... แต่ไปเข้าพวกกับพวกกับนักเลง เหมือนคุณ American History X (1998)
He's not like Markus who's always trying to be tough.Markus เขาชอบทำตัวเป็นนักเลง Show Me Love (1998)
My precious daughter is not going to hang out with a hooliganลูกสาวที่มีค่าของฉันจะไม่ออกไปเที่ยว กับนักเลงเด็ดขาด GTO (1999)
Roaming wild, beating up anyone who gets in your wayทำตัวเป็นนักเลงไปทั่ว ตีทุกคนที่ขวางหน้า Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักเลง[n.] (naklēng) EN: ruffian ; rowdy ; hooligan ; hoodlum ; rascal ; knave ; rogue ; knave   FR: fripon [m] ; racaille [f] (vx) ; canaille [f] (vx)
นักเลงการพนัน[n. exp.] (naklēng kān phanan) EN: gambler   FR: parieur [m]
นักเลงผู้หญิง[n. exp.] (naklēng phūying) EN: connoisseur of women   
นักเลงสุรา[n. exp.] (naklēng surā) EN: habitual drinker ; heavy drinker ; hard drinker   
นักเลงโต[n. exp.] (naklēng tō) EN: ruffian; tough ; rogue ; gangster ; hoodlum ; thug   

English-Thai: Longdo Dictionary
thug(n slang) นักเลง, อันธพาล, วายร้าย, ผู้ร้าย, ฆาตกร, อาชญากร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apache[N] นักเลงหรืออันธพาลในปารีส
hoodlum[N] นักเลง, See also: พวกอันธพาล, กุ๊ย, พวกหัวไม้, Syn. hooligan, rowdy, ruffian
ruffian[N] นักเลง, See also: อันธพาล, คนเกเร, นักเลงหัวไม้, Syn. hooligan, thug
goon[SL] นักเลง, See also: คนร้าย, คนไม่ดี, อันธพาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blade(เบลด) n. ใบมีด,คมมีด,ใบหญ้า,ใบ,ใบพายุ,ใบจักร,ใบกังหัน,ใบพัดลม,กระดูกหัวไหล่,นักเลง, Syn. cutter
cavalier(แคฟวะเลีย') n. ทหารม้า,คนขี่ม้า,สุภาพบุรุษที่ชอบเอาใจสตรี,คนเจ้าชู้,คนที่ชอบสนุกสนาน adj. เปิดเผย,มีใจอิสระ,หยิ่งยะโส,จองหอง,ขี้ประจบ,มีใจนักเลง., See also: cavalierism n. ดูcavalier cavalierness n. ดูcavalier, Syn. o
computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์เซียนคอมพิวเตอร์หมายถึง ผู้ที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์จนเชี่ยวชาญ บางทีเรียกว่า เซียนคอมพิวเตอร์ หรือนักเลงคอมพิวเตอร์
hooligan(ฮู'ลิเกิน) n. อันธพาล,หัวไม้,นักเลง, See also: hooliganism n., Syn. ruffian,hoodlum
mug(มัก) n. เหยือก,ปริมาณหนึ่งเหยือก,ใบหน้า,นักเลงโต,นักเลงหัวไม้,ผู้ร้าย vt. ประทุษร้ายเพื่อปล้นหรือชิงทรัพย์. vi. ทำหน้าเบ้, Syn. tankard,stein,cup
ruffian(รัฟ'เฟียน) n. คนพาล,อันธพาล,นักเลงโต,คนโหดเหี้ยมที่ชอบรังแกคนอื่น adj. พาล,โหดเหี้ยม,ไม่เคารพกฎหมาย, See also: ruffianism n., Syn. roughneck
sport(สพอร์ท) n. กีฬา,กรีฑา,การเล่น,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,ความสนุกสนาน,การหยอกล้อ,เครื่องสนุก,เครื่องเล่น,นักกีฬา,งานกีฬา,นักพนัน,นักเลง,ผู้ที่กล้าได้กล้าเสีย adj. เหมาะสำหรับใส่นอกบ้าน,เกี่ยวกับการกีฬา. vi. สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,เล่นกีฬา,จู้จี้ในสิ่งเล็ก ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
bully(n) คนพาล,นักเลง,อันธพาล,แมงดา
cock(n) ไก่ตัวผู้,ก๊อกน้ำ,นักต่อสู้,ผู้นำ,นักเลง,หัวโจก,คนสำคัญ,นกปืน
game(adj) เป็นนักเลง,ราวกับนักกีฬา,กล้าได้กล้าเสีย
gangster(n) คนพาล,คนร้าย,นักเลง,พวกอั้งยี่,พวกอันธพาล
gorilla(n) ลิงกอริลลา,พวกอันธพาล,พวกนักเลง
hooligan(n) คนอันธพาล,นักเลงหัวไม้
mug(n) เหยือกน้ำ,นักเลง,อันธพาล
pugnacious(adj) ชอบต่อสู้,ชอบชกต่อย,เป็นนักเลงโต
pugnacity(n) ความชอบชกต่อย,ความเป็นนักเลงโต
ruffian(adj) เป็นนักเลง,อันธพาล,เกเร,พาล,โหดเหี้ยม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top