ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนชั่ว

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนชั่ว-, *คนชั่ว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนชั่ว[N] wicked person, See also: bad person, bastard, brat, Syn. คนเลว, คนทราม, คนโฉด, Ant. คนดี, Example: เราต้องยึดมั่นในความสุจริต มีความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับคนชั่ว ความชั่ว และสิ่งล่อใจทุกอย่าง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้กระทำกรรมเลว
คนชั่ว[N] wicked person, See also: bad person, bastard, brat, Syn. คนเลว, คนทราม, คนโฉด, Ant. คนดี, Example: เราต้องยึดมั่นในความสุจริต มีความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับคนชั่ว ความชั่ว และสิ่งล่อใจทุกอย่าง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้กระทำกรรมเลว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-She's wicked!เธอเป็นคนชั่วร้าย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Glad they got him. A man guilty of all those crimes!ดีใจจริงที่จับมันได้ คนชั่วช้าสารพัดเลยนะนั่น The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Wicked.คนชั่วร้าย Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
You sick son of a bitch!ไอ้คนชั่ว Casualties of War (1989)
He faced the galloping hordes A hundred bad guys with swordsเขาต่อสู้กับกองทัพ อย่างรวดเร็ว เจ้าคนชั่วกว่า 100 คนกับดาบ Aladdin (1992)
I can tell a mean guy a mile off.ฉันแยกแยะคนชั่วได้ แม้ห่างเป็นไมล์ Of Mice and Men (1992)
Bastard.คนชั่ว Junior (1994)
"The path of the righteous man... is beset on all sides by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men."เส้นทางของคนชอบธรรม ... จะรุมเร้าทุกด้านโดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว Pulp Fiction (1994)
- and the tyranny of evil men.- และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว Pulp Fiction (1994)
"The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men."เส้นทางของคนชอบธรรมถูกรุมเร้าทุกด้าน ... โดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว Pulp Fiction (1994)
The truth is, you're the weak... and I'm the tyranny of evil men.ความจริงก็คือ คุณอ่อนแอ ... และฉันปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว Pulp Fiction (1994)
You know what you are? You´re a bad person.แกเป็นไอ้คนชั่ว พกอาวุธปล้น Nothing to Lose (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนชั่ว[n. exp.] (khon chūa) EN: wicked person ; scoundrel   
คนชั่วช้า[n. exp.] (khon chūachā) EN: bad man   
คนชั่วร้าย[n. exp.] (khon chūarāi) EN: ruffian   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bad guy[N] ผู้ร้าย, See also: คนชั่ว, คนไม่ดี, Syn. baddy, Ant. good guy, brick
baddie[N] ผู้ร้าย, See also: คนชั่ว, คนไม่ดี, Syn. bad guy, Ant. goody
baddy[N] ผู้ร้าย, See also: คนชั่ว, คนไม่ดี, Syn. baddy, Ant. goody
hound[N] คนเลว, See also: คนชั่ว
louse[N] คนที่น่ารังเกียจ (คำสแลง), See also: คนชั่ว, Syn. contemptible person
miscreant[N] คนเลว, See also: คนชั่ว, วายร้าย, Syn. villain, wretch, Ant. gentleman, lady, goodman
monster[N] คนโหดร้าย, See also: คนชั่ว, คนเลว, คนป่าเถื่อน, Syn. beast, demon, devil
rapscallion[N] คนชั่วร้าย, See also: คนเลว, วายร้าย
rascal[N] คนพาล, See also: คนชั่ว, คนเลว, คนโกง, Syn. rogue, scamp
scoundrel[N] คนชั่ว, See also: คนเลว, คนชั่วร้าย, คนโกง, คนไม่ซื่อสัตย์, ทุรชน, คนเสเพล, Syn. rogue, scamp, villian

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cattlen. วัวควาย,สัตว์,สัตว์จำพวก Bos,คนชั่ว
cullion(คัลเยิน) n. คนต่ำช้า,คนชั่วช้า
demon(ดี'เมิน) n. ปีศาจ,มาร,ผี,ภูติ,อารมณ์ร้าย,อิทธิพลร้าย,คนชั่วร้าย,คนที่ขยันงานมาก,คนที่มีพลกำลังมาก,สัตว์ดุร้าย,daimon,daemon พระเจ้า เทพเจ้า เทวดา
fancy mann. คนรักของหญิง,แมงดา,ผัวหญิงคนชั่ว
felon(เฟล'เลิน) n. ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรง,คนชั่วช้า.,ฝีตะมอย,ฝีที่ปลายนิ้ว adj. ร้ายกาจ,โหดร้าย,ทรยศ, Syn. criminal,culprit
goat(โกท) n. แพะ,แพะรับบาป,ผู้รับบาป,คนชั่ว,เสือผู้หญิง
louse(เลาซฺ) n. แมลงปรสิตเล็ก ๆ ที่อยู่บนคนและสัตว์ (เหา,หมัด,เล็น,ไร,โลน,เห็บ,ฯลฯ) ,คนที่น่ารังเกียจ,คนชั่ว. vi. เอาแมลงดังกล่าวออก. -Phr. (louse up ทำให้เสีย,ทำให้ยุ่ง)
miscreant(มิส'ครีเอินทฺ) adj. สารเลว,เข้าใจผิด,เชื่อในสิ่งที่ผิด. n. คนสารเลว,คนชั่วร้าย,ผู้นอกรีต,ผู้ไม่ยอมเชื่อ, Syn. villain,wretch
scoundrel(สเคา'เดริล) n. คนเสเพล,คนพาล,คนชั่ว,คนเลว,คนวายร้าย, Syn. blackguard
villain(วิล'เอิน) n. วายร้าย,ผู้ร้าย,คนชั่วร้าย,คนเลว,ตัวโกง,ตัววายร้าย (ในละคร,นวนิยาย)

English-Thai: Nontri Dictionary
blackguard(n) คนชั่ว,คนพาล,คนสารเลว,คนเลวทราม
evil(n) สิ่งชั่วร้าย,คนชั่วร้าย,ความอัปมงคล,ความเลว,ความชั่ว
felon(n) ผู้กระทำผิดกฎหมาย,ผู้ทำผิดทางอาญา,คนชั่วร้าย
fiend(n) ปีศาจ,มาร,ซาตาน,ภูตผี,คนอำมหิต,คนโหดร้าย,คนชั่วร้าย
scoundrel(n) คนพาล,อันธพาล,คนเลว,คนเสเพล,คนชั่ว
sinner(n) คนชั่ว,คนบาป
wretch(n) คนสารเลว,คนชั่วช้าสามานย์,คนยากจน,ผู้เคราะห์ร้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top