ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ならず者

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ならず者-, *ならず者*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ならず者[ならずもの, narazumono] (n,adj-no) ruffian; scamp; hooligan [Add to Longdo]
ならず者国家[ならずものこっか, narazumonokokka] (n) rogue nation; rogue state [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
$250 for that horse-thieving varmint.[JA] その馬泥棒のならず者には250ドルだ Seraphim Falls (2006)
Flint and his band of renegades swooped in out of nowhere[JA] ならず者のフリントと 彼の一隊は ― Treasure Planet (2002)
Big-time lowlifes, small-time lowlifes... it's all the same to me.[JA] トップのならず者 つまらないならず者 - どっちでもいい Empire State (2013)
Well, you could just... also, we could just stick with the hood.[JA] ただ...あなたなら出来る。 立ち向かえる・・・。 ならず者たちに。 Pilot (2013)
Dastan leads the company of street rabble![JA] お前の兵は町のならず者じゃないか Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
A rogue nation, trained to do what we do, imbued with a new sense of purpose.[JA] ローグ・ネーション(ならず者の組織)だ 我々と同じような訓練を受けている Mission: Impossible - Rogue Nation (2015)
We have heard that a Jewish gang stealing of villages which are our friends.[JA] ユダヤ人ならず者が忠誠を尽くす 村から盗みを働いていると聞いた Defiance (2008)
They'll be coming back to finish him off.[JA] ならず者が押しかけてくる All Happy Families Are Alike (2015)
Same five lowlifes every week. They're not even hard to find.[JA] 毎週同じ5人のならず者だ 見つけるのは難しくない Kick-Ass 2 (2013)
They call him The Innkeeper, runs a series of safe houses.[JA] "宿屋"と呼ばれている奴が ならず者に隠れ家を提供してるんだ Pilot (2013)
If the little runt were worth the trouble[JA] このならず者が余りに可哀そうに 見えなかったら Siegfried (1980)
I have with these lowlifes in crescent circle.[JA] 俺はクレセント・サークルで このならず者と戦ってる Blast Radius (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top