Search result for

คนเลว

(46 entries)
(0.0383 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนเลว-, *คนเลว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเลว[N] bad man, See also: badass, Syn. คนชั่ว, คนชั่วช้า, คนเลวทราม, Ant. คนดี, คนบริสุทธิ์, Example: เราควรป้องกันไม่ให้คนเลวผ่านการคัดเลือกเข้ามาในสถาบันอันทรงเกียรติ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ประพฤติเลวทราม ขัดต่อศีลธรรม จิตใจชั่วร้าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กุ๊ยคนเลว, คนไม่สุภาพไร้มารยาท, คนชั่วต่ำช้า, เช่น หมอนั่นมันกุ๊ยชัด ๆ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Some evil developer turns it into a pain quotidien.คนเลวๆจะเปลี่ยนมันให้เป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวด อย่างเคย โอ้.. Chuck in Real Life (2008)
This soldier isn't a bad guy.คุณทหารคนนี้ไม่ใช่คนเลว My Sassy Girl (2008)
Doesn't look bad guy, does he?เค้าดูไม่ใช่คนเลวใช่มั้ย? My Sassy Girl (2008)
As bad as these people are they will eventually lose.คนเลวแคไหน สุดทายเขากแพได Rambo (2008)
Revenge on those whose cruelty was the cause of all this misfortune."แก้แค้นผู้คนเลวทรามที่เป็นต้นเหตุ ของความเลวร้ายทั้งหมดนี้ Inkheart (2008)
I'm so grateful, you rascal.ฉันมีความสุขมาก, คนเลวEpisode #1.8 (2008)
Are you deaf, jerk?แกหูหนวกหรือไง, คนเลวEpisode #1.9 (2008)
He's a bad man.เขาเป็นคนเลวนะ Bangkok Dangerous (2008)
-Bad man?คนเลวหรือนาย? Bangkok Dangerous (2008)
He fight bad guys and helps the poor.เขาต่อสู้กับพวกคนเลวและช่วยคนยากจน Bangkok Dangerous (2008)
-Bad man?คนเลวBangkok Dangerous (2008)
He fight bad guys and help the poor.เขาสู้กับคนเลวและช่วยคนจน Bangkok Dangerous (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเลว[n. exp.] (khon lēo) EN: evil man ; villain ; scoundrel ; rascal   FR: méchante personne [f] ; fripouille [f] ; crapule [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beast[N] คนเลวทราม, See also: คนซึ่งร้าย, คนดุร้ายเหมือนสัตว์, มนุษย์ร้ายกาจ, Syn. fiend
brat[N] คนเลว
heel[N] คนเลว (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนไม่ดี, Syn. backguard, scoundrel, villain, Ant. gentleman
hound[N] คนเลว, See also: คนชั่ว
insect[N] คนเลวทราม
miscreant[N] คนเลว, See also: คนชั่ว, วายร้าย, Syn. villain, wretch, Ant. gentleman, lady, goodman
rapscallion[N] คนชั่วร้าย, See also: คนเลว, วายร้าย
reprobate[N] คนเลวทราม, See also: คนสารเลว, คนเลว, Syn. profligate, rake, scoundrel
rogue[N] อันธพาล, See also: คนเลว, คนเกเร, Syn. ruffian, scoundrel
scoundrel[N] คนชั่ว, See also: คนเลว, คนชั่วร้าย, คนโกง, คนไม่ซื่อสัตย์, ทุรชน, คนเสเพล, Syn. rogue, scamp, villian

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asshole(แอส'โฮล) n. ทวารหนัก,คนเลว,สิ่งที่เลว (stink thing,bad thing (person))
cur(เคอ) n. หมาเลว,คนเลว,หมาพันธุ์ผสม
degenerate(ดิเจน'เนอเรท) vi.,adj. เสื่อม n. คนทราม,คนเลว., See also: degeneracy n. ดูdegenerate degenerateness n. ดูdegenerate, Syn. deteriorate
dis(ดิส) เทพเจ้าแห่งนรก,นรก,หมู่คนเลว
egg(เอก) {egged,egging,eggs} n. ไข่,สิ่งที่คล้ายไข่,เซลล์สืบพันธุ์ของเพศตัวเมีย,บุคคล. vt. ใส่ไข่,จุ่ม (อาหาร) ลงในไข่ที่ตีแล้ว -Phr. (in the egg ในระยะแรกเริ่ม,ซึ่งยังไม่เจริญ,ซึ่งยังไม่พัฒนา) vt. กระตุ้น,ให้กำลังใจ -Phr. (a bad egg คนเลว,คนไม่ซื่อ) คำที่
elf(เอลฟฺ) n.,เทพดานางไม้,ภูติหรือเทพดา (ของฝรั่ง) ที่มีรูปร่างเล็กอาศัยอยู่ตามป่าไม้,คนรูปร่างเล็ก,เด็กดื้อ,เด็กซน,คนเลว, See also: elifish adj. ดูelf -pl. elves
ganef(กา'นีฟ) n. ขโมย,คนเลว,คนขี้โกง, Syn. ganev,ganof,
ganglandn. หมู่คนเลว,หมู่อาชญากร
heel(ฮีล) n. ส้นเท้า,ส้น,เท้าทั้งหมด,ส่วนหลัง,ของกีบ,ท้ายเรือ,คนเลว,ขี้ขโมย,การแหกคุก vt. ตามหลัง,ใส่ส้นเท้าให้, Syn. blackguard
niddering(นิด'เดอริง) n. คนขี้ขลาด,คนเลว,adj. ขี้ขลาด,เลว., Syn. nidering

English-Thai: Nontri Dictionary
badman(n) คนร้าย,โจร,คนเลว,คนนอกกฎหมาย
BLACK black sheep(n) แกะดำ,นิ้วร้าย,คนผ่าเหล่า,คนเลวทราม
blackguard(n) คนชั่ว,คนพาล,คนสารเลว,คนเลวทราม
caitiff(n) คนเลว,คนสารเลว,คนต่ำช้า,คนหยาบ
cur(n) สุนัขข้างถนน,ชาติหมา,คนเลว
degenerate(n) คนเลว,คนเลวทราม
knave(n) คนเลว,คนขี้โกง,คนไม่ซื่อ
pimp(n) แมงดา,คนเลว
reprobate(n) คนเลว,คนเหลือขอ,คนสำมะเลเทเมา
scoundrel(n) คนพาล,อันธพาล,คนเลว,คนเสเพล,คนชั่ว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bad egg ( ) คนเลว, คนไม่ซื่อ
See also: S. A bad person,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top