ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หัวเสีย

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัวเสีย-, *หัวเสีย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวเสีย[V] be in a bad temper, See also: lose one's temper, be irritable, Syn. อารมณ์เสีย, ฉุนเฉียว, ขุ่นเคือง, Example: คนขับรถหัวเสียกดแตรไล่เสียงดัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวเสียว. หงุดหงิด, มีอารมณ์โกรธค้างอยู่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Robert is very upset.- โรเบิร์ตหัวเสียมาก Rebecca (1940)
Head them off at the pass? I hate that cliché!ตัดหัวเสียบประจานเรอะ ฉันเกลียดคำพูดเชยๆ นี่ Blazing Saddles (1974)
Don't be a pain!อย่าหัวเสียน่า! Wild Reeds (1994)
I was angry and upset. I should not have said it. It does no good to dwell on it.ฉันโกรธและหัวเสียน่ะ ฉันไม่ควรพูดเลย ไม่มีอะไรดีที่จะสาธยายเกี่ยวกับมัน Episode #1.5 (1995)
This is no time to lose your head.ที่ไม่ใช่เวลาหัวเสียนะ Anastasia (1997)
A man with dementia is driving on the freeway.ชายหัวเสียขับรถติดอยู่บนทางด่วน... Bicentennial Man (1999)
Yeah, a golf course puts folks through quite a punishment.สนามกอล์ฟทำให้คนหัวเสียมามากต่อมาก The Legend of Bagger Vance (2000)
He's probably upset, Lorraine.เขาอาจจะหัวเสียน่ะ ลอร์เรน Mulholland Dr. (2001)
He was mad as hellเขาหัวเสียน่าดูเลย Failan (2001)
I'll be all upset that you didn't meet me in the park, butyou must trust me.ผมอาจทำให้คุณหัวเสียกับเรื่องที่สวนนั่น The Time Machine (2002)
I have to see who that guy is.อืม เค้าหยุดพล่าม แต่เค้าทำให้ฉันหัวเสีย Something About 1% (2003)
There's a witch on the rampage in there.พอดีมีแม่มดกำลังหัวเสียอยู่ในนั้นน่ะ Howl's Moving Castle (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเสีย[v.] (hūasīa) EN: be in a bad temper ; lose one's temper ; be irritable   FR: être de méchante humeur ; être en colère ; perdre la tête
หัวเสีย[adj.] (hūasīa) EN: upset   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go off[PHRV] บ้า, See also: หัวเสีย, คลุ้มคลั่ง, Syn. be off
go round the bend[IDM] หัวเสีย (คำไม่เป็นทางการ), See also: คลุ้มคลั่ง, รำคาญอย่างมาก
madden[VI] บ้า, See also: หัวเสีย, คลั่ง, Syn. craze
ruffle[VI] ขุ่นเคือง, See also: หัวเสีย, โกรธ, Syn. annoy, agitate, upset

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fretful(เฟรท'ฟูล) adj. หงุดหงิดใจ,ขี้หงุดหงิด,หัวเสีย,ชอบรบกวน., See also: fretful ly adv. fretfulness n., Syn. sulky,fretsome
pin(พิน) n. เข็ม,เข็มหมุด,หมอ,สลัก,ปิ่น,เข็มกลัด,ลิ่ม,สลัก,เหรียญตรา,เข็มอิสริยาภรณ์,หัวเสียบ,ที่หนีบผ้า,ลูกบิด,ลูกบิดสายซอ,หลักเสาที่ปักอยู่ใกล้หลุมในสนามกอล์ฟ,ขา,การล้มลงของกีฬามวยปล้ำ,จำนวนเล็กน้อย,ถังเล็กที่จุ4แกลลอน vt. กลัดติด,กลัด,ปัก,ตรึง,ตอก,หนีบ,ล้อมคอก,กล่าวหา,ทำให้กระจ่างชัด
plug(พลัค) n. จุก,เครื่องอุด,เครื่องเสียง,หัวเสียบ,ไม้ก๊อก,สลัก,หัวเทียนเครื่องยนต์,ก้อนยาสูบที่อุดแน่นหรือใช้ปากเคียว,ม้าชั้นเลว,ม้าแก่,การชกต่อย,การยิง,การโฆษณา,หมุดรังวัด,ชักโครกส้วม,เหยื่อปลาเทียม. vt. อุด,จุก,เสียบ,โฆษณาผลิตภัณฑ์,ยิง,ชกต่อย. vi. ตรากตรำทำงาน,เสียบสายไฟ
vex(เวคซฺ) vt. ทำให้ระคายเคือง,รบกวน,ก่อกวน,ทำให้ทุกข์,ทำให้กลุ้มใจ,ทำให้หัวเสีย,ถกเถียง,ทะเลาะ., See also: vexingly adv. vexer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fret(vi) ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,กลุ้ม,หัวเสีย,เสียใจ
fretful(adj) ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,หัวเสีย,กลุ้ม
plug(n) ปลั๊กไฟ,หัวเสียบ,จุก,สลัก,ไม้ก๊อก,ชักโครก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top