หรือคุณหมายถึง rogü?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rogue

R OW1 G   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rogue-, *rogue*
Possible hiragana form: ろぐえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rogue[N] คนไม่ซื่อ, See also: คนโกง, คนทุจริต, Syn. slicker, trickter
rogue[N] อันธพาล, See also: คนเลว, คนเกเร, Syn. ruffian, scoundrel
rogue[N] ช้างหรือสัตว์อื่นที่ผิดแผกและแยกตัวออกจากกลุ่ม
rogue[ADJ] ซึ่งผิดแผกและแยกตัวออกจากกลุ่ม
rogue[VT] ถางทำลายพืชที่ไม่ดีออกไป
rogue[VT] โกง, See also: ฉ้อโกง, หลอกลวง, Syn. defraud, swindle
roguery[N] ความมีเล่ห์เหลี่ยม, See also: การหลอกลวง, Syn. trickery, villainy, fraud
rogues' gallery[N] สมุดรวบรวมรูปภาพของอาชญากร
rogues' gallery[N] กลุ่มคนหรือของที่ไม่พึงประสงค์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rogue(โรก) n. คนพาล,คนโกง,คนทุจริต,คนจรจัด,คนเกเร,คนที่ชอบยั่วคนอื่น,สิ่งมีชีวิตที่ผิดปกติ,พันธุ์ที่ไม่ดี,ม้าโกง,บุคคลที่มีมารยา (โดยเฉพาะเด็กหรือผู้หญิง), Syn. scoundrel
roguery(โร'กะรี) n. ความพาล,พฤติกรรมของคนพาล,ความเกเร,การหลอกลวง,การโกง,การหลอกต้ม,ความเจ้าเล่ห์,มารยา, Syn. rascality
brogue(โบรก) n. สำเนียงท้องถิ่น,สำเนียงบ้านนอก,สำเนียงพื้นบ้าน,รองเท้าทำงานที่มีรูเจาะเป็นสิ่งประดับ,อุบาย,กล, See also: broguery n. ดูbrogue broguish adj. ดูbrogue
prorogue(โพรโรก') vt. ยุติการประชุม,ปิดการประชุม., See also: prorogation n., Syn. defer

English-Thai: Nontri Dictionary
rogue(n) คนเกเร,คนพาล,คนจรจัด,คนเจ้ามารยา
roguery(n) ความเกเร,ความพาล,ความเจ้าเล่ห์
prorogue(vi) ปิดการประชุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
roguesอันธพาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rogues and vagabondsคนจรจัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rogue, yeah.โร้ก ใช่ Jaws (1975)
If he is a rogue, and there's any truth to territoriality at all we got a good chance of spotting him between Cape Scott and South Beach.ถ้ามันเป็นพันธุ์โร้ก เเละเรื่องการจองอาณาเขตเป็นจริง... เรามีโอกาสเห็นมัน ระหว่างเคปสก็อตกับเช้าท์บีช Jaws (1975)
We're ready but preparing this one meant that I couldn't watch these roguesเรา'พร้อม... ...แต่ที่ตระเตรียมนี้หนึ่งที่หมายความ that I ไม่มีนาฬิกาคนพาลเหล่านี้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Blimey! Harry's got himself a rogue Bludger.แฮร์รี่ถูกลูกบลัดเจอร์ไล่ล่าอยู่ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Went rogue about six months ago.แปรพักตร์ไปเมื่อหกเดือนก่อน The Key and the Clock (2006)
Fellow rogues, victory is near.เพื่อนตัวโกงทั้งหลาย ชัยชนะอยู่แค่เอื้อม Happily N'Ever After (2006)
So whenever I see, like, a rogue organization, willing to spend this amount of money on a mystery tech,เมื่อไรก็ตามที่กลุ่มอาชญากร เห็นอะไรแบบนี้ มันจะทุ่มเงินมหาศาล เพื่อเทคโนโลยีลึกลับนี้, Mission: Impossible III (2006)
But what I won't stand for, what I will lose sleep over, and I love my sleep, is the idea of an irresponsible rogue agent working in my office.และจากนั้นคุณหลบหนีจากที่เกิดเหตุ ตอนนี้, ผมไม่ใช่คนแปลกหน้า ที่ไม่ควรให้เกียรติ คุณไม่รู้หรอกว่า ผมต้องทนปั้นหน้าขนาดไหน Mission: Impossible III (2006)
Yes, Rogue. It appears to be true.ใช่ โร็ค ดูเหมือนว่าจะเป็นเป็นจริง X-Men: The Last Stand (2006)
You have Rogue and I have...เธอรู้ไหม ฉันแค่คิดถึงบ้าน X-Men: The Last Stand (2006)
Just think about what I said, Rogue.มาเรีย X-Men: The Last Stand (2006)
Rogue.เฮ้ โร็ค X-Men: The Last Stand (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวไม้[ADJ] rogue, Syn. อันธพาล, Example: เขาเลี้ยงสมุนบริวารที่เป็นนักเลงหัวไม้เอาไว้คอยข่มขู่ผู้ขัดผลประโยชน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะล่า[n.] (chalā) EN: dugout   FR: pirogue [f]
หัวไม้[adj.] (hūamāi) EN: bully ; rough ; rogue ; bad character   FR: rude ; mauvais caractère ; petit dur
การค้ายาเสพติด[n. exp.] (kānkhā yāsēptit) EN: drug trade   FR: commerce de la drogue [f]
ขี้ฝิ่น[n.] (khīfin) EN: drug addict ; dope addict   FR: drogué [m]
ขี้ยา[n.] (khīyā) EN: drug addict   FR: drogué [m]
คนติดฝิ่น[n. exp.] (khon tit fin) EN: drug addict   FR: toxicomane [m, f] ; drogué [m] ; droguée [f]
คนติดยาเสพติด[n. exp.] (khon tit yāsēptit) EN: drug addict   FR: toxicomane [m, f] ; drogué [m] ; droguée [f]
นักเลง[n.] (naklēng) EN: ruffian ; rowdy ; hooligan ; hoodlum ; rascal ; knave ; rogue ; knave   FR: fripon [m] ; racaille [f] (vx) ; canaille [f] (vx)
นักเลงโต[n. exp.] (naklēng tō) EN: ruffian; tough ; rogue ; gangster ; hoodlum ; thug   
เรือ[n.] (reūa) EN: boat ; ship ; barge ; barque ; bark ; craft ; vessel   FR: bateau [m] ; navire [m] ; embarcation [f] ; barque [f] ; pirogue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROGUE    R OW1 G
ROGUES    R OW1 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rogue    (n) rˈoug (r ou1 g)
rogues    (n) rˈougz (r ou1 g z)
roguery    (n) rˈougəriː (r ou1 g @ r ii)
rogueries    (n) rˈougərɪz (r ou1 g @ r i z)
rogue-elephant    (n) rˈoug-ˈɛlɪfənt (r ou1 g - e1 l i f @ n t)
rogue-elephants    (n) rˈoug-ˈɛlɪfənts (r ou1 g - e1 l i f @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流氓[liú máng, ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ, ] rogue; hoodlum; gangster; immoral behavior, #7,031 [Add to Longdo]
烂崽[làn zǎi, ㄌㄢˋ ㄗㄞˇ, / ] rogue; rowdy; unreliable chap, #549,266 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausreißer {m}rogue result [Add to Longdo]
Montagsauto {n}rogue car; Friday car [Add to Longdo]
Schurke {m}; Gauner {m} | Schurken {pl}; Gauner {pl}rogue | rogues [Add to Longdo]
Schurkenstaat {m} [pol.]rogue state [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
ならず者国家[ならずものこっか, narazumonokokka] (n) rogue nation; rogue state [Add to Longdo]
イベントログエントリー[, ibentoroguentori-] (n) {comp} event log entry [Add to Longdo]
ピローグ[, piro-gu] (n) pirogue (dugout canoe) [Add to Longdo]
ローグライク[, ro-guraiku] (n) (See @系) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
小悪魔[こあくま, koakuma] (n,adj-na) (col) rogue; devil; imp [Add to Longdo]
破落戸(ateji)[ごろつき, gorotsuki] (n) (uk) rogue; thug; hoodlum; punk; racketeer [Add to Longdo]
犯罪人[はんざいにん, hanzainin] (n) criminal; culprit; offender; rogue [Add to Longdo]
変異[へんい, hen'i] (n,vs,adj-no) variation; rogue (something) [Add to Longdo]
無法国家[むほうこっか, muhoukokka] (n) (See ならず者国家) rogue nation; rogue state [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rogue \Rogue\, n. [F. rogue proud, haughty, supercilious; cf.
   Icel. hr?kr a rook, croaker (cf. {Rook} a bird), or Armor.
   rok, rog, proud, arogant.]
   1. (Eng.Law) A vagrant; an idle, sturdy beggar; a vagabond; a
    tramp.
    [1913 Webster]
 
   Note: The phrase rogues and vagabonds is applied to a large
      class of wandering, disorderly, or dissolute persons.
      They were formerly punished by being whipped and having
      the gristle of the right ear bored with a hot iron.
      [1913 Webster]
 
   2. A deliberately dishonest person; a knave; a cheat.
    [1913 Webster]
 
       The rogue and fool by fits is fair and wise. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. One who is pleasantly mischievous or frolicsome; hence,
    often used as a term of endearment.
    [1913 Webster]
 
       Ah, you sweet little rogue, you!   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. An elephant that has separated from a herd and roams about
    alone, in which state it is very savage.
    [1913 Webster]
 
   5. (Hort.) A worthless plant occuring among seedlings of some
    choice variety.
    [1913 Webster]
 
   {Rogues' gallery}, a collection of portraits of rogues or
    criminals, for the use of the police authorities.
 
   {Rogue's march}, derisive music performed in driving away a
    person under popular indignation or official sentence, as
    when a soldier is drummed out of a regiment.
 
   {Rogue's yarn}, yarn of a different twist and color from the
    rest, inserted into the cordage of the British navy, to
    identify it if stolen, or for the purpose of tracing the
    maker in case of defect. Different makers are required to
    use yarns of different colors.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rogue \Rogue\, v. i.
   To wander; to play the vagabond; to play knavish tricks.
   [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rogue \Rogue\, v. t.
   1. To give the name or designation of rogue to; to decry.
    [Obs.] --Cudworth.
    [1913 Webster]
 
   2. (Hort.) To destroy (plants that do not come up to a
    required standard).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rogue
   n 1: a deceitful and unreliable scoundrel [syn: {rogue},
      {knave}, {rascal}, {rapscallion}, {scalawag}, {scallywag},
      {varlet}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 rogue
 
 
   1. [Unix] n. A Dungeons-and-Dragons-like game using character graphics,
   written under BSD Unix and subsequently ported to other Unix systems. The
   original BSD curses(3) screen-handling package was hacked together by Ken
   Arnold primarily to support games, and the development of rogue(6)
   popularized its use; it has since become one of Unix's most important and
   heavily used application libraries. Nethack, Omega, Larn, Angband, and an
   entire subgenre of computer dungeon games (all known as ?roguelikes?) all
   took off from the inspiration provided by rogue(6); the popular Windows
   game Diablo, though graphics-intensive, has very similar play logic. See
   also {nethack}, {moria}, {Angband}.
 
   2. [Usenet] adj. An {ISP} which permits net abuse (usually in the form of
   {spam}ming) by its customers, or which itself engages in such activities.
   Rogue ISPs are sometimes subject to {IDP}s or {UDP}s. Sometimes
   deliberately misspelled as ?rouge?.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top