ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนเลวทราม

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนเลวทราม-, *คนเลวทราม*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We can't live with a beast.พวกเราไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนเลวทรามได้หรอก Episode #1.1 (2006)
There are men who aren't beasts.ผู้ชายไม่ได้อยากจะเป็นคนเลวทรามหรอก Episode #1.1 (2006)
He's a pervert. A degenerate.มันเป็นคนวิปริต มันเป็นคนเลวทราม P2 (2007)
Revenge on those whose cruelty was the cause of all this misfortune."แก้แค้นผู้คนเลวทรามที่เป็นต้นเหตุ ของความเลวร้ายทั้งหมดนี้ Inkheart (2008)
Exactly who the hell are you doing this sort of crap for? !คนเลวทรามอย่างคุณ ทำเรื่องเศษสวะแบบนี้เพื่ออะไร The Fugitive: Plan B (2010)
Grits and spit and collard greensข้าวบาเลย์กับคนเลวทรามและผักคะน้า Rango (2011)
There was a priest, the dirty beast whose name was Alexander.มีนักบวชหนึ่งองค์ ไอ้คนเลวทรามคนนั้นมีนามว่าอเล็กซานเดอร์ The Name Game (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beast[N] คนเลวทราม, See also: คนซึ่งร้าย, คนดุร้ายเหมือนสัตว์, มนุษย์ร้ายกาจ, Syn. fiend
insect[N] คนเลวทราม
reprobate[N] คนเลวทราม, See also: คนสารเลว, คนเลว, Syn. profligate, rake, scoundrel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reprobate(เรพ'ระเบท) n. คนสารเลว,คนเลวทราม,คนสำมะเลเทเมา,คนเหลือขอ,คนที่พระเจ้าทอดทิ้งและไม่สามารถจะช่วยได้ vt. ประณาม,ตำหนิ,สาปแข่ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ., See also: reprobacy n. reprobateness n. reprobater n., Syn. bad,

English-Thai: Nontri Dictionary
BLACK black sheep(n) แกะดำ,นิ้วร้าย,คนผ่าเหล่า,คนเลวทราม
blackguard(n) คนชั่ว,คนพาล,คนสารเลว,คนเลวทราม
degenerate(n) คนเลว,คนเลวทราม
villainy(n) ความชั่วช้า,คนเลวทราม,ความร้ายกาจ,ความชั่วร้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top