Search result for

กุ๊ย

(21 entries)
(0.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กุ๊ย-, *กุ๊ย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุ๊ย[N] tramp, See also: hobo, bum, vagrant, Example: ฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนใจแคบหลายคนมองว่าเป็นกีฬาสำหรับ 'กุ๊ย', Count unit: คน, Thai definition: คนเลว, คนโซ., Notes: (จีน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กุ๊ยน. คนโซ
กุ๊ยคนเลว, คนไม่สุภาพไร้มารยาท, คนชั่วต่ำช้า, เช่น หมอนั่นมันกุ๊ยชัด ๆ.
กุ๋ย, กุ๋ย ๆว. เสียงร้องเยาะเย้ย, บางทีทำอาการกระดิกนิ้วชี้ตรงไปที่หน้าผู้ที่ถูกเย้ย, กิ๋ว หรือ กิ๋ว ๆ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm a 20-year man and I know the difference between punks who need a lesson in manners and the freaks like you who would just enjoy it.ฉันทำงานแบบนี่มา 20 ปี... แล้วฉันก็รู้ความแตกต่างระหว่าง ไอ้พวกกุ๊ยที่ต้องการบทเรียน และตัวประหลาดอย่างแก The Dark Knight (2008)
Parks is an insignificant, sounds like another jerk off to me.ปาร์คหน่ะไม่สำคัญหรอก ผมว่ามันแค่ไอ่กุ๊ยคนนึง Fast & Furious (2009)
I thought, you were just a simple ronin back then, master...ทีแรก ข้าคิดว่าลูกพี่ก็คงเป็นแค่กุ๊ยธรรมดา... Goemon (2009)
They look like thugs.กุ๊ยพวกนี้เหรอคะ Invictus (2009)
I'd be a bum on the street; I'd be dead if it wasn't for that woman.ผมคงเป็นไอ้กุ๊ยบนถนนหรือคงตาย ถ้าไม่เป็นเพราะหญิงคนนั้น New York Sucks (2009)
You never met anyone like them before because they're not just black market lowlifes like you.ต้องไม่เคยเจอแน่ เพราะพวกเขาไม่ใช่กุ๊ยกระจอกที่หากินในตลาดมืดอย่างพวกนาย Ben 10: Alien Swarm (2009)
It was the car that did it.รถนั่น\คือ เด็กกุ๊ย ด.. Fallen Idols (2009)
The car?เด็กกุ๊ย แบบ เด็กกุ๊ยน่ะนะ Fallen Idols (2009)
I heard about the curse, I thought it was a load of crap.เดี๋ยวๆ เด็กกุ๊ยอะไร Fallen Idols (2009)
- Meaning?มันเป็น "เด็กกุ๊ย" ของเก๊เหรอ Fallen Idols (2009)
All we need to do is get some ex-con in a room with Orson, take some pictures, and it's bye-bye, Orson.เขาก็จะโดนจับ สิ่งที่เราต้องทำคือ ให้กุ๊ยสักคนมาอยู่กับออร์สัน แล้วก็ถ่ายรูป และบ๊ายบายออร์สัน Would I Think of Suicide? (2009)
Apparently, that supplier was worried Donnie wasn't gonna keep his mouth shut, sent a couple punks over to threaten him.ปรากฎว่า เจ้าคนจัดหานั่นมันกังวลว่า ดอนนี่จะปิดปากไม่สนิท ก็เลยส่งกุ๊ยสองคนไปขู่ Your Secrets Are Safe (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กุ๊ย[n.] (kui) EN: hobo ; tramp ; bum ; beggar ; idler   FR: clochard [m] ; clodo (fam.) [m] ; mendiant [m] ; vagabond [m]
กุ๊ย[n.] (kui) EN: ruffian ; bully ; scoundrel   FR: scélérat [m] ; vaurien [m] ; brute [f] ; canaille [f] ; gredin [m] ; crapule [f] ; fripouille [f]
กุ๋ย[X] (kui) EN: shame on one   FR: bah ! ; pouah !

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tramp[N] คนจรจัด, See also: กุ๊ย, Syn. vagabond, wanderer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apache danceการเต้นรำที่เร่าร้อน, การเต้นรำกุ๊ย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top