ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนพาล

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนพาล-, *คนพาล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนพาล[N] hooligan, See also: delinquent, yob/yobbo, ruffian, vandal, lager lout, Syn. คนเลว, คนเกเร, Ant. คนดี, Example: นิทานเรื่องนี้ให้คติสอนใจถึงการหลีกเลี่ยงการทำความชั่วคบคนดีหลีกหนีคนพาลซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี, Count unit: คน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You rascal.Jealous, huh?คุณคนพาล อิจฉาฮะ? Pinocchio (1940)
So that old rascal's back in town, eh?ดังนั้นกลับมาว่าคนพาลเก่าใน เมืองใช่มั้ย? Pinocchio (1940)
We're ready but preparing this one meant that I couldn't watch these roguesเรา'พร้อม... ...แต่ที่ตระเตรียมนี้หนึ่งที่หมายความ that I ไม่มีนาฬิกาคนพาลเหล่านี้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We've got a rogue on our hands.เรามีคนพาลในมือ Dr. Feelgood (2007)
That's why I brought them here on my own.เธอกำลังจะบอกว่า ต้องเป็นคนพาลแบบนี้น่ะเหรอ ถึงเหมาะกับเธอน่ะ? เราไม่ได้สั่งนะครับ First Cup (2007)
Stop your pretending.ฉันไม่ปล่อยหรอก เจ้าคนพาล มาสู้กันเลยสิ ออกไปนะ ! First Cup (2007)
Ahjussi, you are really. Oh, I'm going crazy.ไอ้คนพาล ทำไมต้องตะโกนด้วย ? First Cup (2007)
No, Mr. Butterfield's gonna take you home.ไม่ ... คุณบัตเตอร์ฟิลด์ จะเป็นคนพาลูกกลับบ้าน 3:10 to Yuma (2007)
You were the one who brought in that case, weren't you?คุณเป็นคนพาลูกค้าเข้ามา ใช่ไหม Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Rascal.คนพาล Episode #1.8 (2009)
Get up, you rascal!ตื่นเซ่, ไอ้คนพาล Episode #1.8 (2009)
When the going gets rough, you can always deploy The Morgan.เมื่อเจอกับคนพาล นายสามารถเอาThe Morganมาปรับใช้ได้ Chuck Versus the First Kill (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rascal[N] คนพาล, See also: คนชั่ว, คนเลว, คนโกง, Syn. rogue, scamp
roughneck[N] คนพาล, See also: คนเกเร, นักเลงโต, Syn. roustabout
scalawag[N] คนพาล, See also: อันธพาล, คนเกเร, Syn. rogue, trickster
scamp[N] คนเกเร, See also: คนพาล, คนเลว, คนชั่ว, Syn. rogue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bully(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย
knave(เนฟว) n. คนไม่ซื่อ,คนโกง,คนพาล,ไพ่ตัวแจ๊ค,คนต่ำต้อย,คนใช้ผู้ชาย,
rascal(แรส'เคิล) n. คนพาล,อันธพาล,คนเสเพล,คนเลว,คนทุจริต,คนโกง,อ้ายเสือนี่. adj. ทุจริต,เลว,สารเลว,พาล,อันธพาล, Syn. rapscallion,scoundrel
rascally(แรส'คะลี) adj.,adv. มีลักษณะของคนพาล,ทุจริต,เลว,สารเลว,พาล., Syn. dishonest,mean
rogue(โรก) n. คนพาล,คนโกง,คนทุจริต,คนจรจัด,คนเกเร,คนที่ชอบยั่วคนอื่น,สิ่งมีชีวิตที่ผิดปกติ,พันธุ์ที่ไม่ดี,ม้าโกง,บุคคลที่มีมารยา (โดยเฉพาะเด็กหรือผู้หญิง), Syn. scoundrel
roguery(โร'กะรี) n. ความพาล,พฤติกรรมของคนพาล,ความเกเร,การหลอกลวง,การโกง,การหลอกต้ม,ความเจ้าเล่ห์,มารยา, Syn. rascality
rough(รัฟ) adj.,n.,v. (ทำให้,กลายเป็น) (สิ่งที่) ขรุขระ,ไม่เรียบ,สาก,หยาบ,กระด้าง,ไม่สวย,มีขนรุงรัง,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้เสริมแต่ง,คร่าว ๆ ,ตึงตัง,หยาบคาย,เกเร, (พายุ) รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,จลาจล,ยากลำบาก, (ยา) ฤทธิ์แรง,คนเกเร,คนพาล,ความลำบาก,ต้นร่าง
ruffian(รัฟ'เฟียน) n. คนพาล,อันธพาล,นักเลงโต,คนโหดเหี้ยมที่ชอบรังแกคนอื่น adj. พาล,โหดเหี้ยม,ไม่เคารพกฎหมาย, See also: ruffianism n., Syn. roughneck
scalawag(สแคล'ละแวก) n. อันธพาล,คนพาล,ง, See also: scalawaggery n. scallawaggery n. scalawaggy adj. scallawaggy adj., Syn. rascal
scallawag(สแคล'ละแวก) n. อันธพาล,คนพาล,ง, See also: scalawaggery n. scallawaggery n. scalawaggy adj. scallawaggy adj., Syn. rascal

English-Thai: Nontri Dictionary
blackguard(n) คนชั่ว,คนพาล,คนสารเลว,คนเลวทราม
bully(n) คนพาล,นักเลง,อันธพาล,แมงดา
gangster(n) คนพาล,คนร้าย,นักเลง,พวกอั้งยี่,พวกอันธพาล
hector(n) คนคุยโต,คนพาล,คนชอบรังแก
rascal(n) อันธพาล,คนสารเลว,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง
rogue(n) คนเกเร,คนพาล,คนจรจัด,คนเจ้ามารยา
rowdy(n) อันธพาล,คนเกเร,คนเสเพล,คนพาล
ruffian(n) นักเลง,อันธพาล,คนเกเร,คนพาล,คนโหดเหี้ยม
scoundrel(n) คนพาล,อันธพาล,คนเลว,คนเสเพล,คนชั่ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top