Search result for

คนพาล

(36 entries)
(0.0424 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนพาล-, *คนพาล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนพาล[N] hooligan, See also: delinquent, yob/yobbo, ruffian, vandal, lager lout, Syn. คนเลว, คนเกเร, Ant. คนดี, Example: นิทานเรื่องนี้ให้คติสอนใจถึงการหลีกเลี่ยงการทำความชั่วคบคนดีหลีกหนีคนพาลซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี, Count unit: คน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You were the one who brought in that case, weren't you?คุณเป็นคนพาลูกค้าเข้ามา ใช่ไหม Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Rascal.คนพาล Episode #1.8 (2009)
Get up, you rascal!ตื่นเซ่, ไอ้คนพาล Episode #1.8 (2009)
When the going gets rough, you can always deploy The Morgan.เมื่อเจอกับคนพาล นายสามารถเอาThe Morganมาปรับใช้ได้ Chuck Versus the First Kill (2009)
The moment he decided to go rogue.และสิ่งนี้เป็นตัวกระตุ้น เวลาที่เขาตัดสินใจเป็นคนพาล Amplification (2009)
Two mothers brought their daughters, Liv and Emma, here to the Palm Court for tea.คุณแม่สองคนพาลูกสาว ลิฟกับเอ็มมา มาที่พาล์มคอร์ทเพื่อจิบน้ำชา Bride Wars (2009)
What about Hector?สิ่งที่เกี่ยวกับคนพาลThe Beaver (2011)
Look, I've never written anything for Hector. All right?มองฉันไม่เคยเขียนอะไรให้คนพาล ทั้งหมดใช่มั้ย? The Beaver (2011)
You couldn't face up to the bullies at your school so you can do it at mine.เธอไม่สามารถเงยหน้ามอง เหล่าคนพาลในโรงเรียน เธอทำมันได้กับฉัน Prom Queen (2011)
You bully.คนพาลYougashiten koandoru (2011)
One boy in town came down with it, and some parents pulled their children from school, so they didn't have to sit in the same room.เด็กคนนึงในเมืองลงมาพร้อมกับมัน และผู้ปกครองบางคนพาลูกออกจากโรงเรียน เขาไม่ต้องการให้นั่งอยู่ในห้องเรียนเดียวกัน Bloodletting (2011)
We can't let the congress bully our children!เราไม่ต้องการให้คนพาลในรัฐสภาทำร้ายลูกหลานของเรา City Hunter (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rascal[N] คนพาล, See also: คนชั่ว, คนเลว, คนโกง, Syn. rogue, scamp
roughneck[N] คนพาล, See also: คนเกเร, นักเลงโต, Syn. roustabout
scalawag[N] คนพาล, See also: อันธพาล, คนเกเร, Syn. rogue, trickster
scamp[N] คนเกเร, See also: คนพาล, คนเลว, คนชั่ว, Syn. rogue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bully(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย
knave(เนฟว) n. คนไม่ซื่อ,คนโกง,คนพาล,ไพ่ตัวแจ๊ค,คนต่ำต้อย,คนใช้ผู้ชาย,
rascal(แรส'เคิล) n. คนพาล,อันธพาล,คนเสเพล,คนเลว,คนทุจริต,คนโกง,อ้ายเสือนี่. adj. ทุจริต,เลว,สารเลว,พาล,อันธพาล, Syn. rapscallion,scoundrel
rascally(แรส'คะลี) adj.,adv. มีลักษณะของคนพาล,ทุจริต,เลว,สารเลว,พาล., Syn. dishonest,mean
rogue(โรก) n. คนพาล,คนโกง,คนทุจริต,คนจรจัด,คนเกเร,คนที่ชอบยั่วคนอื่น,สิ่งมีชีวิตที่ผิดปกติ,พันธุ์ที่ไม่ดี,ม้าโกง,บุคคลที่มีมารยา (โดยเฉพาะเด็กหรือผู้หญิง), Syn. scoundrel
roguery(โร'กะรี) n. ความพาล,พฤติกรรมของคนพาล,ความเกเร,การหลอกลวง,การโกง,การหลอกต้ม,ความเจ้าเล่ห์,มารยา, Syn. rascality
rough(รัฟ) adj.,n.,v. (ทำให้,กลายเป็น) (สิ่งที่) ขรุขระ,ไม่เรียบ,สาก,หยาบ,กระด้าง,ไม่สวย,มีขนรุงรัง,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้เสริมแต่ง,คร่าว ๆ ,ตึงตัง,หยาบคาย,เกเร, (พายุ) รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,จลาจล,ยากลำบาก, (ยา) ฤทธิ์แรง,คนเกเร,คนพาล,ความลำบาก,ต้นร่าง
ruffian(รัฟ'เฟียน) n. คนพาล,อันธพาล,นักเลงโต,คนโหดเหี้ยมที่ชอบรังแกคนอื่น adj. พาล,โหดเหี้ยม,ไม่เคารพกฎหมาย, See also: ruffianism n., Syn. roughneck
scalawag(สแคล'ละแวก) n. อันธพาล,คนพาล,ง, See also: scalawaggery n. scallawaggery n. scalawaggy adj. scallawaggy adj., Syn. rascal
scallawag(สแคล'ละแวก) n. อันธพาล,คนพาล,ง, See also: scalawaggery n. scallawaggery n. scalawaggy adj. scallawaggy adj., Syn. rascal

English-Thai: Nontri Dictionary
blackguard(n) คนชั่ว,คนพาล,คนสารเลว,คนเลวทราม
bully(n) คนพาล,นักเลง,อันธพาล,แมงดา
gangster(n) คนพาล,คนร้าย,นักเลง,พวกอั้งยี่,พวกอันธพาล
hector(n) คนคุยโต,คนพาล,คนชอบรังแก
rascal(n) อันธพาล,คนสารเลว,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง
rogue(n) คนเกเร,คนพาล,คนจรจัด,คนเจ้ามารยา
rowdy(n) อันธพาล,คนเกเร,คนเสเพล,คนพาล
ruffian(n) นักเลง,อันธพาล,คนเกเร,คนพาล,คนโหดเหี้ยม
scoundrel(n) คนพาล,อันธพาล,คนเลว,คนเสเพล,คนชั่ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top