Search result for

สำรอง

(60 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สำรอง-, *สำรอง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.), หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง, กรมการรักษาดินแดน (n org uniq ) Territorial Defense Command, Army Reserve Command, Territorial Defence Department

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำรอง[V] reserve, See also: keep back, store up, Syn. เตรียมไว้, เผื่อไว้
สำรอง[ADJ] reserved, Example: ผู้ใช้มีสิทธิ์ก็อปปี้ซอฟต์แวร์เพื่อทำแผ่นสำรองได้, Thai definition: เกี่ยวกับการมีไว้เผื่อขาดแคลน, มีไว้ไม่ให้ขาด
สำรอง[V] reserve, See also: set aside, save for a special purpose, Example: ภายหลังจากการทำงานแล้วทุกครั้ง ควรสำรองโปรแกรมไว้, Thai definition: มีไว้เผื่อขาดแคลน, มีไว้ไม่ให้ขาด
สำรองข้อมูล[V] store data

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สำรองน. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Scaphium scaphigerum (Wall. ex G. Don) Guib. et Planch. ในวงศ์ Sterculiaceae ผลแช่นํ้าแล้วพองเป็นวุ้น ใช้กินกับ นํ้าตาลและใช้ทำยาได้ เรียก พุงทะลาย.
สำรองว. ที่เตรียมเผื่อไว้ เช่น อาหารสำรอง ตัวสำรอง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reserveสำรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ignition reserveสำรองการจุดระเบิด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reserveสำรอง [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Without a backup answer, do you?โดยไม่มีคำตอบสำรองงั้นรึ New Haven Can Wait (2008)
Uh, run fund is covered for the next two months.นำเงินลงทุนมาสำรอง สำหรับสองเดือนข้างหน้า Pilot (2008)
I see you think you can help yourself to our grain reserves?ข้าเห็นเเล้วว่าเจ้าต้องการช่วยตัวเจ้าโดยการขโมยเมล็ดข้าวสำรองของเรา The Labyrinth of Gedref (2008)
They may be able to spare some food.พวกเขาคงมีอาหารสำรองไว้ The Labyrinth of Gedref (2008)
Every operation needs a backup, Anakin.ทุกปฏิบัติการ จำเป็นต้องมีแผนสำรอง อนาคิน Destroy Malevolence (2008)
I don't have a backup... yet, but I do have a plan for getting on that ship.ตอนนี้ ... ข้ายังไม่มีแผนสำรอง แต่ข้ามีแผนที่จะลักลอบเข้าไปในยานนั่นได้แล้ว Destroy Malevolence (2008)
But the emergency supply won't last much longer.แหล่งน้ำสำรองยามฉุกเฉินใช้งานได้ไม่นาน The Mark of Nimueh (2008)
While the Viceroy is unavailable for capture, allow me to offer you an alternative prize.เมื่อตอนนี้อุปราชก็ไม่อยู่ให้จับกุมแล้ว งั้นให้ข้าเสนอรางวัลสำรองให้ท่านนะ Lair of Grievous (2008)
Well, in case you ever need a spare.อืม... เอาไว้เผื่อสำรอง To Kill the King (2008)
So we wouldn't run out, we would spare the candles.เราจึงต้องเก็บเทียนสำรองไว้ไม่ให้ขาด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Will Hennessy's inspectors care if we add a half gallon of reserve tank?ถ้ายังไงก็ขอน้ำมันสำรองอีกครึ่งแกลลอนจะได้ไหม Death Race (2008)
That extra half gallon reserve tank should see you through to the finish.น้ำมันสำรองอีกครึ่งถัง เพิ่งช่วยให้แกวิ่งถึงเส้นชัย Death Race (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำรอง[v.] (samrøng) EN: keep back ; store up ; back up ; reserve ; set aside ; save for a special purpose   FR: réserver ; garder ; retenir ; tenir en réserve ; sauvegarder
สำรองข้อมูล[v. exp.] (samrøng khømūn) EN: back up ; store data   FR: sauvegarder un fichier ; faire une sauvegarde (de données)
สำรองจ่าย[v. exp.] (samrøng jāi) EN: advance money   
สำรองตามกฎหมาย[n. exp.] (samrøng tām kotmāi) EN: legal reserves   
สำรองทั่วไป[n. exp.] (samrøng thūapai) EN: general reserve   
สำรองทุน[v. exp.] (samrøng thun) EN: advance an investment   

English-Thai: Longdo Dictionary
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater
reserve(n ) แหล่งหรือสิ่งที่มีสำรองอยู่ เช่น oil reserve แหล่งน้ำมันสำรอง, gas reserve แหล่งก๊าซธรรมชาติสำรอง, coal reserve แหล่งถ่านหินสำรอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allow[VT] สำรอง, See also: กันไว้, สงวน
alternate[VI] สำรอง, See also: เป็นตัวสำรอง
appropriate[VT] จัดสรรไว้, See also: สำรองไว้, กันไว้เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง
aside[ADV] สำรอง, See also: เก็บเอาไว้ใช้
auxiliary[ADJ] สำรอง, Syn. reserve
backup[ADJ] สำรอง
keep something in reserve[IDM] สำรองไว้ใช้ยามจำเป็น, Syn. hold in
lapse into[PHRV] เก็บสินค้าไว้ให้ลูกค้า, See also: สำรองสินค้าไว้ให้, Syn. lay aside
lay down[PHRV] เก็บไว้ใช้ในอนาคต, See also: สำรองไว้, Syn. put down
lay up[PHRV] เก็บไว้ใช้, See also: สำรองไว้ใช้ในอนาคต, Syn. store up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrearage(อะเรีย'เรจฺ) n. ภาวะที่ล่าช้า,ภาวะที่คั่งค้าง,สิ่งที่เก็บสำรอง
auxiliary(ออกซิล'เลียรี) adj. เป็นองค์ประกอบ,ช่วย, เพิ่ม,สนับสนุน,หนุน,สำรอง,อยู่ในสังกัด. -n. เครื่องช่วย,เครื่องสนับสนุน,ผู้ช่วย,ผู้สนับสนุน, บุคคลในสังกัด, Syn. assisting, subordinate, helper ###A. principal
backing storeหน่วยเก็บหนุนหน่วยเก็บข้อมูล ที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บหนุนนี้แทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยเก็บความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backup storage
backup(แบค'อัพ) n. ผู้สนับสนุน,สิ่งค้ำจุน,การท่วมหรือสะสมเพราะอุดตัน,ตัวสำรอง,ตัวแทน
backup storageหน่วยเก็บสำรอง <คำแปล>หมายถึง หน่วยเก็บข้อมูลที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บสำรองแทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backing store
bak(แบ็ก) คำ ๆ นี้ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลเพื่อบ่งบอกว่า เป็นแฟ้มข้อมูลสำรอง (backup file) เช่น autoexec.bak (แฟ้มข้อมูลเดิมชื่อ autoexec.bat) นี้ ในบางกรณี โปรแกรมจะสร้างนามสกุลให้แฟ้มข้อมูลเหล่านี้เองโดยไม่ต้องสั่ง โดยเฉพาะถ้ามีการเก็บแฟ้มข้อมูลที่นำมาแก้ไขแล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่ง แฟ้มที่แก้ใหม่จะใช้ชื่อเดิม แต่แฟ้มเดิมจะกลายเป็นแฟ้มสำรอง เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำบางโปรแกรม
battery backupแบตเตอรี่สำรอง <คำแปล>หมายถึง แบตเตอรี่ที่มีสำรองเอาไว้ให้ใช้ได้ทันทีที่ไฟฟ้าดับ เพื่อว่าข้อมูลจะได้ไม่หายไป
bye(บาย) n. การผ่านข้ามไปเล่นในรอบต่อไป,สิ่งที่เป็นรอง,สิ่งสำรอง -Id. (bye the bye อย่างไรก็ตาม)
extension(อิคซฺเทน'เชิน) n. การขยายออก,การยืดออก,การแผ่ออก, สิ่งที่ขยายออก,โทรศัพท์พ่วง นามสกุลในระบบดอส หมายถึง ตัวอักษรสามตัวที่อยู่หลังชื่อแฟ้มข้อมูล เนื่องจากอยู่ในตอนท้ายของชื่อ จึงนิยมเรียกกันว่า"นามสกุล" โดยปกติ คอมพิวเตอร์จะใช้นามสกุลนี้เป็นตัวบอกประเภทของแฟ้มข้อมูล จะมีจุดคั่นระหว่างชื่อและนามสกุล เช่น ถ้าแฟ้มข้อมูลที่เป็นภาษาปาสกาล (Pascal) ก็จะมีนามสกุล .PAS ถ้าเป็นแฟ้มภาษาเบสิก ก็จะมีนามสกุล .BAS อย่างนี้เป็นต้น หรือถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลสำรอง ก็มักจะใช้นามสกุลว่า .BAK ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรต้องรู้ว่า นามสกุลอะไร บอกว่าเป็นแฟ้มข้อมูลประเภทไหน โดยเฉพาะนามสกุล .exe, .com, .bin, .doc, .bat ซึ่งจะต้องพบ บ่อย ๆ มีความหมายเหมือน file type
femtosecondเฟมโตวินาทีเท่ากับ หนึ่งในพันล้านล้านของวินาที (10 -15) ใช้เป็นหน่วยวัดความเร็วของการทำงานของอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ เช่น การทำงานของหน่วยประมวลผลการถ่ายโอนข้อมูล การดึงข้อมูลจากหน่วยความจำสำรอง (auxiliary memory) สู่หน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
book(vt) จองล่วงหน้า,สำรองที่นั่ง,ลงบัญชี,ลงชื่อ,ลงรายการ,ลงบันทึก
booking(n) การจอง,การสำรองที่นั่ง,การตกลง,สัญญา
reservation(n) เขตสงวน,เขตอนุรักษ์,ทุนสำรอง,ข้อจำกัด
reserve(vt) สำรองไว้,สงวน,ถนอม,รักษาไว้,อนุรักษ์ไว้
second(adj) สำรอง,ที่สอง,รอง,ด้อยคุณภาพ,อื่น
secondary(adj) ทุติยภูมิ,รอง,ที่สอง,สำรอง,จำกัด
seek(vt) แสวงหา,ค้นหา,สืบหา,ถามหา,สำรอง
spare(adj) สำรอง,น้อย,ผอม,บอบบาง,ประหยัด,ออม,สงวน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
予備[よび, yobi] (n) สำรอง

German-Thai: Longdo Dictionary
lagern(vt) |lagerte, hat gelagert| เก็บ, เก็บตุน, สำรองเก็บไว้ เช่น Der Ersatzreifen muß in der Garage gelagert werden., See also: S. aufbewahren,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top