ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หงิม

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หงิม-, *หงิม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หงิม[V] reserve, See also: retain, Syn. เงียบ, สงบเสงี่ยม, เสงี่ยมหงิม, Example: เธอไม่ชอบเขา เพราะเขาหงิมจนเกินไป, Thai definition: ไม่ช่างพูด
หงิม[ADJ] quiet, See also: calm, tranquil, noiseless, still, reserved, reticent, Syn. หงิม, เงียบๆ, สงบเสงี่ยม, สงบปากสงบคำ, Example: หล่อนเป็นคนหงิมๆ แต่แข็งแกร่ง, Thai definition: วางกิริยาท่าทางเฉยๆ ไม่ช่างพูด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หงิม ๆ หยิบชิ้นปลามันน. ลักษณะของบุคคลที่มีท่าทางหงิม ๆ แต่ความจริงเป็นคนฉลาด มีวิธีเลือกเอาดี ๆ ไปได้.
หงิม, หงิมว. อาการที่แสดงท่าทางเฉย ๆ ไม่ค่อยพูด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I try not to look so constipated.ฉันก็พยายามจะไม่ให้ดูเหมือนจิตหงุดหงิมขนาดนั้น Legally Blonde (2001)
It's the quiet ones you gotta watch.ผู้หญิงหงิมๆควรระวังให้มาก A Walk to Remember (2002)
Because if you so much as look at my sexy little ass, Julia I will have yours locked the fuck up you crazy bitch whore!เพราะถ้าคุณ มองก้นเซ็กซี่ของผมมากไป จูเลีย ผมจะส่งคุณไปนอนอยู่ในกรงขัง นังผู้หญิงบ้าโรคจิตหงุมหงิม Horrible Bosses (2011)
Before me, you were just some goody-goody in plaid who did whatever mommy and daddy told her to.ก่อนจะมีฉัน เธอก็เป็นแค่เด็กหงิมๆคนนึง คอยทำตามที่พ่อกับแม่สั่ง If at First You Don't Succeed, Lie, Lie Again (2011)
It's the shy ones you gotta watch out for.เห็นหงิมๆอย่างนี้ระวังให้ดีเถอะ The End of the World as We Knew It (2011)
A timid boy at a tavern brawl.͹硪˧ͧ semwon d The Mountain and the Viper (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หงิม[adj.] (ngim) EN: reserved ; silent   FR: taciturne ; morose ; réservé ; taiseux (Belg.)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top