Search result for

keep on

(68 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keep on-, *keep on*
English-Thai: Longdo Dictionary
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keep on[PHRV] พยายามสวม (เสื้อผ้า) ไว้, Syn. leave on
keep on[PHRV] เปิดไฟทิ้งไว้, Syn. put on
keep on[PHRV] เดินทางต่อไป, Syn. go on
keep on[PHRV] ทำต่อไป, See also: ดำเนินต่อไป, ทำต่อเนื่อง, Syn. carry on
keep on[PHRV] จ้างต่อ, Syn. stay on, stick on, stop on
keep on[PHRV] ให้เช่าต่อ
keep on[PHRV] พูดยืดยาว, See also: ร่ายยาว, Syn. be off, be on about, go on
keep on[PHRV] พยายามอยู่ในระดับสูงไว้, See also: เก็บไว้สูง, Syn. be on, stay on
keep on[PHRV] ให้ยาต่อเนื่อง, Syn. be on, stay on
keep on[PHRV] ทำเรื่อยไป, See also: ดำเนินต่อ, รักษาไว้, Syn. go on, continue, carry on

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
keep one's principle (prep ) ยึดมั่นในหลักการ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, well, I'll just keep on looking. thank you.โอ้ ฉันจะลองดูอีกนะ ขอบคุณมาก Pret-a-Poor-J (2008)
Go ahead and run toward that direction, remember keep on running ahead and don't turn backวิ่งไปทางนั้น จำไว้นะวิ่งไปเรื่อยๆ อย่าหันกลับมา Iljimae (2008)
Maybe it's just because You keep on looking at meMaybe it's just because You keep on looking at me Kung Fu Panda (2008)
I'm going to tell you what happened and I'm going to keep on telling you every night, right here, until somebody does something about it;พ่อจะบอกเ่ล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น และพ่อจะพูดไปเรื่อยๆ ที่นี่ทุกๆ คืน จนกว่าใครสักคนจะทำอะไรสักอย่างกับมัน Changeling (2008)
Old black water, keep on rollingOld black water, keep on rolling The Happening (2008)
Mississippi moon Won't you keep on shining on me?Mississippi moon Won't you keep on shining on me? The Happening (2008)
I thought about closing this place down but when a man calls from Raleigh and he offers to pay double the price as my grandmama used to say, "Count your blessings, keep on stepping."ฉันคิดว่าจะปิดที่นี่ลง... แต่ชายคนนี้โทรมาจากราลรี่ และเสนอราคาเป็นสองเท่า.. เหมือนกับที่ย่าเคยบอก "ขึ้นกับการตัดสินใจของคุณ,ที่จะก้าวต่อไป" Nights in Rodanthe (2008)
# We just keep on getting betterเราแค่รักษามันไว้ให้ดี High School Musical 3: Senior Year (2008)
# We just keep on getting betterเราแค่รักษามันไว้ให้ดี High School Musical 3: Senior Year (2008)
# We just keep on getting betterเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆ High School Musical 3: Senior Year (2008)
So you can just keep on hoping for your happy endings, Alex,นายก็หวังจุดจบสวยหรูต่อไปล่ะกัน อเล็กซ์ Under & Out (2008)
You just keep on plowing ahead with them blinders on,นายไถลไปกับพวกมันต่อไป แบบหูหนวกตาบอด Under & Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
keep onAfter the hatchet job my boss did on my proposal, I'm not sure how long I want to keep on working here.
keep onBroken hearts keep on beating.
keep onCan I keep one of your pictures?
keep onIf you'd like to continue to improve your swimming, just keep on practicing every day.
keep onIf you keep on drinking like that, you'll get sick.
keep onIf you keep on like this, you'll probably live to reach 120!
keep onIf you want to make your dreams come true, keep on trying.
keep onI gotta keep on movin'
keep onIt's a kind of virtue to keep one's temper.
keep onI will keep on smoking no matter what you say.
keep onJust keep on walking.
keep onKeep one's hair on.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมั่น[V] keep on, See also: persistent, Syn. เพียร, พยายาม, Ant. ขี้เกียจ, Example: คะแนนเป็นสิ่งล่อใจเขา ทำให้เขาหมั่นเรียนและอ่านหนังสือ, Thai definition: ทำหรือประพฤติเป็นปกติสม่ำเสมอ
รักษาเก้าอี้[V] keep one's job, Syn. รักษาตำแหน่ง, Example: สิ่งที่เขาพูดมาแท้จริงเป็นเพียงราคาคุยเพื่อรักษาเก้าอี้ไว้เท่านั้น
สานต่อ[V] continue, See also: keep on, carry on, maintain, persevere, persist in, sustain, Syn. สืบต่อ, Example: เขาได้จุดประกายความคิดให้ลูกหลานสานต่อความฝันของเขา
กู้หน้า[V] retrieve situation, See also: keep one's face, save one's face, Example: ไอบีเอ็มหวังว่าสินค้าตัวใหม่จะเข้ามากู้หน้าให้กับบริษัท, Thai definition: ช่วยทำให้ชื่อเสียงคงดีอยู่, Notes: (ปาก)
ทรง[V] keep one's balance, See also: balance oneself, Example: เฮลิคอปเตอร์ทรงตัวอยู่ในอากาศได้โดยอาศัยแรงยกจากปีกทั้งสองข้าง, Thai definition: ตั้งอยู่ได้
กก[V] stay with, See also: keep on (one's person), sleep with, Syn. กกกอด, Example: วันนี้มีข่าวเมียหลวงตามจับสามีที่หนีมากกเมียน้อย, Thai definition: แนบไว้กับอก โดยปกติเป็นอิริยาบทนอน
ข่มอารมณ์[V] control one's emotions, See also: keep one's emotions under control, Syn. บังคับอารมณ์, สะกดใจ, ข่มความรู้สึก, Ant. ระเบิดอารมณ์, Example: เขาพยายามข่มอารมณ์ ระงับความโกรธ
ข่มอารมณ์[V] control one's emotions, See also: keep one's emotions under control, Syn. บังคับอารมณ์, สะกดใจ, ข่มความรู้สึก, Ant. ระเบิดอารมณ์, Example: เขาพยายามข่มอารมณ์ ระงับความโกรธ
รักษาคำพูด[V] keep one's words, Syn. รักษาสัจจะ, Ant. ผิดคำพูด, Example: ชาวใต้นิยมนับถือนักเลง ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีบุคลิกพิเศษ มีน้ำใจ เป็นคนใจกว้าง กล้าได้กล้าเสีย รักษาคำพูด รักพวกพ้อง, Thai definition: กระทำตามที่พูดไว้
รักษาคำพูด[V] keep one's words

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by   FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
กลับคำ[v. exp.] (klap kham) EN: go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word   FR: renier sa parole ; ne pas respecter sa parole ; trahir sa promesse ; se rétracter ; se dédire
ก้มหน้าทำมาหากิน[v. exp.] (kom nā thammāhākin) EN: work hard to make a living ; keep one's nose to the grindstone   
กู้หน้า[v. exp.] (kū nā) EN: retrieve situation ; keep one's face ; save one's face ; salvage one's face   FR: sauver la face
ไม่ปรึกษาใคร[v. exp.] (mai preuksā khrai) EN: keep one's own counsel   
หมั่น[v.] (man) EN: diligent ; be assiduous ; be persistent ; keep on ; have application   FR: être assidu ; être diligent ; être appliqué ; persister
พยายามตลอดชีวิต[v. exp.] (phayāyām taløt chīwit) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle   FR: lutter toute la vie durant
รักษาคำพูด[v. exp.] (raksā khamphūt) EN: keep one's word   FR: tenir sa parole
รักษาสัตย์[v. exp.] (raksā sat) EN: keep one's promise   
ทรง[v.] (song) EN: remain inchanged ; maintain ; continue ; keep one's balance   FR: rester tel quel

Japanese-English: EDICT Dictionary
こつこつ働く;コツコツ働く[こつこつはたらく(こつこつ働く);コツコツはたらく(コツコツ働く), kotsukotsuhataraku ( kotsukotsu hataraku ); kotsukotsu hataraku ( kotsukotsu hatara] (exp,v5k) to work hard; to toil; to moil; to keep one's nose to the grindstone; to slug away [Add to Longdo]
言を守る[げんをまもる, genwomamoru] (exp,v5r) to keep one's word [Add to Longdo]
口が減らない[くちがへらない, kuchigaheranai] (exp,adj-f) (See 口の減らない) fast-talking; always having another argument ready; not able to keep one's mouth shut [Add to Longdo]
口を閉ざす[くちをとざす, kuchiwotozasu] (exp,v5s) to keep one's mouth shut; to refuse to talk [Add to Longdo]
三舎を避ける[さんしゃをさける, sanshawosakeru] (exp,v1) to keep one's distance from someone (due to fear or because that person is superior) [Add to Longdo]
身が持たない[みがもたない, migamotanai] (exp,adj-i) not to be able to keep one's health; exceeding the limits of one's body; not to be able to maintain one's fortune [Add to Longdo]
生きて行く[いきていく, ikiteiku] (exp,v5k-s) to subsist; to keep on living [Add to Longdo]
続ける[つづける, tsudukeru] (v1,vt) to continue; to keep up; to keep on; (P) [Add to Longdo]
貞節を守る[ていせつをまもる, teisetsuwomamoru] (exp,v5r) to keep one's chastity; to remain faithful to one's spouse; to remain faithful to one's lover [Add to Longdo]
眉に唾をつける;眉に唾を付ける[まゆにつばをつける, mayunitsubawotsukeru] (exp,v1) (See 眉唾物・まゆつばもの) to keep one's wits about one; to be on one's guard; to be wary of trickery [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百折不挠[bǎi zhé bù náo, ㄅㄞˇ ㄓㄜˊ ㄅㄨˋ ㄋㄠˊ, / ] keep on fighting in spite of all setbacks; be undaunted by repeated setbacks; be indomitable, #40,790 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 keep on
   v 1: allow to remain in a place or position or maintain a
      property or feature; "We cannot continue several servants
      any longer"; "She retains a lawyer"; "The family's fortune
      waned and they could not keep their household staff"; "Our
      grant has run out and we cannot keep you on"; "We kept the
      work going as long as we could"; "She retained her
      composure"; "this garment retains its shape even after many
      washings" [syn: {retain}, {continue}, {keep}, {keep on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top