ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retained earnings

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retained earnings-, *retained earnings*, retained earning
English-Thai: Longdo Dictionary
retained earnings(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated income, accumulated profit,

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Retained earningsกำไรสะสม [การบัญชี]
Retained earnings statementงบกำไรสะสม [การบัญชี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำไรสะสม[n. exp.] (kamrai sasom) EN: accrued profit ; retained earnings   
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว[n. exp.] (kamrai sasom thī jatsan laēo) EN: appropriated retained earnings   
งบกำไรสะสม[n. exp.] (ngop kamrai sasom) EN: statement of retained earnings ; statement of undistributed profits ; statement of earned surplus   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
留存收益[liú cún shōu yì, ㄌㄧㄡˊ ㄘㄨㄣˊ ㄕㄡ ㄧˋ, ] retained earnings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
留保利益[りゅうほりえき, ryuuhorieki] (n) retained earnings [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top