Search result for

การกักขัง

(35 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การกักขัง-, *การกักขัง*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confinementการกักขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incarcerationการกักขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detentionการกักขัง, การกักกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporary detentionการกักขังชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confinement in lienการกักขังแทนค่าปรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false imprisonmentการกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
imprisonment, falseการกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
illegal confinementการกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Preventive detentionการกักขังผู้กระทำผิด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
... andtortureof certainprisoners in Mr. Bauer's custody.เกี่ยวกับการกักขังที่ผิดกฎหมายและการทรมานนักโทษในการจับกุมของคุณบาวเออร์ 24: Redemption (2008)
Hahn, and I have a court order for the immediate release of all women being detained in this institution under the designation code 1 2 pending a formal inquiry into the reasons for their detainment;ผมมีหมายศาล มีคำสั่งให้ปล่อยตัวผู้หญิงทุกคน ออกจากที่นี่้ ตามที่ระบุไว้ ในข้อ 12 จากการสืบสวนทราบว่า มีการกักขังหน่วงเหนี่ยวอย่างผิดกฏหมาย Changeling (2008)
So that people can avoid "the captivity of negativity."ดังนั้นผู้คนจึงสามารถหลีกเลี่ยง "การกักขังความคิดขัดแย้ง" ได้ Shut Down (2008)
I still believe containment can work.ชั้นยังเชื่อว่าการกักขังมันยังได้ผล Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
They don't like my message about captivity, and they took me off the list.พวกเขาไม่ชอบที่ผมพูด เกี่ยวกับการกักขัง เขาเอาผมออกจากรายชื่อ The Cove (2009)
When you just walk into this place and the music is playing, the dolphin is jumping and smiling, it's hard to see the problem.และเมื่อคุณได้รับรู้ถึง ความฉลาดของพวกมัน คุณรู้ได้เลยว่า พวกมันไม่ชอบการกักขัง แต่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลย The Cove (2009)
Dolphins are acoustic creatures.เพื่อที่จะเข้าใจว่า ทำไมการกักขังถึงใช้ไม่ได้ผล The Cove (2009)
what we haven't seen is this signature-- the role he forces these women to fulfill before he kills them.การกักขังและข่มขืน เราเคยพบมาก่อน สิ่งที่เราไม่เคยเห็นคือสัญลักษณ์นี้ Cradle to Grave (2009)
Certainly quicker than isolating her in a room.อย่างน้อยก็เร็วกว่า การกักขังเธอไว้ในห้อง Pathogen (2010)
Announcer: Broke her free from 60-year detainment.ทำให้เธอมีอิสระจากการกักขังกว่า 60 ปี Loyalty (2010)
Coming from someone who's running a prison outside the jurisdiction of any laws.จากคนที่ดำเนินการกักขัง นอกเหนืออำนาจทางกฏหมายใดๆ Inostranka (2011)
It's called "detention."มันเรียก "การกักขังThat's What You Get for Trying to Kill Me (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกักขัง[n.] (kān kakkhang) EN: detention   FR: détention [f] ; emprisonnement [m] ; incarcération [f] ; internement [m]
การกักขังหน่วงเหนี่ยว[n. exp.] (kān kakkhang nūang-nīo) EN: unlawful detention   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imprisonment[N] การจำคุก, See also: การกักขัง, การคุมขัง, Syn. confinement, immurement
internment[N] การกักกัน, See also: การกักขัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calaboose(แคล'ละบูส) n. คุกการกักขัง
detention(ดิเทน'เชิน) n. การกักขัง,การคุมตัว,การกักกัน,การยึดทรัพย์ของผู้อื่น adj. เกี่ยวกับการกักขัง
durance(ดู'เรินซฺ) n. การจำคุก,การกักขัง,ความอดทน,ความทนทาน, Syn. imprisonment
imprisonment(อิมพริส' เซินเมินทฺ) n. การจำคุก, การเอาเข้าคุก, การถูกจำคุก, การกักขัง
internment(อินเทิร์น'เมินทฺ) n. การกักกัน,การกักขัง, Syn. confinement

English-Thai: Nontri Dictionary
confinement(n) การกักขัง,การจำกัดขอบเขต,การกักตัว,การคุมขัง
detention(n) การกักกัน,การกักขัง,การหน่วงไว้,การคุมขัง,การยึดทรัพย์
duress(n) การบีบบังคับ,การบังคับขู่เข็ญ,การข่มขู่,การกักขัง
imprisonment(n) การขังคุก,การกักขัง,การจองจำ,การจับกุม
penitentiary(adj) ที่รับผิด,ซึ่งรู้สึกผิด,เกี่ยวกับการกักขัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top