Search result for

goal

(96 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goal-, *goal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goal[N] ประตู
goal[N] จุดมุ่งหมาย, See also: ความมุ่งหมาย, ความประสงค์, จุดหมายปลายทาง, Syn. ambition, objective
goalless[ADJ] ซึ่งไม่สามารถทำประตู (คะแนน) ได้ (กีฬา)
goalpost[N] เสาประตู (กีฬา)
goal kick[N] ลูกโทษ (กีฬา)
goal line[N] เส้นประตู
goalmouth[N] หน้าประตู (กีฬา), See also: ปากประตู
goalkeeper[N] ผู้รักษาประตู, Syn. goalie, goaltender, netkeeper
goalscorer[N] ผู้ทำประตูได้ (กีฬา)
goaltender[N] ผู้รักษาประตู (กีฬา), Syn. goalkeeper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
goal(โกล) n. เป้าหมาย,ประตูฟุตบอล, Syn. aim,end
goalie(โก'ลี) n. ผู้รักษาประตู
goalkeepern. ผู้รักษาประตู., See also: goalkeeping n., Syn. goalie
goaltendern. ผู้รักษาประตู
goaltendingn. การรักษาประตู

English-Thai: Nontri Dictionary
goal(n) จุดหมายปลายทาง,หลักชัย,ประตูฟุตบอล,เป้าหมาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goal (Psychology)เป้าหมาย (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Goal setting in personnel managementการตั้งเป้าหมายในการบริหารงานบุคคล [TU Subject Heading]
Goal-Free Approachแนวความคิดอิสระ [การแพทย์]
Goalsวัตถุประสงค์รอง, [การแพทย์]
Goals, Two-Positiveเป้าประสงค์ที่มีให้เลือก 2 อย่างที่น่าพึงพอใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My goal is to get inside their inner sanctum.เป้าหมายของฉันเพื่อให้ได้เข้าไปภายในถ้ำของพวกเขา. New Haven Can Wait (2008)
Ultimate goal. Chuck didn't hit on me onceเรื่องสนุกกว่า / ชัคไม่เห้นเคยทำอะไรไม่ดีกับชั้นเลย Chuck in Real Life (2008)
To reach our goal, a straight path we will not follow.หนทางไปสู่เป้าหมาย ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรง Ambush (2008)
And even said that practicing happily is her biggest goal...และยังพูดว่าการซ้อมที่มีความสุขคือเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของเธอ... Beethoven Virus (2008)
We have now achieved all your goals, so it would be wise to return, and take care of yourself.ดังนั้นเจ้าควรจะกลับไปและดูแลตัวเจ้าเอง The Kingdom of the Winds (2008)
My goals?เป้าหมายของผมน่ะเหรอ? My Sassy Girl (2008)
French-Canadian goalie, Jacques "Le Coq" Grande.มือโกลลูกครึ่งฝรั่งเศส-แคนาดา จาชวอส์ "เลอ ค้อก" กรานเด้ The Love Guru (2008)
My goal is to get you to say, "Gee, you are you".จุดมุ่งหมายของผมคือ\ ให้คุณค้นพบว่า\"โอ คุณคือคุณ\" The Love Guru (2008)
Goal!เป็นประตู! The Love Guru (2008)
Goal!เข้าไปแล้ว! The Love Guru (2008)
Now, what happens if you don't score this goal?ทีนี้ จะเป็นยังไงถ้านายไม่ได้แต้มนี้? The Love Guru (2008)
- Did you pull the goalie?-แล้วถึงเส้นชัยรึเปล่า? Marley & Me (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
goalIn the Chinese football game in which the players used their feet and bodies - but never their hands - the goal was a hole in a net made from silk.
goalShe made her way to the goal step by step.
goalEven if it takes you three years, you must accomplish your goal.
goalShe achieved the goal of winning the prize.
goalThe goal is still some distance away.
goalHe says he has achieved his goal to a certain extent.
goalWe concluded that mutual aid was essential for attaining the goal.
goalHappiness consists of working toward one's goals.
goalPlain English is a short cut to the goal of language learning.
goalThe amount donated still falls short of the goal.
goalWe played catch to achieve the goal.
goalWe won the game by three goals to one.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป้าประสงค์[N] aim, See also: goal, purpose, objective, target, Syn. เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, Example: รัฐมนตรีคลังมีเป้าประสงค์จะปฏิรูประบบธนาคารให้พ้นจากสภาพธุรกิจครอบครัว, Thai definition: วัตถุประสงค์หรือจุดหมายปลายทางที่บุคคลพยายามบรรลุถึง
ประตูฟุตบอล[N] goal, Example: เขาเตะบอลเข้าประตูฟุตบอล 2 ลูก, Count unit: ประตู, Thai definition: ประตู 2 เสา มีคานและมีตาข่ายรอรับลูกฟุตบอลที่เตะผ่านเข้าไป
ประตู[CLAS] goal, Example: นักฟุตบอลยิงลูกนำไป 2 ประตู, Count unit: ประตู, Thai definition: ลักษณนามเรียกจำนวนครั้งที่เตะลูกบอลเข้าไปในประตู เช่น ได้ 2 ประตู เสีย 3 ประตู, เรียกช่องหรือโอกาสที่จะได้หรือเสียในการพนันบางชนิด เช่น ถูกประตูเดียว กิน 3 ประตู
ความมุ่งหมาย[N] goal, See also: aim, purpose, object, Syn. จุดมุ่งหมาย, เป้าประสงค์, ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น, Example: ความมุ่งหมายอันสูงสุดของการศึกษาคือการให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่บรรลุวุฒิภาวะทั้งทางอารมณ์และสติปัญญา
เส้นชัย[N] goal, See also: aim, Example: การที่เขาถึงเส้นชัยก่อนเพื่อน ก็เพราะว่าเขามีความอุตสาหะในการทำธุรกิจ และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง, Thai definition: จุดที่ประสบความสำเร็จ
หลักชัย[N] goal, See also: finish line, milestone, Syn. จุดหมายปลายทาง, เส้นชัย, เป้าหมาย, Example: ควรจะเป็นนักวิ่งที่ถึงหลักชัยก่อนเป็นคนแรกต้องมีความพยายามฝึกซ้อมฝึกฝนมาอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดหมาย[n.] (jutmāi) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target   FR: but [m] ; objectif [m] ; intention [f] ; fin [f] ; destination [f]
จุดหมายปลายทาง[X] (jutmāiplāithāng) EN: destination ; end destination ; ultimate goal ; terminal point   FR: destination [f] ; destination finale [f] ; objectif final [m]
จุดมุ่งหมาย[v.] (jutmungmāi) EN: aim ; purpose ; intention ; objective ; goal   FR: objectif [m] ; but [m] ; intention [f]
จุดประสงค์[n.] (jutprasong) EN: purpose ; aim ; objective ; goal ; intention ; end ; object   FR: but [m] ; objectif [m] ; aspiration [f] ; visée [f]
การยิงประตู[n. exp.] (kān ying pratū) EN: goal   FR: but [m] ; goal [m]
เข้าประตู[v. exp.] (khao pratū) EN: score a goal   FR: marquer un but
เขตประตู[n. exp.] (khēt pratū) EN: goal area   
ความมุ่งหมาย[n.] (khwām mungmāi) EN: goal ; aim ; purpose ; object ; spirit   FR: objectif [m] ; but [m] ; esprit [m]]
โกล์[n.] (kōl) FR: gardien de but [m] ; portier [m] ; goal [m] (anglic.)
โกล์[n.] (kōl) EN: goal   FR: but [m] ; goal [m] (anglic. - vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
GOAL    G OW1 L
GOALS    G OW1 L Z
GOALIE    G OW1 L IY0
GOALPOST    G OW1 L P OW2 S T
GOALKEEPER    G OW1 L K IY2 P ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
goal    (n) (g ou1 l)
goals    (n) (g ou1 l z)
goalie    (n) (g ou1 l ii)
goalies    (n) (g ou1 l i z)
goalless    (j) - (g ou1 l - l i s)
goal-kick    (n) - (g ou1 l - k i k)
goal-line    (n) - (g ou1 l - l ai n)
goalmouth    (n) (g ou1 l m au th)
goal-kicks    (n) - (g ou1 l - k i k s)
goal-lines    (n) - (g ou1 l - l ai n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlusstor {n}; Anschlusstreffer {m}goal which leaves the side only one down [Add to Longdo]
Torjäger {m}; Torjägerin {f} [sport]goal scorer [Add to Longdo]
Torlinie {f} | Torlinien {pl}goal line | goal lines [Add to Longdo]
Torwart {m}; Torhüter {m}; Torhüterin {f}; Tormann {m}; Torfrau {f} [sport] | Torwarte {pl}; Torhüter {pl}; Torhüterinnen {pl}; Tormänner {pl}; Torfrauen {pl}goal keeper; goalkeeper; goalie | goal keepers; goalkeepers; goalies [Add to Longdo]
Ziel {n} | Ziele {pl}goal | goals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
に向けて[にむけて, nimukete] (exp) (See 向ける) towards (a destination); for the purpose of; with the goal of; targeting (a group, a demographic) [Add to Longdo]
[, he] (prt) (pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P) [Add to Longdo]
ように[, youni] (exp) (1) in order to (e.g. meet goal); so that; take care (so as); (2) hoping or wishing for something; (P) [Add to Longdo]
アウェーゴール[, aue-go-ru] (n) away goals (rule in soccer) [Add to Longdo]
イチョウ目[イチョウもく, ichou moku] (n) Ginkgoales (order of plants) [Add to Longdo]
インゴール[, ingo-ru] (n) in-goal area (rugby) [Add to Longdo]
オウンゴール[, oungo-ru] (n) own goal (soccer) [Add to Longdo]
ゲット[, getto] (vs) (1) to get (something); to obtain; (n,vs) (2) scoring a goal (point, etc.) [Add to Longdo]
ゴーリー[, go-ri-] (n) goalie; goalkeeper [Add to Longdo]
ゴール[, go-ru] (n,vs) (1) goal; (n) (2) (See ガリア) Gaul; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
球门[qiú mén, ㄑㄧㄡˊ ㄇㄣˊ, / ] goalmouth (in soccer), #13,313 [Add to Longdo]
守门员[shǒu mén yuán, ㄕㄡˇ ㄇㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] goal-keeper, #14,318 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Goal \Goal\, n. [F. gaule pole, Prov. F. waule, of German
   origin; cf. Fries. walu staff, stick, rod, Goth. walus, Icel.
   v["o]lr a round stick; prob. akin to E. wale.]
   [1913 Webster]
   1. The mark set to bound a race, and to or around which the
    constestants run, or from which they start to return to it
    again; the place at which a race or a journey is to end.
    [1913 Webster]
 
       Part curb their fiery steeds, or shun the goal
       With rapid wheels.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The final purpose or aim; the end to which a design tends,
    or which a person aims to reach or attain.
    [1913 Webster]
 
       Each individual seeks a several goal. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. A base, station, or bound used in various games as the
    point or object which a team must reach in order to score
    points; in certain games, the point which the ball or puck
    must pass in order for points to be scored. In football,
    it is a line between two posts across which the ball must
    pass in order to score points; in soccer or ice hockey, it
    is a net at each end of the soccer field into which the
    soccer ball or hocjey puck must be propelled; in
    basketball, it is the basket[7] suspended from the
    backboard, through which the basketball must pass.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. (Sport) The act or instance of propelling the ball or puck
    into or through the goal[3], thus scoring points; as, to
    score a goal.
    [PJC]
 
   {Goal keeper}, (Sport) the player charged with the defense of
    the goal, such as in soccer or ice hockey.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 goal
   n 1: the state of affairs that a plan is intended to achieve and
      that (when achieved) terminates behavior intended to
      achieve it; "the ends justify the means" [syn: {goal},
      {end}]
   2: the place designated as the end (as of a race or journey); "a
     crowd assembled at the finish"; "he was nearly exhausted as
     their destination came into view" [syn: {finish},
     {destination}, {goal}]
   3: game equipment consisting of the place toward which players
     of a game try to advance a ball or puck in order to score
     points
   4: a successful attempt at scoring; "the winning goal came with
     less than a minute left to play"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 goal [gol]
   goal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top