ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

goal

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goal-, *goal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goal(n) ประตู
goal(n) จุดมุ่งหมาย, See also: ความมุ่งหมาย, ความประสงค์, จุดหมายปลายทาง, Syn. ambition, objective
goalless(adj) ซึ่งไม่สามารถทำประตู (คะแนน) ได้ (กีฬา)
goalpost(n) เสาประตู (กีฬา)
goal kick(n) ลูกโทษ (กีฬา)
goal line(n) เส้นประตู
goalmouth(n) หน้าประตู (กีฬา), See also: ปากประตู
goalkeeper(n) ผู้รักษาประตู, Syn. goalie, goaltender, netkeeper
goalscorer(n) ผู้ทำประตูได้ (กีฬา)
goaltender(n) ผู้รักษาประตู (กีฬา), Syn. goalkeeper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
goal(โกล) n. เป้าหมาย, ประตูฟุตบอล, Syn. aim, end
goalie(โก'ลี) n. ผู้รักษาประตู
goalkeepern. ผู้รักษาประตู., See also: goalkeeping n., Syn. goalie
goaltendern. ผู้รักษาประตู
goaltendingn. การรักษาประตู

English-Thai: Nontri Dictionary
goal(n) จุดหมายปลายทาง, หลักชัย, ประตูฟุตบอล, เป้าหมาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goal (Psychology)เป้าหมาย (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Goal setting in personnel managementการตั้งเป้าหมายในการบริหารงานบุคคล [TU Subject Heading]
Goal-Free Approachแนวความคิดอิสระ [การแพทย์]
Goalsวัตถุประสงค์รอง, [การแพทย์]
Goals, Two-Positiveเป้าประสงค์ที่มีให้เลือก 2 อย่างที่น่าพึงพอใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Their goal is to accumulate great personal wealth, เป้าหมายของมันก็คือ สะสมสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเอง, Suspiria (1977)
I'm about to move the goal posts.ฉันจะย้ายเสาประตู The Russia House (1990)
But our goal is one and the same.แต่เป้าหมายของเรา คือหนึ่งเดียวกัน Contact (1997)
My goals didn't change a lot in the intervening years. -Vincent. -Much to my parents' dismay.เป้าหมายของผมไม่เปลี่ยนมากนัก จนเมื่อพ่อแม่ผมชักท้อใจและเริ่มเข้ามาแทรกแซง Gattaca (1997)
That should be the goal of any good therapist. Nail 'em while they're vulnerable. That's my motto.การนอนกับคนไข้เป็นสิ่งที่ชั้นถือมาก Good Will Hunting (1997)
It is as difficult a goal as Mecca... and precisely as attractive because it is closed to all foreigners.เป้าหมายที่ลำบากพอๆ กับเมกกะฮ์ และน่าสนใจพอๆ กัน เพราะห้ามคนต่างชาติเข้า Seven Years in Tibet (1997)
What precisely is the goal of the game that we're playing now?จุดหมายที่แท้จริงของเกมคืออะไร แล้วเราเล่นมันยู่หรือ eXistenZ (1999)
My goal is to draw a map of the world.หยุด One Piece: Wan pîsu (1999)
When Cha was young, he scored three goals in the last 5 minutesสมัย ชา ยังหนุ่ม เขาเคยทำ 3 ประตูใน 5 นาทีนะโว้ย Failan (2001)
He works for... for Blanton Maddox, whose one goal lately is to catch me with, uh, another woman so his... sleazy tabloid can say that I've, you know, I've broken up with, um...เขาทำงานให้แบลนตัน แมดดอกซ์ ..พยายามถ่ายรูปผม กับผู้หญิงสักคนให้ได้... ...เพื่อเอาไปตีข่าวว่า.. Maid in Manhattan (2002)
Another goal for Slytherin!สลิธีรินทำแต้มได้อีกแล้ว Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Although I haven't lived my life since then without indecision, that goal I decided upon that day still hasn't changed.แม้ว่าฉันจะไม่ได้ใช้ชีวิตของฉันตั้งแต่ตอนนั้น ที่ฉันตัดสินใจโดยปราศจากความลังเลใจ จุดหมายนั่นที่ฉันตัดสินใจในวันนั้น มันยังคงไม่เปลี่ยนไป Hoshi no koe (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
goalAfter reflecting on my life up to now, I decided that I needed to change my goals.
goalAnn has achieved her desired goal.
goalEven if it takes you three years, you must accomplish your goal.
goalFred told his wife about the goals that who wanted to accomplish.
goalHappiness consists of working toward one's goals.
goalHe achieved his desired goal.
goalHe endeavors to attain his goal.
goalHe kicked the ball into the goal.
goalHe says he has achieved his goal to a certain extent.
goalHe set as his goal, the deposit of three million yen.
goalI have made up my mind to achieve my goals in three years.
goalI hope they don't resort to violence to accomplish their goals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป้าประสงค์(n) aim, See also: goal, purpose, objective, target, Syn. เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, Example: รัฐมนตรีคลังมีเป้าประสงค์จะปฏิรูประบบธนาคารให้พ้นจากสภาพธุรกิจครอบครัว, Thai Definition: วัตถุประสงค์หรือจุดหมายปลายทางที่บุคคลพยายามบรรลุถึง
ประตูฟุตบอล(n) goal, Example: เขาเตะบอลเข้าประตูฟุตบอล 2 ลูก, Count Unit: ประตู, Thai Definition: ประตู 2 เสา มีคานและมีตาข่ายรอรับลูกฟุตบอลที่เตะผ่านเข้าไป
ประตู(clas) goal, Example: นักฟุตบอลยิงลูกนำไป 2 ประตู, Count Unit: ประตู, Thai Definition: ลักษณนามเรียกจำนวนครั้งที่เตะลูกบอลเข้าไปในประตู เช่น ได้ 2 ประตู เสีย 3 ประตู, เรียกช่องหรือโอกาสที่จะได้หรือเสียในการพนันบางชนิด เช่น ถูกประตูเดียว กิน 3 ประตู
ความมุ่งหมาย(n) goal, See also: aim, purpose, object, Syn. จุดมุ่งหมาย, เป้าประสงค์, ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น, Example: ความมุ่งหมายอันสูงสุดของการศึกษาคือการให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่บรรลุวุฒิภาวะทั้งทางอารมณ์และสติปัญญา
เส้นชัย(n) goal, See also: aim, Example: การที่เขาถึงเส้นชัยก่อนเพื่อน ก็เพราะว่าเขามีความอุตสาหะในการทำธุรกิจ และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง, Thai Definition: จุดที่ประสบความสำเร็จ
หลักชัย(n) goal, See also: finish line, milestone, Syn. จุดหมายปลายทาง, เส้นชัย, เป้าหมาย, Example: ควรจะเป็นนักวิ่งที่ถึงหลักชัยก่อนเป็นคนแรกต้องมีความพยายามฝึกซ้อมฝึกฝนมาอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดหมาย[jutmāi] (n) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target  FR: but [ m ] ; objectif [ m ] ; intention [ f ] ; fin [ f ] ; destination [ f ]
จุดหมายปลายทาง[jutmāiplāithāng] (x) EN: destination ; end destination ; ultimate goal ; terminal point  FR: destination [ f ] ; destination finale [ f ] ; objectif final [ m ]
จุดมุ่งหมาย[jutmungmāi] (v) EN: aim ; purpose ; intention ; objective ; goal  FR: objectif [ m ] ; but [ m ] ; intention [ f ]
จุดประสงค์[jutprasong] (n) EN: purpose ; aim ; objective ; goal ; intention ; end ; object  FR: but [ m ] ; objectif [ m ] ; aspiration [ f ] ; visée [ f ]
การยิงประตู[kān ying pratū] (n, exp) EN: goal  FR: but [ m ] ; goal [ m ]
เข้าประตู[khao pratū] (v, exp) EN: score a goal  FR: marquer un but
เขตประตู[khēt pratū] (n, exp) EN: goal area
ความมุ่งหมาย[khwām mungmāi] (n) EN: goal ; aim ; purpose ; object ; spirit  FR: objectif [ m ] ; but [ m ] ; esprit [ m ] ]
โกล์[kōl] (n) FR: gardien de but [ m ] ; portier [ m ] ; goal [ m ] (anglic.)  EN: goal
โกล์[kōl] (n) FR: but [ m ] ; goal [ m ] (anglic. - vx)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
goal
goals
goalie
goalpost
goalkeeper

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
goal
goals
goalie
goalies
goalless
goal-kick
goal-line
goalmouth
goal-kicks
goal-lines

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
球门[qiú mén, ㄑㄧㄡˊ ㄇㄣˊ,   /  ] goalmouth (in soccer) #13,313 [Add to Longdo]
守门员[shǒu mén yuán, ㄕㄡˇ ㄇㄣˊ ㄩㄢˊ,    /   ] goal-keeper #14,318 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlusstor { n }; Anschlusstreffer { m }goal which leaves the side only one down [Add to Longdo]
Torjäger { m }; Torjägerin { f } [ sport ]goal scorer [Add to Longdo]
Torlinie { f } | Torlinien { pl }goal line | goal lines [Add to Longdo]
Torwart { m }; Torhüter { m }; Torhüterin { f }; Tormann { m }; Torfrau { f } [ sport ] | Torwarte { pl }; Torhüter { pl }; Torhüterinnen { pl }; Tormänner { pl }; Torfrauen { pl }goal keeper; goalkeeper; goalie | goal keepers; goalkeepers; goalies [Add to Longdo]
Ziel { n } | Ziele { pl }goal | goals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[he] (prt) (pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P) #30 [Add to Longdo]
[ほん, hon] (n) (1) (See ご本・ごほん) book; volume; (pref) (2) main; head; this; our; present; real; (ctr) (3) counter for long cylindrical things; counter for films, TV shows, etc.; counter for goals, home runs, etc.; (P) #88 [Add to Longdo]
目的[もくてき, mokuteki] (n) purpose; goal; aim; objective; intention; (P) #794 [Add to Longdo]
貢献[こうけん, kouken] (n, vs) contribution (furthering a goal or cause); services (to a cause); (P) #2,332 [Add to Longdo]
ゴール[go-ru] (n, vs) (1) goal; (n) (2) (See ガリア) Gaul; (P) #2,820 [Add to Longdo]
趣旨(P);主旨[しゅし, shushi] (n) (1) meaning; point (e.g. of a statement); gist; effect; (2) (趣旨 only) goal; intent; object; aim; point; (P) #3,489 [Add to Longdo]
追求[ついきゅう, tsuikyuu] (n) (1) pursuing (goal); pursuit; seeking; search; (vs) (2) to pursue (e.g. goal); to seek; (P) #9,920 [Add to Longdo]
ゴールキーパー[go-ruki-pa-] (n) goalkeeper; (P) #11,611 [Add to Longdo]
に向けて[にむけて, nimukete] (exp) (See 向ける) towards (a destination); for the purpose of; with the goal of; targeting (a group, a demographic) [Add to Longdo]
ように[youni] (exp) (1) in order to (e.g. meet goal); so that; take care (so as); (2) hoping or wishing for something; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Goal \Goal\, n. [F. gaule pole, Prov. F. waule, of German
   origin; cf. Fries. walu staff, stick, rod, Goth. walus, Icel.
   v["o]lr a round stick; prob. akin to E. wale.]
   [1913 Webster]
   1. The mark set to bound a race, and to or around which the
    constestants run, or from which they start to return to it
    again; the place at which a race or a journey is to end.
    [1913 Webster]
 
       Part curb their fiery steeds, or shun the goal
       With rapid wheels.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The final purpose or aim; the end to which a design tends,
    or which a person aims to reach or attain.
    [1913 Webster]
 
       Each individual seeks a several goal. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. A base, station, or bound used in various games as the
    point or object which a team must reach in order to score
    points; in certain games, the point which the ball or puck
    must pass in order for points to be scored. In football,
    it is a line between two posts across which the ball must
    pass in order to score points; in soccer or ice hockey, it
    is a net at each end of the soccer field into which the
    soccer ball or hocjey puck must be propelled; in
    basketball, it is the basket[7] suspended from the
    backboard, through which the basketball must pass.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. (Sport) The act or instance of propelling the ball or puck
    into or through the goal[3], thus scoring points; as, to
    score a goal.
    [PJC]
 
   {Goal keeper}, (Sport) the player charged with the defense of
    the goal, such as in soccer or ice hockey.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 goal
   n 1: the state of affairs that a plan is intended to achieve and
      that (when achieved) terminates behavior intended to
      achieve it; "the ends justify the means" [syn: {goal},
      {end}]
   2: the place designated as the end (as of a race or journey); "a
     crowd assembled at the finish"; "he was nearly exhausted as
     their destination came into view" [syn: {finish},
     {destination}, {goal}]
   3: game equipment consisting of the place toward which players
     of a game try to advance a ball or puck in order to score
     points
   4: a successful attempt at scoring; "the winning goal came with
     less than a minute left to play"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 goal /gol/
  goal

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top