ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slammer

S L AE1 M ER0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slammer-, *slammer*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is no coincidence that Greggy Stiviletto comes back into town fresh from the slammer the same day that Rachel goes missing.. มันไม่ใช่เหตุบังเอิญหรอก ที่เครกจี่ สติวิแลตโต กลับคืนสู่เมือง หลังเพิ่งถูกปล่อยตัว ออกจากเรือนจำ Slight of Hand (2010)
I'm only here because Puck's been in the slammer for about 12 hours now, and I'm like a lizard.ฉันอยู่ที่นี่ได้เพราะ พัค ไปอยู่ในคุก กว่า12ชั่วโมงแล้ว ตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนกิ้งก่า Duets (2010)
TDK slammer to Ken Doll.ทีดีเคสแลมเมอร์ของเจ้าตุ๊กตาเคน How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
New pepperjack Turducken Slammer -- limited time only.ใหม่ ชีสผสมพริกไทย ไก่งวงสอดไส้สแลมเมอร์ มีจำกัดเฉพาะช่วงนี้เท่านั้น How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
I just want my damn slammer back.ฉันแค่อยากได้ สแลมเมอร์ของฉันคืน How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
Is in the Turducken Slammer at Biggerson's.มันอยู่ในไก่งวงสอดไส้ สแลมเมอร์ ของร้านบิ๊กเกอร์สัน How to Win Friends and Influence Monsters (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
SLAMMER S L AE1 M ER0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slammer
   n 1: a person who closes things violently; "she's a dramatic
      slammer of doors"
   2: a correctional institution used to detain persons who are in
     the lawful custody of the government (either accused persons
     awaiting trial or convicted persons serving a sentence) [syn:
     {jail}, {jailhouse}, {gaol}, {clink}, {slammer}, {poky},
     {pokey}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top