ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

panopticon

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -panopticon-, *panopticon*
Japanese-English: EDICT Dictionary
パノプティコン[, panoputeikon] (n) panopticon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Panopticon \Pa*nop"ti*con\, n. [NL. See {Pan-}, and {Optic}.]
   [1913 Webster]
   1. A prison so contructed that the inspector can see each of
    the prisoners at all times, without being seen.
    [1913 Webster]
 
   2. A room for the exhibition of novelties.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 panopticon
   n 1: an area where everything is visible
   2: a circular prison with cells distributed around a central
     surveillance station; proposed by Jeremy Bentham in 1791

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

panopticon

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top