ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้ต้องขัง

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ต้องขัง-, *ผู้ต้องขัง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้ต้องขังน. บุคคลที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our inmates, properly supervised, will be put to work outside these walls, performing all manner of public service.ผู้ต้องขังของเราภายใต้การดูแลอย่างถูกต้อง จะถูกนำไปทำงานนอกกำแพงเหล่านี้ การแสดงลักษณะของการบริการสาธารณะทั้งหมด The Shawshank Redemption (1994)
Might I suggest you refrain from playing any more tunes that remind them- the, uh, the-the inmates, that is- well, that they're in prison?เอ่อ, ผมว่าที่คุณเล่นดนตรีโหมโรงน่ะ มันทำให้นึกขึ้นได้เอ่อ.. ผู้ต้องขัง.. Walk the Line (2005)
He died in an inmate altercation.เขาตายในการทะเลาะวิวาทของผู้ต้องขัง It's Alive! (2007)
Sir, step away from the prisoner. You're under arrest.คุณตำรวจ กรุณาออกห่างจากผู้ต้องขัง Trust Me (2009)
Ellen parsons is going to bribe that judge.คุณ ออกห่างจากผู้ต้องขัง คุณถูกจับกุมแล้ว Trust Me (2009)
Iinmates dont know the time, we tell them the time.ผู้ต้องขังไม่รู้เวลาหรอก เราบอกเวลาเค้า Law Abiding Citizen (2009)
Hey Nick, it's Sarah. Listen. Clyde murdered his cellmate.เฮ้ นิค นี่ซาร่า ฟังนะ ไคลด์ฆ่าผู้ต้องขังร่วมห้อง Law Abiding Citizen (2009)
That cellmate that he killed, you think that was random?เขาฆ่าเพื่อนผู้ต้องขังที่อยู่ห้องเดียวกันกับเขาคุณคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญเหรอ ? Law Abiding Citizen (2009)
You can change this rule about no conjugal visits, 'cause I don't think I can last another 20 years.คุณจะได้เปลี่ยนกฎการเยี่ยมผู้ต้องขังไงคะ เพราะฉันคงทนอยู่ได้ไม่ถึง 20 ปีหรอก The Next Three Days (2010)
- So why isn't she in the ER?เธอเป็นผู้ต้องขังนะคะ The Next Three Days (2010)
That you and the detainees at inostrankaคุณและผู้ต้องขัง ที่อินนอสตรันกา Protect Them from the Truth (2010)
We just got the unscrambled composite of Smith's visitor in prison.เรามีภาพนั่น เป็นคนที่มาเยี่ยมผู้ต้องขัง สมิธ The A-Team (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ต้องขัง[n.] (phūtǿngkhang) EN: detainee ; person in confinement   FR: détenu [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
internee[N] ผู้ถูกกักขัง, See also: ผู้ต้องขัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top