ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คุก

   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุก-, *คุก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุก[N] prison, See also: jail, goal, Syn. ที่คุมขัง, ตาราง, เรือนจำ, Example: นักโทษที่คุมขังอยู่ในคุกมีชีวิตที่ทนทุกข์ทรมาน, Count unit: ที่, แห่ง
คุกกี้[N] cookie, Example: พ่อชอบกินคุกกี้กับเครื่องดื่มร้อนๆ เป็นอาหารเช้า, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่งจำพวกขนมเค้ก แต่ทำเป็นชิ้นเล็กๆ แบนๆ แล้วอบให้กรอบ, Notes: (อังกฤษ)
คุกคาม[V] threaten, See also: menace, browbeat, intimidate, bully, cow, frighten, Syn. ขู่, กดขี่, ข่มเหง, Ant. ปลอบขวัญ, Example: เขาจ้างนักเลงไว้คุกคามบุคคลที่ขัดขวางแผนการหรือผลประโยชน์ของตน, Thai definition: แสดงอำนาจด้วยกิริยาหรือวาจาให้หวาดกลัว, ทำให้หวาดกลัว
คุกรุ่น[V] smoulder, See also: be wild with anger, be pent-up, Syn. ร้อนรุ่ม, ปั่นป่วน, Example: เขามีความแค้นที่คุกรุ่นอยู่ในใจตลอดเวลา
คุกรุ่น[V] glow, See also: burn, smoke, flame, Syn. ลุก, ติดไฟ, ไหม้, ปะทุ, Ant. ดับ, มอด, Example: ในเกาะชวายังคงมีภูเขาไฟหลายลูกที่ยังคุกรุ่นอยู่
คุกเข่า[V] kneel, See also: bend the knee, go down on one's knee, Syn. ย่อเข่า, ยอตัว, Example: เขาคุกเข่าลงพร้อมกับพนมมือไหว้เพื่อรับศีลรับพรจากพระ, Thai definition: ย่อเข่าลงให้ติดพื้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุกน. ที่ขังนักโทษ, เรือนจำ.
คุกกี้น. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งสาลี ไข่ เนย น้ำตาล เป็นต้น ทำเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วอบให้กรอบ.
คุกคลานก. คลานด้วยกิริยาที่ยอบตัวลงให้เตี้ยโดยใช้เข่าเดิน.
คุกคามก. แสดงอำนาจด้วยกิริยาหรือวาจาให้หวาดกลัว, ทำให้หวาดกลัว เช่น ภัยคุกคาม, ในบทกลอนใช้ว่า คุก ก็มี เช่น ไป่ขู่ไป่คุก ไป่รุกรุมตี (สมุทรโฆษ).
คุกพาทย์น. ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง ใช้บรรเลงเพื่อแสดงการแผลงฤทธิ์ ในการเทศน์มหาชาติใช้เป็นเพลงประจำกัณฑ์จุลพน.
คุกเข่าก. ย่อเข่าลงให้ติดพื้น.
คอกคุก, เรือนจำ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Jailคุก, ที่คุมขัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cookieคุกกี้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cookieคุกกี้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cookies (Computer science)คุกกี้ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cookiesคุกกี้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kneel!คุกเข่า! Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Kneel.คุกเข่าลง Agora (2009)
Cook?คุกSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
- Kneel, Mr Cricket.คุกเข่า นาย คริกเก็ต ฮะ? Pinocchio (1940)
Well, it looks as though Mrs. De Winter was afraid you were going to put her in prison, doesn't it, Mrs. Danvers?ดูเหมือนคุณผู้หญิงจะกลัวคุณจับเข้าคุกนะ คุณนายแดนเวอร์ส Rebecca (1940)
And the blackmailer sometimes finds himself in jail at the end of it.และบางครั้งคนที่เเบล็คเมล์ก็ต้องไปลงเอยในคุก Rebecca (1940)
Thus the SS managed to build the semblance of a real city, with its hospital, red-light district, residential district, and, yes, even a prison.แม้ว่าทางการจะพยายามสร้างที่แห่งนี้ ให้เหมือนกับเมืองๆหนึ่ง ที่มีทั้งโรงพยาบาล โซนอุตสาหกรรม และโซนที่อยู่อาศัย และมีแม้กระทั่ง คุก Night and Fog (1956)
He lived for a year and a half in an orphanage when his father was serving a jail term for forgery.เขาอาศัยอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เมื่อพ่อของเขาได้รับการให้บริการจำคุกสำหรับการปลอมแปลงเอกสาร 12 Angry Men (1957)
I've been crying, telling you.อย่าถามไม่คุกคาม How I Won the War (1967)
The judge sentenced them to three years in prison, but suspended the sentence.ผู้พิพากษาตัดสินจำคุกพวกเขาถึงสามปีในคุก แต่ระงับประโยค The Godfather (1972)
-What about his prison record?- สิ่งที่เกี่ยวกับการบันทึกคุกของเขา? The Godfather (1972)
The drunk in number two must be awake.ไอ้ขี้เมาในคุก 2 คงตื่นแล้ว Blazing Saddles (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุก[n.] (khuk) EN: jail ; prison   FR: prison [f] ; maison d'arrêt [m] ; pénitentier [m] ; geôle [f] ; cachot [m]
คุกกี้[n.] (khukkī) EN: cookie   FR: cookie [m]
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten   FR: menacer ; intimider ; inquiéter
คุกเข่า[v.] (khukkhao) EN: kneel ; bend the knee ; go down on one's knee   FR: s'agenouiller
คุกเข่าลง[v.] (khukkhao long) EN: kneel   FR: s'agenouiller

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calaboose[N] คุก, Syn. jail, jailhouse, prison
can[N] คุก (คำสแลง), Syn. jail, prison
college[N] คุก (คำสแลง)
cookie[N] คุกกี้, Syn. cooky
drop to[PHRV] คุกเข่าลง, Syn. drop down
fall at[PHRV] คุกเข่าลงต่อหน้า, Syn. fall down
fall down[PHRV] คุกเข่าทำความเคารพ, Syn. drop through, fall down on, fall flat, fall through
fall down on one's knees[IDM] คุกเข่าลง, Syn. fall on, fall to
fall to one's knees[PHRV] คุกเข่าลง, Syn. fall down on, fall on
dungeon[N] คุกใต้ดินในปราสาท, Syn. pit, prison

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bastille(เบสทีล') n. คุกและป้อมปราการที่ขังนักโทษการเมืองในกรุงปารีส และถูกพวกกบฏยึดได้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789,คุก,ป้อมปราการ, Syn. bastile
blackhole(แบลค'โฮล) n. คุก
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
breakoutn. การแหกคุก,การฝ่าวงล้อม,การระบาดของโรค
bridewelln. สถานดัดสันดาน,คุก
brig(บริก) n. เรือใบสองเสา,ห้องคุกในเรือ,สถานที่กักขัง
bulldoze(บูล'โดซ) {bulldozed,bulldozing,bulldozes} vt. ทำให้กลัว,ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ใช้รถแทรกเตอร์ไถพื้นที่ให้เรียบ
bully(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย
cage(เคจฺ) {caged,caging,cages} n. กรง,กรงนก,คุก,ที่คุมขัง,ที่กักขัง,โครง,โครงกระดูก,โครงเหล็กค้ำปืน vt. ใส่ในกรง

English-Thai: Nontri Dictionary
BIG big house(n) คุก,เรือนจำ,ทัณฑสถาน
breakout(n) การฝ่าวงล้อม,การแหกคุก
bridewell(n) คุก,เรือนจำ,สถานดัดสันดาน
bully(vt) ข่มเหง,แกล้ง,ข่มขี่,คุกคาม
calaboose(n) คุก,เรือนจำ,ที่คุมขัง,ที่กักขัง
clink(n) เสียงกรุ๊งกริ๊ง,เหรียญเงิน,ห้องขัง,คุก,ตะราง
confine(n) ขอบเขต,วงรอบ,การจำกัด,คุก,สถานกักกัน
cookie(n) ขนมคุกกี้
cooky(n) ขนมคุกกี้
cooler(n) ตู้เย็น,เครื่องทำความเย็น,คุก,ห้องขังเดี่ยว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bootyhouse (n slang ) คุก, ตะราง
See also: S. jail,
pokie (n slang) คุก
See also: S. jail,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
牢獄[ろうごく, rougoku] (n) คุก, เรือนจำ, ที่คุมขัง

German-Thai: Longdo Dictionary
Gefängnis(n) |das, pl. Gefängnisse| คุก
Gefängnisstrafe(n) |die, pl. Gefängnisstrafen| โทษต้องจำคุก, See also: S. Freiheitsstrafe, Haftstrafe, A. Geldstrafe,
Freiheitsstrafe(n) |die, pl. Freiheitsstrafen| โทษต้องจำคุก, See also: S. Gefängnisstrafe, Haftstrafe, A. Geldstrafe,
Haftstrafe(n) |die, pl. Haftstrafe| โทษต้องจำคุก, See also: S. Gefängnisstrafe, Freiheitsstrafe, A. Geldstrafe,
aus dem Gefängnis entlassenไล่ออกจากคุก, พ้นโทษ, See also: Related: entlassen
Versuch(n) |der, pl. Versuche| การทดลอง, การทดสอบ เช่น der chemische Versuch การทดลองเคมี, Der Versuch, aus dem Gefängnis zu entfliehen, mißlang. ความพยายามที่จะหนีออกจากคุกนั้นล้มเหลว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top