Search result for

คุก

(74 entries)
(0.0355 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุก-, *คุก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุก[N] prison, See also: jail, goal, Syn. ที่คุมขัง, ตาราง, เรือนจำ, Example: นักโทษที่คุมขังอยู่ในคุกมีชีวิตที่ทนทุกข์ทรมาน, Count unit: ที่, แห่ง
คุกกี้[N] cookie, Example: พ่อชอบกินคุกกี้กับเครื่องดื่มร้อนๆ เป็นอาหารเช้า, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่งจำพวกขนมเค้ก แต่ทำเป็นชิ้นเล็กๆ แบนๆ แล้วอบให้กรอบ, Notes: (อังกฤษ)
คุกคาม[V] threaten, See also: menace, browbeat, intimidate, bully, cow, frighten, Syn. ขู่, กดขี่, ข่มเหง, Ant. ปลอบขวัญ, Example: เขาจ้างนักเลงไว้คุกคามบุคคลที่ขัดขวางแผนการหรือผลประโยชน์ของตน, Thai definition: แสดงอำนาจด้วยกิริยาหรือวาจาให้หวาดกลัว, ทำให้หวาดกลัว
คุกรุ่น[V] smoulder, See also: be wild with anger, be pent-up, Syn. ร้อนรุ่ม, ปั่นป่วน, Example: เขามีความแค้นที่คุกรุ่นอยู่ในใจตลอดเวลา
คุกรุ่น[V] glow, See also: burn, smoke, flame, Syn. ลุก, ติดไฟ, ไหม้, ปะทุ, Ant. ดับ, มอด, Example: ในเกาะชวายังคงมีภูเขาไฟหลายลูกที่ยังคุกรุ่นอยู่
คุกเข่า[V] kneel, See also: bend the knee, go down on one's knee, Syn. ย่อเข่า, ยอตัว, Example: เขาคุกเข่าลงพร้อมกับพนมมือไหว้เพื่อรับศีลรับพรจากพระ, Thai definition: ย่อเข่าลงให้ติดพื้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุกน. ที่ขังนักโทษ, เรือนจำ.
คุกกี้น. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งสาลี ไข่ เนย น้ำตาล เป็นต้น ทำเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วอบให้กรอบ.
คุกคลานก. คลานด้วยกิริยาที่ยอบตัวลงให้เตี้ยโดยใช้เข่าเดิน.
คุกคามก. แสดงอำนาจด้วยกิริยาหรือวาจาให้หวาดกลัว, ทำให้หวาดกลัว เช่น ภัยคุกคาม, ในบทกลอนใช้ว่า คุก ก็มี เช่น ไป่ขู่ไป่คุก ไป่รุกรุมตี (สมุทรโฆษ).
คุกพาทย์น. ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง ใช้บรรเลงเพื่อแสดงการแผลงฤทธิ์ ในการเทศน์มหาชาติใช้เป็นเพลงประจำกัณฑ์จุลพน.
คุกเข่าก. ย่อเข่าลงให้ติดพื้น.
คอกคุก, เรือนจำ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Jailคุก, ที่คุมขัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cookieคุกกี้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cookieคุกกี้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cookies (Computer science)คุกกี้ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cookiesคุกกี้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kneel!คุกเข่า! Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Kneel.คุกเข่าลง Agora (2009)
You can stay here, and you can use your ability to give back to your country and walk in 12 months, or you can go to court, get convicted, and rot in a federal prison for 20 years.คุณสามารถอยู่ที่นี่ และใช้ความสามารถของคุณ \ เพื่อกลับสู่บ้านคุณใน 12 เดือน หรือไม่ก็ไปศาล ยอมรับการตัดสินความผิด และเน่าตายในคุก 20 ปี Odyssey (2008)
With or without my powers, I'm not gonna let my friend rot in a LuthorCorp prison.จะมีพลังหรือไม่มี ผมก็จะไม่ทิ้งเพื่อน\ให้ตายในคุกลูเํธอร์คอร์ป Odyssey (2008)
What? I'm not. Besides, it's only your kneecap.นั่นสินะ ฉันไม่ใช่ หรืออาจจะ เพียงคุณคุกเข่า Odyssey (2008)
All that time alone in a cell, I realized that... what I wanted in the past kept me from seeing what I have right now.ตลอดเวลาที่ฉันอยู่ตามลำพังในคุกใต้ดิน .. ฉันตระหนักว่า สิ่งที่ต้องการรักษาสิ่งที่ฉันพบในอดีต ถ้าสิ่งนั้นฉันคิดถูกต้อง และนั่นคือคุณ Odyssey (2008)
Send one of those giant cookies shaped like a coffin.ส่งคุกกี้ยักษ์รูปโลงไปให้แม่เค้า Birthmarks (2008)
Lost track of the Jews.ผิดเลนเข้าคุก Birthmarks (2008)
I was in jail.ผมอยู่ในคุก Birthmarks (2008)
At least compared to life in prison,ยังไม่แย่มาก ถ้าเปรียบกับชีวิตในคุก Last Resort (2008)
I'd rather rot in jail knowing than...ฉันอาจเข้าไปอยู่ในคุก Last Resort (2008)
Bullies his way into life without parole,การระรานแบบนี้ ทำให้เขาติดคุกโดยไม่มีทัณฑ์บน Last Resort (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุก[n.] (khuk) EN: jail ; prison   FR: prison [f] ; maison d'arrêt [m] ; pénitentier [m] ; geôle [f] ; cachot [m]
คุกกี้[n.] (khukkī) EN: cookie   FR: cookie [m]
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten   FR: menacer ; intimider ; inquiéter
คุกเข่า[v.] (khukkhao) EN: kneel ; bend the knee ; go down on one's knee   FR: s'agenouiller
คุกเข่าลง[v.] (khukkhao long) EN: kneel   FR: s'agenouiller

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calaboose[N] คุก, Syn. jail, jailhouse, prison
can[N] คุก (คำสแลง), Syn. jail, prison
college[N] คุก (คำสแลง)
cookie[N] คุกกี้, Syn. cooky
drop to[PHRV] คุกเข่าลง, Syn. drop down
fall at[PHRV] คุกเข่าลงต่อหน้า, Syn. fall down
fall down[PHRV] คุกเข่าทำความเคารพ, Syn. drop through, fall down on, fall flat, fall through
fall down on one's knees[IDM] คุกเข่าลง, Syn. fall on, fall to
fall to one's knees[PHRV] คุกเข่าลง, Syn. fall down on, fall on
dungeon[N] คุกใต้ดินในปราสาท, Syn. pit, prison

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bastille(เบสทีล') n. คุกและป้อมปราการที่ขังนักโทษการเมืองในกรุงปารีส และถูกพวกกบฏยึดได้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789,คุก,ป้อมปราการ, Syn. bastile
blackhole(แบลค'โฮล) n. คุก
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
breakoutn. การแหกคุก,การฝ่าวงล้อม,การระบาดของโรค
bridewelln. สถานดัดสันดาน,คุก
brig(บริก) n. เรือใบสองเสา,ห้องคุกในเรือ,สถานที่กักขัง
bulldoze(บูล'โดซ) {bulldozed,bulldozing,bulldozes} vt. ทำให้กลัว,ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ใช้รถแทรกเตอร์ไถพื้นที่ให้เรียบ
bully(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย
cage(เคจฺ) {caged,caging,cages} n. กรง,กรงนก,คุก,ที่คุมขัง,ที่กักขัง,โครง,โครงกระดูก,โครงเหล็กค้ำปืน vt. ใส่ในกรง

English-Thai: Nontri Dictionary
BIG big house(n) คุก,เรือนจำ,ทัณฑสถาน
breakout(n) การฝ่าวงล้อม,การแหกคุก
bridewell(n) คุก,เรือนจำ,สถานดัดสันดาน
bully(vt) ข่มเหง,แกล้ง,ข่มขี่,คุกคาม
calaboose(n) คุก,เรือนจำ,ที่คุมขัง,ที่กักขัง
clink(n) เสียงกรุ๊งกริ๊ง,เหรียญเงิน,ห้องขัง,คุก,ตะราง
confine(n) ขอบเขต,วงรอบ,การจำกัด,คุก,สถานกักกัน
cookie(n) ขนมคุกกี้
cooky(n) ขนมคุกกี้
cooler(n) ตู้เย็น,เครื่องทำความเย็น,คุก,ห้องขังเดี่ยว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bootyhouse (n slang ) คุก, ตะราง
See also: S. jail,
pokie (n slang) คุก
See also: S. jail,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
牢獄[ろうごく, rougoku] (n) คุก, เรือนจำ, ที่คุมขัง

German-Thai: Longdo Dictionary
Gefängnis(n) |das, pl. Gefängnisse| คุก
Gefängnisstrafe(n) |die, pl. Gefängnisstrafen| โทษต้องจำคุก, See also: S. Freiheitsstrafe, Haftstrafe, A. Geldstrafe,
Freiheitsstrafe(n) |die, pl. Freiheitsstrafen| โทษต้องจำคุก, See also: S. Gefängnisstrafe, Haftstrafe, A. Geldstrafe,
Haftstrafe(n) |die, pl. Haftstrafe| โทษต้องจำคุก, See also: S. Gefängnisstrafe, Freiheitsstrafe, A. Geldstrafe,
aus dem Gefängnis entlassenไล่ออกจากคุก, พ้นโทษ, See also: Related: entlassen
Versuch(n) |der, pl. Versuche| การทดลอง, การทดสอบ เช่น der chemische Versuch การทดลองเคมี, Der Versuch, aus dem Gefängnis zu entfliehen, mißlang. ความพยายามที่จะหนีออกจากคุกนั้นล้มเหลว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top