Search result for

powder

(112 entries)
(1.3218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -powder-, *powder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
powder[N] แป้ง
powder[N] ผง
powder[N] ดินปืน
powder[VT] ทาแป้ง, See also: ผัดหน้า, Syn. spatter, bedaub, spray
powder[VI] ้กลายเป็นผง
powder[VT] ทำให้เป็นผง, See also: บดเป็นผง, Syn. crush, crumble, granulize, mince
powdery[ADJ] ที่เป็นผง, Syn. dusty, gravelly, powdered, talc-like
powder horn[N] กระบอกใส่ดินปืน
powder puff[N] พัฟทาหน้า, Syn. puff
powder room[N] ห้องน้ำผู้หญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
powder(เพา'เดอะ) n.,vt.,vi. (ทำให้เป็น,กลาย) ผง,ผงคุลี,ฝุ่น,แป้ง,ดินปืน,โรยผง,โรยแป้ง, See also: powderer n.
powder magazinen. รังเพลิง,โรงเก็บกระสุนดินปืน,ซองระเบิด
powder roomn. ห้องน้ำสำหรับแขกผู้หญิง,ห้องน้ำ,ห้องยาในเรือรบ
powdery(เพา'เดอะรี) adj. ประกอบด้วยผง,่บดเป็นผงได้ง่าย, See also: powderiness n., Syn. friable
baking powdern. แป้งฟูหรือแป้งอบขนมปัง
black powdern. ดินระเบิดที่ประกอบด้วยดินประสิวกำมะถันและถ่าน
curry powdern. ผงกระหรี่
gunpowder(กัน'เพาเดอะ) n. ดินปืน., See also: gunpowdery adj., Syn. saltpeter,sulfur
toilet powdern. แป้งโรยตัว,แป้งปะหน้า
tooth powdern. ยาสีฟันที่เป็นผง

English-Thai: Nontri Dictionary
powder(n) แป้ง,ผง,ฝุ่น,ดินปืน
powder(vt) บดเป็นผง,ทาแป้ง,ผัดหน้า
powdery(adj) เป็นแป้ง,เป็นผง,เป็นดินปืน
gunpowder(n) ดินปืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
powder cuttingการตัดใช้ผงช่วย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
powder lanceแลนซ์ออกซิเจนไส้ผง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
powder washingการแต่งผิวใช้ผง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Powder metallurgyโลหะผงวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Powder metallurgyโลหะผงวิทยา [TU Subject Heading]
Powdered rubberยางผงเป็นยางธรรมชาติที่ผลิตขึ้นให้อยู่ในรูปผง สามารถเตรียมได้ทั้งในรูปของน้ำยางและยางแห้ง จุดประสงค์เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ในกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง [เทคโนโลยียาง]
Powdersผง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You look after them, see their feet is clean, dry, powdered.เป็นที่สะอาดแห้งผงเล็กน้อย How I Won the War (1967)
-A lot of money in that white powder.- มากของเงินในผงสีขาวที่ The Godfather (1972)
Somebody says to them " I have powders. "Somebody says to them " I have powders." The Godfather (1972)
Listen, I think we should wait with the powder room.เราน่าจะรอให้ห้องน้ำเสร็จก่อน Oh, God! (1977)
Now, 200 miles to the north there's a place with a bridge called Powder River.จากนี่ไป 2,000 ไมล์ทางเหนือ ...จะเป็นที่ ที่มีสะพาน ข้าวแม่น้ำพาวเดอร์ The Road Warrior (1981)
No, I just want to powder my nose.ไม่ ฉันต้องการเพียงเติมแป้งที่จมูกฉันเท่านั้น Clue (1985)
But she decided to test some powder of life she'd bought from a magician.แต่เธอจะใ้ช้ผงสร้างชีวิต ที่ซื้อมาจากนักมายากลเพื่อความมั่นใจ Return to Oz (1985)
Powder of life?ผงสร้างชีวิต Return to Oz (1985)
Where's my powder of life?ผงสร้างชีวิต อยู่ไหน? Return to Oz (1985)
She stole my ruby key, my powder of life and valuable antiques which she made into a flying sofa, and she's headed this way.เธอขโมยกุญแจทับทีม และผงสร้างชีวิตของข้าไป และก็ทำให้โซฟาบินได้ แล้วเธอก็ตรงมาที่นี่ Return to Oz (1985)
What you do not smell is called iocane powder.สิ่งที่นายไม่ได้กลิ่นนี้เรียกว่าผงไอโอเคน The Princess Bride (1987)
And you must have suspected I would have known the powder's origin, so I can clearly not choose the wine in front of me.ฉันเคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับต้นกำเนิดของยาพิษ ฉะนั้น ฉันก็จะไม่เลือกไวน์ที่อยู่ตรงหน้าฉัน The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
powderDo you like powder-snow skiing?
powderI have trouble taking medicine powders.
powderIt came in a handsome wooden box and contained a rack for test tubes, glass bottles of powerful powders, a little packet of sensitive paper (litmus, I think), a glass rod, the manual and suitably exciting poison labels.
powderI tried this and that, blending yellow with white powders and obtaining brown, mixing crystals with powders and getting dust, combining liquids with solids and making mud.
powderODS super alloy is produced by the mechanical alloy method following powder metallurgy.
powderPowders of aluminium, magnesium, silicon, etc. explode.
powderThat's powdered medicine.
powderThe Middle East is still called a dangerous powder magazine.
powderYou have to take this powder after each meal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝุ่น[N] dust, See also: powder, Syn. ละออง, ฝุ่นละออง, ผง, ฝุ่นผง, Example: ฝุ่นมีขนาดเล็กมาก และมักมองไม่เห็น นอกจากมีรวมกันมากๆ หรือเกาะตามโต๊ะ ชั้นหนังสือ, Thai definition: ดินแห้งหรือสิ่งอื่นที่ละเอียดเป็นผง เมื่อโดนลมจะฟุ้งกระจาย
แป้งฝุ่น[N] powder, See also: loose powder, dust flour, Syn. แป้งทาตัว, Example: แม่ใช้แป้งฝุ่นผัดหน้า
แป้ง[N] flour, See also: powder, Syn. ผง, Example: แม่ค้านวดแป้งทำขนมโรตี, Thai definition: สิ่งที่เป็นผงละเอียดได้จากเมล็ดพืช ผลไม้ และ รากไม้ เป็นต้น ใช้เป็นอาหาร
แป้ง[N] flour, See also: powder, Syn. ผงแป้ง, Example: แม่ค้านวดแป้งเพื่อเตรียมทำขนมโรตี, Thai definition: สิ่งที่เป็นผงละเอียดได้จากเมล็ดพืช ผลไม้ และ รากไม้ ใช้เป็นอาหาร
ผง[N] powder, See also: dirt, dust, Syn. ฝุ่น, อนุภาค, ชิ้นเล็กๆ, สิ่งเล็กๆ, Example: เฮโรอีนบริสุทธิ์มีลักษณะเป็นผงสีขาวรสขมไม่มีกลิ่น, Thai definition: สิ่งละเอียด, เศษหยากเยื่อ
ผงซักฟอก[N] powdered detergent, See also: washing powder, washing compounds, Syn. แฟ้บ, Example: เศรษฐกิจวิกฤติอย่างนี้สินค้าอุปโภคบริโภคแทบทุกอย่างขึ้นราคากันหมดไม่ว่าน้ำปลา ผงซักฟอก น้ำมันพืชข้าวสาร น้ำตาล น้ำมัน เป็นต้น, Count unit: กล่อง, ห่อ, ถุง, Thai definition: สารอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผง มีหลายชนิด ใช้ประโยชน์ในการซักฟอกได้ดีกว่าสบู่ทั้งใช้ซักฟอกในน้ำอ่อน น้ำกระด้าง หรือน้ำเค็มได้ดี
ผัด[V] powder, Syn. ผัดหน้า, ผัดแป้ง, Example: นักร้องหนุ่มผัดหน้าขาววอกโก่งคอตะเบ็งร้องเพลงรำวงแข่งกับเสียงกลองทอม, Thai definition: เอาแป้งลูบที่หน้าเพื่อให้นวล
โถเครื่องแป้ง[N] powder jar, Thai definition: โถที่ทำด้วยแก้วเจียระไนเป็นต้น มีรูปและสีต่างๆ ใช้ใส่แป้งนวล
ป่น[ADJ] powdered, Syn. ละเอียด, Example: จุลลาเปิดลิ้นชักหยิบขวดแก้วใบจิ๋วมีผงสีดำป่นอยู่เกือบครึ่งขวด
ป่น[V] pound, See also: powder, grind, crush, pulverize, Syn. ตำ, โขลก, โม่, บด, ปั่น, บี้, Example: ให้เอาใบชนิดนี้ตากแดดจนแห้งกรอบแล้วมาป่นเป็นผงชงกับน้ำร้อนครั้งละ 1 ช้อนชา, Thai definition: ทำให้แหลกละเอียดด้วยการตำเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินดำ[n.] (dindam) EN: gunpowder ; explosive ammunition   FR: poudre [m] ; explosif [m]
ดินอีหรอบ[n. exp.] (din Īrop) EN: imported gunpowder   
ดินปืน[n. exp.] (dinpeūn) EN: gunpowder   FR: poudre à canon [f]
ดินประสิว[n.] (dinprasiū) EN: saltpeter ; potassium nitrate ; gunpowder   FR: salpêtre [m] ; poudre à canon [f] ; nitrate de potassium [m]
ดินระเบิด[n.] (dinraboēt) EN: explosive powder ; dynamite ; highly explosive gunpowder   FR: explosif [m] ; dynamite [f]
ดินสำลี[n.] (dinsamlī) EN: guncotton ; highly explosive gunpowder ; dynamite   
ฝุ่น[n.] (fun) EN: dust ; powder   FR: poussière [f]
ฝุ่นธุลี[n.] (funthulī) EN: dust ; dirt ; powder   FR: poussière [f]
ขนมจีนซาวน้ำ[xp] (khanom jīn sāonām) EN: vermicelli with powdered shrimps and pineapple slices ; vermicelli with coconut cream   
เครื่องแกง[n.] (khreūangkaēng) EN: spices ; curry paste ; curry powder   FR: curry [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POWDER    P AW1 D ER0
POWDERS    P AW1 D ER0 Z
POWDERY    P AW1 D ER0 IY0
POWDERED    P AW1 D ER0 D
POWDERLY    P AW1 D ER0 L IY0
POWDERING    P AW1 D ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
powder    (v) (p au1 d @ r)
powders    (v) (p au1 d @ z)
powdery    (j) (p au1 d @ r ii)
powdered    (v) (p au1 d @ d)
powdering    (v) (p au1 d @ r i ng)
powder-horn    (n) - (p au1 d @ - h oo n)
powder-puff    (n) - (p au1 d @ - p uh f)
powder-room    (n) - (p au1 d @ - r uu m)
powder-flask    (n) - (p au1 d @ - f l aa s k)
powder-horns    (n) - (p au1 d @ - h oo n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pulverbeschichtung {f}; Pulverbeschichten {n}powder coating [Add to Longdo]
Pulvermetallurgie {f}powder metallurgy [Add to Longdo]
Pulverschnee {m}powder snow [Add to Longdo]
Streudose {f}powder dispenser [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うどんこ病;ウドンコ病;饂飩粉病[うどんこびょう(うどんこ病;饂飩粉病);ウドンコびょう(ウドンコ病), udonkobyou ( udonko byou ; udon kona byou ); udonko byou ( udonko byou )] (n) powdery mildew [Add to Longdo]
アーモンドパウダー[, a-mondopauda-] (n) almond powder [Add to Longdo]
クイックブレッド[, kuikkubureddo] (n) quick bread; bread made with baking powder instead of yeast [Add to Longdo]
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball [Add to Longdo]
コンパクト[, konpakuto] (adj-na) (1) compact; (n) (2) (powder) compact (portable makeup & mirror case); (P) [Add to Longdo]
シッカロール[, shikkaro-ru] (n) baby powder (brand name [Add to Longdo]
タルカムパウダー[, tarukamupauda-] (n) talcum powder [Add to Longdo]
チリパウダー[, chiripauda-] (n) chili powder [Add to Longdo]
トイレットパウダー[, toirettopauda-] (n) toilet powder [Add to Longdo]
ノミ取り粉;蚤取り粉;ノミ取粉(io);蚤取粉(io)[ノミとりこ(ノミ取り粉;ノミ取粉);のみとりこ(蚤取り粉;蚤取粉), nomi toriko ( nomi tori kona ; nomi shu kona ); nomitoriko ( nomi tori kona ; nomi ] (n) flea powder [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
化粧室[huà zhuāng shì, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄨㄤ ㄕˋ, ] powder room; (euphemism for) ladies' toilet; dressing room [Add to Longdo]
奶粉[nǎi fěn, ㄋㄞˇ ㄈㄣˇ, ] powdered milk [Add to Longdo]
散剂[sǎn jì, ㄙㄢˇ ㄐㄧˋ, / ] powder medicine [Add to Longdo]
白粉病[bái fěn bìng, ㄅㄞˊ ㄈㄣˇ ㄅㄧㄥˋ, ] powdery mildew [Add to Longdo]
[fěn, ㄈㄣˇ, ] powder; cosmetic face powder; food prepared from starch; noodles or pasta made from any kind of flour; whitewash; white; pink [Add to Longdo]
细粉[xì fěn, ㄒㄧˋ ㄈㄣˇ, / ] powder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Powder \Pow"der\, n. [OE. poudre, pouldre, F. poudre, OF. also
   poldre, puldre, L. pulvis, pulveris: cf. pollen fine flour,
   mill dust, E. pollen. Cf. {Polverine}, {Pulverize}.]
   1. The fine particles to which any dry substance is reduced
    by pounding, grinding, or triturating, or into which it
    falls by decay; dust.
    [1913 Webster]
 
       Grind their bones to powder small.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An explosive mixture used in gunnery, blasting, etc.;
    gunpowder. See {Gunpowder}.
    [1913 Webster]
 
   {Atlas powder}, {Baking powder}, etc. See under {Atlas},
    {Baking}, etc.
 
   {Powder down} (Zool.), the peculiar dust, or exfoliation, of
    powder-down feathers.
 
   {Powder-down feather} (Zool.), one of a peculiar kind of
    modified feathers which sometimes form patches on certain
    parts of some birds. They have a greasy texture and a
    scaly exfoliation.
 
   {Powder-down patch} (Zool.), a tuft or patch of powder-down
    feathers.
 
   {Powder hose}, a tube of strong linen, about an inch in
    diameter, filled with powder and used in firing mines.
    --Farrow.
 
   {Powder hoy} (Naut.), a vessel specially fitted to carry
    powder for the supply of war ships. They are usually
    painted red and carry a red flag.
 
   {Powder magazine}, or {Powder room}. See {Magazine}, 2.
 
   {Powder mine}, a mine exploded by gunpowder. See {Mine}.
 
   {Powder monkey} (Naut.), a boy formerly employed on war
    vessels to carry powder; a powder boy.
 
   {Powder post}. See {Dry rot}, under {Dry}.
 
   {Powder puff}. See {Puff}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Powder \Pow"der\, v. t. [imp. & p. p. {Powdered}; p. pr. & vb.
   n. {Powdering}.] [F. poudrer.]
   1. To reduce to fine particles; to pound, grind, or rub into
    a powder; to comminute; to pulverize; to triturate.
    [1913 Webster]
 
   2. To sprinkle with powder, or as with powder; to be
    sprinkle; as, to powder the hair.
    [1913 Webster]
 
       A circling zone thou seest
       Powdered with stars.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To sprinkle with salt; to corn, as meat. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Powder \Pow"der\, v. i.
   1. To be reduced to powder; to become like powder; as, some
    salts powder easily.
    [1913 Webster]
 
   2. To use powder on the hair or skin; as, she paints and
    powders.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 powder
   n 1: a solid substance in the form of tiny loose particles; a
      solid that has been pulverized [syn: {powder},
      {pulverization}, {pulverisation}]
   2: a mixture of potassium nitrate, charcoal, and sulfur in a
     75:15:10 ratio which is used in gunnery, time fuses, and
     fireworks [syn: {gunpowder}, {powder}]
   3: any of various cosmetic or medical preparations dispensed in
     the form of a pulverized powder
   v 1: make into a powder by breaking up or cause to become dust;
      "pulverize the grains" [syn: {powderize}, {powderise},
      {powder}, {pulverize}, {pulverise}]
   2: apply powder to; "She powdered her nose"; "The King wears a
     powdered wig"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top