Search result for

ป่น

(38 entries)
(0.0688 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ป่น-, *ป่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่น[ADJ] powdered, Syn. ละเอียด, Example: จุลลาเปิดลิ้นชักหยิบขวดแก้วใบจิ๋วมีผงสีดำป่นอยู่เกือบครึ่งขวด
ป่น[V] pound, See also: powder, grind, crush, pulverize, Syn. ตำ, โขลก, โม่, บด, ปั่น, บี้, Example: ให้เอาใบชนิดนี้ตากแดดจนแห้งกรอบแล้วมาป่นเป็นผงชงกับน้ำร้อนครั้งละ 1 ช้อนชา, Thai definition: ทำให้แหลกละเอียดด้วยการตำเป็นต้น
ป่นปี้[ADV] severely, See also: bitterly, disastrously, Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ, เสียหาย, พินาศ, บรรลัย, ยับย่อย, Example: สมัย 150 ปีกว่าที่ล่วงมานี้ พระนครศรีอยุธยาถูกข้าศึกเผาผลาญเสียป่นปี้, Thai definition: เสียหายอย่างยิ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ป่นน. เครื่องจิ้มอย่างหนึ่ง ปรุงด้วยนํ้าปลาร้า.
ป่นก. ทำให้แหลกละเอียดด้วยการตำเป็นต้น เช่น ป่นเกลือ ป่นปลา ป่นพริก.
ป่นว. ที่แหลกละเอียด เช่น พริกป่น ปลาป่น เกลือป่น.
ป่นปี้ว. ยับเยิน, ย่อยยับ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Granular Formป่นเป็นผง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shakers...ขวดเกลือป่น Tina in the Sky with Diamonds (2013)
It's the musk from silver deerมันคือแป้งป่นจากเขากวางสีเงิน Portrait of a Beauty (2008)
I screwed up her birthday, but I feel good anyway.ผมทำวันเกิดเธอพังป่นปี้ แต่ผมก็ยังรู้สึกดี My Sassy Girl (2008)
My reputation and prospects will be ruined.ชื่อเสียงและโอกาสในการมีคู่ครองของข้าก็จะป่นปี้ The Other Boleyn Girl (2008)
Wow. That was devastating, withering.ว้าว มันชิบหายป่นปี้ไปหมด Frost/Nixon (2008)
I was sending out your father for pizza with red pepper and double anchovies for a week straight.แม่เขมือบพวกพิซซ๋าหน้าพริกป่น กับปลาเองโชวี่ เป็นสัปดาห์ Hachi: A Dog's Tale (2009)
You're screwing my ass, Kable.แกทำฉันป่นปี้หมดแล้ว Gamer (2009)
The All Blacks are killing a team that trashed us last year.พวกออลแบล็ค กำลังสังหารหมู่ทีมอังกฤษ.. ที่ทำเราป่นปี้เมื่อปีที่แล้ว.. Invictus (2009)
At the expense of his dignity.และทำลายเกียรติเขาป่นปี้ Chuck Versus the Best Friend (2009)
Cayenne and maple syrup.พริกป่นแล้วก็เมเปิ้ลไซรับ It's a Terrible Life (2009)
Marrying Chase would shatter that fantasy.งานแต่งงานเชสจะละเอียดป่นปี้ เป็นเรื่องเพ้อฝัน House Divided (2009)
Everything I built you just destroyed.ทุกสิ่งที่ฉันสร้างมา แกทำลาย จนป่นปี้ Gokusen: The Movie (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป่น[v.] (pon) EN: pound ; grind ; powder ; crush ; pulverize   FR: piler ; écraser ; moudre
ป่น[adj.] (pon) EN: powdered   
ป่นปลา[n. exp.] (pon plā) EN: chili sauce with pounded fish ; pickled fish   
ป่นเป็นผง[v. exp.] (pon pen phong) EN: grind into powder   
ป่นเป็นแป้ง[v. exp.] (pon pen paēng) EN: grind into powder   FR: moudre en grain

English-Thai: Longdo Dictionary
bone meal(n) กระดูกป่น, S. ground bone

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mash[VT] ป่น, See also: บด, Syn. squash, crush, squelch
mashed[ADJ] ป่น, See also: บด, Syn. crushed, pressed, brewed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bone-dust(โบน'ดัสทฺ) n. กระดูกป่น
cayennen. (ไคอีน') n. พริกป่น, See also: cayened adj.
cayenne peppern. (ไคอีน') n. พริกป่น, See also: cayened adj.
flour(เฟลา'เออะ) n. แป้ง,แป้งหมี่,แป้งข้าว,ผงละเอียดอ่อน. vt. ทำให้เป็นแป้ง,บดให้ป่นเป็นแป้ง,โรยแป้ง,ลงแป้ง vi. ไม่ยอมรวมตัวกับโลหะอื่นเลยเป็นเม็ดเล็ก ๆ อยู่บนผิวหน้าของโลหะนั้น
meal(มีล) n. มื้ออาหาร,อาหารที่กินในมื้อหนึ่ง ๆ ,เวลารับประทานอาหาร,ผงหยาบของข้าวบด,ข้าวป่น,สารป่น
mealy(มี'ลี) adj. เป็นผง,เป็นของป่น,เป็นข้าวป่น,เป็นแป้ง,เป็นจุด ๆ ,เป็นแต้ม,ซีด,ไม่กล้าบอกความจริง., See also: mealiness n., Syn. powdery

English-Thai: Nontri Dictionary
CAYENNE cayenne pepper(n) พริกป่น
grind(vt) โม่,ป่น,บด,ลับ(มีด),ขบ(ฟัน),เจียระไน,ฝน,ถู
mash(vt) ผสมกัน,คลุกเคล้า,ทำให้เละ,บด,ป่น
shatter(vt) ทำให้ป่นปี้,ทำให้แตกเป็นเสี่ยงๆ,ทำให้แตกละเอียด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top