ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โขลก

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โขลก-, *โขลก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โขลก[V] pound, Syn. ตำ, Example: แม่โขลกหอมเผากระเทียมเผาในครกหินขนาดใหญ่, Thai definition: ตำให้เข้ากัน หรือให้เหนียว หรือให้แหลก
โขลก[ADV] sound of coughing, Example: อาการหวัดทำให้เขาต้องไอโขลกๆ ทั้งคืน, Thai definition: เสียงไอที่ดังเช่นนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โขลก, โขลก(โขฺลก) ก. ตำให้เข้ากัน หรือให้เหนียว หรือให้แหลก.
โขลก, โขลก(โขฺลก) ว. เสียงดังเช่นนั้น เช่น เสียงไอโขลก ๆ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The clean thing wasn't enough for him. Chelsea?อยากไอโขลก ๆ ก็เลยลอง The Girlfriend Experience (2009)
I'm hoping that this is more productive than pulverizing the rove beetles, because the mass spec showed nothing.ฉันหวังว่านีมัน จะได้ประโยชน์ มากกว่า การโขลกตัวด้วง เพราะเครื่องแมสเป็คไม่แสดงอะไร The Twist in the Plot (2013)
See the abuse that I have to put up with?เห็นไหมว่าผมถูกสับโขลกแค่ไหน This Beautiful Fantastic (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โขลก[X] (khlōk) EN: pound ; stamp ; pulverize ; pestle   FR: broyer ; concasser ; piler ; pulvériser
โขลก[n.] (khlōk-khlōk) EN: sound of coughing   
โขลกน้ำพริก [v. exp.] (khlōk nāmphrik) EN: pound the ingredients   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pulverise[VI] โขลก, See also: บด, Syn. crush, grind, smash
pulverise[VT] โขลก, See also: บด, Syn. crush, grind, smash
pulverize[VI] โขลก, See also: บด, Syn. crush, grind, smash
pulverize[VT] โขลก, See also: บด, Syn. crush, grind, smash

English-Thai: Nontri Dictionary
pound(vt) ทุบ,บด,โขลก,ตำ,ต่อย,บุก,ยิงกระหน่ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top