ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

batter

B AE1 T ER0   
141 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -batter-, *batter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
batter[VT] ทุบตีติดต่อกัน, See also: ตีติดต่อกัน, โจมตีติดต่อกัน, Syn. beat
batter[N] ส่วนผสมที่ทำจากแป้ง นมและไข่, See also: ส่วนผสมของแป้งเค้กที่ผสมเสร็จแล้ว
batter[VT] เคลือบด้วยส่วนผสมที่ทำจากแป้ง นมและไข่, See also: คลุมหรือหุ้มด้วยแป้งเค้ก
batter[N] ผู้ตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
battery[N] แบตเตอรี่, See also: ที่กำเนิดไฟฟ้า
battery[N] การทำร้ายร่างกาย, See also: การโจมตี, การต่อสู้
battery[N] กลุ่มคน, See also: ฝูงชน, Syn. horde
battery[N] กลุ่มของอาวุธยุทธภัณฑ์, Syn. armory
battered[ADJ] ซึ่งโหดร้าย, See also: ซึ่งทารุณ, ทุบตีอย่างทารุณ
batter up[PHRV] ทุบให้พัง, See also: ทุบจนบุบบี้, ตีจนพัง, Syn. smash up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
batter {batteredvt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
batteringvt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
batters}vt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
battery(แบท'เทอรี) n. แบตเตอรี่,หม้อกำเนิดไฟฟ้า,กองร้อยทหารปืนใหญ่,ชุดปืนเรือ,กลุ่มอาวุธยุทธภัณฑ์,การทุบตี,การทำโจมตี, Syn. troop
battery backupแบตเตอรี่สำรอง <คำแปล>หมายถึง แบตเตอรี่ที่มีสำรองเอาไว้ให้ใช้ได้ทันทีที่ไฟฟ้าดับ เพื่อว่าข้อมูลจะได้ไม่หายไป
voltaic batteryแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าหลายตัวต่อเนื่องกัน., Syn. galvanic battery

English-Thai: Nontri Dictionary
batter(vt) โจมตี,ทำลาย,ปะทะ
battery(n) กองปืนใหญ่,แบตเตอรี,หม้อกำเนิดไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
batteryแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
batteryการทำร้ายร่างกาย [ดู assault] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
batteryแบตเตอรี่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
battery cellเซลล์ในแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
battery chargerเครื่องประจุแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
battery chargerเครื่องประจุแบตเตอรี่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
battery chargingการประจุแบตเตอรี่, การอัดแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
battery chargingการประจุแบตเตอรี่, การอัดแบตเตอรี่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
battery element; elementชุดแผ่นธาตุ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
battery element; elementชุดแผ่นธาตุ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Battered Child Syndromeกลุ่มอาการทำร้ายลูก,กลุ่มอาการทารุณเด็ก,เด็กที่ถูกทารุณกรรม [การแพทย์]
Batteriesแบตเตอรี่ [TU Subject Heading]
Batteries (Ordance)หมู่อาวุธ [TU Subject Heading]
Batteryแบตเตอรี่
อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ใช้เก็บพลังงาน และนำมาใช้ได้ในรูปของไฟฟ้า แบตเตอรี่นั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าเคมี เช่น เซลล์กัลวานิก หรือเซลล์เชื้อเพลิง อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Batteryแบตเตอรี่ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Battery แบตเตอรี่
ถ่านที่ใช้กับรถยนต์ วิทยุ หรือนาฬิกา มีโลหะหนักหลายชนิดที่เป็นพิษปนอยู่ด้วย การทิ้งแบตเตอรี่จึงต้องมีความระมัดระวังอย่างเป็นพิเศษ และทิ้งให้ถูกต้อง [สิ่งแวดล้อม]
Batteryแอนติเจนเป็นชุด,แบทเตอรี่ [การแพทย์]
batteryแบตเตอรี่, เซลล์ไฟฟ้าตั้งแต่ 2 เซลล์ ขึ้นไปนำมาต่อรวมเข้าเป็นหน่วยเดียวกัน โดยต่อแบบอนุกรมหรือแบบขนาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Battery industryอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ [TU Subject Heading]
Battery, Melleroidถ่านไฟพิเศษ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I like Simon enough to batter you unrecognizable, if you verbally abuse him or touch that dog again.ผมชอบไซม่อนมากพอ ที่จะอัดคุณให้เละ... ...ถ้าคุณยังขืนด่าเขา หรือแตะต้องหมาเขาอีก As Good as It Gets (1997)
Zeus stabs the sky with thunderbolts and batters the Persian ships with hurricane wind.ช่างน่าปีติ หนึ่งเดียวในสปาร์เทิน ที่ให้เราสงบไว้ มีเพียงท่าน 300 (2006)
Cheap sausages dipped in batter and deep fried. You know, American.ก็ไส้กรอกถูกๆ จิ้มแป้งแล้วเอาไปทอดน้ำมัน อาหารอเมริกันน่ะ Ratatouille (2007)
Cheap sausages dipped in batter and deep fried. You know, American.ก็ไส้กรอกถูกๆ จิ้มแป้งแล้วเอาไปทอดน้ำมัน อาหารอเมริกันน่ะ Ratatouille (2007)
Hey, batter batter, hey, batter batter Swing# เฮ้ มาๆ เฮ้ มาๆ เล่นกัน High School Musical 2 (2007)
Hey, batter batter, hey, batter batter Swing# เฮ้ มาๆ เฮ้ มาๆ เล่นกัน High School Musical 2 (2007)
Hey, batter batter, hey, batter batter Swing# เฮ้ มาๆ เฮ้ มาๆ เล่นกัน High School Musical 2 (2007)
Hey, batter batter, hey, batter batter Swing# เฮ้ มาๆ เฮ้ มาๆ เล่นกัน High School Musical 2 (2007)
Hey, batter batter, hey, batter batter What# เฮ้ มาๆ เฮ้ มาๆ ทำอะไร High School Musical 2 (2007)
Broaca, the batter leading off for the Yankees, did not see the ball very well.. . Public Enemies (2009)
He couldn't batter a fish!มันไม่มีปัญญาทำอ่าอะไรเลย Nowhere Boy (2009)
If you don't come, I'll batter the lot of yous.If you don't come, I'll batter the lot of yous. Nowhere Boy (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
batterA battery of aluminum pots and pans.
batterA whole battery of arguments.
batterBut while I am here, do you think you could replace the batteries?
batterBy the way, do you have any spare batteries?
batterDo you sell batteries?
batterHe had an old pickup truck and a big, battered mower.
batterHe is a very good batter.
batterHe is not only a good batter but also a wonderful defense.
batterHe walked the batter intentionally.
batterHe was charged with assault and battery.
batterHow long will this battery last?
batterIf our last batter had not finally hit a home run, our team would have lost the game.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทำร้ายร่างกาย[N] battery, Example: มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กพบว่าการทำร้ายร่างกายเพิ่มสูงขึ้นพอๆ กับการล่วงเกินทางเพศ, Thai definition: การทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บทางร่างกายโดยเจตนา
แบตเตอรี[N] battery, Example: ห้องนอนไม่ควรอยู่เหนืออู่รถ เนื่องจากกลิ่นของสารแคดเมี่ยมในแบตเตอรี่อาจระเหยเข้าสู่ร่างกายขณะนอนหลับได้, Thai definition: หมู่ของเซลล์ไฟฟ้า ซึ่งต่อกันอยู่อย่างอนุกรม หรืออย่างขนาน หรือทั้ง 2 อย่าง, Notes: (อังกฤษ)
ปะทะ[V] fight, See also: batter, collide, conflict, encounter, attack, Example: เห็นได้ชัดว่าเป็นการจัดอภิปรายของพรรคคราวนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพื่อมุ่งจะปะทะกับทีมผู้สมัครของพรรคก้าวหน้าแบบไม่ยอมลดราวาศอกให้แก่กันเลย, Thai definition: ต่อสู้กัน
ตี[V] batter, See also: hit, hammer, Example: การลงรักปิดทองคำเปลวทับหรือตีแผ่นทองหุ้มปิดไว้ เป็นการตกแต่งผิววัสดุให้มีคุณค่าขึ้น, Thai definition: แผ่ให้แบน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบตเตอรี่[n.] (baettoērī) EN: battery ; accumulator   FR: batterie (électrique) [f] ; pile [f]
บอบช้ำ[adj.] (bøpcham) EN: bruised ; sore ; battered ; heavy   FR: contusionné ; douloureux ; grave
ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่[v. exp.] (chāt baettoērī mai) FR: recharger la batterie
กลอง[n.] (kløng) EN: drum ; tambour   FR: tambour [m] ; grosse caisse [f] ; batterie [f]
กลองชุด[n.] (kløngchut) EN: drums   FR: batterie [f]
กองร้อยปืนใหญ่[n. exp.] (køngrøi peūnyai) EN: battery of artillery   
หม้อไฟฟ้า [n. exp.] (mø faifā) FR: batterie [f] ; accumulateur [m]
ปะทะ[v.] (patha) EN: contravene ; conflict ; fight ; batter ; collide ; encounter ; attack ; clash ; confront versus   FR: affronter ; être en conflit
สะบักสะบอม[v.] (sabaksabøm) EN: be badly bruised ; be battered ; be beaten black and blue   
ถ่านไฟฉาย[n.] (thānfaichāi) EN: dry battery ; dry cell   FR: pile électrique [f] ; pile sèche [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BATTER B AE1 T ER0
BATTERY B AE1 T ER0 IY0
BATTERS B AE1 T ER0 Z
BATTERED B AE1 T ER0 D
BATTERER B AE1 T ER0 ER0
BATTERSEA B AE1 T ER0 S IY2
BATTERSBY B AE1 T ER0 S B IY0
BATTERMAN B AE1 T ER0 M AH0 N
BATTERING B AE1 T ER0 IH0 NG
BATTERSON B AE1 T ER0 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
batter (v) bˈætər (b a1 t @ r)
batters (v) bˈætəz (b a1 t @ z)
battery (n) bˈætəriː (b a1 t @ r ii)
battered (v) bˈætəd (b a1 t @ d)
batteries (n) bˈætərɪz (b a1 t @ r i z)
battering (v) bˈætərɪŋ (b a1 t @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电池[diàn chí, ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] battery, #4,015 [Add to Longdo]
充电器[chōng diàn qì, ㄔㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] battery charger, #17,242 [Add to Longdo]
炮台[pào tái, ㄆㄠˋ ㄊㄞˊ, / ] battery, #31,018 [Add to Longdo]
狼狈不堪[láng bèi bù kān, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ ㄅㄨˋ ㄎㄢ, / ] battered and exhausted; stuck in a dilemma, #42,100 [Add to Longdo]
连击[lián jí, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧˊ, / ] batter, #52,438 [Add to Longdo]
攻城木[gōng chéng mù, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄇㄨˋ, ] battering ram [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Batterie {f} | Batterien {pl} | wiederaufladbare Batteriebattery | batteries | rechargeable battery [Add to Longdo]
Batterieaufladezeit {f}battery recharge time [Add to Longdo]
Batterie-Empfänger {m}battery receiver [Add to Longdo]
Batteriefahrbetrieb {m}accumulator traction [Add to Longdo]
Batteriegerät {n}battery set [Add to Longdo]
Batteriehauptschalter {m}battery switch [Add to Longdo]
Batterieklemme {f}battery terminal [Add to Longdo]
Batteriekontrolle {f}battery check [Add to Longdo]
Batterieladestation {f}battery charging station [Add to Longdo]
Batterieladung {f}battery level; battery charge [Add to Longdo]
Batteriesäure {f}battery acid [Add to Longdo]
Batteriespannung {f} [electr.]battery voltage; battery charge [Add to Longdo]
Batteriezündung {f}battery ignition [Add to Longdo]
batteriebetrieben {adj}battery-operated; battery-powered [Add to Longdo]
batteriegepuffert {adj}battery-backed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカンドッグ[, amerikandoggu] (n) corn dog (frankfurter on a stick dipped in batter and deep-fried) (wasei [Add to Longdo]
アルカリ乾電池[アルカリかんでんち, arukari kandenchi] (n) alkaline battery [Add to Longdo]
アルカリ電池[アルカリでんち, arukari denchi] (n) alkali battery [Add to Longdo]
ウエーティングサークル[, ue-teingusa-kuru] (n) waiting circle (baseball); on-deck batter's circle [Add to Longdo]
セカンドバッテリ[, sekandobatteri] (n) {comp} second battery [Add to Longdo]
ソーラーセル[, so-ra-seru] (n) (See 太陽電池) solar cell; solar battery [Add to Longdo]
チェンジアップ[, chienjiappu] (n) changeup; pitch that comes toward the batter at a speed slower than expected (baseball) [Add to Longdo]
デッドボール[, deddobo-ru] (n) hit a batter by pitching a ball (baseball) (wasei [Add to Longdo]
トップバッター[, toppubatta-] (n) top batter (ball game); (P) [Add to Longdo]
ニッカドバッテリ[, nikkadobatteri] (n) {comp} nickel-cadmium battery [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニッカド電池[ニッカドでんち, nikkado denchi] NiCad battery [Add to Longdo]
バッテリ[ばってり, batteri] battery [Add to Longdo]
バッテリゲージ[ばってりげーじ, batterige-ji] battery gauge [Add to Longdo]
バッテリパック[ばってりぱっく, batteripakku] battery pack [Add to Longdo]
バッテリ駆動[バッテリくどう, batteri kudou] battery-powered (a-no) [Add to Longdo]
ローバッテリ[ろーばってり, ro-batteri] low battery [Add to Longdo]
交直両用式計算器[こうちょくりょうようしきけいさんき, kouchokuryouyoushikikeisanki] mains, battery powered calculator [Add to Longdo]
電池[でんち, denchi] battery [Add to Longdo]
電池式計算器[でんちしきけいさんき, denchishikikeisanki] battery-powered calculator [Add to Longdo]
補助バッテリ[ほじょバッテリ, hojo batteri] auxiliary battery [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
電池[でんち, denchi] Batterie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Batsman \Bats"man\, n.; pl. {Batsmen}.
   The one who wields the bat in cricket, baseball, etc.; in
   baseball, the batsman is usually called the {batter}.
   [1913 Webster +PJC] Bat's-wing

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Batter \Bat"ter\ (b[a^]t"t[~e]r), v. t. [imp. & p. p. {Battered}
   (b[a^]t"t[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Battering}.] [OE. bateren,
   OF. batre, F. battre, fr. LL. battere, for L. batuere to
   strike, beat; of unknown origin. Cf. {Abate}, {Bate} to
   abate.]
   [1913 Webster]
   1. To beat with successive blows; to beat repeatedly and with
    violence, so as to bruise, shatter, or demolish; as, to
    batter a wall or rampart.
    [1913 Webster]
 
   2. To wear or impair as if by beating or by hard usage. "Each
    battered jade." --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. (Metallurgy) To flatten (metal) by hammering, so as to
    compress it inwardly and spread it outwardly.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Batter \Bat"ter\, n. [OE. batere, batire; cf. OF. bateure,
   bature, a beating. See {Batter}, v. t.]
   1. A semi-liquid mixture of several ingredients, as, flour,
    eggs, milk, etc., beaten together and used in cookery.
    --King.
    [1913 Webster]
 
   2. Paste of clay or loam. --Holland.
    [1913 Webster]
 
   3. (Printing) A bruise on the face of a plate or of type in
    the form.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Batter \Bat"ter\, n.
   A backward slope in the face of a wall or of a bank; receding
   slope.
   [1913 Webster]
 
   {Batter rule}, an instrument consisting of a rule or frame,
    and a plumb line, by which the batter or slope of a wall
    is regulated in building.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Batter \Bat"ter\, v. i. (Arch.)
   To slope gently backward.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Batter \Bat"ter\ (b[a^]t"t[~e]r), n.
   The one who wields the bat in baseball; the one whose turn it
   is at bat; formerly called the {batsman}.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 batter
   n 1: (baseball) a ballplayer who is batting [syn: {batter},
      {hitter}, {slugger}, {batsman}]
   2: a liquid or semiliquid mixture, as of flour, eggs, and milk,
     used in cooking
   v 1: strike against forcefully; "Winds buffeted the tent" [syn:
      {buffet}, {knock about}, {batter}]
   2: strike violently and repeatedly; "She clobbered the man who
     tried to attack her" [syn: {clobber}, {baste}, {batter}]
   3: make a dent or impression in; "dinge a soft hat" [syn:
     {dinge}, {batter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top