ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

persistent

P ER0 S IH1 S T AH0 N T   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -persistent-, *persistent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
persistent[ADJ] ที่คงอยู่นาน, See also: ที่ยังคงอยู่, เรื้อรัง, Syn. haunting, Ant. sporadic
persistent[ADJ] ดื้อ, See also: ไม่ลดละ, ไม่ย่นย่อ, Syn. persevering, tenacious
persistent[ADJ] เรื่อยไป, See also: ติดต่อกัน, ตลอดเวลา, Syn. continued, never-ceasing
persistently[ADV] อย่างอยู่คงนาน, Syn. firmly
persistently[ADV] อย่างดื้อแพ่ง, See also: อย่างไม่ลดละ, อย่างไม่ย่นย่อ, Syn. obstinately, stubbornly
persistently[ADV] อย่างติดต่อกัน, See also: อยู่เรื่อยไป, ตลอดเวลา, Syn. frequently, interminably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
persistent(เพอซิส'เทินทฺ) adj. ยืนกราน,ยืนหยัด,ดื้อ,ดื้อรั้น,ทนทาน,ฝังแน่น, Syn. persevering,firm

English-Thai: Nontri Dictionary
persistent(adj) ดื้อ,ซึ่งยืนกราน,ซึ่งขัดขืน,ที่ติดตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
persistentติดทน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
persistent calyxกลีบเลี้ยงติดทน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
persistent offenderผู้กระทำความผิดอีก, ผู้กระทำความผิดที่ไม่เข็ดหลาบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
persistent thymusต่อมไทมัสคงอยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
persistent tremorอาการสั่นตลอดเวลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Persistent pollutantsสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน [TU Subject Heading]
Persistent Uniform Resource Locatorsเพิร์ล ยูอาร์แอลประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้อย่างถาวร
PURLs เป็นยูอาร์แอลประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้อย่างถาวร เพื่อช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของยูอาร์แอล โดยสำนักงานโอซีแอลซี (OCLC) ใช้เทคโนโลยีของยูอาร์เอ็นสร้างตัวบ่งชี้ด้วยการกำหนดชื่อเป็น Persistent URLs หรือ เพิร์ล (PURLs) ซึ่งพัฒนาและเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1996 โดยมีลักษณะดังรูปที่ 1

PURLs1

โดยหน้าที่ของเพิร์ล คือ ยูอาร์แอลตัวหนึ่ง แต่แทนที่จะชี้ไปยังตำแหน่งหรือทรัพยากรสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตโดยตรง เพิร์ลจะชี้ไปที่รีโซลูชันก่อน ซึ่งชี้ไปยังยูอาร์แอลตัวจริงอีกต่อหนึ่ง แล้วจึงส่งยูอาร์แอลนั้นคืนไปที่ผู้ใช้ ซึ่งสามารถติตต่อกับอยู่อาร์อาร์แอลได้ตามปรกติ

เพิร์ล ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

1. โปรโตคอล (protocol)

2. รีโซฟเวอร์ แอดเดรส (resolver address)

3. ชื่อ

ตัวอย่าง

PURLS2

จากตัวอย่าง เพิร์ลใช้โปรโตคอล เอชทีทีพีปกติ (ในที่นี้คือ purl.oclc.org) ส่วนรีโซฟเวอร์แอดเดรส ก็คือ ไอพีแอดเดรส หรือชื่อโดเมนของเพิร์ลรีโซฟเวอร์ ซึ่งใช้ระบบดีเอ็นเอสมาตรฐาน และส่วนที่สามคือ ชื่อ นั้นจะถูกแปลงด้วยเพิร์ลรีโซฟเวอร์ ระบบเพิร์ลนั้น สามารถปรับให้เป็นยูอาร์เอ็นได้ ดังตัวอย่าง

PURLS3

รายการอ้างอิง

ยรรยง เต็งอำนวย และ สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2542. ปัญหาความไม่ถาวรของการอ้างอิงเอกสารบนเวิลด์ไวด์เว็บ. วารสารห้องสมุด 43, 2 (เม.ย. - มิ.ย. 42) : 1-17.

Shafer, Keith et al. 1996. Introduction to Persistence Uniform Resource Locators. [On-line]. Available: http://www.isoc.org/inet96/proceedings/a4/a4_1.htm Visited: 26-08-2012. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His brain waves are flat and he's persistent vegetative.(เสียงหมอ) Billy มีอาการ โคม่าแบบตื่นตัว Deep Throat (1993)
- Persistent hillbilly motherfucker.ไอ้เฒ่าหลังเขามันตื้อชิบเผง Nothing to Lose (1997)
Goddamn persistent kid! Worse than a leech!ไอ้พวกเด็กที่น่ารังเกียจ เลวร้ายยิ่งกว่าปลิง Crazy First Love (2003)
Three months, that's a persistent coma.3 เดือน นั่นคือโคม่าถาวรแล้ว Just Like Heaven (2005)
What a bunch of persistent guys.เป็นพวกตื๊อไม่เลิกชะมัดเลยวุ๊ย Last Order: Final Fantasy VII (2005)
But, oh, he was a persistent little bugger for a two-cylinder.แต่โอ้เขาเป็นคนเสพเวจมรรค ถาวรน้อยสำหรับสองกระบอก Cars (2006)
Amidst persistent rumors... of human rights violations and economic mismanagement... the situation in Uganda has deteriorated badly in recent months.ท่ามกลางข่าวลือที่มีมาเรื่อยๆ... เกี่ยวกับความรุนแรงและการบริหารระบบเศรษฐกิจที่ผิดพลาด หลายเดือนมานี้ สถานการณ์ในอูกันดาค่อนข้างจะเลวร้าย The Last King of Scotland (2006)
- You're a persistent motherfucker, Chelios.- แกนี่มัน ดื้อดึงจริงๆ เชลิโอส Crank (2006)
Um, Your Very Persistent Son Insisted That I Join You For Dinner.เอ่อ,ลูกชายหัวดื้อของคุณ ยืนกรานให้ฉันไปร่วมดินเนอร์ด้วย Blair Waldorf Must Pie! (2007)
Christopher Franzen was a persistent annoyance, huh?คริสโตเฟอร์ เฟรนเซ็นน่าลำคาญมากใช่มั้ย 65 Million Years Off (2007)
Fine. What explains the fever and persistent tachycardia?อาจเป้นอะไรก็ได้ Endocardits Alone (2007)
Your persistent dedication to a life of crime is an abomination before God and man.การที่คุณอุทิศชีวิตให้กับอาชญากรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่า นั้นก่อความเสียหายร้ายแรงทั้งต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
persistentAfter a streak of bad luck a persistent gambler will be forced to play for high stakes.
persistentBe patient and persistent. These things take time.
persistentCrude persuasion is to persistently egg someone on.
persistentHis persistent efforts resulted in failure.
persistentHow persistent you are!
persistentI have a persistent cough.
persistentI have a persistent pain here.
persistentShe is persistent though she doesn't look so.
persistentShe's really persistent, Shinobu is. I think I might be out-stubborned.
persistentThat salesman was persistent in asking me to buy a car.
persistentThe telephone on my desk rang persistently and loudly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมั่น[V] keep on, See also: persistent, Syn. เพียร, พยายาม, Ant. ขี้เกียจ, Example: คะแนนเป็นสิ่งล่อใจเขา ทำให้เขาหมั่นเรียนและอ่านหนังสือ, Thai definition: ทำหรือประพฤติเป็นปกติสม่ำเสมอ
เรื้อรัง[ADJ] chronic, See also: persistents lingering, prolonged, recurrent, Syn. ยืดเยื้อ, Example: รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาหนี้สินเรื้อรังของครู, Thai definition: ที่เป็นไปอยู่นาน
ตะพึด[ADV] persistently, See also: unremittingly, continually, constantly, incessantly, without stopping, without a letup, wi, Syn. ตะพึดตะพือ, ร่ำไป, เรื่อยไป, Ant. หยุดพัก, ชะงัก, Example: เขาเดินตะพึดไม่ว่าจะไปไหนๆ ใกล้หรือไกล, Thai definition: ตะบึงไป, ไม่หยุดหย่อน
ตะบึง[ADV] without stopping, See also: persistently, incessantly, deliberately, directly, Syn. รีบเร่ง, เร่ง, Example: เขาขับรถสิบล้อตะบึงไปถึงเชียงใหม่, Thai definition: รีบเร่งไปไม่หยุด
ตะพึดตะพือ[ADV] persistently, See also: unremittingly, continually, constantly, incessantly, without stopping, continuously, delib, Syn. ร่ำไป, เรื่อยไป, ตะพึด, Example: มีเงินเมื่อใดเธอเป็นต้องซื้อข้าวของตะพึดตะพือไป, Thai definition: ดึงดันทำเรื่อยไป
ตะบัน[ADV] persistently, See also: without stopping, constantly, continuously, repeatedly, Syn. ต่อเนื่อง, ไม่หยุด, ตะบี้ตะบัน, Example: ชายหนุ่มพากันตะบันดื่มอย่างไม่คิดถึงสังขาร, Thai definition: คำประกอบกริยาหมายความว่า ไม่มียับยั้ง, เรื่อยไป
ทู่ซี้[V] persist, See also: persistent, fight, struggle, persevere, continue, keep on, insist, Syn. ทน, ทนไป, Example: เธอคงจะต้องทู่ซี้อยู่กินกับเขาไปจนตาย, Notes: (จีน)
เสมอมา[ADV] consistently, See also: persistently, all along, Syn. ตลอดมา, Example: การเพิ่มขึ้นของประชากรจีนในประเทศจึงอยู่ในอัตราส่วนที่สูงเสมอมาและสูงกว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึด[X] (eut) EN: enduring ; persevering ; persistent ; tough   FR: endurant ; fort ; tenace ; impassible
กรอกหู[v. exp.] (krøk hū) EN: put sth. into s.o.'s head ; feed s.o. an idea ; fill s.o.'s head/mind with ; say sth. persistently   
หมั่น[v.] (man) EN: diligent ; be assiduous ; be persistent ; keep on ; have application   FR: être assidu ; être diligent ; être appliqué ; persister
มุมานะ[v.] (mumāna) EN: work hard ; be diligent ; be industrious hard ; be persistent ; strive ; make determined effort   FR: travailler dur ; se donner de la peine
แน่วแน่[v.] (naēonaē) EN: be determined ; be resolute ; be firm ; be intent ; be steadfast ; be persistent   
ปัญหาเรื้อรัง[n. exp.] (panhā reūa rang) EN: chronic problem ; persistent problem   FR: problème chronique [m] ; problème persistant [m]
พากเพียร[adj.] (phākphīen) EN: persistent ; unremitting ; indefatigable ; industrious ; diligent ; hard-working   FR: persévérant ; industrieux
เพียร[v.] (phīen) EN: persist ; try persistently ; persevere ; be industrious ; be diligent   FR: persévérer
ร่ำ[adv.] (ram) EN: repeatedly ; continually ; persistently ; forever ; always   FR: continuellement
ร่ำร้อง[v.] (ramrøng) EN: ask repeatedly ; make a persistent request ; demand persistently ; beseech repeatedly   FR: demander avec insistance

CMU English Pronouncing Dictionary
PERSISTENT P ER0 S IH1 S T AH0 N T
PERSISTENTLY P ER0 S IH1 S T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
persistent (j) pˈəsˈɪstənt (p @1 s i1 s t @ n t)
persistently (a) pˈəsˈɪstəntliː (p @1 s i1 s t @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
固执[gù zhí, ㄍㄨˋ ㄓˊ, / ] persistent; stubborn, #10,346 [Add to Longdo]
持久性毒剂[chí jiǔ xìng dú jì, ㄔˊ ㄐㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] persistent agent [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wiederholungstäter {m}; Wiederholungstäterin {f}persistent offender [Add to Longdo]
persistent; fortbestehend {adj}persistent [Add to Longdo]
Wachkoma {n} [med.]persistent vegetative state [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しつこい(P);しつっこい[, shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P) [Add to Longdo]
ねちっこい;ねちこい[, nechikkoi ; nechikoi] (adj-i) persistent; obstinate; stubborn; pigheaded [Add to Longdo]
ネチネチ;ねちねち[, nechinechi ; nechinechi] (adv-to,n,vs) (on-mim) sticky; persistent [Add to Longdo]
永続性[えいぞくせい, eizokusei] (n) persistent; permanence [Add to Longdo]
永続的[えいぞくてき, eizokuteki] (adj-na) permanent; perpetual; persistent; lasting [Add to Longdo]
横議[おうぎ, ougi] (n,vs) arguing persistently [Add to Longdo]
何処までも(P);何処迄も[どこまでも, dokomademo] (adv) (uk) anywhere; through thick and thin; to the utmost; persistently; stubbornly; in all respects; thoroughly; (P) [Add to Longdo]
旧痾[きゅうあ, kyuua] (n) persistent disease [Add to Longdo]
強請[きょうせい;ごうせい, kyousei ; gousei] (n,vs) blackmail; extortion; persistent demand [Add to Longdo]
攻め抜く[せめぬく, semenuku] (v5k,vt) to attack persistently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Persistent \Per*sist"ent\, a. [L. persistens, -entis, p. pr. of
   persistere. See {Persist}.]
   1. Inclined to persist; having staying qualities; tenacious
    of position or purpose.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) Remaining beyond the period when parts of the same
    kind sometimes fall off or are absorbed; permanent; as,
    persistent teeth or gills; a persistent calyx; -- opposed
    to {deciduous}, and {caducous}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 persistent
   adj 1: never-ceasing; "the relentless beat of the drums" [syn:
       {persistent}, {relentless}, {unrelenting}]
   2: continually recurring to the mind; "haunting memories"; "the
     cathedral organ and the distant voices have a haunting
     beauty"- Claudia Cassidy [syn: {haunting}, {persistent}]
   3: retained; not shed; "persistent leaves remain attached past
     maturity"; "the persistent gills of fishes" [syn:
     {persistent}, {lasting}] [ant: {caducous}, {shed}]
   4: stubbornly unyielding; "dogged persistence"; "dour
     determination"; "the most vocal and pertinacious of all the
     critics"; "a mind not gifted to discover truth but tenacious
     to hold it"- T.S.Eliot; "men tenacious of opinion" [syn:
     {dogged}, {dour}, {persistent}, {pertinacious}, {tenacious},
     {unyielding}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top