ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -淺-, *淺*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[淺, qiǎn, ㄑㄧㄢˇ] shallow, superficial
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  戔 (jiān ㄐㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] sound of moving water, #4,456 [Add to Longdo]
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, / ] shallow, #4,456 [Add to Longdo]
肤浅[fū qiǎn, ㄈㄨ ㄑㄧㄢˇ, / ] skin deep; superficial; shallow, #20,710 [Add to Longdo]
浅色[qiǎn sè, ㄑㄧㄢˇ ㄙㄜˋ, / ] light color, #21,948 [Add to Longdo]
深浅[shēn qiǎn, ㄕㄣ ㄑㄧㄢˇ, / ] deep or shallow; depth (of the sea); limits of decorum, #22,036 [Add to Longdo]
浅薄[qiǎn bó, ㄑㄧㄢˇ ㄅㄛˊ, / ] superficial, #30,620 [Add to Longdo]
浅水[qiǎn shuǐ, ㄑㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] shallow water, #31,670 [Add to Longdo]
浅显[qiǎn xiǎn, ㄑㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˇ, / ] plain; clear; obvious, #35,820 [Add to Longdo]
粗浅[cū qiǎn, ㄘㄨ ㄑㄧㄢˇ, / ] shallow; superficial, #40,907 [Add to Longdo]
浅海[qiǎn hǎi, ㄑㄧㄢˇ ㄏㄞˇ, / ] shallow sea; sea less than 200 meters deep, #49,270 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And do we ignorant critters have to follow suit?[CN] 而且要我們膚的人必須跟進嗎? To Sir, with Love (1967)
Wearing a light-green, short corduroy coat, a black blouse, a gray-green tartan skirt.[CN] 穿一件綠色燈芯絨短外套 黑色罩衫 灰綠色格子裙 Pearls of the Deep (1965)
Grayish white.[CN] 灰白 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
Conjunctiva clouded and grayish, with grains of sand and above-mentioned fibrous threads. Iris is light blue.[CN] 眼結膜陰暗發灰 虹膜呈藍色 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
Don't get worked up for so little![CN] 目光不要如此短! Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... (1976)
I'll have to get used to it.[CN] 沒有黑膚色的嗎? 我不得不適應這種情況 Cremator (1969)
He learned every nuance of light, of color, of shade, of form.[CN] 他深諳明暗, 用色,深,形態的所有細節. How to Steal a Million (1966)
Take your clothes off and take a dip on those shallow waters.[CN] 把衣服脫掉,到那邊比較的地方洗一洗 Meu Pé de Laranja Lima (1982)
Oh, Mr. Brimmer. Large thumb, low mound of Venus.[CN] 布理莫先生 你的姆指修長 愛情線 Death Lends a Hand (1971)
Don't you find this view of history facile?[CN] 你們不覺得這個歷史觀點很膚嗎? If.... (1968)
Which of our ships has the shallowest draught?[CN] 我們的船哪一艘吃水量最 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
I think I'd better paint it beige, like yours.[CN] 要弄成跟你一樣的黃色 灰塵也不顯眼 A Slave of Love (1976)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top